Meestal weerspiegelt het juridische systeem in belangrijke mate de klinische opvatting van persoonlijkheidsstoornissen.

Is narcisme wel een ernstige psychische aandoeningen of defect?

Die waarschijnlijk niet zullen veranderen, en meestal onder controle van de wil zijn.

Geschatte leestijd: 2 minuten

Omdat sociale afwijking en kleine symptomen worden beschouwd als bestaande langs het continuüm van normaal gedrag, zijn ze zelden genoeg om een individu te onderscheiden van de grotere groep beklaagden of procespartijen.

Identificatie van persoonlijkheidsstoornissen bij een criminele beklaagde of een burgerlijke eiser werpt het meest vaak een verdenking op tegen die persoon.

Daarom is het meestal niet productief om in een juridische zaak een persoonlijkheidsstoornis in te roepen waartegen de kinderen dienen beschermd te worden of uzelf dient beschermt te worden.

Quantum Healing Starter Pack

De aanwezigheid van een diagnose van persoonlijkheidsstoornis wordt niet altijd consequent in de wet gebruikt.

Deze inconsistentie in het gebruik van gedefinieerde ziekten is uniek voor deze subcategorie van psychische aandoeningen. Verder kan identificatie van persoonlijkheidsstoornissen ertoe dienen geestelijke ziekte uit te sluiten van overweging over een specifieke juridische kwestie of zelfs uitsluiten dat iemand in aanmerking komt voor diensten.

De aanwezigheid van een persoonlijkheidsstoornis, als een comorbide aandoening, kan de geldigheid van andere psychopathologie overschaduwen of ter discussie stellen.

Dit kan dan het belang van andere grote psychische aandoeningen in de ogen van de wet verminderen.

Vanuit een praktisch perspectief zijn er enkele redenen dat persoonlijkheidsstoornissen niet goed worden geaccepteerd als een opvallende psychische aandoening binnen het juridische systeem.

@narcismeHelp

Er is dus veel kans dat de narcistische misbruiker zijn misbruik zal verder zetten tijdens een rechtszaak. Hij/zij zal gebruik maken van mishandeling van het rechtssysteem.

You may also like...

Geef een reactie, vraag of antwoord. Dank je wel!