Liefdesverhaal van Christelijke Spiritualiteit. deel 2

Er is meer aan en in de Bijbel dan de Wet van Aantrekkingskracht.

Het Boek dat ik hier gebruik als verwijzing tijdens het schrijven van dit artikel bevat bijna 2000 pagina’s, en alleen maar een klein percentage gaat over het manifesteren van een verlangen door de wet van aantrekking.

Met andere woorden, er is meer aan de Bijbel dan de Law of Attraction.

De bijbel is in die zin het woord van God dat de betekenis van het Joods-christelijk geloof gedurende het grondig lezen van de tekst naar voor komt.  Een tekst die de geschiedenis van het Joodse volk bevat waar dat godsbegrip met vallen en opstaan duidelijk wordt.

Het is het geheel van de tekst en de evolutie die ons inzicht doet krijgen. De bijbel bevat dan ook verschillende literaire genres die elk hun specifieke betekenis hebben.

The Secret is een verduidelijk van dat concept zonder dat ze verbonden is aan een volk, is één literair genre. En is niet neergeschreven gedurende 4000 jaar.

Maar voor sommigen zoals ikzelf was de kennismaking met de wet van aantrekking een hefboom naar de bijbel.  Omdat ik er de juiste vrouw voor mij door aantrok die me bij de christelijk Bijbelse boodschap bracht.

Nu is ook het didactische aan de wet van aantrekkingskracht literatuur waar ik mee in aanraking kwam sterk verbonden ook met methodes in het neuro-linguïstisch programmeren.

In vergelijking met de bijbel is The Secret kortgeleden geschreven, zodat het in een formaat en taal is die gemakkelijk te begrijpen is.

Uiteraard bevat ook de Secret literaire patronen die op ons een hypnotisch effect kunnen hebben. Het herhalen van boodschappen is daar één patroon van. Maar ook ‘de analogie’ en de open vragen.

Natuurlijk komt dat overeen met hoe ook in een klooster aan Bijbelstudie gedaan en gelezen wordt.

Het betreft het scheppen van goede gewoontes. Boven is dat het bewust maken van kennis en dan de toepassing zo organiseren zodat die kennis onbewust werkt.

Ook het bewust worden van je wil tot verandering, je coachabiliteit en leerbereidheid.

Wat ben je van plan om op te geven om ruimte te maken voor het nieuwe en naar wie ga je luisteren om je de kennis eigen te maken zonder overdonderd te worden.

Maar christendom kan zich niet alleen maar richten op het verkrijgen van kennis van uit de boeken en een soort programmering. Christen zijn betekent ook dat je je verbindt met de armen, de zieken, de gehandicapten, de vluchtelingen en de vreemdeling, want het is bij die mensen dat we Jezus kunnen ontdekken.

Bij mensen die de wet van aantrekking volgen zie je nogal dikwijls dat ze geen contacten willen leggen met dergelijke milieus, omdat ze denken dat dat henzelf negatief zal beïnvloeden.

Dat ze karakter en persoonlijkheid kunnen leren van ouderen zullen ze wel begrijpen zolang ze positief met hun probleempjes omgaan.

Maatschappelijke problemen minimaliseren.

“Wet van aantrekking volgers” hebben nogal de neiging om probleempjes te minimaliseren, terwijl op de vlucht zijn zoals 60 miljoen mensen tegenwoordig, als oudere of als gezin met jonge kinderen toch wel een heel zwaar probleem is.

Nogal dikwijls zie je dat andere mensen worden benaderd in functie van het versterken van het eigen netwerk, wat op zich een goed punt is, omdat je zo veel kunt bij leren, maar ten dienste van wie is dat?

Natuurlijk wanneer jezelf zo aan de grond zit, moet je niet beginnen met raad te geven aan mensen die in miserie zitten en is uw eerste taak uw eigen problemen op te lossen.

Dit brengt ons bij onze laatste punt, de reële invloed:

Als een persoon de leerstellingen van het christendom volgt en tegelijkertijd gebruik maakt van de Law of Attraction, moet hij de wet van de attractie dan erkennen als een klein onderdeel van een groter geheel van de christelijke leer?

De wet van aantrekkingskracht beschouw ik niet als wetenschap, maar eerder als pseudowetenschap.

Of in alle geval een fenomeen dat door de wetenschap nog niet erkend is. Over die fenomenen bestaat wel enkele wetenschappelijk inzichten. Het betreft de relatie tussen mind & body.

Er bestaan verschillende documentaires daarover, en net zoals over de bijna-doodervaringen en ‘bovennatuurlijke fenomenen’ bestaan er studies.

Ik loop niet zo hoog op met de christelijke leerstellingen, omdat die nogal verschillen van nominatie tot nominatie. Die leerstellingen evolueren ook in de tijd, wat duidelijk is.

Ze helpen wel om gedeeltelijk inzicht te verkrijgen  in de leerstellingen die vroeger werden uitgeschreven. We hebben nu niet altijd en iedereen zicht op de context waarin die tot stand kwamen en wat de geest daarvan is. Maar de vragen blijven dezelfde.

Daarbij konden die leerstellingen geen rekening houden met antropologische of neurologische en sociologische inzichten van nu.

Ook kon men vroeger geen gebruik maken van de wetenschappelijke archeologische methodes van nu waardoor misschien meer dan nodig aan een bepaald aspect werd belang gehecht. Er kan nu een compleet nieuwe interpretatie ontstaan nu we wel die gegevens hebben.

Het was ook niet gebruikelijk om interdisciplinair te werken op de universiteiten.

Een volledige verzoening van “De wet van aantrekking” met de Bijbel zou een boek vergen, en geen artikel als dit.

Maar het uitleggen van de “wet van aantrekking” kan wel een begin zijn voor wie wel grote moeilijkheden door moet. Als die dan met zachtheid wordt gebracht, met mededogen, en de verantwoordelijkheid niet zo gesteld wordt dat men schuldgevoelens bezorgd of dat iemand in zijn slachtofferrol gestigmatiseerd wordt.

Ik herinner me dat we tijdens één van onze eerste reizen samen met mijn vrouw bestolen werden in Zwitserland. Je acht dat niet voor mogelijk. Maar hadden we dat dan aangetrokken misschien? Hoewel het een pak geld was, werd ik er toch niet radeloos door.  Om dat geld dat we bestolen waren terug te verdienen ben ik toen een tijd gestopt met roken.

En het is twijfelachtig of zelfs een boek zou voldoende zijn om volledig dit aspect uit te leggen.

Immers verzoening is een persoonlijke reis en het leven is toch niet volledig te vatten in een boek, concept of formule, wat de rationalisten daar ook mogen van beweren.

Ikzelf beschouw de wet van aantrekking eerder als een techniek die niet in strijd is met mijn christelijk geloof. Maar om de wet van aantrekking gelijk te stellen met de wet van de zwaartekracht, lijkt me een te uitgebreid gebruik van de definitie van wet.

Hopelijk heb ik hier toch één en ander aangebracht waardoor u begonnen bent met na te denken.

Toch als je alles zou kunnen verkrijgen door er over te denken, is wel degelijk een karikatuur maken van de wet van aantrekking.

Net zoals dat ook gebeurt met het positief denken. Ik weet zeker dat Norman Vincent Peale bijvoorbeeld aanraadt om de tienden te betalen, en de zwakken te helpen.

Natuurlijk als dat in de Amerikaanse maatschappij toegepast wordt waar sociale zekerheid niet zo overduidelijk is als in Europa, is dat een andere context.

Niemand van de volgers van de Wet van aantrekking zegt dat je kunt leren vliegen als je daar genoeg in gelooft.

Maar positief denken is wel een begin attitude dat als je die niet hebt je zeker geen kans op slagen hebt. Positief denken is eerder een voorwaarde, een nodig aspect van creatie. Maar creatie begint pas echt te werken op voorwaarde van dat geloof, maar dat is niet voldoende. Er dient ook vanuit dit geloof massale actie te gebeuren.

Het is uiteraard dat positief geloof die er voor zorgt dat er massale actie op de juiste manier gebeurt.  Zonder dat positief geloof zullen de acties niet zo talrijk zijn, niet volgehouden worden en geen zo’n intensiteit hebben.

Het is dikwijls hetzelfde liedje onder ‘gelovigen’.

Men blijkt te discussiëren zonder dat men eigenlijk grondige kennis heeft van de religie van de ander.

Dus als je geen holbewoner bent zul je wel iets afweten van de verschillende religies.  Dat betekent niet dat je de kennis over de bijbel hebt van een René Girard bijvoorbeeld.

Wat er echter over religie en spiritualiteit verschijnt in de media, is dikwijls zo belachelijk. Naar religieuze of spirituele evenementen worden dikwijls beginnende journalisten gezonden.

Onder het mom van een frisse kijk te verkrijgen, maar over een traditie van meer dan 2000 jaar valt natuurlijk zeer veel te weten en te zeggen. Ook over de joodse tradities en andere tradities valt er veel te leren.

Als er dan iets nieuws is, lijkt dat een sensatie, terwijl het dikwijls oude koek in een nieuwe verpakking is.

Maar, omdat de media geen grondige analyse maakt en kennis bezit, schrijft ze maar dat waarvan ze denkt dat haar leespubliek graag zal horen. Toch worden er weinig verbanden gelegd tussen de verschillende religies. Dat zou een te grondige kennis verwachten zijn.

Dus meestal zijn de nieuwe geheimen niet zo nieuw zoals belooft.

De Bijbel vertelt ons:

2 Thessalonicenzen 2: 5-12Het Boek (HTB)

Herinnert u zich niet dat ik u dit verteld heb toen ik bij u was? U weet wel wat hem in de weg staat.

Maar in de toekomst zal hij tevoorschijn komen.

Want de geheime wetteloosheid is al in werking getreden, maar heeft zich nog niet kenbaar gemaakt. Dat kan pas als hij, die dit nog verhindert, weg is.

Dan zal de ‘mens van zeer grote zonde’ in de openbaarheid treden. Maar de Here Jezus zal hem door Zijn adem vernietigen en hem, als Hij terugkomt, alleen al door Zijn stralende verschijning machteloos maken.

de ‘mens van zeer grote zonde’ zal komen en optreden als satan zelf, vol duivelse list en kracht. Hij zal iedereen een rad voor de ogen draaien, door allerlei opzienbarende, bedrieglijke wonderen te doen.

10 In elk geval de mensen die op weg zijn naar de ondergang, omdat zij niets willen weten van de waarheid waardoor zij gered hadden kunnen worden.

11 Omdat zij niet van de waarheid houden, laat God hen met hun hele hart in leugens geloven.

12 Zij zullen allemaal veroordeeld worden, omdat zij niet de waarheid geloven, maar met genoegen onrecht accepteren.

New Age Filosofie.

Een echt (geestelijk) wakker en alert Messiasbelijdenis Jood of joods-christelijke is wijs genoeg om gewoon te voorkomen dat je gevangen geraakt in een dergelijk duidelijk “new age” filosofie. Dat veronderstelt natuurlijk  dat je voldoende studie hebt gedaan.

Hoe komt het? Nadenkend over alles wat hij had gezien en gedaan, en alle wijsheid dat hij had gevraagd en van God had ontvangen, kwam koning Salomo tot een diepe eeuwige waarheid:

“Nee, er is niets nieuws onder de zon”.

Wat was zal altijd zijn, en dat zal worden, is altijd geweest. Hoewel de mensheid berucht knap is in het bedenken van nieuwe ‘hoeken en spins “op zo ongeveer alles …

In de kern zijn alle dingen zoals het in de dagen van koning Salomo was.

Overwegende zo hij gebruik maakte van een telraam voor complexe berekeningen; gebruiken we nu een computer.

Waar hij gebruikte een vogel of het paard om een ​​boodschap over te brengen, nu maken we gebruik van een computer (en mail, wanneer al het andere faalt, ~).

In de kern echter zijn we nog steeds op zoek naar precies dezelfde antwoorden die koning Salomo en de mensen van zijn tijd – de mensen van alle tijden blijven vragen.

Daarom is de hele “new age filosofie” overgoten met een sausje.

New Age sluit het niet aan bij de traditie, waardoor het de indruk wekt dat het een totaal nieuw antwoord is.

Natuurlijk, dit is inclusief de wet van de aantrekkingskracht, zoals gepresenteerd in de massamedia (met inbegrip van het web) … Tot nu. Alhoewel dat voor sommigen het belangrijk is een precies datum en uur te visualiseren en voor anderen juist niet.

Drie Bijbelse Vereisten.

De Bijbel geeft duidelijk de drie voorwaarden aan, die van vitaal belang zijn voor ons om te begrijpen hoe Gods zegen werkt.

In Jeruzalem, een man die al 38 jaar ziek was geweest, ging voor genezing naar de zwembaden in Bethesda.

Jezus vroeg hem een ​​nogal vreemde vraag: “Wil je gezond worden? ‘. De man zei tegen de Heer dat hij niemand had om hem te helpen. “Sta op en wandel.”

Beval de Heer, en de man werd genezen.

Merk op dat Jezus de man niet heeft gevraagd of hij “moe was en te zwak was waardoor hij niet in staat was om voor zichzelf te zorgen. Hij vroeg of de man ook wilde genezen.

Ook dient de zieke man echt de gewenste genezing te willen. Hij is echt klaar in zijn eigen hart.

De genezing gebeurt op commando van de Heer zoals vergeleken met een soldaat, die de orders van hun commandant opvolgt.

Hij moest geloven dat hij was genezen en zeer ernstig danken, wetende dat zijn genezing dan volledig wordt.

Het is hetzelfde als de “Be-Do-Have Principle ‘, maar dit geldt voor alle wensen.

Als we het afslanken als voorbeeld nemen komt het in essentie erop neer van te doen wat slanke mensen doen.  Dit wil zeggen veel oefenen. Slanke mensen focussen niet dus niet op hun gewicht. Bovendien eten ze ook kleinere hoeveelheden voedsel. Dan pas krijg je wat je wilt hebben.

Het draait allemaal om waar je aandacht naar toe gaat.

Deze exact dezelfde drie voorwaarden zijn van toepassing op alles wat je diep wenst (de verlangens van je hart) en dus niet alleen voor genezing.

Financiële Overvloed, de geestelijke groei, alles …

Alles waarop u uw aandacht richt, zal zich uitbreiden.

Neem bijvoorbeeld, een groot aantal studies op bepaalde fenomenen. Eén fenomeen vond ik bijzonder intrigerend:

Er waren twee groepen van basketbalspelers.

Het experiment betrof de “vrije worp” lijn (de drie punt lijn).

De ene groep oefende, zoals gewoonlijk;

terwijl de andere groep heel weinig fysieke praktijk deed, en in plaats daarvan werd de opdracht gegeven om te oefenen in hun gedachten.


Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder! Reactie annuleren

Voeg je bij 4.581 andere abonnees