Een gevoel van eigenwaarde alsof je achterlijk bent. Deel 1

Een gevoel van eigenwaarde alsof je achterlijk bent. Deel 1

Narcisten doen alsof ze alles weten.

Haar hele leven voelde ze zich ongemakkelijk wanneer ze tegen haar moeder moest praten. Ik had op zo’n moment geen gevoel van eigenwaarde. Daarbij had ik nooit echt het gevoel dat haar moeder te vertrouwen was.

Bovendien had ik nooit het gevoel dat ik over mijn zwakheden kon praten met haar moeder. Ze had een lange tijd gedacht dat ze een probleem had met vertrouwen op zich tot ze vrienden ontmoette waar ze een ander gevoel bij had.

Steeds geruis op de achtergrond.

Eigenlijk had ze dat ongemakkelijk gevoel ook bij haar broer en zus, maar niet bij haar vader. Bij haar vrienden had ze niet het gevoel dat ze iets hoger waren dan haarzelf. Ze deden ook niet alsof ze alles wisten.

Zelfs toen ze 40 jaar was dacht ze niet dat ze intellectueel begaafd was. Maar kortgeleden liet ze haar testen en dat was behoorlijk boven het gemiddelde. Op school had ze geen schitterende resultaten behaald. Pas toen ze 15 jaar was had een lerares door dat ze volledig doof was aan haar linkerkant. Haar resultaten verbeterden daarna.

Het slecht horen had ze onbewust gecompenseerd door liplezen.

Dat er steeds geruis is op de achtergrond en dat ze daarom geen grotere geroezemoes in een groep kan verdragen was ze  zich niet van bewust.  Ze had er haast mee leren leven.

Maar thuis werd ze niet als een schitterende student beschouwd. Haar moeder zei dat een meisje mocht alleen maar 2 jaar studeren en een jongen 3 jaar. Ze mocht haar eigen keuze niet maken van haar moeder voor welke studierichting ze wilde gaan.

Ze was niet gemotiveerd voor boekhouden, dus dit werd niets en dan is ze gaan werken. Het geld dat ze verdiende, gebruikten ze om de studies van haar broer en haar zus te betalen. Ergens toen ze 5 jaar was heeft een dokter tegen haar moeder over haar gehoorstoornis iets gezegd, maar toen is omwille van de kosten daar niets mee gebeurd.

Op de dag van de begrafenis van haar vader was een operatie gepland om haar gehoor vermogen te verdubbelen dat is nu al meer dan 7 jaar geleden. Een proef met een nieuwe methode had goede resultaten gegeven.

En vanaf dan had ze meer zicht op de gevolgen dat dit met zich mee had gebracht voor haar studies, carrière en zelfvertrouwen.

Ze houdt er nu meer rekening mee dat ze op een bepaalde plaats moet zitten om alles goed te kunnen horen.

En ook dat er een soort onderbreking in de communicatie kan zijn, waar je enkele seconden moet wachten, of de boodschap herhalen voordat ze volledig doordringt bij haar. Om nog andere redenen dan alleen deze, heeft ze haar moeder nooit meer echt vertrouwd.

Toen ze had verteld aan haar moeder wat haar ex-man had uitgespookt en wat ze al die tijd aan huiselijk geweld had moeten ondergaan had haar moeder daar niets van  verteld aan haar vader. En er is nog zo veel meer, waarom zij haar moeder niet vertrouwt.

gevoel van eigenwaarde
Zelfgenezingstechnieken om emotionele pijn te verlichten!

Haar moeder doet steeds alsof zij een hoogstaand iemand is. Beter dan haar vader.

Zonder haar moeder hadden ze (haar vader en haar zelf) niet bereikt wat ze hebben bereikt zegt haar moeder. Dit zeggen ze op een minachtende toon over mijn vader.

Inderdaad, zonder haar vader had mijn vrouw nergens gestaan, maar dankzij haar moeder had ze dat gevoel van zondebok, 2de rang kind, ongewenst kind, een gevoel van er niet bij te horen, een gevoel van achterop te zitten en een gevoel zonder eigenwaarde. In de ogen van haar moeder was ze haar gevoel van eigenwaarde kwijt, maar niet daarbuiten.

Dat bracht haar er trouwens toe om te helpen als monitor bij verwaarloosde kinderen zowel aan zee als in Brussel bij priester Daniël Alliët.

Narcist als slechte communicator.

Trouwens haar broer liet duidelijk te verstaan dat ze een slechte communicator was. Volgens haar zus was ze een psychopate. Moest dit helpen om haar gevoel van eigenwaarde op te krikken na wat ze allemaal had meegemaakt?

Ik ken haar als een hard werkende arbeidsconsulente, een bezielde christen voorgangster. Ze is een vrouw die in de bres springt voor diegene zonder stem of zonder gehoor.

Ze dacht dat ze achterlijk en dom was, want dat is hoe ze bij haar thuis en haar familie, haar ex, haar ex-familie en enkele kinderen nog altijd wordt behandeld.

Niets wat ze ooit zei of deed was goed genoeg.

Het eerste compliment van haar moeder moet ze nog krijgen. Ze zeiden niet dat ze dom of achterlijk was.  Ze kreeg alleen niet de kansen. Noch kreeg ze de hulp voor slechthorende die nodig was. Maar haar moeder zei ook niet dat ze slim of begaafd was. Ze werd ook niet specifiek getest op haar mogelijkheden.

Ze behandelden haar niet alsof ze een onafhankelijk persoon was. Als ze een verhaal vertelde, werd er nooit echt geluisterd. Ze was hoofdleidster van de Chiro en Gewest medewerkster dan waren er wel verhalen genoeg,

Ze deed veel goed ook in haar jeugd. Maar ze kreeg er nooit lof voor van haar moeder.

Ze kreeg alleen maar kritiek.  Als er iets goeds was, was het van ‘pas maar op’. Het werd geminimaliseerd. Dus wist ze niet wat ze wilde in het leven, wat haar dromen waren en hoe ze haar voelde. Wat ze wel wist dat ze graag kinderen zag.

Wanneer ze verliefd was of een beginnende relatie had was het niet goed genoeg voor haar moeder. Tot op een bepaald moment dat het volgens haar moeder een gepaste persoon was. Hij kon namelijk volgens haar moeder wat haar vader niet kon  ‘karweitjes’ uitvoeren.

Hij was ook bij de leiding van de Chiro, dus ze dacht dat ze dezelfde waarden deelden. Helaas hij pleegde er misbruik.

gevoel van eigenwaarde
Zelf-zorg en zelf-partner worden om te herstellen van narcistisch misbruik

Het huwelijk dat daarna volgde, is door de katholieke kerk  6 jaar geleden ontbonden.

Tijdens dat huwelijk werd ze bedrogen, belogen, bestolen. Nadrukkelijk onderging ze alle soorten huiselijk geweld en ook verkrachting. Toen ze de ware toedracht ontdekte van haar ex-man was ze in shock.

Ze voelde haar hulpeloos en hopeloos. Niemand van haar familie kwam haar te hulp om haar een gevoel van eigenwaarde te geven. Door het zwijgen van haar moeder wist vader niet wat er was gebeurd.

Volgens haar moeder was haar man ziek. Daarom was het verkeerd volgens haar hem te verlaten.  Maar uiteindelijk kon ze hem alleen buiten zetten. Hij kwam uit een behoede familie waar haar moeder naar opkeek.

Dit had ze 5 jaar lang volgehouden.

Daarna heeft ze zich nog machteloos gevoeld. Toch gaven inspiraties van uit haar jeugd, zoals in de periode van de hulp aan verwaarloosde kinderen en teksten van Geert Dedecker haar de kracht om uit het dal te klimmen.

Ze heeft nooit de bevestiging gekregen en aandacht van haar moeder, omdat ze zo vlug na haar broer op de wereld kwam. Eigenlijk was ze het gevolg van een onderschat hormonenpreparaten dat had moeten dienen om haar moeder zwanger te maken van haar broer.

Het eerst kind had lang op zich had laten wachten. Ze was dus niet gewenst door haar moeder.

Toch groeide ze op in meer onafhankelijkheid dan haar broer en zus en heeft ze 3 kinderen.

Ze kon haar 3 kinderen zo goed als zelf opvoeden. Dat gaf haar een gevoel van eigenwaarde, dat werd betwist door haar broer en zus omdat die geen kinderen hadden. Dus probeerden ze die kinderen in te palmen en werd haar opvoeding gedwarsboomd. Daarbij had ze alleen tegenkanting van haar familie.

Uiteraard zei haar moeder tegen haar kinderen dat ze goed voor hun vader moesten zorgen want dat haar moeder dat ook had gedaan voor haar vader. Maar wat een verschil in vaderschap: onvoorwaardelijke liefde en narcistisch vaderschap.

En haar moeder en een deel van de familie bleef de scheiding afkeuren.

Ze werd zelfs gesuggereerd dat ze moest oppassen dat haar kinderen door haar fout ook geen zelfmoord zouden plegen toen iemand in de familie van haar ex, zelfmoord had gepleegd.

Door haar werk, kreeg ze meer en meer bevestiging ondanks al die tegenkanting.

Ze begon te werken aan haarzelf. Volgde meer en meer cursussen, startte hogere studies orthopedagogie, las veel boeken en kon met anderen praten over haar kwetsbaarheid.

Ze wordt wel verweten dat ze niet veel op bezoek gaat bij haar moeder. Maar haar moeder komt bij haar ook niet op bezoek. Als er al eens een telefoon komt, is dat omdat haar moeder van knop gemist is.

Één van haar dochters gaat veel bij haar moeder op bezoek en dat sinds jaren. Niemand kan haar verwijten dat ze die band van haar eigen dochter met haar moeder afbreekt.

Het gebeurt al eens dat er hier een gerecht wordt klaargestoomd om dan aan haar moeder te bezorgen.

Kortgeleden hoorden we de kritiek van onze dochter dat we hier nooit niemand van de familie op bezoek vroegen. U kunt zich inbeelden dat je geen familie van moeders kant uitnodigt als haar eigen moeder geen familie uitnodigt aan vaders kant. Als broer en zus zelfs geen contact meer hebben met haar dan ben je de zondebok voor de gehele familie.

Een koppig ezels, prinsje en prinsesje.

Waarom zou iemand van rond de 50 jaar zoals haar broer en zus de band met haar blijven verbreken toch niet omdat ze gescheiden is van een pedofiel?

Toch niet omdat haar katholiek huwelijk werd vernietigd?

Toch niet omdat ze is hertrouwd?

Waarom maken broer en zus zich op alsof ze de moraliteit zelf zijn en van een hoger ethisch niveau?

Natuurlijk was haar leven stressvol en met vervelende situaties.

Niet alleen gedurende haar huwelijk met haar ex. Maar ook daarna door het niet betalen van alimentatie of tussenkomsten bij vakanties, inschrijvingen, boeken, tandarts enz. van haar ex.

Haar moeder hangt wel 5 keer per week aan de telefoon met haar broer en zus. De familie zal dus wel goed op de hoogte geweest zijn van gebeurtenissen zoals haar zoon die bij zijn vader gaat wonen als hij 18 werd, en ook haar tweede dochter.

Deze familieleden zullen ook op de hoogte zijn van operaties om te vermageren die haar dochter onderging op 19 jaar. Ze deden geen enkele moeite om het verblijf in de psychiatrie van haar dochter te melden.

Je zou denken dat bij zulke ontwikkelingen bij de kinderen van je zus er toch enig overleg komt om de opvoeding verder in de richting van de moeder te duwen, als de vader volledig fout zit.

Nee, pure afbraakpolitiek van de moederrol. Op een bepaald moment plaatste haar zus op sociale media dat zij wel de moeder zou zijn voortaan.

Ja, die vader zit volledig fout, dat heeft hij nu zelf aan haar of zijn dochter gemeld dat hij aan een persoonlijkheidsstoornis lijdt.

Ondersteun elkaar in de commentaren!

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw commentaar en like.

Lees meer

knop voor alle groeitaken

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Disclaimer/Vrijwaring

Door toegang te krijgen tot deze blog, of video erken je, begrijp je en ga je ermee akkoord dat de inhoud van die video/blog geen therapie is en niet bedoeld is om therapie te verstrekken en het vormt geen medisch, juridisch of ander professioneel advies en/of behandeling. Je erkent en begrijpt dat auteurs van deze blog/video geen erkende therapeuten zijn, psychiaters, psychotherapeuten, artsen of andere medische, psychologische en/of psychiatrische professionals en gaat ermee akkoord om indien nodig de juiste medische en/of therapeutische behandeling te zoeken.

Jij erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord, en verklaart dat je gekwalificeerd bent voor de aard van de inhoud van deze blog en video, in goede gezondheid en in een goede fysieke en mentale conditie om deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Je bent het er verder mee eens en verbindt je, dat als je op enig moment van mening bent dat je deelname aan een activiteit die voorkomt in een video, in een groeitaak, of blog, of video’s jezelf of anderen zou kunnen in gevaar brengen, je zult weigeren om hieraan deel te nemen. Of als een dergelijke activiteit is begonnen, onmiddellijk verdere deelname aan dergelijke activiteit zal stoppen. Als je deelneemt aan een activiteit, doe je dat vrijwillig en willens en wetens en je alle risico’s van materiële schade, persoonlijk letsel en/of overlijden voor jezelf of anderen op zich neemt voortvloeiend uit je deelname aan dergelijke activiteiten.

Voeg je bij 4.606 andere abonnees