De narcist komt er mee weg door projectie.

De narcist komt er mee weg door projectie.

Projectie is één van de favoriete afweermechanismen van de narcist samen met de ontkenning.

Projectie is de handeling of techniek om zich te verdedigen tegen onaangename impulsen door het ontkennen van hun bestaan op zichzelf, terwijl het gebeuren wordt toegeschreven aan anderen of een ander.

Zo kan een narcist anderen beschuldigen van zijn “egoïstisch” of “gevoelloos” gedrag terwijl het een symptoom is van hun eigen gedrag. Zij projecteren ook hun gevoelens op anderen als ze het gevoel hebben dat ze onaanvaardbaar zijn, zoals het beschuldigen van iemand die rust omdat hij “boos” is terwijl het in werkelijkheid de narcist is die boos is.

Narcisten hebben geen contact met hun eigen gevoelens.

Ze projecteren die gevoelens op anderen en zijn niet in staat tot empathie. Narcisten kunnen zichzelf niet in je schoenen stoppen en voelen of begrijpen hoe iets je kan beïnvloeden. Daarbij kunnen ze alleen zien hoe het hen beïnvloedt. Tijdens je relatie met de narcist werd je waarschijnlijk beschuldigd van het doen en het zijn van allerlei dingen die je kent op een logisch niveau dat je zeker niet zou doen.

Ze kunnen je bijvoorbeeld beschuldigen van het volgende:

ontrouw zijn, een pathologische leugenaar, onbetrouwbaar, gewetenloos, een goud-delver zijn, mentaal instabiel, aandachtzoekend, een vreselijke ouder, een kindermisbruiker, vreselijk, liefdeloos, egoïstisch (‘het draait helemaal om jou ‘),’ Je behandelt me ​​niet als een gelijke ‘, of dat je de narcist bent … enz.

Misschien had je een narcistische ouder en werd je verteld dat je niet goed genoeg was, je was egoïstisch en een slecht persoon. Wanneer een narcist je beschuldigt van dergelijke gruweldaden, spreekt dit individu eigenlijk met een SPIEGEL, hun spiegel!

Het is belangrijk om te begrijpen hoe de narcist zijn / haar gedrag op jou projecteert, je kunt de gevoelens van onwaardigheid loslaten die de narcist je mogelijk heeft doen geloven in jezelf.

Woorden, acties, eigenschappen en motieven worden aan anderen toegeschreven.

Als ze liegen, dan ben jij de leugenaar. Ze doen kinderachtig, dan ben jij onvolwassen. Als ze je beledigen, dan ben jij kritisch. Ze eiste geruststelling, dan ben jij onzeker. Wanneer ze voedsel van jouw bord eten dan ben jij een egoïstisch varken.

Door projectie treft de narcist zijn slachtoffer en weigert alle verantwoording.

Projectie is een verraderlijke vorm van liegen dat bijzonder traumatisch is voor kinderen, die dan deze overtuiging internaliseren dat zij de persoon zijn die daadwerkelijk misbruik van hen maakt. Deze valse realiteit produceert een cognitieve dissonantie waarin het kind wordt verteld dat het tegenovergestelde van wat ze gezien hebben is gebeurd.

Een narcist kan haar ideale overtuigingen over zichzelf projecteren op anderen, zoals op haar gouden kind of iemand die ze bewondert. Een narcist, of mensen met narcistische trekken zullen altijd de schuld bij een ander leggen. Dit hebben zij in hun jeugd geleerd, om hun eigen trauma niet te voelen, dan wel verknipte zelfbeeld intact te houden.

Projectie is geen zelf – reflectie kunnen hebben in wat jij bijvoorbeeld slecht gedaan hebt.

Je zult merken wanneer je tegen een narcist of mens met narcistische trekken ingaat dat zij boos reageren. In zo’n confrontatie zullen narcisten alles en iedereen erbij halen en jou met de schuld die zij hebben gemaakt achterlaten.

Het klopt dat dit vies is en gemeen. Elke dag ervaren vele mensen dit. En weten er niet mee om te gaan. Daarom dat ik het wel belangrijk vind er op in te gaan. Want de remedie is eigenlijk heel simpel als je er vroeger genoeg bij bent.

Narcisten kunnen je niet raken als je voldoende zelfliefde hebt.

Als je je werkt aan je zelfliefde en je voldoende verwijderd van de narcist zul je er als persoon sterker uitkomen. Belangrijk is die energie in jezelf te stoppen omwille van jezelf.

Jouw focus dient te liggen op persoonlijke groei, want wat je voelt voor de narcist is geen liefde, maar een soort ziekelijk magnetisme.

Zodra je merkt dat een narcist of mens met narcistische trekken, projectie toepast op jou, wees dan stil en begin te negeren. Zodra jij dit doet haal jij de kracht en controle weg bij de narcist. Iets waar zij totaal niet tegen kunnen. Immers, jij weet dat zij masker opzetten. Honeer je eigen ervaring en spendeer tijd met mensen die een eerlijke reflectie zijn van wie je bent.

Definitie projectie.

De handeling van het toewijzen van de eigen gevoelens of eigenschappen aan een andere persoon is projectie. Ook het zich voorstellen of geloven dat de andere persoon dezelfde gevoelens of eigenschappen heeft behoord tot het begrip projectie.

Idententiteitsverstoring.

Mensen met persoonlijkheidsstoornissen hebben een instabiel beeld van zichzelf. Daarom kunnen ze soms uit het oog verliezen waar hun eigen identiteit eindigt en waar hun identiteit begint. Ook kunnen ze vergeten waar de identiteit van iemand anders begint.

In psychologische termen staat dit bekend als een identiteitsverstoring.

Deze identiteitsverstoringen de grenzen tussen het zelf en anderen vervagen. Daarom zullen narcisten hun eigen persoonlijke en psychologische kenmerken aan anderen toeschrijven. Deze praktijk staat bekend als projectie.

In sommige vormen is het relatief onschuldig. Als een narcist gelooft dat zijn eigen voorkeuren, aversies, gevoelens, meningen of overtuigingen feitelijk van een andere persoon zijn.

Persoonlijk handelen toeschrijven

Het kan echter kwaadaardig worden als het gaat om het toeschrijven van persoonlijk handelen, woorden, schuld, schuld, haat, aansprakelijkheid of gebrekkig karakter van de Persoonlijkheidsgestoorde individuen aan een ander.

Dit is vooral het geval wanneer de Projectie dan een rechtvaardiging wordt voor een of andere vorm van straf of misbruik.

projectie
Ik leer je heel bewust een nieuwe versie van jezelf te creëren

Bewuste of onbewuste projectie

Projectie kan ofwel bewust zijn – waarbij de dader weet dat hij opzettelijk de schuld of aansprakelijkheid afwijst naar een andere persoon – of onderbewustzijn – waarbij de dader niet weet dat ze de feiten verdraaien of dissociëren.

Soms is het gewoon het resultaat van ouderwetse beschuldigingen. In essentie wordt schuld of verantwoordelijkheid voor een probleem gemakkelijk toegeschreven aan een andere persoon.

Projectie kan ook optreden als gevolg van dissociatie. Er ontstaat een afwijking van op de werkelijkheid gebaseerd denken. Het is buitengewoon moeilijk om te bewijzen dat een narcist zijn eigen uitspraken over projectie gelooft. Daarom dat het ook betekent dat het over het algemeen nutteloos is om de argumenten voor je eigen realiteit te bepleiten.

Belangrijk is dat jij zelf rotsvast van je realiteit overtuigd bent.

Hoe het voelt als iemand projectie op jou toepast?

Niemand houdt ervan om een ​​vervalste versie te krijgen van wat zij denken, voelen of geloven, zelfs over goedaardige zaken. En wanneer iemand vals wordt beschuldigd, belasterd of in diskrediet wordt gehouden, kan grote schade worden toegebracht aan de relaties, het zelfvertrouwen en het gevoel van welzijn van die persoon.

Handelingen van projectie leiden vaak tot afweer, verontwaardiging, ergernis, ruzie of zelfs vergelding en vergelding van proefpersonen of slachtoffers.

Geen verantwoordelijkheid nemen.

Alle narcisten projecteren hun niet-genezen delen – omdat ze eenvoudigweg geen verantwoordelijkheid voor hen kunnen en willen nemen. Narcisten houden niet van het feit dat ze leeg zijn, behoeftig om goedgekeurd te worden en hebben grote onzekerheden.

Ze haten hun eigen gevoelens van kwetsbaarheid, diepe schaamte en onwaardigheid.

Wanneer het ‘masker’ of hun ‘valse zelf’ uitglijdt voelen ze zich verschrikkelijk. Ook als hun persoonlijkheid komt bloot te liggen voelen ze zich vreselijk.

Wanneer ze de cover niet omhoog kunnen houden om deze gevoelens verborgen te houden wat niet voor onbepaalde tijd kan, snellen deze gebroken delen in het bewustzijn van de narcist. Daardoor voelen ze zich verschrikkelijk.

Narcistische verwonding.

Narcistische verwonding voelt als een emotionele vernietiging van de narcist. Het is ondenkbaar, ondraaglijk. Narcisten willen dat tot elke prijs vermijden.

Niet-persoonlijkheidsstoornissen hebben dit probleem niet. Ze kunnen accepteren dat ze ‘fout’ en ‘onvolmaakt’ zijn en beseffen dat het een onderdeel is van de normale menselijke ervaring. ‘Normale’ mensen hoeven het misschien niet nodig te vinden, maar ze kunnen het accepteren en er de verantwoordelijkheid voor nemen.

Natuurlijk creëer je dezelfde situatie wanneer je de narcist confronteert met zijn of haar walgelijke gedrag.

Het ‘valse zelf’ van de narcist gaat vervolgens over op automatische afbuiging en projectie. Vanwege de zelf-afkeer van de narcist met zijn of haar niet-genezen en verstoten delen, is dit een nodige emotioneel overlevingsmechanisme. Hij of zij zal dit gedrag onvermijdelijk aan jou toewijzen.

Dit zorgt voor twee dingen:

Hoe projectie te herkennen is?

Een moeder gaat ervan uit dat haar kinderen alleen van hetzelfde eten houden als zij wil.

Bovendien maakt een vrouw de gezamenlijke betaalrekening leeg. Daarbij beschuldigt ze haar echtgenoot van verspilling van middelen.

Een beledigende vader slaat zijn kinderen. Daarnaast geeft hij zijn tienerzoon de schuld voor de blauwe plekken.

Ook een moeder die zich schaamt voor haar gewichtsprobleem, noemt haar oudste dochter herhaaldelijk “dik”.

Een werkgever die financiële discipline mist, beschuldigt zijn werknemers van verspilling van middelen.

Hier is hoe narcistische projectie werkt …

De narcist(e) zegt: “Je bent een narcist.”

Vertaling: De narcist vertelt je dat ze op een bepaald moment in het verleden onderzoek had gedaan naar het onderwerp narcisme. Ik weet niet of ze het wist dat ze daardoor dit feit prijsgaf, maar ze vertelde me dat ze een narcist is.

De narcist(e) zei: “Alles wat je doet, is nemen, nemen, nemen.”

Vertaling: Ze wist dat zij degene was die alles deed. Haar leven was niet een beetje veranderd, maar bijna elk deel van mij had dat wel. Ze wilde me de schuld geven om meer te geven, ook al had ik weinig meer te geven.

De narcist(e) zegt: “Ik kan nu zien dat ik niet speciaal voor je ben. Je houdt niet van mij. Ik ben gewoon je huidige slachtoffer. ‘

Vertaling: Dit is verder bewijs dat zij in het verleden narcisme had onderzocht. Ik was niet speciaal voor haar. Ze hield niet van me. Ik was in die tijd gewoon haar leverancier.

De narcist(e) zegt: “Al mijn vrienden zeggen dat ik niet langer mijn oude zelf ben. Je hebt mijn zelfwaarde gestolen.

Vertaling: Ze kon zien hoe ver ze me had meegesleurd en ze wilde nog meer schade aanrichten. Ze had al een lastercampagne tegen me gelanceerd in onze sociale omgeving, en begon me te trianguleren met andere mensen. Triangulatie is een ander ongelooflijk veel voorkomend facet van narcisme, maar dat is een heel ander onderwerp op zich.

De narcist(e) zegt: “Ik wilde dat je iemand had om over te praten over dit alles. Ik praat er met mijn vrienden over en het zorgt ervoor dat ik me veel beter voel.”

Vertaling: Ze was blij dat ik niemand had om over onze problemen te praten, omdat ze verantwoordelijk was voor het vernietigen van mijn relaties met die mensen.

Lastercampagne, missie volbracht.

Niemand praatte tegen me, omdat ze hen al had overtuigd dat ik een vals spelende, liegende, beledigende lul was, die hun vriendschap niet waard was.

De narcist(e) zegt: “Ik weet dat je me bedriegt, vertel gewoon de waarheid! Ben je een seksverslaafde? We kunnen dit samen doorwerken!”

Vertaling: Ze bedroog me. Ze is een seksverslaafde. Ze was helemaal niet van plan iets door te werken, vooral niet met mij.

De narcist(e) zegt: “Ik heb vijf andere jongens die wachten op de date met mij.”

Vertaling: Tijdens onze relatie was ze actief bezig met het opstellen van toekomstige leveranciers. Dit betekent dat ze praatte met (of erger) andere mannen achter mijn rug, terwijl ze me tegelijkertijd beschuldigde van het praten met andere vrouwen achter haar rug.

De narcist(e) zegt: “Ik weet dat je geheime accounts op sociale media hebt die je achter mijn rug gebruikt.”

Vertaling: Ze heeft geheime accounts op sociale media die ze achter mijn rug gebruikte om de communicatie met andere mannen te onderhouden.

Hoe om te gaan met projectie?

Omgaan met projectie lijkt sterk op het omgaan met afleveringen van valse beschuldigingen, behalve dat soms de valse uitspraken in eerste instantie “mooi” of “neutraal” lijken.

Zelfs deze kunnen nog steeds irriterend en vervelend zijn, en wanneer ze in negatief gebied terechtkomen of opgeblazen of onware claims maken, kunnen ze op de lange termijn schadelijk zijn voor jouw geloofwaardigheid of zelfrespect.

Wat je niet moet doen als met met projectie wordt aangevallen?

Accepteer geen enkele verantwoordelijkheid, schuld of kritiek waarvan u weet dat deze volledig onverdiend is. Geef een narcist geen macht over je zelfbeeld. Probeer niet om het punt te betwisten, de waarheid rustig en duidelijk EENMAAL te vermelden.

Wat te doen als je met projectie wordt aangevallen?

Ken jezelf. Als je emotionele helderheid, begrip, besef van jouw eigen sterke en zwakke punten hebt dan is dat jouw beste zelfverdediging tegen de erosieve kracht van projectie. Eer je eigen ervaring. Tezelfdertijd breng je tijd door met mensen die je een eerlijke weerspiegeling geven van wie je bent. Heb je aanvullingen of vragen laat het me weten. Ik antwoord graag.

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw commentaar en like.

Lees meer

online programma's van Melanie Tonia Evans
knop voor alle groeitaken