Projectie: Waar eindigt mijn en begint jouw identiteit? Deel 2

Projectie: Waar eindigt mijn en begint jouw identiteit? Deel 2

Hoe om te gaan met projectie?

Omgaan met projectie lijkt sterk op het omgaan met afleveringen van valse beschuldigingen, behalve dat soms de valse uitspraken in eerste instantie “mooi” of “neutraal” lijken.

Zelfs deze kunnen nog steeds irriterend en vervelend zijn, en wanneer ze in negatief gebied terechtkomen of opgeblazen of onware claims maken, kunnen ze op de lange termijn schadelijk zijn voor jouw geloofwaardigheid of zelfrespect.

Ga naar deel 1

Wat je niet moet doen tegen projectie?

Accepteer geen enkele verantwoordelijkheid, schuld of kritiek waarvan u weet dat deze volledig onverdiend is.
Geef een gestoorde persoonlijkheid geen macht over je zelfbeeld.
Probeer niet om het punt te betwisten. Het is voldoende de waarheid rustig en duidelijk eenmaal te vermelden.

Wat je kunt doen als je geconfronteerd wordt met projectie?

Ken jezelf — emotionele helderheid en begrip van jouw eigen sterke en zwakke punten is jouw beste zelfverdediging tegen de erosieve kracht van projectie.
Eer je eigen ervaring en breng tijd door met mensen die je een eerlijke weerspiegeling geven van wie je bent.

Leer jezelf beter kennen door reflectie op jouw emoties.

Projectie gaat altijd samen met emotie: negatieve emoties, maar ook positieve emoties. Hoe groter de emotie, des te groter de projectie. Deze emoties komen voort uit ons verleden en zijn een onbewust bestaan gaan leiden.

Wanneer je deze emotie leert (h)erkennen leer je jezelf beter kennen. Dan kun je een bewuster leven gaan leiden.

Misschien vinden we van iemand dat hij of zij haar mond niet kan houden dat hij oppervlakkig is, te egocentrisch… en is dat net onze eigen grootste fout.

Dat is dan ook de reden waarom ik de vraag zo dikwijls hoor: ben ik een narcist(e)?

Deze uitspraken onthullen dan ook vaak onze eigen aard.Vóór we kritiek op iemand uiten, moeten we dus misschien onszelf eerst de vraag stellen: ‘Die fout die ik hem of haar wil verwijten, zit die niet in mezelf?

Of is het misschien een narcistische fout waaronder ik geleden heb en waarvoor ik overgevoelig ben?’ Op die manier voorkomen we dat we iemand anders onterecht van iets beschuldigen.

Het is goed om de dingen in het juiste perspectief te plaatsen. We weten dat het beter is als we een iets minder scheef perspectief kunnen ontwikkelen.

Want volledige onpartijdigheid is natuurlijk onmogelijk.

Wát precies maakt je zo boos, onmachtig, verdrietig, gefrustreerd in het gedrag van die ander? Of: Wát precies maakt je zo machteloos in die situatie? Dit is een belangrijke vraag om te leren daarover na te denken. Zo kan je er een ander perspectief op krijgen (= zelfreflectie).

Zelfreflectie.

Beetje bij beetje leer je zo, door herkenning van de signaalfunctie van je emoties, en met zelfreflectie, jouw projecties terug te nemen, waarde toe te kennen aan jezelf en jouw eigenwaarde te laten groeien.

Daardoor word je minder afhankelijk van de goed- of afkeuring van de mensen in je omgeving. Je waardeert je zelf meer en meer. Je gaat leven vanuit innerlijke waarde en waardigheid.

Dat wordt vervolgens de betekenisgeving en de nieuwe “drive”, de bedoeling en aansturing, van waaruit je jouw bijdrage wilt leveren aan een betere wereld. Je wordt medeschepper!

Dit is een opiniestuk en bevat de ervaringen van één persoon met narcisten in hun leven. Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van een professionele psychiatrische diagnose.

Daarbij dient deze informatie niet te worden opgevat als medisch advies. Medisch advies verkrijg je door een persoonlijk gesprek met een arts. Daarom bezoek regelmatig jouw  huisarts als je onder stress staat.

Laat je regelmatig controleren op gezondheidsrisico’s.

Je dient zeker bewijzen te verzamelen als je partnergeweld ondergaat en er met jouw arts overpraten.

Het ervaren van de liefde en steun van vrienden is enorm belangrijk. Mensen die je zullen helpen wanneer je de moed vindt om te vertrekken is een ongeëvenaard voordeel. Neem contact met mij op Facebook om ondersteuning te krijgen.

Ik weet dat het moeilijk is om een leven lang conditionering af te leren. Uiteindelijk moeten we ergens beginnen en er is nog nooit een betere tijd geweest dan nu.

Disclaimer: Ik ben geen geestelijke gezondheidszorg professional. In plaats daarvan schrijf ik uit eigen ervaring. Mijn artikelen over narcisme zijn bedoeld als ondersteuning, en niet als advies.

Annemie Persyn Declercq is wel orthopedagoge. Het is mijn persoonlijke mening dat hoe meer we leren over misbruik technieken, hoe minder effectief ze zullen zijn. We doen periodieke berichten over narcistisch misbruik. Omdat narcisten erg slecht zijn voor onze gezondheid.

Ik vind het mijn plicht om mensen te waarschuwen voor deze roofdieren. Alle natuurlijke remedies in de wereld onvoldoende om te compenseren voor de voortdurende systematische emotionele mishandeling. Solidariteit is echt nodig. Er zijn handen tekort om te helpen bij het verwerken van de traumatische ervaringen.

Zelfreflectie is de sleutel tot zelfgenezing.

Hoe werkt de narcistische projectie om jou te manipuleren?

Mediteren: langzaam komt er ruimte tussen jou en je gedachten.

De narcist komt er mee weg door projectie.

Een vuurtoren van zelfzorg en solidariteit

Projectie: Waar eindigt mijn en begint uw identiteit? Deel 1

Gelukkige Nieuwjaar zelfreflectie tegenover psychische vampiers.

UMC Utrecht Hoe kunnen we u helpen?

Een andere, holistische visie is niet zo vreemd – over lichaamsgerichte therapie!

Referenties: Narcissistic Projection


Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Disclaimer/Vrijwaring

Door toegang te krijgen tot deze blog, of video erken je, begrijp je en ga je ermee akkoord dat de inhoud van die video/blog geen therapie is en niet bedoeld is om therapie te verstrekken en het vormt geen medisch, juridisch of ander professioneel advies en/of behandeling. Je erkent en begrijpt dat auteurs van deze blog/video geen erkende therapeuten zijn, psychiaters, psychotherapeuten, artsen of andere medische, psychologische en/of psychiatrische professionals en gaat ermee akkoord om indien nodig de juiste medische en/of therapeutische behandeling te zoeken.

Jij erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord, en verklaart dat je gekwalificeerd bent voor de aard van de inhoud van deze blog en video, in goede gezondheid en in een goede fysieke en mentale conditie om deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Je bent het er verder mee eens en verbindt je, dat als je op enig moment van mening bent dat je deelname aan een activiteit die voorkomt in een video, in een groeitaak, of blog, of video’s jezelf of anderen zou kunnen in gevaar brengen, je zult weigeren om hieraan deel te nemen. Of als een dergelijke activiteit is begonnen, onmiddellijk verdere deelname aan dergelijke activiteit zal stoppen. Als je deelneemt aan een activiteit, doe je dat vrijwillig en willens en wetens en je alle risico’s van materiële schade, persoonlijk letsel en/of overlijden voor jezelf of anderen op zich neemt voortvloeiend uit je deelname aan dergelijke activiteiten.

Voeg je bij 4.606 andere abonnees