Nuttige adressen voor slachtoffers van narcisme

 

Praktische adressen voor slachtoffers van narcisme.

Ambulant Welzijnswerk.

Vooreerst zijn de “Diensten voor slachtofferhulp” afdelingen binnen “de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW)”. Bovendien zijn er 23 in Vlaanderen. In eerste instantie bieden deze centra verscheidene vormen van ambulante en residentiële hulpverlening. Je kunt deze adressen voor slachtoffers van narcisme aanspreken.

Daarbij verlenen de “diensten voor slachtofferhulp” verlenen hulp aan slachtoffers van allerlei misdrijven.

Dit is dus één van de belangrijke adressen voor slachtoffers van narcisme.

Natuurlijk is de individuele hulpverlening eerder van korte duur en niet therapeutisch. De nadruk met andere woorden in deze hulpverlening is de slachtoffers zo goed mogelijk te laten omgaan met de nieuwe situatie.

In het bijzonder worden slachtoffers als zo geholpen met de verwerking van de negatieve gevolgen van de gebeurtenis. In essentie willen de hulpverleners de negatieve gevolgen bij de slachtoffers tot een minimum beperken.

Ze zorgen voor eerste hulp, psychosociale opvang, het verlenen van juridisch advies en bemiddeling. Die bemiddeling kan zich uitstrekken zoals  verzekeringen, politionele en gerechtelijke instanties, de medische wereld, eventueel de dader enzovoort.

Adressen CAW.

Je kunt hier de regio instellen van uw caw  en contact nemen.

Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg.

Adressen en telefoonnummers van de plaatselijke Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg kunnen worden opgevraagd bij de twee federaties.

Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg.

Residentie Servaes, Martelaarslaan 204b, 9000 Gent tel: 09/233.50.99, fdgg@fdgg.be

Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid.

Tenderstraat 14 9000 Gent

Tel: 09/221.44.31, fax: 09/221.77.25, info@vvgg.be

Daderhulp.

Sinds enkele jaren heeft enkele Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg samenwerkingsverbanden gesloten om te werken rond een bepaald project. Zo werden de convenanten ‘daderhulp’ opgestart.

Centrum voor Geestelijk Gezondheidszorg Pres. Rooseveltplein 12 A, 8500 Kortrijk Tel: 056/24.09.00, fax: 056/24.09.82

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Godfried Elsen, Stationsstraat 89, 8730 Beernem. tel: 050/78.15.77, fax: 050/78.90.37

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Azaleastraat 27, 9040 Sint-Amandsberg. Tel: 09/228.77.78, fax: 09/228.74.25

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Fonds Charles Andersen, Kardinaal Mercierlei 15, 2600 Berchem. Tel: 03/230.73.75, fax: 03/230.90.53, cggandersen@pi.be

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Smalvoortstraat 2, 2300 Turnhout. Tel: 014/41.09.67, fax: 017/47.07.10

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Kapucijnenvoer 35 3000 Leuven tel: 016/33.69.32, fax: 016/33.69.33

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Putstraat 7, 3700 Tongeren. Tel: 012/23.44.91, fax: 012/23.44.91

Centrum Ambulant Welzijnswerk Groot Eiland 84, 1000 Brussel tel: 02/502.66.00

Gents Welzijns Centrum Pekelharing 6, 9000 Gent. tel: 09/225.00.02, fax 09/224.25.50 Advies.en.begeleidingscentrum@skynet.be  Forensische.eenheid@pi.be

Centrum Algemeen Welzijnswerk -CGSO Lombaardstraat 20, 3500 Hasselt. Tel: 011/21.20.20, fax: 011/24.27.74

Centrum Algemeen Welzijnswerk Stationsstraat 2, 2200 Herentals. Tel: 014/21.08.08, fax: 014/22.63.42

VZW Stimulans Groeningestraat 28, 8500 Kortrijk. Tel: 056/21.06.10, fax: 056/21.06.40 info@stimulans-groeningestraat.be

Ook binnen de Centra Algemeen Welzijnswerk zijn er afdelingen daderhulp

De Vertrouwenscentra Kindermishandeling.

Een vertrouwenscentrum stelt alles in het werk om elke vorm van mishandeling te beëindigen via begeleiding van en advies aan de slachtoffers en hen op de gepaste manier op te vangen en te helpen.

De vertrouwenscentra zullen, wanneer zij op de hoogte worden gebracht van een mishandeling, de betrokken personen uitnodigen voor een gesprek. Dit alles verloopt in strikte vertrouwelijkheid.

Vertrouwenscentrum Antwerpen Prof. Claraplein 1, 2018 Antwerpen. Tel: 03/230.41.90, info@vkantwerpen.be

Vertrouwenscentrum Brugge Blankenbergsesteenweg 112, 8000 Brugge, tel 050/34.57.57 info@vertrouwenscentrumwvl.be

Vertrouwenscentrum Brussel AZ-kinderen VUB, Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel. tel 02/477.60.60, indinnood@az.vub.ac.be www.kindinnood.org

Vertrouwenscentrum Gent Brugsesteenweg 274 A 9000 Gent. Tel: 09/216.73.30, info@vkgent.be

Vertrouwenscentrum Hasselt Boerenkrijgsingel 30 3500 Hasselt. tel 011/27.46.72, infor@vklimburg.be

Vertrouwenscentrum Leuven Justus Lipsiusstaat 71 3de verdieping, 3000 Leuven. Tel: 016/30.17.30, vk.vlaams-brangt@uz.kuleuven.be www.kindermishandelingleuven.be

Vertrouwenscentrum Mechelen Maurits Sabbestraat 119, 2800 Mechelen. tel: 015/20.21.30, info@vkmechelen.be

Vertrouwenscentrum Turnhout Graatakker 158, 2300 Turnhout. Tel: 014/42.22.03, info@vkturnhout.be

Telefonische hulpverlening.

 

Onder de telefonische hulpverlening vallen de Tele-Onthaaldiensten en de Kinder- en Jongerentelefoons. De Tele-Onthaaldiensten verzekeren een telefonische hulpverlening gebaseerd op permanente bereikbaarheid, anonimiteit en vrijwilligheid.

Bij de Kinder- en Jongerentelefoon kunnen kinderen op bepaalde tijdstippen terecht met hun problemen.

 

Tele-Onthaal.

Nederlandstalige hulplijn: 106

Franstalige hulplijn: 107

Duitstalige hulplijn: 108

Kinder- en Jongerentelefoon Brussel.

Tel: 02/227.02.00 1712 meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling

Residentieel welzijnswerk.

Binnen de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) zijn er verschillende afdelingen die zich bezighouden met residentiële opvang. Hieronder vindt u de adressen van de crisisopvangcentra en de vluchthuizen, maar ook over andere vormen van residentiële hulpverlening kunt u meer informatie krijgen bij deze CAW’s.

Crisisopvangcentra adressen voor slachtoffers van narcisme.

De residentiële opvangcentra zorgen in de eerste plaats voor opvang van korte of langere duur van thuislozen. De thuislozenwereld is zeer verscheiden. Zo heb je de groep vrouwen (met kinderen), de jongeren, de mannen, de psychisch ontheemden …

Voor deze mensen met hun diverse noden bestaan verschillende opvangmogelijkheden: de vrouwenopvangcentra, het beschut wonen, de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, de opvangcentra voor jongeren, enzovoort.

De crisisopvangcentra zorgen voor onmiddellijke hulp en onderdak. Er is 24 uur op 24, 7 dan op 7 een permanentie voor de opnames.

Opvang (met verblijf) voor vrouwen vanaf achttien jaar en hun kinderen. Vaak kampen de vrouwen met problemen rond  partnergeweld en mishandeling.

De opvang van kinderen vereist een specifieke aanpak. Het adres van de opvang is bekend. Cliënten worden begeleid om zo snel mogelijk weer op eigen benen te staan.

CAW De Kempen

CRC Turnhout, Zandstraat 209, 2300 Turnhout. Tel: 014/42.84.18, fax: 014/41.69.54 crc@cawdekempen.be

CAW Artevelde – Crisisonthaal (De Schelp) Elyzeese Velden 7, 9000 Gent. Tel: 09/223.97.91, fax: 09/265.04.99 crisisopvang.schelp@artevelde.be

CAW Sonar – crisisopvangcentrum Genk Aardlaan 21 tel: 089/36.30.57, fax 089/36.41.17 coc@cawsonar.be

CAW Regio Aalst Niemandsland, Lazaretstraat 9, 9300 Aalst. Tel: 053/77.38.41, fax: 053/70.63.72 niemandsland@cawra.be

CAW Regio Brugge – crisisopvang Katelijnevest 15, 8000 Brugge. TEl: 050/44.37.80, fax: 050/44.37.81 crisisopvang@cawregiobrugge.be

CAW Leuven – crisisopvang Regastraat 11, 3000 Leuven. tel: 016/20.11.13, fax: 016/20.09.36 crisisopvang@cawleuven.be

CAW Het Welzijnshuis – crisisinterventiecentrum Wollemarkt 26, 2800 Mechelen Tel: 015/28.53.86, fax: 015/28.53.03 cic@hetwelzijnshuis.be

CAW Midden West-Vlaanderen Crisisnetwerk Roeselare/Izegem/Tielt Nijverheidsstraat 11 8800 Roeselare tel: 051/26.98.09, fax; 051/26.98.01 crisisnetwerk@caw-middenwvl.be

Regionaal Crisisnetwerk RCK-CAW Piramide & CAW Stimulans Doorniksesteenweg 218 8500 Kortrijk tel: 056/46.15.68, fax: 056/24.99.90 rck@idnet.be

CAW ‘t Verschil De Biehal, Kattebos 59, 3920 Lommel. Tel: 011/55.02.55, fax: 011/55.35.04 debiehal@cawtverschil.be

De oude burelen Heufkensweg 4, 3630 Maaslecgekeb +Tel: 089/71.03.90, fax: 089/76.35.52 deoudeburelen@cawtverschil.be

CAW Metropool – Onthaal en begeleiding Vrijdagmarkt 11, 2000 Antwerpen. TEl: 03/232.16.19, fax: 03/213.28.62 onthaalteam@cawmetropool.be

Het zijhuis Trapstraat 13, 2060 Antwerpen. TEl: 03/218.88.80, fax: 03/2816501

De Witten Hof Kwekerijstraat 13, 2140 Borgerhout Tel: 03/272.11.45 fax 03/235.38.69

Om de adressen en telefoonnummers van de residentiële opvangmogelijkheden voor gezinnen, vrouwen, mannen, vrouwen met kinderen, jongvolwassenen en minderjarigen uit uw regio te kennen kunt u contact opnemen met de al vermelde diensten voor slachtofferhulp.

Vluchthuizen adressen voor slachtoffers van narcisme.

Een vluchthuis is een gewoon rijhuis dat aan residentiële opvang doet van mishandelde vrouwen en van de kinderen die hen vergezellen. Alleen het telefoonnummer van het vluchthuis wordt publiek gemaakt, het adres wordt geheim gehouden.

Vluchthuizen willen mishandelde vrouwen de kans geven om de partner te verlaten en hen een veilig onderdak en begeleiding bieden. Er zijn zes vluchthuizen in Vlaanderen.

CAW De Kempen De Veder, Postbus 51, 2200 Herenthals. Tel: 014/42.02.44, fax: 014/23.02.45 deveder@CAWdekempen.be

CAW ‘t Verschil Vluchthuis Hasselt mailcentre PB 1008, 3500 Hasselt tel: 011/60.69.81, fax 011/60.69.55 vluchthuis@CAWtverschil.be

CAW Artevelde – Vluchthuis Gent Postbus 183, 9000 Gent. Tel: 09/223.02.21, fax: 09/233.78.89, vluchthuis@artevelde.be

CAW Hageland – Vluchthuis Diest Postbus 55, 3290 Diest. TEl/fax: 013/33.68.12, vluchthuis.diest@CAWhageland.be

CAW Leuven Vluchthuis Redingenstraat 6, 3000 Leuven. TEl: 016/20.12.73, fax: 016/20.27.37 vluchthuis@CAWleuven.be

CAW Midden West-Vlaanderen Koornstraat 4, 8800 Roeselare. TEl: 070/22.01.11, fax: 051/26.98.01 vluchthuis@CAW-middenwvl.be

CAW Het Welzijnshuis – Vluchthuis Mechelen Postbus 109, 2800 Mechelen. TEl 015/33.08.41, fax: 015/33.08.42 vluchthuis@hetwelzijnshuis.be

CAW Regio Brugge – Vrouwenopvangcentrum DE Brug Vlamingdam 36, 8000 Brugge. TEl: 050/34.10.30, fax: 050/34.08.64 debrug@CAWregiobrugge.be

Ouderen.

Bent u een hulpverlener, thuisverpleegkundige, verzorgende, arts, politieagent, medewerker van een hulpverleningsorganisatie, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling via het nummer 078/15.15.70 of ouderen@cawzuid-Oostvlaanderen.be

Politionele en gerechtelijke diensten.

 

Diensten slachtoffer-onthaal bij de parketten

Antwerpen, Bolivarplein 20, 2000 Antwerpen; TEl: 03/257.80.11

Brugge Gerechtsgebouw, Kazernevest 3, 8000 Brugge tel: 050/47.34.36 – 050/4734.37

Brussel Bijgebouw Justitiepaleis, Quatre-BRasstraat 13, 1000 Brussel Tel; 02/508.7294

Dendermonde Zwarte Zusstraat 2-6, 9200 Dendermonde tel: 052/25.15.11 – 052/25.15.17

Gent, gerechtsgebouw, Koophandelsplein 23, 9000 Gent. Tel: 09/267.43.67 – 09/267.43.80 – 09/269.30.36 – 09/268.30.37 – 09/267.45.14

Hasselt, gerechtsgebouw, Thonissenlaan 75, 3500 Hasselt. tel: 011/24.66.50

Ieper, gerechtsgebouw, Grote markt 1, 8900 Ieper. Tel: 057/22.49.66

Kortrijk, gerechtsgebouw, Burg; Nolfstraat 10 A 8500 Kortrijk tel/ 056/26.95.32 – 056/26.95.35

Leuven, gerechtsgebouw, Smoldersplein 5, 3000 Leuven; Tel: 016/21.45.50 – 016/21.45.51 – 016/21.45.52

Mechelen, gerechtsgebouw, Keizerstraat 20, 2800 Mechelen; tel: 015/28.81.11

Oudenaarde, justitiehuis, Lappersfort 1, 9700 Oudenaarde. tel: 055/31.21.44

Tongeren, Kielenstraat 24/1, 3700 Tongeren. tel: 012/39.96.00 – 012/39.96.03

Turnhout, justitiehuis, Begijnstraat 3, 2300 Turnhout. tel: 014/47.16.45

Veurne, gerechtsgebouw, P. Benoitlaan 2, 8630 Veurne. tel: 058/29.63.83 – 058/29.63.84, fax: 058/29.63.78

Justitiehuizen adressen voor slachtoffers van narcisme.

Een justitiehuis is er in de eerste plaats voor mensen die geconfronteerd worden met het gerecht. Mensen die hun weg zoeken in het juridisch labyrint of in het doolhof van psychosociale maatregelen in en om justitie.

De rechtzoekende kan juridische informatie krijgen, kan naar meer gespecialiseerde instanties worden doorverwezen of kan een eerste advies of eerste hulp krijgen. Verwijzing naar en contact opnemen met tweedelijnsrechtshulp is voorzien.

Vraag naar de justitieassistenten.

Justitiehuis Antwerpen, Kipdorp 44-46, 2000 Antwerpen. tel: 03/206.96.20, justitiehuis.antwerpen@just.fgov.be

Justitiehuis Brugge, Predikherenrei 3, 8000 Brugge. tel: 050/44.24.10,justitiehuis; brugge@just.fgov.be

Justitiehuis Brussel, Regentschapsstraat, 63 1000 Brussel. tel: 02/557.76.11, justitiehuis.brussel@just.fgov.be

Justitiehuis Dendermonde, Zwarte Zustersstraat 8, 9200 Dendermonde. tel 052/25.05.20, justitiehuis.dendermonde@just.fgov.be

Justitiehuis Gent, Cataloniestraat 6-9, 9000 Gent. tel: 09/269.62.20, justitiehuis.gent@just.fgov.be

justitiehuis Ieper, R. Colaertplein 31, 8900 Ieper. tel: 057/22.71.70, justitiehuis; ieper@just.fgov.be

Justitiehuis Kortrijk, Burgemeester Nolfstraat 51, 8500 Kortrijk. tel: 056/26.06.31, justitiehuis.kortrijk@just.fgov.be

Justitiehuis Leuven, Bondgenotenlaan 116, 3000 Leuven. tel: 016/30.14.50, fax ; 016/30.14.55 justiehuis.leuven@just.fgov.be

Justitiehuis Mechelen, Schoolstraat 9, 2800 Mechelen, tel: 015/43.36.11, fax: 015/43.20.46 justitiehuis; mechelen@just.fgov.be

Justitiehuis Oudenaarde, Lapperfort 1, 9700 Oudenaarde. tel: 055/31.21.44, justitiehuis; oudenaarde@just.fgov.be

Justitiehuis Tongeren, Kielenstraat 24, 3700 Tongeren. tel: 012/39.96.66, fax: 012/39.96.67 justitiehuis; tongeren@just.fgov.be

Justitiehuis Turnhout, Merodecenter 1 (Merodelei) 2300 Turnhout. tel: 014/47.13.40, justitiehuis;turnhout@just.fgov.be

Justitiehuis Veurne, Iepersesteenweg 87, 8630 Veurne. tel: 058/33.23.50, justitiehuis, veurne@just.fgov.be

Politie.

De politie staat in voor de eerste opvang van slachtoffers van een misdrijf en bieden goede basisinformatie. Bij dringende situaties kunt u dag en nacht bij de politie terecht via het nummer 101.

U kunt als slachtoffer of getuige steeds terecht bij de politie om aangifte van de feiten te doen. U kunt u daarbij laten bijstaan door iemand die u vertrouwt. De politie is verplicht om een proces-verbaal (pv) op te stellen.

De politie zal dus proberen informatie te verkrijgen over wat er gebeurd is.

Daarbij hebt u recht op:

een respectvolle en correcte behandeling

het krijgen van informatie

het geven van informatie, bijvoorbeeld om schade aan te tonen

bescherming en respect voor het privéleven; slachtoffers hebben het recht om bescherming te vragen bij bedreiging van de fysieke integriteit of als het gevaar voor wraakacties bestaat.

De lokale politie zal van geweldfeiten een pv opstellen en dat doorgeven aan het parket. Voor meer informatie kunt u steeds terecht op de website van de politie.

Websites.

Nationale websites adressen voor slachtoffers van narcisme.

Het Onderzoekscentrum voor Cultuur en Gender van de Vakgroep Talen en Culturen, Universiteit Gent, ondersteunt onderzoek naar en wetenschappelijke uitwisseling omtrent vraagstukken over identiteit, verschil en ongelijkheid in een geglobaliseerde wereld,

 

police.be.

 

De Beweging tegen Geweld – vzw Zijn .

 

Amnesty Internationaal.

 

Raad van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen.

 

KULeuven Rechtsfakulteit Stalking.

 

PRAXIS AIDE LES AUTEUR(E)S DE VIOLENCES CONJUGALES ET INTRAFAMILIALES ET RÉALISE UN TRAVAIL DE RESPONSABILISATION EN GROUPE.

 

vrouwenraad. be

 

Internationale websites adressen voor slachtoffers van narcisme.

 

huiselijkgeweld.nl

 

World Health Organisation.

 

Sexuel violence research initiative.

 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

 

Daphne Toolkit.

 

Council of Europe. Stop violence campaign.

 

Gender equality and empowerment of women.

 

Aanverwante  boeken voor slachtoffers van narcisme.

 

Handboek weerbaarheid van theorie naar toepassing

Handboek weerbaarheid van theorie naar toepassing.

 

Wie heeft ons in godsnaam geleerd dat regen slecht weer is?

Wie heeft ons in godsnaam geleerd dat regen slecht weer is?

 

Dat moet mij weer gebeuren ... Zwartkijkers, zeurpieten en pechvogels

Dat moet mij weer gebeuren … Zwartkijkers, zeurpieten en pechvogels.

 

Relaties die stukmaken hoe zorg je voor jezelf en maak je je relaties weer gezond?

Relaties die stukmaken hoe zorg je voor jezelf en maak je je relaties weer gezond?

 

De draad weer oppakken trauma- en rouwverwerking

De draad weer oppakken. Trauma- en rouwverwerking.

 

Marina Schriek In 7 stappen weer stralen

Gefeliciteerd met je echtscheiding. In 7 stappen weer stralen.

 

Meer tijd voor jezelf de kunst om weer baas te worden over je kostbare tijd

Meer tijd voor jezelf. De kunst om weer baas te worden over je kostbare tijd

Annemie Persyn Declercq
Orthopedagoge

Indien je wenst te groeien in zelfliefde en u wenst uw narcistisch ziel trauma te herstellen word nu lid van onze Privé Support Group VKoN. Lees eerst de info voordat uw aanvraag te doen. Voor wie is VKoN bedoeld? Iedereen die genoeg heeft van een teleurstellend leven en zichzelf, en die bereid is om innerlijk werk te doen om te genezen.

Op 26 en 27 september organiseert Melanie Tonia Evans het “You Can Thrive After Narcissistic Abuse evenement”. Dit is een live online Première Global Healing workshop voor iedereen die lijdt aan misbruik van een echtgenoot, partner, familielid, vriend, baas, collega of ander individu.

Deze gebeurtenis is belangrijk voor u, ongeacht uw geslacht of leeftijd. Hoe lang geleden u gescheiden bent van deze persoon speelt geen rol. Zelfs als ze nog steeds in je leven zijn ben je welkom.

Klik voor meer info

Hier is een samenvatting van wat Melanie behandelt tijdens de komende workshop:

🔮 Hoe word je glashelder en krijg je klaarheid als de persoon waarmee je te maken hebt je narcistisch misbruikt.

✅ De #1 factor die bepaalt of ze in staat zijn om te veranderen.

!?️ Hoe herken je de meest voorkomende persoonlijkheidskenmerken in JOU die je een doelwit maken voor narcisten. Hoe je in de toekomst kunt stoppen met het aantrekken van misbruikers.

💻 De 6 redenen waarom de meeste mensen niet herstellen van misbruik.

Dit zal u niet meer gebeuren na deze workshop!

⚖ Hoe kun je omgaan met een narcist in moeilijke situaties zoals co-ouderschap, voogdij gevechten, echtscheiding en andere juridische / zakelijke deals.

⚕ Hoe te genezen van trauma symptomen zoals C-PTSS, angst, depressie en fibromyalgie en leven vrij van hen eens en voor altijd.

Deze gebeurtenis is niet alleen bedoeld om u te helpen los te komen en te genezen van elke misbruiksituatie. Dit healing event leert u ook hoe u een nieuw en bloeiend leven kunt creëren die giftige mensen niet langer kunnen beïnvloeden.

Als je dit soort relaties hebt meegemaakt, kan ik je sterk aanbevelen om deel te nemen aan een hele dag “healing event”.

Laat Melanie je leren hoe je kunt verschuiven van een slachtoffer van misbruik naar een bloeier na misbruik op een manier die gemakkelijk te begrijpen en onmiddellijk van toepassing is op je leven.

Ik ken Melanie’s werk en wat ze zal delen is de meest geavanceerde en impactvolle informatie over genezing van giftige en beledigende relaties.

Het is Melanie’s diepe begrip van het trauma toegebracht door narcisten die haar passie om zo veel mogelijk mensen te helpen om te genezen aanwakkert. En Melanie’s wijsheid en genezingsprocessen hebben zoveel mensen geholpen hun leven te herstellen en voorbij het overleven naar een echt bloeiend leven te gaan.

Dit is een zeldzame kans voor u om rechtstreeks te leren van een vertrouwde collega die een bekende misbruik herstel expert is.

Klik hier om uw ticket voor deze baanbrekende misbruikherstel gebeurtenis veilig te stellen.

PLUS zo veel meer …

PS Ik heb gezien dat Melanie ook een aantal spannende bonussen heeft voor u ook! Na aankoop van uw ticket krijgt u direct toegang tot het volgende:

De 50 Traits of a Narcissist Checklist zodat u kunt achterhalen of u te maken hebt met een narcist.

Plus een exclusieve 35 minuten durende videotraining genaamd “The 6 Mistakes That People Make When Recovering From Abuse”. Dit biedt een uitstekend startpunt voor je genezingsreis.

Klik hier om je ticket te reserveren en om alle speciale bonussen te ontvangen.

Annemie Persyn Declercq

2 Feedbacks on “Nuttige adressen voor slachtoffers van narcisme”

  1. Mijn ex hielde zich met iemand op die hebben mij daarna met 4 man zwaar gewapend overvallen in mijn eigen huis. Plus nog alles eromheen en daarna die laster campagne ik ben naar de huisarts gegaan voor wat kalmeringstabletten en ook naar de Mondriaan dat is de geestelijke gezondheidszorg. En heb 5 maanden totaal niks gehoord toen kreeg ik een brief in de bus dat ik op de wachtlijst stond. En ze wisten beide zowel de huisarts als de Mondriaan dat ik dringend hulp nodig had. Heb me heel ff verloren in de drank en drugs en daarna is het beter gegaan dankzij alle informatie en herkenning. Deze site heeft me meer geholpen bij mijn herstel als alle hulp wat ik gevraagd heb en niet gekregen heb. Misschien dat het in Vlaanderen beter is maar hier is het waardeloos.

  2. Ik kan dat nog onvoldoende vergelijken. Maar nieuwe ideeën over hulpverlening zoals van Andries Baert komen wel uit Nederland. Meestal halen ze in Vlaanderen wel de mostert bij onze buren. Maar we hebben hier een show regering, in de praktijk wordt er zelfs niet meer geluisterd naar academici, de zorgverleners, het middenveld enz. Een heel gevaarlijke cocktail van haatzaaierij en beletten van vrije meningsuiting. De berichtgeving is sterk gemonopoliseerd en dikwijls vals. Dank je wel voor je reactie. Groeten Johan.

Geef een reactie, vraag of antwoord.