Nuttige adressen voor slachtoffers van narcisme in België!

Nuttige adressen voor slachtoffers van narcisme in België!

Praktische adressen voor slachtoffers van narcisme.

Ambulant Welzijnswerk.

Vooreerst zijn de “Diensten voor slachtofferhulp” afdelingen binnen “de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW)”. Bovendien zijn er 23 in Vlaanderen. In eerste instantie bieden deze centra verscheidene vormen van ambulante en residentiële hulpverlening. Je kunt deze adressen voor slachtoffers van narcisme aanspreken.

Daarbij verlenen de “diensten voor slachtofferhulp” verlenen hulp aan slachtoffers van allerlei misdrijven.

Dit is dus één van de belangrijke adressen voor slachtoffers van narcisme.

Natuurlijk is de individuele hulpverlening eerder van korte duur en niet therapeutisch. De nadruk met andere woorden in deze hulpverlening is de slachtoffers zo goed mogelijk te laten omgaan met de nieuwe situatie.

In het bijzonder worden slachtoffers als zo geholpen met de verwerking van de negatieve gevolgen van de gebeurtenis. In essentie willen de hulpverleners de negatieve gevolgen bij de slachtoffers tot een minimum beperken.

Ze zorgen voor eerste hulp, psychosociale opvang, het verlenen van juridisch advies en bemiddeling. Die bemiddeling kan zich uitstrekken zoals  verzekeringen, politionele en gerechtelijke instanties, de medische wereld, eventueel de dader enzovoort.

Adressen CAW.

Je kunt hier de regio instellen van uw caw  en contact nemen.

Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg.

Adressen en telefoonnummers van de plaatselijke Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg kunnen worden opgevraagd bij de twee federaties.

Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg.

Residentie Servaes, Martelaarslaan 204b, 9000 Gent tel: 09/233.50.99, fdgg@fdgg.be

Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid.

Tenderstraat 14 9000 Gent

Tel: 09/221.44.31, fax: 09/221.77.25, info@vvgg.be

Daderhulp.

Sinds enkele jaren heeft enkele Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg samenwerkingsverbanden gesloten om te werken rond een bepaald project. Zo werden de convenanten ‘daderhulp’ opgestart.

Centrum voor Geestelijk Gezondheidszorg Kortrijk Pres. Rooseveltplein 12 A, 8500 Kortrijk Tel: 056/24.09.00, fax: 056/24.09.82

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Beernem Godfried Elsen, Stationsstraat 89, 8730 Beernem. tel: 050/78.15.77, fax: 050/78.90.37

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Azaleastraat 27, 9040 Sint-Amandsberg. Tel: 09/228.77.78, fax: 09/228.74.25

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Fonds Charles Andersen, Kardinaal Mercierlei 15, 2600 Berchem. Tel: 03/230.73.75, fax: 03/230.90.53, cggandersen@pi.be

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Smalvoortstraat 2, 2300 Turnhout. Tel: 014/41.09.67, fax: 017/47.07.10

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Kapucijnenvoer 35 3000 Leuven tel: 016/33.69.32, fax: 016/33.69.33

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Tongeren Putstraat 7, 3700 Tongeren. Tel: 012/23.44.91, fax: 012/23.44.91

Centrum Ambulant Welzijnswerk Brussel Groot Eiland 84, 1000 Brussel tel: 02/502.66.00

Gents Welzijns Centrum Pekelharing 6, 9000 Gent. tel: 09/225.00.02, fax 09/224.25.50 Advies.en.begeleidingscentrum@skynet.be  Forensische.eenheid@pi.be

Centrum Algemeen Welzijnswerk -CGSO Lombaardstraat 20, 3500 Hasselt. Tel: 011/21.20.20, fax: 011/24.27.74

Centrum Algemeen Welzijnswerk Stationsstraat 2, 2200 Herentals. Tel: 014/21.08.08, fax: 014/22.63.42

VZW Stimulans Groeningestraat 28, 8500 Kortrijk. Tel: 056/21.06.10, fax: 056/21.06.40 info@stimulans-groeningestraat.be

Ook binnen de Centra Algemeen Welzijnswerk zijn er afdelingen daderhulp

De Vertrouwenscentra Kindermishandeling.

Een vertrouwenscentrum stelt alles in het werk om elke vorm van mishandeling te beëindigen via begeleiding van en advies aan de slachtoffers en hen op de gepaste manier op te vangen en te helpen.

De vertrouwenscentra zullen, wanneer zij op de hoogte worden gebracht van een mishandeling, de betrokken personen uitnodigen voor een gesprek. Dit alles verloopt in strikte vertrouwelijkheid.

Vertrouwenscentrum Antwerpen Prof. Claraplein 1, 2018 Antwerpen. Tel: 03/230.41.90, info@vkantwerpen.be

Vertrouwenscentrum Brugge Blankenbergsesteenweg 112, 8000 Brugge, tel 050/34.57.57 info@vertrouwenscentrumwvl.be

Vertrouwenscentrum Brussel AZ-kinderen VUB, Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel. tel 02/477.60.60, indinnood@az.vub.ac.be www.kindinnood.org

Vertrouwenscentrum Gent Brugsesteenweg 274 A 9000 Gent. Tel: 09/216.73.30, info@vkgent.be

Vertrouwenscentrum Hasselt Boerenkrijgsingel 30 3500 Hasselt. tel 011/27.46.72, infor@vklimburg.be

Vertrouwenscentrum Leuven Justus Lipsiusstaat 71 3de verdieping, 3000 Leuven. Tel: 016/30.17.30, vk.vlaams-brangt@uz.kuleuven.be www.kindermishandelingleuven.be

Vertrouwenscentrum Mechelen Maurits Sabbestraat 119, 2800 Mechelen. tel: 015/20.21.30, info@vkmechelen.be

Vertrouwenscentrum Turnhout Graatakker 158, 2300 Turnhout. Tel: 014/42.22.03, info@vkturnhout.be

Telefonische hulpverlening.

Onder de telefonische hulpverlening vallen de Tele-Onthaaldiensten en de Kinder- en Jongerentelefoons. De Tele-Onthaaldiensten verzekeren een telefonische hulpverlening gebaseerd op permanente bereikbaarheid, anonimiteit en vrijwilligheid.

Bij de Kinder- en Jongerentelefoon kunnen kinderen op bepaalde tijdstippen terecht met hun problemen.

Tele-Onthaal.

Nederlandstalige hulplijn: 106

Franstalige hulplijn: 107

Duitstalige hulplijn: 108

Kinder- en Jongerentelefoon Brussel.

Tel: 02/227.02.00 1712 meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling

Residentieel welzijnswerk.

Binnen de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) zijn er verschillende afdelingen die zich bezighouden met residentiële opvang. Hieronder vindt u de adressen van de crisisopvangcentra en de vluchthuizen, maar ook over andere vormen van residentiële hulpverlening kunt u meer informatie krijgen bij deze CAW’s.

Crisisopvangcentra adressen voor slachtoffers van narcisme.

De residentiële opvangcentra zorgen in de eerste plaats voor opvang van korte of langere duur van thuislozen. De thuislozenwereld is zeer verscheiden. Zo heb je de groep vrouwen (met kinderen), de jongeren, de mannen, de psychisch ontheemden …

Voor deze mensen met hun diverse noden bestaan verschillende opvangmogelijkheden: de vrouwenopvangcentra, het beschut wonen, de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, de opvangcentra voor jongeren, enzovoort.

De crisisopvangcentra zorgen voor onmiddellijke hulp en onderdak. Er is 24 uur op 24, 7 dan op 7 een permanentie voor de opnames.

Opvang (met verblijf) voor vrouwen vanaf achttien jaar en hun kinderen. Vaak kampen de vrouwen met problemen rond  partnergeweld en mishandeling.

De opvang van kinderen vereist een specifieke aanpak. Het adres van de opvang is bekend. Cliënten worden begeleid om zo snel mogelijk weer op eigen benen te staan.

CAW De Kempen

CRC Turnhout, Zandstraat 209, 2300 Turnhout. Tel: 014/42.84.18, fax: 014/41.69.54 crc@cawdekempen.be

CAW Artevelde – Crisisonthaal (De Schelp) Elyzeese Velden 7, 9000 Gent. Tel: 09/223.97.91, fax: 09/265.04.99 crisisopvang.schelp@artevelde.be

CAW Sonar – crisisopvangcentrum Genk Aardlaan 21 tel: 089/36.30.57, fax 089/36.41.17 coc@cawsonar.be

CAW Regio Aalst Niemandsland, Lazaretstraat 9, 9300 Aalst. Tel: 053/77.38.41, fax: 053/70.63.72 niemandsland@cawra.be

CAW Regio Brugge – crisisopvang Katelijnevest 15, 8000 Brugge. TEl: 050/44.37.80, fax: 050/44.37.81 crisisopvang@cawregiobrugge.be

CAW Leuven – crisisopvang Regastraat 11, 3000 Leuven. tel: 016/20.11.13, fax: 016/20.09.36 crisisopvang@cawleuven.be

CAW Het Welzijnshuis – crisisinterventiecentrum Wollemarkt 26, 2800 Mechelen Tel: 015/28.53.86, fax: 015/28.53.03 cic@hetwelzijnshuis.be

CAW Midden West-Vlaanderen Crisisnetwerk Roeselare/Izegem/Tielt Nijverheidsstraat 11 8800 Roeselare tel: 051/26.98.09, fax; 051/26.98.01 crisisnetwerk@caw-middenwvl.be

Regionaal Crisisnetwerk RCK-CAW Piramide & CAW Stimulans Doorniksesteenweg 218 8500 Kortrijk tel: 056/46.15.68, fax: 056/24.99.90 rck@idnet.be

CAW ‘t Verschil De Biehal, Kattebos 59, 3920 Lommel. Tel: 011/55.02.55, fax: 011/55.35.04 debiehal@cawtverschil.be

De oude burelen Heufkensweg 4, 3630 Maaslecgekeb +Tel: 089/71.03.90, fax: 089/76.35.52 deoudeburelen@cawtverschil.be

CAW Metropool – Onthaal en begeleiding Vrijdagmarkt 11, 2000 Antwerpen. TEl: 03/232.16.19, fax: 03/213.28.62 onthaalteam@cawmetropool.be

Het zijhuis Trapstraat 13, 2060 Antwerpen. TEl: 03/218.88.80, fax: 03/2816501

De Witten Hof Kwekerijstraat 13, 2140 Borgerhout Tel: 03/272.11.45 fax 03/235.38.69

Om de adressen en telefoonnummers van de residentiële opvangmogelijkheden voor gezinnen, vrouwen, mannen, vrouwen met kinderen, jongvolwassenen en minderjarigen uit uw regio te kennen kunt u contact opnemen met de al vermelde diensten voor slachtofferhulp.

Vluchthuizen adressen voor slachtoffers van narcisme.

Een vluchthuis is een gewoon rijhuis dat aan residentiële opvang doet van mishandelde vrouwen en van de kinderen die hen vergezellen. Alleen het telefoonnummer van het vluchthuis wordt publiek gemaakt, het adres wordt geheim gehouden.

Vluchthuizen willen mishandelde vrouwen de kans geven om de partner te verlaten en hen een veilig onderdak en begeleiding bieden. Er zijn zes vluchthuizen in Vlaanderen.

CAW De Kempen De Veder, Postbus 51, 2200 Herenthals. Tel: 014/42.02.44, fax: 014/23.02.45 deveder@CAWdekempen.be

CAW ‘t Verschil Vluchthuis Hasselt mailcentre PB 1008, 3500 Hasselt tel: 011/60.69.81, fax 011/60.69.55 vluchthuis@CAWtverschil.be

CAW Artevelde – Vluchthuis Gent Postbus 183, 9000 Gent. Tel: 09/223.02.21, fax: 09/233.78.89, vluchthuis@artevelde.be

CAW Hageland – Vluchthuis Diest Postbus 55, 3290 Diest. TEl/fax: 013/33.68.12, vluchthuis.diest@CAWhageland.be

CAW Leuven Vluchthuis Redingenstraat 6, 3000 Leuven. TEl: 016/20.12.73, fax: 016/20.27.37 vluchthuis@CAWleuven.be

CAW Midden West-Vlaanderen Koornstraat 4, 8800 Roeselare. TEl: 070/22.01.11, fax: 051/26.98.01 vluchthuis@CAW-middenwvl.be

CAW Het Welzijnshuis – Vluchthuis Mechelen Postbus 109, 2800 Mechelen. TEl 015/33.08.41, fax: 015/33.08.42 vluchthuis@hetwelzijnshuis.be

CAW Regio Brugge – Vrouwenopvangcentrum DE Brug Vlamingdam 36, 8000 Brugge. TEl: 050/34.10.30, fax: 050/34.08.64 debrug@CAWregiobrugge.be

Ouderen.

Bent u een hulpverlener, thuisverpleegkundige, verzorgende, arts, politieagent, medewerker van een hulpverleningsorganisatie, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling via het nummer 078/15.15.70 of ouderen@cawzuid-Oostvlaanderen.be

Politionele en gerechtelijke diensten.

Antwerpen, Bolivarplein 20, 2000 Antwerpen; TEl: 03/257.80.11

Brugge Gerechtsgebouw, Kazernevest 3, 8000 Brugge tel: 050/47.34.36 – 050/4734.37

Brussel Bijgebouw Justitiepaleis, Quatre-BRasstraat 13, 1000 Brussel Tel; 02/508.7294

Dendermonde Zwarte Zusstraat 2-6, 9200 Dendermonde tel: 052/25.15.11 – 052/25.15.17

Gent, gerechtsgebouw, Koophandelsplein 23, 9000 Gent. Tel: 09/267.43.67 – 09/267.43.80 – 09/269.30.36 – 09/268.30.37 – 09/267.45.14

Hasselt, gerechtsgebouw, Thonissenlaan 75, 3500 Hasselt. tel: 011/24.66.50

Ieper, gerechtsgebouw, Grote markt 1, 8900 Ieper. Tel: 057/22.49.66

Kortrijk, gerechtsgebouw, Burg; Nolfstraat 10 A 8500 Kortrijk tel/ 056/26.95.32 – 056/26.95.35

Leuven, gerechtsgebouw, Smoldersplein 5, 3000 Leuven; Tel: 016/21.45.50 – 016/21.45.51 – 016/21.45.52

Mechelen, gerechtsgebouw, Keizerstraat 20, 2800 Mechelen; tel: 015/28.81.11

Oudenaarde, justitiehuis, Lappersfort 1, 9700 Oudenaarde. tel: 055/31.21.44

Tongeren, Kielenstraat 24/1, 3700 Tongeren. tel: 012/39.96.00 – 012/39.96.03

Turnhout, justitiehuis, Begijnstraat 3, 2300 Turnhout. tel: 014/47.16.45

Veurne, gerechtsgebouw, P. Benoitlaan 2, 8630 Veurne. tel: 058/29.63.83 – 058/29.63.84, fax: 058/29.63.78

Justitiehuizen adressen voor slachtoffers van narcisme

Een justitiehuis is er in de eerste plaats voor mensen die geconfronteerd worden met het gerecht. Mensen die hun weg zoeken in het juridisch labyrint of in het doolhof van psychosociale maatregelen in en om justitie.

De rechtzoekende kan juridische informatie krijgen, kan naar meer gespecialiseerde instanties worden doorverwezen of kan een eerste advies of eerste hulp krijgen. Verwijzing naar en contact opnemen met tweedelijnsrechtshulp is voorzien.

Politie.

De politie staat in voor de eerste opvang van slachtoffers van een misdrijf en bieden goede basisinformatie. Bij dringende situaties kunt u dag en nacht bij de politie terecht via het nummer 101 of 112.

U kunt als slachtoffer of getuige steeds terecht bij de politie om aangifte van de feiten te doen. U kunt u daarbij laten bijstaan door iemand die u vertrouwt. De politie is verplicht om een proces-verbaal (pv) op te stellen.

De politie zal dus proberen informatie te verkrijgen over wat er gebeurd is.

Daarbij hebt u recht op:

een respectvolle en correcte behandeling

het krijgen van informatie

het geven van informatie, bijvoorbeeld om schade aan te tonen

bescherming en respect voor het privéleven; slachtoffers hebben het recht om bescherming te vragen bij bedreiging van de fysieke integriteit of als het gevaar voor wraakacties bestaat.

De lokale politie zal van geweldfeiten een pv opstellen en dat doorgeven aan het parket. Voor meer informatie kunt u steeds terecht op de website van de politie.

Websites.

Nationale websites adressen voor slachtoffers van narcisme.

Het Onderzoekscentrum voor Cultuur en Gender van de Vakgroep Talen en Culturen, Universiteit Gent, ondersteunt onderzoek naar en wetenschappelijke uitwisseling omtrent vraagstukken over identiteit, verschil en ongelijkheid in een geglobaliseerde wereld,

police.be.

De Beweging tegen Geweld – vzw Zijn .

Amnesty Internationaal.

KULeuven Rechtsfakulteit Stalking.

PRAXIS AIDE LES AUTEUR(E)S DE VIOLENCES CONJUGALES ET INTRAFAMILIALES ET RÉALISE UN TRAVAIL DE RESPONSABILISATION EN GROUPE.

vrouwenraad. be

Internationale websites adressen voor slachtoffers van narcisme.

huiselijkgeweld.nl

World Health Organisation.

Sexuel violence research initiative.

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Daphne Toolkit.

Council of Europe. Stop violence campaign.

Gender equality and empowerment of women.

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw commentaar en like.

Lees meer

knop voor alle groeitaken

Geplaatst

in

, ,

door

Reacties

2 reacties op “Nuttige adressen voor slachtoffers van narcisme in België!”

  1. Bas avatar
    Bas

    Mijn ex hielde zich met iemand op die hebben mij daarna met 4 man zwaar gewapend overvallen in mijn eigen huis. Plus nog alles eromheen en daarna die laster campagne ik ben naar de huisarts gegaan voor wat kalmeringstabletten en ook naar de Mondriaan dat is de geestelijke gezondheidszorg. En heb 5 maanden totaal niks gehoord toen kreeg ik een brief in de bus dat ik op de wachtlijst stond. En ze wisten beide zowel de huisarts als de Mondriaan dat ik dringend hulp nodig had. Heb me heel ff verloren in de drank en drugs en daarna is het beter gegaan dankzij alle informatie en herkenning. Deze site heeft me meer geholpen bij mijn herstel als alle hulp wat ik gevraagd heb en niet gekregen heb. Misschien dat het in Vlaanderen beter is maar hier is het waardeloos.

  2. johanpersyn avatar
    johanpersyn

    Ik kan dat nog onvoldoende vergelijken. Maar nieuwe ideeën over hulpverlening zoals van Andries Baert komen wel uit Nederland. Meestal halen ze in Vlaanderen wel de mostert bij onze buren. Maar we hebben hier een show regering, in de praktijk wordt er zelfs niet meer geluisterd naar academici, de zorgverleners, het middenveld enz. Een heel gevaarlijke cocktail van haatzaaierij en beletten van vrije meningsuiting. De berichtgeving is sterk gemonopoliseerd en dikwijls vals. Dank je wel voor je reactie. Groeten Johan.

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Disclaimer/Vrijwaring

Door toegang te krijgen tot deze blog, of video erken je, begrijp je en ga je ermee akkoord dat de inhoud van die video/blog geen therapie is en niet bedoeld is om therapie te verstrekken en het vormt geen medisch, juridisch of ander professioneel advies en/of behandeling. Je erkent en begrijpt dat auteurs van deze blog/video geen erkende therapeuten zijn, psychiaters, psychotherapeuten, artsen of andere medische, psychologische en/of psychiatrische professionals en gaat ermee akkoord om indien nodig de juiste medische en/of therapeutische behandeling te zoeken.

Jij erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord, en verklaart dat je gekwalificeerd bent voor de aard van de inhoud van deze blog en video, in goede gezondheid en in een goede fysieke en mentale conditie om deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Je bent het er verder mee eens en verbindt je, dat als je op enig moment van mening bent dat je deelname aan een activiteit die voorkomt in een video, in een groeitaak, of blog, of video’s jezelf of anderen zou kunnen in gevaar brengen, je zult weigeren om hieraan deel te nemen. Of als een dergelijke activiteit is begonnen, onmiddellijk verdere deelname aan dergelijke activiteit zal stoppen. Als je deelneemt aan een activiteit, doe je dat vrijwillig en willens en wetens en je alle risico’s van materiële schade, persoonlijk letsel en/of overlijden voor jezelf of anderen op zich neemt voortvloeiend uit je deelname aan dergelijke activiteiten.

Voeg je bij 4.606 andere abonnees