Zelfhelpers, zelfzorgers, traumaherstellers, traumaverwerkers, samen vrij en verbonden!

naar Home: klik op de afbeelding

Menu

zoeken in Archieven
zoeken in Categorie*en

Persoonlijke grenzen instellen en bewaken om narcisten te voorkomen! +video

Persoonlijke Grenzen zijn richtlijnen, regels of beperkingen die een persoon maakt om te bepalen voor zichzelf wat redelijk, veilige en toegestane manieren zijn om met andere mensen om te gaan. Gezonde grenzen tussen individuen ontstaan als ieder elkaars persoonlijke grenzen respecteert.

Persoonlijke grenzen bepalen ook hoe je zult reageren als iemand buiten deze grenzen stapt.

Je zult het woord “persoonlijke grenzen” vrij vaak hier op deze website zien. Soms zullen ze worden beschreven in termen van “je spullen zijn mijn spullen.”

Maar wat betekent dat persoonlijke grenzen instellen?

Het betekent dat het vermogen om te herkennen wat onze verantwoordelijkheid is en wat echt binnen onze macht ligt om te controleren en wat niet.

Grenzen zijn een onmisbaar ingrediënt voor het scheppen van een gezond zelf. Ze bepalen de relatie tussen jezelf en iedereen om je heen.

Gezonde persoonlijke grenzen helpen ons om onze eigen lot te creëren.

Ze zorgen ervoor dat we verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen leven; dat we bewust de gevolgen accepteren en / of profiteren van de voordelen van onze keuzes.

En, net zo belangrijk dat ze ervoor zorgen dat we anderen laten hetzelfde te doen voor zichzelf.

persoonlijke grenzen
Gevolgen van narcisme veranderen

Persoonlijke Grenzen zijn niet een poging om iemand iets te verplichten te doen.

Ze zijn er niet om een ander de grenzen te doen begrijpen en maar om ze na te leven.

Persoonlijke Grenzen zijn er zodat wij een duidelijke passende binnenkant van onszelf vrijhouden die noodzakelijk is voor onze geestelijke gezondheid, en vervolgens het ondernemen van een dienovereenkomstige acties om de grenzen te garanderen.

Een sleutel tot persoonlijke grenzen is het kennen van je innerlijke zelf: je overtuigingen, verlangens, behoeften en intuïties. Als je weet wat je innerlijke zelf is, zal het bijna onmogelijk zijn voor iemand anders om je te manipuleren.

Niemand van ons die werd gecontroleerd door iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis had de juiste gezonde persoonlijke grenzen.

Een perspectief op grenzen van een niet-gekozen persoon (verplicht samenwonend, samenwerkend of verblijvend).

Het kan moeilijk zijn om grenzen te handhaven of grenzen te definiëren wanneer je betrokken bent bij een familiale of anderszins een niet-gekozen relatie.

Vaak wordt ons geleerd als kinderen, niet om golven te maken of om “gewoon met elkaar opschieten”, dat betekent, niet onze eigen grenzen te bepalen of onze eigen grenzen te bewaken.

Als kinderen willen we onze narcistisch verstoorde ouder of broer of familielid met een stoornis behagen en samen houden.

Echter, iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis ontbreekt de juiste persoonlijke grenzen over hun eigen gebied. Dit kan leiden tot verkeerde aanhankelijke gebaren en gebrek aan persoonlijke levenssfeer voor het kind.

Het kind onderbreken in zijn slaap. Er dronken bij gaan liggen. Het kind te lang vasthouden terwijl het niet gewenst is enz. Dat kan allemaal angst oproepen bij het kind, en een basis vormen voor c-ptss.

Leren dat eigen behoeften en gevoelens niet tellen.

Wanneer onze eigen persoonlijke grenzen routinematig worden gebroken is de boodschap die we leren dat onze eigen behoeften en gevoelens niet mee tellen. We zijn verplicht om zonder twijfel te accepteren hoe anderen ons behandelen.

Als je opgroeit tot volwassene, kunnen deze lessen jouw manier van leven geworden zijn. Je voelt dat ervan jou gebruik wordt gemaakt of dat jouw verlangens onbelangrijk zijn.

We raken gefrustreerd en boos dat onze grenzen worden geschonden, maar we zijn niet in staat om uit te drukken wat precies onze grenzen zijn.

Constant bezwijken voor een ouder, broer wordt een tweede relatieve natuur. We verliezen onze eigen gevoel van eigenwaarde en bevinden ons in ongelukkige relaties, werk en levenssituaties.

De vroege lessen, dat onze gevoelens, meningen en adviezen niet mee tellen blijven ons leven domineren, soms onbewust.

Dit kan leiden tot slechte keuzes in het leven zoals het aangaan van een loopbaan of beroepen die een slechte match voor ons zijn. Maar ook door te trouwen met de persoon die we “moeten” in plaats van de persoon die we liefhebben.

Het moeten toegeven aan anderen dat we als kinderen geleerd hebben onze behoeften over te slaan in elke relatie zodat we dat ook doen in elke relatie die we als volwassenen aangaan. De gevolgen kunnen desastreus en pijnlijk zijn. Het voelt alsof we het leven “leven” van iemand anders.

Maar het hoeft niet zo te zijn! Leren om grenzen af te dwingen vergt oefening en geduld. Maar het kan worden gedaan en die vaardigheid kan worden geleerd om ons naar een gezonder en gelukkiger leven te leiden.

Een gekozen perspectief op persoonlijke grenzen.

Iemand die ik ken K., biedt dit inzicht uit haar vaste relatie met een persoon die lijdt aan Borderline stoornis …

“De disfunctionele dans”.

Een tamelijk consequent verschijnsel in een relatie tussen een borderline en een niet-gestoorde persoon is dat geen van de partners een duidelijke definitie van hun persoonlijke grenzen hebben. Onbehandelde grenzen hebben de neiging om verpletterd te worden.

Ze projecteren hun gevoelens op ons en de schuld op ons als er iets misgaat. Niet-Borderline en niet narcistische personen (partners) hebben de neiging toe te geven aan de eisen en behoeften van hun borderline/narcistische partner.

We worden verstrikt in hun mentale en emotionele wereld: hun geloof, gedachten, gevoelens, behoeften, wensen en verwachtingen.

Gezien er genoeg tijd wordt gespendeerd, zonder een duidelijk gevoel van wie we zijn,  hebben we het zicht op die ervaringen die van ons zijn en welke op ons worden geprojecteerd verloren.

Met zwakke grenzen, worden we sponzen die toestaan dat onze borderline persoonlijkheid over ons innerlijk stappen, onze energie verbruiken, en onze wereld voor ons definiëren.

We plaatsen ons in een positie dat ze hen in staat stellen om ons te vertellen wat  we moeten doen, wanneer het te doen, en met wie het te doen.

Met elke dag die voorbijgaat, verslechtert onze eigenwaarde, en ons vermogen om onszelf te verdedigen neemt af.

Solidariteit met een narcist?

Niet narcisten hebben de neiging meelevend te zijn. Ze geven aandacht aan soms behoeftige mensen. Op een bepaald punt in de relatie zal je erkennen dat de relatie uit de hand loopt.

We werden gepusht om meer van onszelf dan gezond was te geven. Of, we kunnen erin getrapt zijn om de verantwoordelijkheid voor hun leven over te nemen.

Soms is het makkelijker om om te gaan met problemen van iemand anders dan met onze eigen problemen aan te pakken.

Of we wisten niet hoe (of waren bang) om grenzen te stellen, of we wisten niet wat onze grenzen waren. Dus dan begon de disfunctionele dans.

Als we de verantwoordelijkheid voor onze narcist opnemen en omgaan met hun taken en verantwoordelijkheden, handelen we in wezen”hun spullen” in plaats van onze eigen.

Het toestaan van iemand anders om beslissingen te nemen voor ons doet vermoeden dat we ons leven laten bepalen voor ons. Als er geen duidelijke grens tussen je spullen en mijn spullen is, wordt dit een verdedigingsmechanisme een handige manier voor alle partijen om zelfbewustzijn en groei te voorkomen.

Gezonde Grenzen.

Volgens het boek Grenzen en Relaties  door Charles Whitfield, MD:

Gezonde grenzen zijn NIET:

 1. ons door anderen voorgesteld Stel
 2. Kwetsend of schadelijk
 3. Kontrolerend of manipulatief
 4. Invasieve of dominerende
 5. Rigide en onroerend

Gezonde grenzen zijn:

 1. aanwezig
 2. geschikt
 3. duidelijk
 4. direct
 5. beschermend
 6. flexibele
 7. ontvankelijk.
 8. bepaald door jezelf

Hoe kan ik grenzen ontwikkelen?

Een belangrijke eerste stap in de ontwikkeling van gezonde grenzen is kennis te maken met je eigen grenzen, en in eigendom nemen van je ware zelf.

Dit is essentieel om gezonde grenzen te kunnen instellen en onderhouden. Als volwassenen, zijn wij verantwoordelijk voor de beslissingen die we nemen in het leven. We hebben de vrijheid om te reageren, om keuzes te maken, en het gedrag te beperken van de manier waarop anderen ons proberen te beïnvloeden.

Als een “free agent”, kunnen we de verantwoordelijkheid voor onze vrijheid nemen door het instellen van grenzen, of grenzen, tussen onszelf en de mensen om ons te beïnvloeden.

Sommige mensen weigeren om grenzen te stellen, omdat ze grenzen als egoïstisch zien. Anderen gebruiken ze daadwerkelijk om zelfzuchtig te zijn. Beide zijn verkeerd. Grenzen zijn over zelfbeheersing.

Tien Wetten van grenzen stellen.

Volgens de auteurs,  John Townsend en Henry Cloud, zijn er tien wetten van grenzen:

De wet van verantwoordelijkheid.

We zijn verantwoordelijk voor elkaar, niet voor iedereen. Deze wet houdt in dat elke persoon weigert andermans onvolwassen gedrag te activeren of op te lossen.

De wet of Power.

We hebben macht over sommige dingen, maar we hebben geen macht over anderen met inbegrip van het veranderen van mensen.

Het is de menselijke natuur om te proberen te veranderen en anderen te analyseren, zodat we meer comfortabel kunnen zijn. We kunnen niet iedereen wijzigen of repareren. Toch we hebben wel de macht om ons eigen leven te veranderen.

Deze wet heeft te maken met het nemen van maatregelen op basis van weloverwogen, doordachte waarden versus emotionele reacties.

De wet van Respect.

Als we willen dat anderen onze grenzen respecteren, dan moeten we hun grenzen respecteren. Als iemand in je leven een woeste is, moet je niet dicteren aan hem / haar alle redenen opsommen, zodat ze niet boos kunnen zijn.

De Wet van Motivatie.

We moeten vrij zijn om  “nee” te zeggen, zodat we van harte kunnen “ja” zeggen. Men kan eigenlijk niet van een ander houden als hij voelt dat hij geen keus heeft. Besteed aandacht aan je motieven.

persoonlijke grenzen
Transforming Family of origin wounds

De wet van Proactiviteit.

We nemen maatregelen om de problemen op te lossen op basis van onze waarden, wensen en behoeften. Proactieve mensen houden van hun vrijheid en ze zitten niet te wachten om confronterende kwesties.

Ze kunnen confrontaties wel aan, maar zijn in staat om dit te doen zonder verstrikt te raken in een emotionele storm.

De wet van oorzaak en gevolg.

Dit zijn acties die consequenties hebben. Als iemand in je leven woede, egoïsme, en misbruik op je zaait, dan moet je toch grenzen stellen tegen dat iemand? Of zijn ze er vandoor zonder te oogsten of de gevolgen te dragen voor wat hij of zij zaaide?

Een persoon moet de vrijheid om tegen de dingen die ze niet willen te protesteren. Maar op hetzelfde moment, kunnen we onze eigen grenzen eren door ze te vertellen: “Je razernij op me is voor mij niet acceptabel. Als je nog steeds woede hebt, zal ik mezelf van je moeten verwijderen.”

De wet van evaluatie.

We moeten de pijn dat onze grenzen veroorzaken bij anderen evalueren. Doen onze grenzen pijn aan een ander die leidt tot letsel? Of doet die grens zo’n pijn dat het leidt tot groei?

De wet van Exposure van gezonde grenzen.

We moeten onze grenzen communiceren. Een grens die niet wordt gecommuniceerd werkt niet als een grens. We moeten duidelijk maken wat we wel of niet willen, en wat we wel of niet zullen tolereren.

We moeten ook duidelijk maken dat alle grensovertreding een gevolg hebben. Een begrenzing zonder gevolg is gewoon zeuren.

De wet van jaloersheid.

We zullen nooit krijgen wat we willen als we onze grenzen op wat anderen willen richten. Jaloers zijn is ongelukkig omdat we ontevreden zijn over onze staat en ook nog machteloos om het te veranderen.

De jaloerse persoon kan geen grenzen stellen, want hij is niet lang genoeg op zoek naar zichzelf om erachter te komen welke keuzes hij heeft.

De wet van Activiteit.

We moeten de eerste stap nemen om onze problemen op te lossen in plaats van passief te blijven. In een disfunctionele relatie, is een persoon actief en de andere passief. Wanneer dit gebeurt, zal de actieve persoon de passieve domineren.

De passieve persoon kan ook worden geïntimideerd door de actieve om nee te zeggen. Deze wet heeft te maken met het nemen van initiatief in plaats van passief te wachten tot iemand anders om de eerste stap te zetten.

Soorten gezonde Grenzen.

Tijdens het lezen door de verschillende soorten grenzen hieronder, kan je merken dat ze met elkaar verweven zijn en met elkaar verbonden. Gezonde grenzen betekenen dat je jouw individuele keuzes begrijpt en hoe je je voelt in elk van deze gebieden.  Je begrijpt waar je eindigt en anderen beginnen. Je bent verantwoordelijk voor jezelf, en jij alleen.

Fysieke grenzen.

Je elementairste fysieke grens is je huid, je lichaam. Vanaf je eerste kinderschoenen begin je te begrijpen waar je eindigt en anderen beginnen. Dat je een individu bent.

Andere voorbeelden van fysieke grenzen zijn jouw persoonlijke ruimte en fysieke privacy. Wie is toegestaan en niet toegestaan om je aan te raken? Wat wil je of wil je niet opnemen in je fysieke ruimte en wat overweeg je in je eigen persoonlijke ruimte?

Seksuele grenzen.

Bepaal je persoonlijk comfortniveau met seksuele aanraking en activiteit. Je bepaalt en beslist wat aanvaardbaar is voor een individu als seksuele aanraking: waar, wanneer en met wie.

Seksuele dwang is onaanvaardbaar, maar die kun je verwachten bij een seksuele narcist.

Materiële gezonde grenzen.

Bepalen wat je wel of niet toestaat met betrekking tot je woning, wat je geeft of leent zoals geld, auto, kleding, voedsel, enz. Wie mag in je huis komen? Welke kamers van je huis zijn privé? Wat kunnen anderen doen of niet doen met je spullen? Dienen de bezoekers hun schoenen uit te doen of niet? Kunnen anderen eten of drinken in de auto?

Mentale grenzen.

Bepaal je gedachten, waarden, opvattingen. Jij bezit je gedachten. Elk individu bepaalt wat privé is, wat ze willen delen of niet delen. Wat je gelooft of niet? Kun je luisteren met een open geest naar anderen gedachten of meningen, zonder dat je verstijft, terwijl het op hetzelfde moment niet ten koste gaat van je kernovertuigingen?

Emotionele persoonlijke grenzen.

Je bent verantwoordelijk voor je gevoelens en anderen verantwoordelijk zijn voor hun eigen gevoelens. Jij bezit alleen je gevoelens, niemand anders. Hoe anderen kiezen om te voelen over je keuzes is hun beslissing. Dit laat iedereen vrij hun eigen keuzes en beslissingen te nemen.

Gezonde emotionele grenzen voorkomen dat iemand ongevraagd advies, de schuld geeft of dat je de schuld aanvaardt.

Emotionele persoonlijke grenzen.

Het beschermen van jezelf tegen je schuldig voelen voor negatieve gevoelens of problemen van iemand anders, van het persoonlijk opnemen van dingen.

Emotionele, argumentatieve, of defensieve personen kunnen zwakke emotionele grenzen aangeven. Heb je je emoties zonder oordeel? Heb je het gevoel een volledige waaier van emoties te hebben; verdrietig, boos, blij, bang? Kun je gemakkelijk en kalm reageren op je emoties?

Het negeren van deze emoties op een laag niveau betekent dat het lichaam hen naar een hoger niveau zal duwen totdat we reageren. Kun je beslissingen nemen zonder angst, verplichting of schuld?

persoonlijke grenzen
Narp

Geestelijke persoonlijke grenzen.

Het definiëren van je opvattingen en overtuigingen, wat je kiest om als waar te accepteren, is alleen aan jou om te beslissen. Wat zijn je kernwaarden? Wat is belangrijk voor jou en je leven? Hoe ga je je overtuigingen definiëren in het kader van een hogere macht?

Andere soorten grenzen en de dingen waar je eigenaar bent van je woorden en je tijd. Je woorden zijn van jou. “Neen” is de fundamenteelste grens en is een volledige zin. Je tijd is van jou, wat je kiest om te doen, hoe je je tijd gebruikt en met wie is jouw beslissing.

Hoe we ons leven “leven” is onze keuze. Je keuzes zijn aan jou om te maken, hebben we het gevoel vast te zitten. Het gevoel vast te zitten is in feite een grens probleem.

Het houden van anderen die verantwoordelijk zijn voor ons. Ook dat anderen ons verantwoordelijk houden voor hen.

Ga jij initiatief nemen en je gezonde grenzen instellen?

Onbehandelde personen met persoonlijkheidsstoornissen zijn afhankelijk van de ondersteuning van anderen. Ze verzetten zich tegen de persoonlijke grenzen in een poging om te controleren, te manipuleren en te domineren.

“Niet gestoorden” gebruiken soms ook grenzen in een poging om te controleren, te manipuleren en te domineren.

Zo kunnen we in de verleiding  komen om iemand “te vertellen dat hij niet mag kwaad op jou zijn “, of “Je kunt geen wrede dingen tegen mij zeggen.”

Dit zijn geen voorbeelden van persoonlijke grenzen, dit zijn voorbeelden van moeite doen om het gedrag van iemand anders te regelen.

Een gezonde grens is,  “Als je woedend bent op mij, voel ik me bedreigd. Ik ga dan vertrekken (de kamer, het huis, etc) tot het moment waarop we terug rustig kunnen communiceren.”

De andere persoon is vrij om kwaad te worden om de inhoud van zijn of haar hart, maar je hoeft niet daar te blijven zitten om al hun boosheid en woede absorberen.

Geen actie ondernemen.

Als je zegt tegen jezelf: “Waarom zou ik de kamer verlaten? Ze moeten stoppen met kwaad te zijn!”

Je neemt dezelfde aanpak als iemand die zegt: “Oh nee, mijn huis staat in brand en is in vlammen gehuld. Ik sta bij de voordeur, maar ik ben niet van plan om het huis te verlaten, omdat mijn nieuwe beregeningsysteem zal draaien voor het blussen van de vlammen.”

Ben je aan het wachten tot iemand of iets anders om een zet te doen, zodat je die zelf niet hoeft te maken? Ben je bereid om een kans op brandwonden te nemen? Doe het niet.

Gezonde Grenzen zijn overal om ons heen.

We komen ze elke dag tegen. Auto’s hebben diefstal-afschrikmiddelen om te voorkomen dat iemand je auto steelt. Huizen hebben sloten om te beletten dat iemand anders je huis binnenvalt, want anders kunnen jouw bezittingen verwijderd worden.

Je bureau heeft een slot om diefstal te voorkomen. Je kast op de club heeft een slot om je waardevolle spullen veilig te houden.

Emotioneel Welzijn mogelijk?

Als al je persoonlijke bezittingen worden beschermd tegen diefstal, maar je merkt dat je het gevoel hebt alsof je emotionele welbevinden wordt gestolen van je, dan is het tijd om maatregelen te nemen om te leren hoe grenzen te stellen, zodat je emotioneel welzijn achter slot kan worden gehouden.

Denk er eens over na. We spannen ons erg in met veel geldbesteding om onze materiële bezittingen te beschermen – maar we doen weinig om onszelf te beschermen. Ben je niet meer waard dan al je bezittingen?

Om doeltreffende grenzen te hebben, moet je dat benaderen met de juiste mentaliteit. Erken dat je persoonlijke verantwoordelijkheid voor je eigen welzijn moeten nemen.

Of je uiteindelijk een nauwe relatie aangaat of niet, leer hoe je gezonde grenzen stelt is een van de beste dingen die je kunt doen om ervoor te zorgen dat je niet opnieuw eindigt in een disfunctionele dans met iemand anders.

Jij bent zo’n speciaal persoon.

Dank je om je tijd te nemen om dit te lezen. Als je regelmatig terugkomt op deze site hou ik daarvan omdat dan de kennis kan gebruikt worden in jouw leven. Ik hou er ook van als ik van je hoor wat jou het meeste raakte.

Vanzelfsprekend ben ik nieuwsgierig om te horen wat jij nog zou willen toevoegen.

Onthoud: je hebt de macht om op elk gewenst moment van het onbewuste naar het bewuste leven over te schakelen en te groeien in onoverwinnelijk worden! Als je het beu bent om je slachtoffer te voelen, dan is het vandaag een verdomd goede dag om helemaal onoverwinnelijk te worden.

Ik hoop dat deze post over onoverwinnelijk worden je van dienst is! Als je het leuk vond, vergeet dan niet om het te delen.

Zoals altijd, erg bedankt voor het zijn van een mooie ziel!

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw aantal sterren vast te leggen!

Waardering: 1 uit 5.

Lees meer

Het monster komt naar buiten en kent geen grenzen in de wegwerpfase!

Neen zeggen en grenzen leren!

De kennis over het stellen van grenzen is waarschijnlijk fout.

Basisconcept voor een bloeiend resultaat na narcisme! Deel 2b video

Sla jezelf niet in elkaar als je het moeilijk hebt met grenzen

Zelfgenezend Vermogen Activeren? 15 Praktijktips & Uitleg!

narcistisch misbruik herstelprogramma

Reacties

4 reacties op “Persoonlijke grenzen instellen en bewaken om narcisten te voorkomen! +video”

 1. Annemie avatar
  Annemie

  Die grenzen was ik volledig verloren in mijn relatie met mijn ex-man. Ik werd zelf bodemloos en ik had geen enkel anker meer waar ik me nog kon aan hechten of aan vastklampen. Ik viel nog dieper toen ik ook geen steun had van mijn naaste familie. tot de dag, dat jij, lieve schat, weer in mijn leven kwam . Jij kende me van vroeger en wist hoe ik was. Je vertelde me : Neen, Annemie, zo ben jij niet. En beetje per beetje kwam er weer een bodem in mijn put, waar ik weer met mijn voeten op de grond kon staan en kon ik mezelf weer begrenzen.

 2. Tio avatar
  Tio

  There are certain circumstances when they can come in and trample your boundaries and rights. . When you become independent and in co dependency relationships. I never knew that there were such persons who can come in and want to trample your boundaries to get better of it. You think they know what they can do with people or not to do. The cognitive empathy that they have and they know what is wrong and right but don”t do that in practice and when they feel that there is a hole left they can come in and trample your rights without to ask what you want. There are people who don”t have respect for your boundaries and know by intuition when they can come in to become better of you. Some go too far. Investigate your boundaries but you think everyone knows what is right and what is wrong but don”t see it on the outside. They choose the right moment to come in and can prevent this with boundaries. Victimblaming blaming the victim to get better of it. They don”t want to held accountable for it and after abuse and after they took advantage of you.

 3. Tio avatar
  Tio

  Je ging uit van een rechtvaardige wereld en ging uit dat wat je gaf dat je dat ook kreeg maar dat hebben ze je ontnomen om daarna je er vervolgens van de schuld te geven om er kracht aan te ontlenen. Giftige systemen en hoe er uit te blijven. Je ging er van uit dat mensen wisten hoe het hoorde maar zo komt het over. je gaat er niet van uit dat mensen je grenzen kunnen overschrijden tot dat het gebeurt en daar voor moet men eerst het binnenste betreden en afvragen wat zijn mijn grenzen en mijn waarden. Vooral in bepaalde omstandigheden

 4. Corry27 avatar
  Corry27

  In bepaalde omstandigheden dwingen narcisten je tot het nemen van beslissingen die je naar anderen toe, nooit hoeft te nemen.
  Velen heb ik er al versleten; met allen het contact verbroken. Dit is de enige oplossing om ‘normaal; positief en – indien mogelijk – nog ‘gezond’ in het leven te kunnen staan.
  Ik heb sinds het jaar 2008 een buurman als narcist. Dat is echt heel moeilijk; zo niet onmogelijk voor mij gebleken om NU – in schrijf 22 december 2019 – nog verder met deze man te kunnen leven. I
  Ík kan het niet meer en ik wil dit ook niet meer. Ik heb – na vijftig jaar – eindelijk mijn identiteit en mijn gevoel van eigenwaarde terug gevonden.
  Altijd ‘hetzelfde spel’. Begint aardig, iedere week een stapje verder. Je loopt mee en je hebt plezier met elkaar. Tot in de vierde week van de zoveelste ‘nieuwe start’ deze narcist zijn ware aard weer laat zien.

  Ruzies; scheldpartijen; zichzelf op de voorgrond plaatsend. ALTIJD benadrukken hoe HIJ het allemaal deed.
  Van mij deugt er natuurlijk niets “Het is allemaal jouw schuld”
  DAT laatste geloof ik dus allang niet meer. Nu weer treiteren; pesten en mij de grond in proberen te boren met iets dat ik mezelf bijna een maand geleden voor mijn verjaardag – ik werd toen 67 jaar oud – ‘cadeau’ had gegeven.
  Een NS-Voordeelkaart-Upgrade van de Tweede naar de Eerste klas. Ingang van deze ‘upgrade’ 1 december 2019.
  Ik heb hier bewust voor gekozen want ik houd van rust.

  Op ‘dit wapenfeit’ dat ik mezelf had gegund, werd ik afgelopen vrijdag met onnoemelijke pesterij ‘over het reizen Eerste Klas’ om de oren geslagen op een wijze zoals een narcist dit kan. Ik heb toen de telefoon weggedrukt. 

  Deze narcist had mij – omdat hij op Oudejaarsavond voor het eerst ALLEEN THUIS WAS – bij hem thuis uitgenodigd om ‘Oudejaarsavond’ bij hem te komen vieren. Ik wilde eerst wel; nu niet meer
  Ik dacht bij mezelf met mijn burnout:’Nee man DIT gaat het voor MIJ niet worden; ik blijf in mijn eigen huis’.
  De hele avond dar zitten en alleen zijn verhalen aanhoren die ik al zo vaak heb gehoord. Ik kom er niet eens tussen.
  En ALS ik er ‘al tussen kom’ heeft HIJ ALTIJD GELIJK. Niet dus .

  Momenteel zit hij bij zijn kinderen ergens in Nederland.

  Begin deze zondagmiddag dacht ik bij mezelf: ik bel hem op om hem het volgende te zeggen.
  Ik heb dit inderdaad gedaan en dit doorgegeven als zijnde ‘een dienstmededeling’:
  “Ik zeg je alleen dat ik op Oudejaarsavond NIET bij je op visite kom. Dan hoef JIJ voor MIJ als je langer bij je kinderen wilt blijven, niet eerder naar huis te komen.
  Hieraan de uitspraak van de Rijdende Rechter aan toegevoegd:”Dit is mijn uitspraak en hiermede zult U het moeten doen”. Einde dienstmededeling’ en gesprek beëindigd door hem weg te drukken op mijn telefoon. Stap EEN is dus gezet: nu moet stap TWEE nog volgen.

  Narcist voelt zich superieur aan mij omdat ik totaal geen besef heb hoe een mobiele telefoon werkt en ik ook door die burnout mijn stekker en oplader kwijt was. Die stekker en de hierbij behorende oplader zijn van ‘een apart soort’. Hij had de stekker voor mij besteld via het internet.

  De stekker en de oplader die ik nu van hem heb gekregen (‘Nee je hoeft MIJ er NIETS voor te geven’) gaan nu RETOUR.

  Retour met de volgende – heel korte – brief:
  Buur
  Graag wil ik je hierbij bedanken voor de hulp die ik van je heb mogen ontvangen voor de installatie, het configureren, de nieuwe kabel en de oplader van mijn mobiele telefoon.
  Deze kabel en oplader geef ik je nu terug.
  Reden: eigen kabel en oplader terug gevonden.

  Langs deze weg nog twee dingen:

  Alle goeds voor 2020 je toegewenst;

  ‘Slechts’als buuf en buur zoals iedereen in dit appartementen complex voor elkaar is

  Niets meer; niets minder

  Groet Buuf ”

  Het was even een puzzel. Ik heb een eigenschap die niet zoveel mensen hebben. Heel mooi verwoord in de volgende zin:

  ‘De GAVE van het WOORD en het SCHRIFT”.

  De narcisitische buur blijft naast mij wonen; hij zal zijn heil – mogelijk – bij andere buren zoeken.

  Bij MIJ komt HIJ er niet meer in.

  Ik heb dit reeds een keer eerder gedaan en dan laat deze narcistische buurman NIETS meer van zich horen.

  Ik wil niet langer ‘voedsel en een energiebron’ voor hem zijn. Energie heb ik al nauwelijks meer.

  Dit was mijn verhaal; ik zag ‘het LICHT”. En niemand hoeft mij meer te vertellen hoe je een narcist moet aanpakken.

  Op een zo kort mogelijke en neutrale manier. Zodat je hem/haar GEEN STOK MEER IN HANDEN

  GEEFT OM TE WORDEN GESLAGEN!

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Voeg je bij 4.587 andere abonnees