Wat is achteruit projectie van het slachtoffer tegenover de narcist?

Als we vasthouden aan de hoop dat een narcistische persoon kan veranderen – door achteruit projectie – als al hun acties erop wijzen dat ze niet oprecht geïnteresseerd zijn in verandering, dan zullen we door de hel worden gesleept totdat we het niet meer aankunnen.

Een stoornis die je niet ziet.

Voordat we de waarheid over de narcist in ons leven beseffen, hebben we het over hen alsof ze normale mensen zijn die een geweten, integriteit en een zekere mate van zelfbewustzijn bezitten.

We vertrouwen op hun woorden, omdat we mensen niet bedriegen en manipuleren. Bovendien vertrouwen we erop dat de mensen die beweren dat ze van ons houden, en wij van hen houden, waar je dus partners bent dat zij dat zullen doen op een duurzame, wederkerige en afhankelijke manier. Afhankelijk van de situatie van de unieke persoon waarmee iemand in relatie is.

We geven ze het voordeel van de twijfel, omdat we geloven dat ze echt van ons houden en dat niemand die echt van ons houdt opzettelijk iets zegt of doet, om onze gevoelens en ons te kwetsen.

In wezen projecteren we onze goede eigenschappen op hen.

Wanneer ze niet reageren zoals we verwachten dat een normaal persoon dat zou doen, raken we verward en gekwetst.

Dus we beginnen met twijfelen aan onze realiteit waarin we beland zijn. Na een tijdje geloven we dat we op de een of andere manier de schuld moeten krijgen.

Het probleem is dat narcisten niet denken, opereren of spelen volgens dezelfde regels als wij.

Als we dit niet herkennen, worden we standaard voor manipulatie en ellende gemaakt.

Gesprekken met een narcist, vooral als je mening hebt over alles wat in tegenspraak is met hun mening over wat de waarheid van hun evangelie is, zitten boordevol met een spervuur ​​van geheime manipulatietactiek die intrinsiek zijn voor de narcist. Die tactieken zitten  verschanst in hun persoonlijkheid.

Ze zullen je laten wensen dat je het nooit oneens bent met hen.

In de eerste plaats willen ze dat je het betreurt dat je ooit je mening had durven uiten.

Projectie dat ken je toch?

Een eenvoudig meningsverschil zal vaak een volledige aanval op je afroepen. Op de één of andere manier weten ze de context te verdraaien, zodat je je als de slechterik / het kind voelt, terwijl ze de rol aannemen van het onschuldige slachtoffer  door of van jou.

Degenen onder ons die ervaring hebben met narcisten begrijpen wat  projectie is. Dat is wanneer de narcist jou ervan beschuldigt te doen wat zij of hij zelf doet. De narcist liegt regelmatig, maar noemt jou een leugenaar.

Bovendien is hij of zij zeer kritisch en veroordelend, maar beschuldigt je toch van exact hetzelfde gedrag, terwijl je ontkent dat hij of zij op die manier is.

Achteruit projectie door het slachtoffer van de narcist?

In een poging om zichzelf te ontdoen van de cognitieve dissonantie die hun gedachten, gevoelens en daden hen veroorzaken projecteert de narcist op een ander. Wanneer mensen hun gedrag projecteren, weten ze vaak grotendeels niet dat ze het doen.

Net zoals de narcist is het slachtoffer zich niet bewust van zijn of haar projectie in veel gevallen. Daarom dat je dit ook projectie kunt noemen, maar dan denken we niet dat je ook goede kwaliteiten kunt projecteren. Dat zou je kunnen aanduiden als omgekeerde projectie of achteruit projectie.

Achteruit projectie is wanneer het slachtoffer probeert haar eigen goede eigenschappen te projecteren op haar misbruiker. Ze probeert het goede in een slecht persoon zo hard te zien dat ze zegt dat de misbruiker de goede dingen is die ze werkelijk is.

Het slachtoffer beweert dat haar misbruiker erg zorgzaam en medelevend kan zijn als de waarheid. Maar de echte waarheid is dat zij de enige zorgzame en medelevende persoon in de relatie is.

Of, ze gelooft dat haar misbruiker net zo eerlijk is als zij, terwijl het feit dat de misbruiker een leugenaar is.

Achteruit projectie is een verdedigingsmechanisme of copingsvaardigheden van het slachtoffer.

In plaats van de waarheid onder ogen te zien dat het geen liefde is van de dader denkt het slachtoffer dat het normaal is dat zij of hij er is om de dader te dienen.

Als het slachtoffer in de greep van misbruik kan geloven dat de misbruiker haar of hem misbruikt uit liefde maakt het dat voor het slachtoffer draaglijker.

In die zin beschouwt het slachtoffer de dader als een goed persoon, omdat het erkennen dat het zo niet is, veel te moeilijk is – ondraaglijk zelfs.

achteruit projectie
Hier vind je tools voor groei en zelfgenezing!

Tolereren van het misbruik en cognitieve dissonantie.

Geloven dat het misbruik wordt gedaan voor je eigen goed of uit liefde maakt je bereid om het te tolereren, omdat het een weergave is van de liefde waar je zo hongerig voor bent. Je lijdt immers onder een zelfliefde tekort sinds je jeugd.

Je neemt ook de schuld van hen af om misbruik van je te maken, en accepteert het op jezelf. Ondanks alle feiten (ook de minder gekende) kun je de realiteit niet zien. Je wilt persé slagen in het helpen van de dader waarvan jij de zorgfiguur geworden bent.

Het slachtoffer begint te geloven dat je die vreselijke dingen verdient die je bent aangedaan, dus in je geest is de dader vrijgesproken van verantwoordelijkheid.  Daarom ontwikkel je enorme schuldgevoelens.

Achteruit projectie komt regelmatig voor bij dochters van narcistische moeders.

Na een sterfgeval bijvoorbeeld van een dader kan zoals bij de meeste nabestaanden een periode van idealisering bestaan.

De gedachte  dat de dader een goede persoon was, die kon veranderen (maar het niet deed)  hielp om  een traumatische situatie te doorstaan. Maar het is niet goed om vast te houden aan de overtuigingen, omdat je verder uw schuldgevoelens voedt. Je niet leeft in het vandaag, maar ook andere mede-slachtoffers hebben geen kans op genezing!

Uw geluk gaat voorbij door vast te houden aan een masker.

Daarom is rouwen om een masker zo moeilijk als je aan achterwaartse projectie gedaan hebt en doet. Daarbij loop je de kans op een depressie. In zo’n situatie kan ik alleen maar aanraden om in psychotherapie te gaan.

Als in de werkelijkheid de dader echt gestorven is, stimuleert dit om de idealiseringsfase te verlengen en tot over-reacties. Het beeld van de goede persoon blijft de nabestaande partner ophouden uit onbewuste vrees voor verlating van allen die dat beeld ondersteunen.

De waarheid onder ogen zien. Je werd gebruikt en je bent in achteruit projectie.

Omgekeerde projectie betekent dat zelfs als je niet langer in relatie bent met je misbruiker (of je misbruiker gestorven is) , je nog steeds dat beeld van de goede persoon vasthoudt in plaats van de waarheid onder ogen te zien – je werd  misbruikt.

Een reden kan zijn dat er criminele feiten moesten worden toegedekt waarbij het slachtoffer tot medeplichtigheid werd gemanipuleerd bijvoorbeeld een valse getuigenis, achterhouden van feiten, minimalisering, vliegende aap activiteit, tongbijter voor de narcist enz

Realistisch zijn, zal je helpen om te accepteren dat  je bent misbruikt, gebruikt, gemanipuleerd en uitgebuit. Ja, de relatie was op zijn minst niet wat ze leek. De dingen waren slecht en ja, je bent door alles negatief beïnvloed nu.

Er zijn momenten geweest waar de realiteit eventjes doordrong, maar al snel werd die ontkend. Nu ben je leeggezogen van al uw zorgen in de laatste jaren.

Je valt in het zwarte gat.

Zodra je deze dingen toegeeft, en alleen dan, kun je beginnen te genezen.

Ben je klaar voor de volgende stap in groei naar zelfliefde na die ellende van de narcist? klik dan hier. Er zijn 3 krachtige manieren waarmee je als overlevende van misbruik kunt  jezelf te helpen.

Heb  je vragen over hoe te starten om realistisch naar iemand te kijken stuur me dan een PM op mijn Facebook profiel. Links vind je in het menu.


Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder! Reactie annuleren

Voeg je bij 4.580 andere abonnees