Narcistische woede: De reactie op confrontatie eigen gedrag Deel 2

Narcistische woede als reactie op confrontatie.

Waarom ontwikkelen ze een “narcistische woede” als je hen confronteert met hun gedrag? Reageren als je de narcist confronteert als een lammetje werkt zoals een lammetje op een hongerige leeuw. Ze zijn woedend, omdat ze geloven dat ze perfect en onbesproken zijn. Zij aanvaarden geen enkele vorm van onenigheid, kritiek of verantwoording voor hun daden te geven.

“Narcisten reageren met narcistische woede door een narcistisch letsel”. Een tiran laat zich niet van zijn troon stoten en reageert nog brutaler. “Narcistische schade” is elke bedreiging (echt of ingebeeld, het maakt niet uit hoe zwaar) van de narcistische grandioze zelf-perceptie als de perfecte of de almachtige.

Ze zien elke onenigheid als kritiek.

Ook beschouwen ze elke kritische opmerking als een buitengewone vernedering. Narcisten wensen perfectie. Daardoor wordt zelfs de geringste uitdaging van hun zelfperceptie gezien als een bedreiging.

Dus, daarom die overreactie. Ze reageren defensief en verontwaardigd, agressief en emotioneel.

Ze devalueren degene die kritiek heeft. Daardoor heb je  niet eens meer de durf om hen te confronteren met hun gedrag. Door devaluatie van die persoon, minimaliseren narcisten de invloed van de bedreiging voor hun eigenwaarde. Het gedevalueerde individu zal waarschijnlijk worden blootgesteld aan ernstige en voortdurende emotionele intimidatie, schuld en misbruik van verbale en fysieke aard.

Narcistische woede

Dit is een reactie op een echte of ingebeelde waargenomen lichte, kritiek, onenigheid of confrontatie. Narcistische woede is een reactie op een narcistisch letsel. Deze kan komen in één of beide soorten: explosieve en passief-agressieve vorm.

Het ontploffingsgevaar bij de narcist is latent.

De narcist breekt uit als een vulkaan. Hij of zij valt iedereen aan om zich heen. Bovendien  veroorzaakt hij of zij daarbij schade aan voorwerpen of mensen.  Op hetzelfde moment is hij of zij uiterst beledigend.

De passief-agressieve reactie is samenhangend.

De narcist  geeft de stille behandeling. Hij of zij maakt plannen over hoe jou te straffen. Ze zijn kwaadaardige en wraakzuchtige. Ze bestoken, storen, saboteren en brengen schade aan het werk of de bezittingen van de overtreders.

Hoe kun je een narcist confronteren?

Dreigen de narcist te verlaten.

Volgens Sam Vaknin, zelfbenoemde narcist en auteur van kwaadaardige zelfliefde, is de eenvoudigste manier door hem los te laten, of door te dreigen hem te verlaten.

Wanneer je een narcist confronteert, moet u indringend overtuigend zijn en terug schreeuwen. Reageren als je de narcist confronteert als een lammetje werkt niet. Keihard spiegelen helpt soms. Maar dat doen als je dat niet gewoon bent, is niet gemakkelijk om te spelen, zoals ik dat zeg.

Hij of zij kan worden gecontroleerd door de exacte wapens die hij gebruikt om anderen te overmeesteren.

Hun angst voor verlating overschaduwt bijna al het andere in het leven van een narcist.

Bijvoorbeeld, als hij emotioneel dicht bij iemand komt, begint hij te vrezen dat de stopzetting onvermijdelijk is.

Dit veroorzaakt bij hem om te handelen op een wrede en afstandelijke manier, wat vaak leidt tot de stopzetting, die hij vreesde.

Het is de paradox van de narcist die ook de sleutel is om te confronteren en om te gaan met de narcist. Als hij zich uit kan razen houdt hem dat terug bezig. Dit verhit de angst voor het verlaten en dus kalmeert dat hem.

Hij zal proberen te veranderen van de ene kant van het emotionele spectrum (koude, boos, narcistische woede, cynische en wrede uithalen) naar het andere uiteinde van het spectrum (warme, liefdevolle, optimistisch en vriendelijk).

Spiegel de acties van de narcist en herhaalt zijn woorden terug naar hem. Ook zijn narcistische woede.

Als hij je bedreigt – bedreig hem terug. Als hij het huis – verlaat verlaat u het huis. Wanneer hij verdacht handelt – handel je verdacht. Afdalen naar zijn niveau en gebruik van kritiek, vernederende opmerkingen en vernedering. Spiegel zijn imago terug naar hem en de narcist zal altijd terugtrekken.

Narcistische handelingen kunnen leiden tot negatieve en schadelijke gevolgen voor ons.

Het zijn oppervlakkig individuen wier eigenwaarde vaak kan afgeleid worden uit hun gedrag naar hun partner, familie en vrienden. Om succesvol en effectief een confrontatie aan te gaan met een narcist moet je eigen eigenwaarde sterk zijn, dus je totaal niet laten afschrikken voor de narcistische woede. Daarbij moet u krachtig geloven in uw recht op uw eigen leven, privacy en doelen.

Opkomen voor jezelf en confronteren van de narcist door spiegeling van zijn gedrag is wat best werkt. Hierdoor kunt u weer controle hebben.

Informatie in deze blog is ook van toepassing of het nu een mannelijke of narciste betreft.

U kunt confrontatie ook zien in hoe een dochter met haar narcistische moeder omgaat als die moeder alle macht heeft.

In volgend artikel vindt u meer informatie over de relatie tussen een narcistische moeder en dochter. Het betreft een uitstekend boek van Karyl Mc Bride.

“Zal ik ooit goed genoeg zijn? Genezing van de dochters van narcistische moeders.” Karyl bespreekt verschillende beschadigingen die narcistische moeders toebrengen aan hun dochters.

Google dochters van narcistische moeders of gebruik de zoekfunctie. Je gaat zeker oogopenende informatie vinden.

Het kan betekenen dat je geen contact meer zoekt met jouw moeder. Misschien zul je je moeder nooit in staat zijn om deze kwestie met jou te bespreken, omdat ze niet over de nodige gedachten beschikt om dat te kunnen.

Je bent een empathisch persoon.

Als je een empathisch persoon bent, en ook ziet wat er gebeurt met de verschillende relaties die de narcist ontwikkelt, zal het zeer moeilijk zijn om je daarvan te onttrekken.

Stel dat je hen dan confronteert met een uitgangspunt zoals doe niet aan een ander wat je zelf niet wilt dat men doet tegen jou, dan kun je grote narcistische woede verwachten want ze reageren niet normaal. Hoe ze reageren als je de narcist confronteert, zal verband houden met hoe verdoken of impulsief ze zijn.

Een gewoon persoon zou zeggen, ja dat is waar dat is niet juist. Maar voor hen betekent het dat je hun masker afscheurt. Maar het is belangrijk dat je weet wat je kunt verwachten want wellicht kun je dan jezelf beter beschermen tegen je eigen moeder.

Narcisten zullen ook hun vrienden of vriendinnen inzetten om je narigheid te bezorgen.

Als je een narcist als ouder hebt, begin dan alvast, maar te leren accepteren dat je geen echte moeder zult hebben.

Misschien vind je die wel bij je grootouders. Ook is het belangrijk dat je je functie (het zieke kind, het gouden kind, de kloon van de narcist, de zondebok)  leert zien in dit neurotische gezin, zodat je weet wat je niet echt bent, en je zelfvertrouwen kunt ontwikkelen.

Weet dan ook dat empathie wel een heel speciale gift is die je ook ten goede kunt inzetten, en niet alleen om mogelijk alle aandacht te geven aan de narcist. Misschien word je wel een psychotherapeut of een orthopedagoog. Met je nieuwe bewustzijn over narcisme kun je immers veel andere mensen helpen.

narcistische woede
Razernij en de Razernij Cyclus van de narcist.

Empathie kun je beschrijven als het kunnen vangen van de gevoelens van anderen.

Door die gave kun je eigenlijk een counselor worden, wat je al al je gehele leven hebt gedaan in je gezin van oorsprong.

Als je je moeder voortdurend moest troosten, naar haar luisteren, dan weet je dat je dat ook kunt met anderen. Dat je door die empathie een prooi werd van de narcist is een echte vloek, maar eens je dat overleefd hebt, heb je de nodige verlichting. Dan zul je zelf geen verkeerde keuzes meer maken en andere kunnen wijzen op hun relaties.

Iedereen maakt negatieve keuzes en iedereen heeft sterke en zwakke punten.

Maar als sterk empathische persoon moet je jezelf beschermen en uw gezin tegen de narcistische woede. Het is juist te veronderstellen dat de moeder voor de kinderen zorg draagt en niet omgekeerd.

Als je sterk empathisch bent kan de negativiteit rondom jou je verstikken, omdat je ook de pijn van anderen voelt. Je voelt de negativiteit van de narcist, maar ook de pijn die hij of zij in de omgeving veroorzaakt.

Je kunt verbijsterd zijn als mensen niet zien, terwijl jij dat heel goed kunt aflezen dat iemand een narcist is. Een narcist kan empathie faken door de woorden te spreken, zonder echte meetbare en samenhangende actie. Er zijn geen daden die bijdragen, maar niet als de camera op hen is gericht.

Een empathisch persoon kan voorvoelen wat de mogelijke plannen zijn van de narcist.

Het is daarom belangrijk om te weten hoe je daar mee kunt omgaan. Er zijn enkele groepen daarover te vinden op Facebook.

Nog enkele bemerkingen:

Het valt sterk op dat er veel psychotherapeuten zijn die kinderen zijn van narcisten.

Sommige narcisten krijgen een kick van het denken dat ze superieur zijn en met alles weg kunnen komen ook met hun narcistische woede.

Ze gebruiken alle tactieken spitsvondig:  gaslighting, ontkenning, projectie, onlogische en circulaire argumenten, geveinsde bezorgdheid.

Als je een narcist confronteert met zijn daden komt het vaak voor dat ze u gaan pesten met het beweren dat je ‘psychotisch’ of psychopathisch bent.

Ze zullen dan zeggen dat het hen spijt dat je op deze manier last hebt. Ze beweren dan ook dat je iets zou kunnen geërfd hebben uit de familie. Hoe te reageren als je de narcist confronteert, is niet simpel, omdat ze onmiddellijk fictieve beschuldigingen gaan doen.

En dat ze dat nu kunnen aan jou vertellen, omdat ze niet willen dat je gebrandmerkt wordt. Wat die narcist natuurlijk vergeet, is dat wat overerving betreft hij of zij niet werd overgeslagen.

Voor de genezing van de schade van de narcist kunnen positieve affirmaties helpen, luisteren naar positieve speeches, kun je naar een counseling gaan, of hypnotherapie sessies doen. Maar genezing is een proces dat steeds dieper en dieper gaat.

Dikwijls is het beste advies om de narcist en zijn vliegende apen te laten gaan, en je geen zorgen te maken over het niet hebben van een familie.

De goeden zullen u steunen. De eerste weken dat je geen contact meer hebt, zal dat wel pijn doen, maar naarmate de tijd vordert, zal het een van de beste beslissingen zijn uit uw leven en zul je je nooit meer willen terug gaan.

Je mag best veronderstellen dat je in een bepaalde mate aan het Stockholm syndroom lijdt. Na een drie tot vier maanden zul je je een begin van herstel voelen. Je zult je veel krachtiger en duidelijker voelen over wie je in je leven wil toestaan. Je zult je sterke punten in je karakter ontdekken wanneer je je niet meer emotioneel laat verwoesten.

Kan ik een antwoord krijgen op de vraag of je ooit een relatie gehad hebt met een narcist?

Als je dat wenst en uzelf er door geen gevaar loopt, laat ons iets daarover weten in de commentaarsectie hieronder. Dat is een geweldige manier om elkaar te helpen in deze gemeenschap. Maar als u verkiest dat te delen met mij persoonlijk kan je dat als je me bevriendt op Facebook en een persoonlijk bericht stuurt. Ik ga dan in op al je vragen. Alle links vind je in het menu.

Het is geen therapie of coaching sessie,  gewoon luisteren naar je verhaal en zien of we daar klaarheid kunnen in krijgen.

Ook als je genoten hebt van deze inhoud, en u wilt voorkomen dat deze narcistische personen je leven gaan domineren, dan zorgen we er voor dat je goede vrienden gaat maken. We zullen jou een ton aan verbazingwekkende middelen aanreiken die u zullen helpen te herstellen van misbruik door een narcist.

Iedereen wenst uiteindelijk te bouwen aan een warme gezellige thuis. Gelieve mij niet te contacteren als je geen inlevingsvermogen hebt.

Ten geleide.

Dit artikel is niet bedoeld om te diagnosticeren of een gids te zijn voor zelfdiagnoses. Het enige doel van dit artikel is strikt voor leerzame doeleinden. Mijn doel is om de lezer  te laten nadenken om schadelijke individuen beter te vermijden.

Deze standpunten zijn niet noodzakelijkerwijs die van wetenschappelijk America en Europa. Als u dankzij deze post meer inzicht hebt gevonden, vergeet dan niet om te reageren, commentaar te geven en te delen. Jij bent zo’n speciaal persoon. Dank u om je tijd te nemen om dit te lezen en te beluisteren.

Je grondig informeren is een beginpunt.

Ja, wij houden ervan als je regelmatig terugkomt.  Dan pas kan de kennis gebruikt worden in jouw leven. Ik hou er ook van als ik van je hoor wat jou het meeste raakte. Het is haast zeker dat ik nog iets vergeten ben en dus ben ik nieuwsgierig om te horen wat jij nog zou willen toevoegen.


Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder! Reactie annuleren

Voeg je bij 4.581 andere abonnees