De Hemel op Aarde brengen

 

God is groot en overwinnaar.

De duivel is klein en verslagen. We zijn in een strijd, maar het resultaat is niet in twijfel!

 

1 Johannes 4: 4;

 

Kolossenzen 2: 13-15;

 

1 Johannes 2:13;

 

1 Johannes 5: 4-5;

 

Romeinen 8: 31-39;

 

Johannes 12:31;

 

Handelingen 4: 23-31;

 

1 Johannes 3: 8;

 

Hebreeën 2: 14-15;

 

Johannes 16:33;

 

Marcus 5: 1-13.

Wij geloven en leven het gebed: “Uw Koninkrijk komt, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.”

Daarom werken wij op natuurlijke en bovennatuurlijke manieren samen met de Koning om genade, gerechtigheid en gerechtigheid te vestigen totdat Hij komt.

 

Mattheüs 6: 9-10;

 

Mattheüs 10: 7-8;

 

Jesaja 9: 7;

 

Jesaja 33: 5-6;

 

Micah 6: 8;

 

Mattheüs 10:42;

Mattheüs 25:40;

 

Johannes 14:12;

 

 Jakobus 1:27;

 

Mattheüs 12: 22-29.

Co-creatie.

Als gelovigen zijn we allemaal in voltijdse dienst terwijl God Zijn koninkrijk op elk gebied van de samenleving bevordert. Ons werk en onze inspanningen zowel binnen als buiten de kerk zijn heilige en waardevolle daden van aanbidding tot God.

 

1 Petrus 2: 9;

 

Romeinen 12: 1;

 

Mattheüs 5: 13-16;

 

Kolossenzen 3: 23-24;

 

Daniel 6: 3;

 

Spreuken 22:29;

 

Efeziërs 6: 5-9;

 

Mattheüs 25: 31-46.

De narcistische cultuur zal veranderen.

Hoewel we weerstand en conflict zullen ervaren naarmate het Koninkrijk vordert, verwachten we dat de cultuur zal veranderen als mensen tot redding komen en hun plaats innemen in Gods doel met de wereld.

Johannes 15: 19-21;

 

Johannes 16:33;

 

Kolossenzen 1: 13-14;

 

2 Korinthiërs 4: 8-11;

 

2 Korinthiërs 12:10;

 

Nehemia 2: 1-10;

 

Mattheüs 5: 13-16;

 

Handelingen 19: 11-41.

 

Hoe ga je daarmee aan het werk?

We richten ons op het goede dat God in de wereld doet en leven met aanstekelijke hoop en vreugde.

Romeinen 15:13;

 

2 Korinthiërs 4: 16-18;

 

Filippenzen 4: 8-9;

 

Efeziërs 1: 17-19;

 

Handelingen 13:52.

Jezus heeft al gewonnen.

We bidden en bedienen vanuit de kracht van zijn overwinning op de duisternis.

 

Efeziërs 1: 18-23;

 

Efeziërs 2: 4-6;

 

1 Johannes 3: 8;

 

1 Johannes 4: 4;

 

Mattheüs 11:11;

 

Jesaja 54:17.

 

Gods Geest

We erkennen dat Gods Geest overal ter wereld aan het werk is en we werken samen met Hem zodat mensen zich met Hem verzoenen.

Psalm 139: 7;

 

Romeinen 5:20;

 

2 Korinthiërs 5: 16-20;

 

Mattheüs 10: 7-8;

 

Marcus 16: 15-18;

 

Romeinen 10: 14-15;

 

Kolossenzen 1: 28-29;

 

Mattheüs 24:14.

Praktische risico’s in geloof.

We zoeken de antwoorden van de hemel voor aardse problemen en nemen praktische risico’s in geloof om de antwoorden in onze wereld te realiseren.

 

Mattheüs 6: 9-10;

 

Genesis 41: 1-46;

 

Handelingen 11: 27-30;

 

Mattheüs 17: 24-27;

 

1 Samuël 14: 6-23;

 

Handelingen 3: 1-10.

Gaven gebruiken voor de samenleving.

We ontdekken onze gaven en blinken daarin uit om de samenleving en haar leiders het beste te dienen, zodat we allemaal kunnen gedijen.

 

Daniel 1: 16-21;

 

Daniel 2: 26-28;

 

Genesis 41: 1-46;

 

1 Timotheüs 2: 1-2;

 

1 Petrus 4: 10-11;

 

1 Timotheüs 4: 14-16;

 

Spreuken 22:29;

 

Exodus 31: 1-11.

Vervolging.

 

We zegenen en bidden voor mensen die ons vervolgen terwijl we proberen de hemel op aarde te brengen.

Mattheüs 5: 43-45;

 

Luke 6: 27-28;

 

Spreuken 25:21;

 

Handelingen 16: 22-34.

Evangelisatie van onszelf en anderen.

Een van de manieren waarop we de wereld transformeren, is het eens te zijn met en het goede nieuws van het Koninkrijk bekend te maken.

 

Spreuken 11:11;

 

2 Korinthiërs 4:13;

 

Mattheüs 10: 7-8;

 

Spreuken 18:21;

 

James 3: 2-5;

 

Mattheüs 16: 18-19;

 

Mattheüs 18: 18-20;

 

Mattheüs 21: 21-22.

Generaties.

 

We leven om de wereld beter te maken voor toekomstige generaties die we misschien nooit zullen zien.

Spreuken 13:22;

 

Deuteronomium 7: 9;

 

2 Timotheüs 2: 2;

 

Jesaja 9: 7.

 

Wat kun je daar mee aanvangen?

Hoewel we met hoop leven, ontkennen we niet het bestaan ​​van moeilijke of pijnlijke omstandigheden.

Johannes 16:33;

 

2 Korinthiërs 4: 7-11;

 

2 Korinthiërs 4: 16-18;

 

1 Korinthiërs 4: 11-13;

 

Filippenzen 4: 11-14.

 

De vijand zal proberen ons te weerstaan ​​en we zullen tegenstand en vervolging ervaren.

2 Timotheüs 3:12;

 

Romeinen 8: 31-39;

 

Handelingen 14: 22-23;

 

1 Tessalonicenzen 2: 17-18;

 

Filippenzen 1: 12-14.

 

We kunnen de wereld niet alleen veranderen door menselijke kracht en bekwaamheid.

 

Zacharia 4: 6;

 

2 Korinthiërs 3: 4-6;

 

Jeremia 17: 5-6;

 

1 Petrus 4: 10-11.

Niet iedereen.

 

Hoewel we hopen dat iedereen zich met God zal verzoenen, zullen helaas niet alle mensen ingaan op de uitnodiging om thuis te komen bij de Vader.

 

Mattheüs 22: 1-14;

 

Mattheüs 13: 24-30;

 

1 Timotheüs 2: 3-5;

 

2 Petrus 3: 9;

Mattheüs 25: 31-46.

 

God wil leiders in de samenleving voorspoedig maken en zegenen, zodat de samenleving zelf een zegen zal zijn.

1 Timotheüs 2: 1-2;

 

Jeremia 29: 7;

 

Jesaja 60: 1-3;

 

Jesaja 61: 1-4;

 

Spreuken 11:11;

 

Jona 3.

Iedereen kan het

We hoeven niet op het hoogste invloedspunt in de samenleving te staan ​​om veranderingen te brengen.

Luke 13: 18-21;

 

Mattheüs 20: 25-27;

 

Handelingen 4:13;

 

Genesis 41: 1-41.

 

Een levensstijl van dienstbaarheid is vaak het middel waarmee we meer gunst en invloed in de samenleving krijgen.

Mattheüs 20: 25-27;

 

Filippenzen 2: 5-18;

 

Luke 2: 51-52;

 

1 Samuël 2:26;

 

Daniel 2: 1-49.

 

Voor generaties die komen

Sommige aspecten van het Koninkrijk die we nastreven, worden misschien niet in ons leven gezien, maar eerder in het leven van de kinderen van onze kinderen.

 

Hebreeën 11:13;

 

Filippenzen 3: 13-14;

 

1 Korinthiërs 9:24.

 

Heb je vragen over deze spirituele coaching, en waarom dit zo belangrijk is om de krachten van het kwaad uit je leven te laten… Hoe ga jij je identiteit heropbouwen? Laat het me weten in de commentaren. Ik zie er naar uit.

Liefs,

Annemie Persyn Declercq
Orthopedagoge

Elkaar wederzijds respecteren.

Onze vrijheid gebruiken om lief te hebben.

Vrijgevigheid geeft vreugde, zegen en gunst in ons leven vrij.

Deel uw gedachten met ons om waarde toe te voegen.