De intrinsieke waarde van jou als mens +video

De intrinsieke waarde van jou als mens +video

Het aanspreken van de levenskracht – en ernaar luisteren – geeft niet alleen de oudere mens zijn waarde terug, maar geeft de mens die nog middenin het leven staat, ook de mogelijkheid om te leren van de wijsheid van hen die voorgingen en zijn intrinsieke waarde te ervaren.

Een mens van waarde

Welke waarde heeft een mens?

De waarde van de mens wordt niet bepaald door leeftijd

Ieder mens heeft nut en is van waarde”

BRIEFWISSELING ANYA TOPOLSKI EN MARK ELCHARDUS OVER WAARDEN EN NORMEN

De waarde van een mens

“De waarde van diploma’s wordt overschat”

Ethisch-filosofische visie op wat een leven mag kosten

Het voelt akelig als we we de waarde van een mensenleven in geld proberen uit te drukken’

Hoeveel is dat eigenlijk waard, een mensenleven?

The Intrinsic Value of Human Life: A Critique of Life’s Dominion

Intrinsic Value of Human Life and the notion of Life

Does Human Life Have Value?

Human Lives Have Intrinsic Worth

DO HUMANS HAVE INTRINSIC VALUE?

For goodness sake! What is intrinsic value and why should we care?

Human dignity: intrinsic or relative value?

Recognizing the Intrinsic Value of Human Life

On the puzzling value of human life

Intrinsic Human Value Is the Same for All and Can Never Be Lost

Intrinsic vs. Instrumental Value

History is a test. Mankind is failing it.

Three Voices/One Message: The Importance of Mimesis for Human Morality

Mimetische theory en intrinsieke waarde van een mens

The Scapegoat: The Ideas of René Girard, Part 1

Lives Vs. The Economy

intrinsieke waarde mens
Handbook Narcissism Recovery

How Much Is a Human Life Actually Worth?

Putting a Dollar Value on Life? Governments Already Do

How Much Is a Human Life Worth? A Systematic Review

The Value of a Human Life: $129,000

Read more

The values you want in your relationship!

knop meer info

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Disclaimer/Vrijwaring

Door toegang te krijgen tot deze blog, of video erken je, begrijp je en ga je ermee akkoord dat de inhoud van die video/blog geen therapie is en niet bedoeld is om therapie te verstrekken en het vormt geen medisch, juridisch of ander professioneel advies en/of behandeling. Je erkent en begrijpt dat auteurs van deze blog/video geen erkende therapeuten zijn, psychiaters, psychotherapeuten, artsen of andere medische, psychologische en/of psychiatrische professionals en gaat ermee akkoord om indien nodig de juiste medische en/of therapeutische behandeling te zoeken.

Jij erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord, en verklaart dat je gekwalificeerd bent voor de aard van de inhoud van deze blog en video, in goede gezondheid en in een goede fysieke en mentale conditie om deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Je bent het er verder mee eens en verbindt je, dat als je op enig moment van mening bent dat je deelname aan een activiteit die voorkomt in een video, in een groeitaak, of blog, of video’s jezelf of anderen zou kunnen in gevaar brengen, je zult weigeren om hieraan deel te nemen. Of als een dergelijke activiteit is begonnen, onmiddellijk verdere deelname aan dergelijke activiteit zal stoppen. Als je deelneemt aan een activiteit, doe je dat vrijwillig en willens en wetens en je alle risico’s van materiële schade, persoonlijk letsel en/of overlijden voor jezelf of anderen op zich neemt voortvloeiend uit je deelname aan dergelijke activiteiten.

Voeg je bij 4.606 andere abonnees