Zelfhelpers, zelfzorgers, traumaherstellers, traumaverwerkers, samen vrij en verbonden!

naar Home: klik op de afbeelding

Menu

zoeken in Archieven
zoeken in Categorie*en

Na misbruik focus op je eindresultaat, na expertenonderzoek!

Als je denkt van tegen een misbruiker te zeggen dat hij een misbruiker is, doe dat niet! Doe iets anders in de plaats en dat is wat ik je in dit artikel ga uitleggen. Focus op je eindresultaat, het doel dat jij wenst te bereiken.

Ik ben Annemie Declercq armoede consulent.

Ik kom dus ook professioneel regelmatig in contact met personen bij instanties waarmee ik moet overleggen omdat de mensen die ik mijn diensten aanbiedt niet krijgen waar ze recht op hebben.

In veel situaties heb ook ik te maken met problemen met ex-partners, partnergeweld in al zijn vormen en onderdrukking van vrouwen zoals drogeren, financieel misbruik enz.

Veel vrouwen, en soms ook mannen hebben trauma’s meegemaakt en zitten op één of andere manier vast in hun situatie. Ze herhalen copingmechanismes uit hun verleden die ze geen stap verder brengen.

In veel gevallen is het ook de partner van die de persoon die zich in eerste plaats aanbiedt bij mij die zich verzet dat mijn cliënt vooruitgang boekt in haar of zijn leven, omdat hij of zij er geen belang bij heeft.

Door de trauma’s die deze personen hebben meegemaakt, hebben ze angst, zijn ze geïsoleerd, hebben een klein netwerk, heel weinig zelfvertrouwen en zijn ze hoog sensitief.

Dat wil niet zeggen dat deze personen die misbruik hebben meegemaakt geen vaardigheden hebben.

Deze personen hebben een goed hart en zijn meestal meer dan gemiddeld intelligent. Een persoon die herstelt van misbruik heeft enorm veel te bieden aan de samenleving en dit in tegenstelling tot de dader die soms een onverbeterlijke psychopaat of narcist is.

Het ontbreekt personen die misbruik hebben meegemaakt echter aan bepaalde hulpbronnen (op een bepaald moment, zeker als ze net het misbruik hebben meegemaakt) of ze zijn te afhankelijk van anderen waardoor ze niet vooruit komen.

En door mijn gesprekken met hen persoonlijk, en groepsgesprekken slaag ik er dikwijls in dat deze personen bereiken wat ze willen. Gezien ik voor de VDAB werk is het uiteindelijk doel dat ze een werk vinden die ze graag doen en aankunnen.

Omdat ze kwetsbaar zijn is het belangrijk dat ze weten hoe te reageren op misbruikers.

Ik heb zelf persoonlijk misbruikers meegemaakt in al zijn variaties, door personen die heel dicht bij me stonden en heb een aantal familieleden die me uitgesloten hebben.

Spijtig genoeg heb ik zo geleerd wat misbruikers doen, de tactieken en middelen die ze gebruiken om hun doel te bereiken, hoe ze zijn en hoe ze reageren. Ik heb dat op de harde manier geleerd door het te ondervinden.

Maar ik weet ook de reactie en de gedachtenpatronen van mensen die misbruik meemaken en hoe ze kunnen groeien naar herstel en in de toekomst gaan bloeien in hun leven omdat ikzelf ook dat heb meegemaakt.

En ik ben hier om je dat te leren, om je te vertellen, om je te tonen, als je dat wilt, wat de voordelen zijn van wat ik heb geleerd.

Als je klaar bent om de verandering te maken in de dynamiek van de macht in relaties tegenover je misbruiker, en om over te gaan naar een offensieve in plaats van een defensieve aanpak dan nodig ik je uit om verder te lezen, en dit alles te laten inzinken en de suggesties te overwegen.

Je voelt dat je zin hebt om tegen je misbruiker boos te zijn aan de ene kant en aan de andere kant heb je er een enorme angst door de situatie.

Bovendien denk je dat je misbruiker veel geld heeft, connecties heeft, dat hij een smaadcampagne zal starten en zal proberen te beletten om te doen wat je verder graag zou doen.

Je weet zelfs niet of je jezelf zal kunnen inhouden als je hem tegenkomt om te zeggen wat voor een klootzak hij of zij is, wat een psychopaat hij of zij is, of wat voor een grote narcist hij of zij is.

Ik heb te maken met advocaten, deurwaarders of budgetbeheerders die zo onmenselijk zijn dat ik het slim moet aan boord leggen, zelfs als het op mijn lippen staat hen te verwijten. Gelukkig zijn ze niet allemaal zo!

Maar ik zal je uitleggen dat schelden dat dat weinig effect heeft op een misbruiker.

Alles wat je hen vertelt, dat er omgaat in je hoofd of dat je van plan bent te doen zullen ze omdraaien en zullen ze zeggen dat jij zo bent. Projectie dus!

Als je hen zegt dat ze een klootzak zijn, dan zeggen ze dat je een bitch bent.

Als je hen zegt dat ze je de waarheid moeten vertellen, dan zullen ze zeggen dat je aan het liegen bent.

Dat je teveel fantasie hebt, dat je flipt, teveel naar films kijkt en de waarheid niet meer ziet. Kortom, dat je gek bent. Ze zullen zeggen dat je een probleem hebt met alcohol of een ander gezondheidsrisico waarvoor ze niet verantwoordelijk zijn.

Als je hen zegt dat ze je drogeren dan zullen ze zeggen dat je een alcoholist bent. Als je hen zegt dat ze je hebben aangerand dan zullen ze zeggen dat je een hoer bent.

Ze zullen zeggen dat niemand meer van je zal houden doordat je niet kunt communiceren en je verantwoordelijkheid niet neemt voor je stommiteiten.

Bovendien zullen ze zeggen dat je het hebt uitgelokt, dat je een slet bent die er op uit was om te profiteren. Ze houden ervan om de situatie compleet om te draaien, zodat je nog meer van slag bent, en nog verder in het defensief gaat en de woede naar jezelf richt.

De misbruikers zullen niet alleen zo spreken tegenover je, ze zullen ook iedereen vertellen hoe je bent volgens hen.

Dat je een slet, een profiteur, een bitch, een leugenaar, een uitlokker bent. Ze zullen een tirade van verwijten laten horen. Ze zullen je gaslighten, ze zullen je manipuleren. Ook zullen ze zeggen dat jij het bent die om “meer” misbruik heeft gevraagd en dat je dat net zo plezant vond.

Het kan dat ze zelfs naar je toestappen om je te vragen wanneer het nog eens mag, omdat zij het zo plezant vonden. Maar ‘t kan dat als je enige twijfel laat zien over wat ze zeggen dat ze een volledige meltdown hebben en in razernij uitbarsten.

Zo’n misbruikers hebben geen eigen zelf en geen geweten.

Ze willen superieur blijven dus kunnen ze geen enkele kritiek verdragen. Psychopaten zijn enorm gevoelig aan wat mensen van hen denken en zeker om enige kwetsbaarheid te tonen. Ze houden ervan om de lakens uit te delen, maar kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor hun daden.

Je kent wel iemand die geen kritiek kan verdragen en een kort lontje heeft, maar dat is dan in volle kracht bij een psychopaat.

Ze zullen achter je aan komen en je bedreigen omwille van het feit dat ze gekwetst zijn omdat je hen op hun daden hebt gewezen. Ze hebben geld, ze hebben contacten, ze hebben vrienden die hen naar de mond praten. Psychopaten denken dat je hen toch niets durft aan te doen. Dus als ze worden getriggerd doordat je hen op hun verantwoordelijkheid aanspreekt dan beschouwen ze dit als leugens, laster, smaad, misbruik, klootzakkerij. Dan voelen ze zich slachtoffer.

Psychopaten zullen in woede ontvlammen en ze zullen op een vreselijke manier achter iedereen komen en iedereen die je steunt.

Ze zijn zo, dat als je hen niet gelooft dan ben je tegen hen. Als je niet voor hun versie bent dan ben je tegen hen en een vijand. En als je tegen hen bent volgens hen, dan word je een publieke vijand nummer 1.

Voor misbruikers is alles zwart of wit. Je bent voor hen op een bepaald moment wonderbaarlijk of je bent verschrikkelijk slecht soms na 1 uur. Je bent het ene moment een engel en het ander moment een duivel.

Psychopaten houden ofwel van je, of ze haten je. En eens dat ze starten met controle te verliezen, dan kunnen ze echt werkelijk heel slecht handelen. Ze vertonen signalen dat ze de controle gaan verliezen.

Eens dat ze beginnen met zich te realiseren, dat je hen blootstelt aan hun misbruik, of dat je hen uitscheldt voor wat ze zijn, dan denken ze dat je hen bedreigt, en dan gaan ze hun razernij beginnen. Dan begint ook de smaadcampagne.

Dat is wanneer psychopaten hun handlangers, hun vliegende apen op de hoogte brengen dat ze je dienen beginnen met te pesten, en dan zal dat groepje ervoor zorgen dat het niet goed eindigt met je.

Je komt in elk geval nooit op dat punt dat psychopaten zullen zeggen ‘Weet je, misschien heb je gelijk?

Deze vorm van zelfreflectie zoals “Had ik het je beter toch gevraagd? Het was niet de bedoeling om zo te pushen! Of wellicht ben ik te geweldig met je geweest. Misschien heb ik je niet behandeld op de manier als zou moeten.”

Het gaat nooit gebeuren dat ze zo’n zaken tegen je gaan zeggen, hoezeer dat je dat ook zou willen. Je zult nooit die uitleg krijgen. Verwacht nooit om die verontschuldiging krijgen, in elk geval niet een echte uitdrukking van spijt. In alle geval niet de soort verontschuldiging dat je denkt van ze te willen krijgen. Je zult dat niet krijgen. Dan is ook de vraag wat doe je dan in de plaats.?

Stel dat je gedrogeerd werd en dan misbruikt dat weet je dat die persoon dat nooit zal toegeven!

Dan weet je dat er al eerder misbruik was. Dan weet je dat die persoon connecties heeft met het criminele milieu en dat dit een zwaar gerechtelijk vervolgbaar feit is. Ook weet je dat dit de reputatie van die persoon en eventueel zijn vrienden enorm schade kan toebrengen.

In plaats van te schelden heb je technieken nodig die in werkelijkheid je gemakkelijker zal doen krijgen wat je wilt, en dat is veel beter dan wat je anders kunt verwachten van te krijgen met schelden.

Vooral als je van plan bent “iets” met de misbruiker te bespreken, met de misbruiker of zijn handlangers wilt onderhandelen of iets wilt ondernemen tegen het misbruik dat je is aangedaan, lees dan verder want dan wil je weten wat focus op je eindresultaat is.

@zelfzorgHelp

De techniek is “focus op wat je wilt dat je eindresultaat is”.

Focus jezelf in eerste instantie altijd op je eindresultaat dat je in deze situatie wilt bereiken. Processen (strategie en tactiek) kun je later altijd nog optimaliseren. Het allerbelangrijkste is dat de taak goed wordt volbracht van wat je wilt dat er gebeurt.

Kortom, dat je eindresultaat is gegarandeerd en dus realistisch is. Sommigen beweren dat je eindresultaat niet zo belangrijk is, als je maar een beetje beter wordt. Ze weten je eindresultaat zelfs niet! Laat staan dat ze weten wat de babystapjes zijn die je moet doen om dat te bereiken. Je kunt dat alleen verwachten van experts met ervaring.

Onderzoek over het effect van het anticiperen op crisismomenten kwam tot de conclusie dat het vooraf bedenken van oplossingen op de crisismomenten de kans op succes enorm vergroot.

Zo is het bijhouden van een dagboek van groot belang om denkpatronen te onderkennen zodat je kunt anticiperen op die crisismomenten op weg naar je eindresultaat.

Wat wil je dat je eindresultaat voor jou is?

Ik weet dat het prachtig is als die misbruikpersoon zou zeggen sorry, om hun spijt te betonen, om te zien dat ze hebben nagedacht over de schade die ze je berokkend hebben, en eventueel een voorstel doen om die schade te herstellen, zodat minstens je het gevoel krijgt dat ze een beetje snappen wat dat “misbruik” met je gedaan heeft.

Dat misbruik kan verkrachting, aanranding, diefstal, oplichting, bedrog, drogeren bijvoorbeeld met het doel gemakkelijker toestemming te krijgen voor seksuele handelingen of om seksuele handelingen te verrichten zonder daar voor toestemming verkregen is. Dat laatste is een dubbele misdaad.

Het is absoluut belangrijk dat je hierover praat met een expert die je inzicht kan geven in deze complexe situatie.

Normaal is dat een huisarts of een psycholoog, of een infolijn op de hoogte is van handelingen die aanleiding kunnen worden voor gerechtelijke vervolging. Erover praten met een (ervarings)deskundige helpt ook om onzekerheid, angst en piekeren te verminderen.

Die expert personen moeten actief luisteren, maar ook je belangen verdedigen en je rechten uitleggen. Niet iedereen kent de procedures en weet dit uit te leggen zonder het trauma te triggeren. Nabijheid en empathie is belangrijk op dat moment maar ook resultaatgericht kunnen coachen.

Het is complex om te praten met iemand in trauma en te gelijk de machteloosheid van de persoon niet te normaliseren. Hulp bieden om op te komen voor zijn rechten is een delicate oefening. Het vergt tijd, en tijd is belangrijk op dat moment.

Want hoe meer tijd er verstrijkt hoe moeilijke de bewijzen zijn aan te tonen. Het onderzoek start best zo snel mogelijk zodat bewijzen niet uitgewist zijn of niet meer zwart op wit aan te tonen zijn.

Het is niet alleen belangrijk dat de expert het vertrouwen wint, maar het onderzoek vooruit helpt.

Als de expert zich niet engageert dan krijgt het slachtoffer niet de steun die het nodig heeft op dat moment maar ook niet voor zijn toekomst.

Maar niet iedereen die misbruik heeft ervaren is een deskundige. En niet iedereen die zich een expert noemt heeft ervaring, empathie en is een expert in resultaat gericht kunnen coachen en wilt er de nodige tijd voor nemen.

Vooral als je nog andere angstgerelateerde klachten hebt wil je aan je lichaam geven wat het nodig heeft omdat het zou veilig zijn. Voor het geval dat je gedrogeerd werd kan dit ook ernstige invloed hebben op je algemene fysieke en geestelijke gezondheid.

Dat heeft veel te maken met de context van dat moment. (medicatie, leeftijd, voeding, mix met alcohol, uitgerust, angst, stress, algemene thuissituatie, sensitiviteit enz.) Niet alle psychologen bekijken die context en hebben therapeutische ervaring voor zo’n situatie.

Afleiding zoeken, rust nemen, stress vermijden en gezond eten kunnen hier onmiddellijk aan het traumaherstel bijdragen.

Een te hoge hoeveelheid aan XTC kan misselijkheid veroorzaken, ook als je minder dan 3 uur voor de toediening nog gegeten hebt. Voor een situatie als een drogering heb je specifieke kennis nodig. Alleen een arts heeft de de middelen om hartslag, bloeddruk, urineonderzoek en bloedonderzoek juist te interpreteren.

Zorg ervoor dat de puzzelstukjes in elkaar vallen, door te praten met mensen die aanwezig waren. Het is belangrijk voor verantwoordelijken om te weten wat er gebeurt. Als je gegronde reden hebt aan te nemen dat je wel gedrogeerd bent, zoek dan contact met de politie. Je dokter zal je daarin kunnen adviseren en een verslag maken van zijn onderzoek.

Het zal niet gebeuren door met de dader te communiceren dat ze toegeven wat ze hebben gedaan, wat het middel was en de hoeveelheid. De angst zal verminderen door een juist ingrijpen van een arts zodat de schade zich snel kan herstellen.

Je dient dus in plaats van te willen praten met de dader en zijn handlangers te focussen op het eindresultaat dat je wenst.

Wat is het dat je wenst voor jezelf, anders dat verontschuldigingen? Anders dan een toegeving van de feiten? Want van een misbruiker ga je dat niet krijgen!

Je kunt niet verwachten dat ze naar een psycholoog of psychiater zullen gaan om hun gedrag te veranderen in een ander persoon die nooit meer zo’n gedrag zal doen.

Is het geld dat je wilt? Is het een schadevergoeding voor de gemaakte kosten en emotionele last? Wat heb je nodig om een oplossing te vinden voor je situatie?

Welke medicatie dien je te nemen om te herstellen, hoelang dien je te rusten om je leven terug her op te pakken, want als je dat niet doet ga je de lange termijn gevolgen ondervinden.

Zal het nodig zijn dat je weer enkele sessie bij de psycholoog hebt en wil je dat de dader daarvoor betaalt? Het kan zijn dat je wilt dat die persoon voor een tijdje wegblijft uit een bepaalde locatie.

Wil je een verdedigingscursus volgen en de dader daarvoor laten betalen, gedurende 3 jaar?

Zorg dat je een visie hebt, een oplossing een eindresultaat. Wil je dat de beveiliging in een bepaalde locatie verbetert dan gaat iemand de instanties moeten inlichten?

Indien je Wil vermijden dat het nog gebeurt? Wil je vermijden dat die persoon niet meer in je omgeving mag komen? Wil je hebben dat de stalking stopt? Wanneer je wil vermijden dat die persoon nog op een bepaalde locatie komt? Wat zijn de stappen die jij of iemand anders kan ondernemen?

Wat is het dat je nodig hebt en focus je op je eindresultaat?

Als je daarover met die persoon wilt onderhandelen zorg dat je meer vraagt dan wat je wilt, zodat je niet minder krijgt dat je wilt. Zorg dat je een veilige plaats hebt om dat te bespreken en dat je met een expert wordt ondersteund. Als je hen exact vertelt wat je wilt dan zullen ze je zeker niet geven wat je wilt. Je hebt iemand nodig die heel goed weet te onderhandelen.

Als je denkt dat je als je zal zeggen dat je je vriendelijk zal zijn tegen hen, en begripvol, en hen geven wat ze willen (bijvoorbeeld hen niet vervolgen, of geen contactverbod) en hen laten denken dat ze vrijuit gaan, en dat je zal rekening houden met verzachtende omstandigheden, denk maar niet dat je dan zal krijgen wat je wilt.

Psychopaten zullen gewoon dat graag horen en dat gebruiken tegen je.

Je zult dan waarschijnlijk niet meer van hen horen en ze zullen wachten tot dat je verder smeekt en hen verder dingen belooft dat ze willen.

Dus wat je hebt als drukkingsmiddelen zoals spreken met politie, verbod voor contact, moet je niet opgeven van in het begin. Wat je machtsmiddelen zijn moet je niet weggeven, en in alle geval niet in het begin moet je er echt aan vasthouden. Gedurende de onderhandeling kun je zo’n middel nodig hebben en gebruiken. Je hebt iemand nodig die expertise heeft in die materie, die je vertrouwt en voor je opkomt.

Narcistisch ruilen!

Als het nodig is om de dader te proberen iets voor je te laten doen kan het nodig zijn dat je dan iets moet ruilen waarvoor je wilt (dat noem ik narcistisch ruilen), om hun ego te strelen om hen iets te laten doen wat je wilt dat ze doen voor je (het grasmaaien, zorgen voor de boeken), iets waarover je zegt dat ze erin zoveel beter zijn of zoveel slimmer in zijn dan jij).

Je kunt zeggen dat ze zoveel beter zijn in schilderen, het maakt niet uit wat het is, de bedoeling is om hun ego te strelen zodat je kunt krijgen wat je wilt. Dat vergt een kennis van je tegenstander.

Op sociale media kun je daar soms indicaties voor vinden. Het is zeer moeilijk maar niet onmogelijk om iets te vinden dat zijn ego zou strelen, zonder dat het je belangen schade toebrengt, vooral als het een vreemde betreft. Daarom is het belangrijk onderzoek te doen naar de antecedenten van de dader.

Reputatieschade!

Meestal is zijn of haar reputatie het belangrijkste. In de media komen is meestal niet wat die persoon en zijn handlangers willen, zeker niet als je een sterk dossier hebt. Want ander slachtoffers kunnen zich dan aanmelden van deze misbruiker.

Als je dat zegt dat ze willen dat ze iets doen dan moet je ervoor zorgen dat je geen sarcastisch toontje hebt, maar dat je minstens oprecht klinkt. Je moet heel nauwkeurig je woorden kiezen zodat je niets zegt over je eigen mogelijkheden en waarin je goed bent, want dat is net het laatste wat ze willen horen.

Dat is hen iets geven waar ze wanhopig naar verlangen. Dat is een soort applaus, een soort idolatrie, wat we de emotionele narcistische voorraad noemen.

Een narcistische psychopathische misbruik is vooral door 1 ding gedreven, en dat is narcistische voorraad.

Als je wilt dat ze iets doen voor je dan ga je hen iets moeten geven. Dit zijn allemaal dingen die je kunt doen in plaats van “boos” op hen te doen, door hen uit te schelden en scheldwoorden te gebruiken.

Je doet dat niet omdat je vergevensgezind bent, je doet dat niet om dat je fatsoenlijk bent, of omdat je je niet wilt verlagen tot hun niveau. Je gaat niet over tot een ruzie, met schelden, omdat je wilt onderhandelen over wat je wilt bereiken.

Dus je gaat hen zeker niet zeggen dat ze een aanrander, verkrachter, pedofiel, narcist, een psychopaat zijn enz. omdat als je dat doet dan ga je hun neus afbijten of in hun gezicht spuwen dan dat zal onvermijdelijk bij je veel erger terugkomen.

Met andere worden het zal een negatief effect hebben, het zal je niet helpen!

En zeker er niet voor zorgen dat je krijgt wat je wilt, het zal je ook geen enkel vorm van vervulling geven.

In feite zal een scheldpartij je veel meer kwaad doen en jezelf kwetsen dan dat het je zal helpen. Maar “iets” ga je doen, wil je niet in een depressie komen, nu of later.

In plaats daarvan gebruik de andere techniek van hem met iets te prijzen, en zeker in het geval je van plan bent met iemand te onderhandelen want dat zal je verder brengen op de weg die je wilt.

Vergeet ook niet dat je er dient voor te zorgen dat je een hoge energie hebt, dat je niet uitgeblust bent, gegrond bent, compleet uitgerust en goed voorbereid. Zoals een tijdlijn van de feiten, snapscreens uitgeprint van de gesprekken zal helpen om klaarheid te krijgen. Het is een proces van vallen en opstaan en voorbereiding in je momenten waar je klaarheid hebt.

Daarom dat wat geschreven staat zal je meer klaarheid geven.

Door wat je opgeschreven hebt kun je de evolutie in dat proces volgen en stukje je bij beetje beslissingen nemen op wat je aan feiten hebt. Wat opgeschreven staat maakt het zoveel gemakkelijker om je focus te krijgen op je eindresultaat en de stappen die je wilt zetten en het overzicht over de stappen die je al gezet hebt.

Zorg ervoor dat je alles doet om klaarheid te krijgen in je geest, je angst te overwinnen met verschuiving van de pijn en affirmaties.

Hou je vast aan je grenzen, dat je bijvoorbeeld niet toelaat dat die persoon je nog een hand heeft of aanraakt. Hou vast aan je visie en je eindresultaat dat je wilt. Ga naar een forum van lotgenoten waar je kunt spreken over wat je hebt meegemaakt en waar er actief geluisterd wordt.

Er is zoveel informatie beschikbaar over wat je kunt doen, maar informatie die op één of andere manier toch begrip toont voor “daders” is niet behulpzaam voor slachtoffers.

Uit die informatie die advies heeft aan slachtoffers van misbruik kun je zoveel dingen halen die je kunt doen. Geleide meditaties om je focus op zelfliefde terug te vinden in plaats van op schaamte, affirmaties voor je zelfliefde en zelfvertrouwen, groeioefeningen zoals je vindt in het menu, zoals het herstellen van het gekwetste innerlijke kind zullen je allemaal helpen. Maar in alle geval als je het doet doe het in babystapjes. Alleen met kleine stapjes naar je rust en focus op je eigen herstel val je niet in een defensief patroon of val je in de rattenval van de dader. Gebruik je heldere momenten om stappen te zetten om voor je rechten op te komen.

Je kunt nu al zoveel dingen doen, in plaats van alleen maar lezen, en praten om tot rust te komen. Dat hangt ook af van waarin je creatief bent.

Het belangrijkste is dat je focust op je eindresultaat dat je wilt en niet dat van een vriendin, enkele kennissen of familieleden. Belangrijk is dat je onmiddellijk het advies volgt van echte experts.

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw commentaar en like.

Lees meer

steun narcismeblog
knop voor alle groeitaken

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Voeg je bij 4.587 andere abonnees