Grondige observatie van een narcistische perfectionist.

Definitie: Perfectionist.

Op unieke manier doet een perfectionist de onaangepaste praktijk om zichzelf of anderen vast te houden aan een onrealistische, onbereikbare of onhoudbare standaard van organisatie.

Maar ook houdt hij of zij ieder op orde of prestatie op een bepaald gebied van het leven.  Daar tegenover staat dat soms gemeenschappelijke normen van organisatie, orde of prestatie op andere gebieden van het leven worden verwaarloosd.

Beschrijving van perfectionistisch gedrag.

In het algemeen is perfectionisme in zijn adaptieve vorm vaak gezien als een compliment. Dat heeft dan vooral betrekking tot ijver en het streven naar uitmuntendheid.

Maar de onaangepaste of neurotische vorm is een destructief, disfunctioneel type aanhoudend perfectionisme. Neurotisch perfectionisme is uiteindelijk schadelijk voor zowel de perfectionist als degenen die zich het dichtst bij hen bevinden.

Naar wat streven perfectionisten vaak?

Voor hen is het even belangrijk om te streven naar vlekkeloosheid en exactheid waar die kwaliteiten niet kunnen worden bereikt.

Bijkomend zullen ze opzettelijk gestelde doelen waarvan ze weten dat ze bijna onmogelijk te bereiken zijn nastreven.

Te vermelden ook is dat ze zowel onrealistisch hoge normen hebben voor zichzelf als voor anderen.

Door zo’n perfectionisme voelen ze zich gefrustreerd als ze hun doelen niet bereiken.

Vervolgens beschuldigen ze zichzelf of anderen wanneer dingen fout gaan. Zelfs als ze niet direct betrokken zijn bij of verantwoordelijk zijn voor een bepaalde situatie toch gaan ze zichzelf beschuldigen. 

Perfectionisten ervaren diepe ontevredenheid over hun eigen prestaties of die van andere mensen.

We wijzen erop dat talmen een perfectionistische eigenschap is.

In het algemeen vrezen perfectionisten dat ze een doenbare taak niet perfect kunnen voltooien.  Als gevolg van die vrees proberen ze het zo lang mogelijk uit te stellen.

Op deze manier draagt ​​uitstelgedrag bij aan chronische traagheid, ontbrekende deadlines en zelfs hamsteren.

De Multidimensionale Perfectionisme Scale (MPS).

Deze test werd bedacht door Hewitt & Flett (1991), en gepubliceerd in het Journal of Abnormal Psychology 100 (1): 98-101, doi: 10.1037 / 0021-843X.100.1.98, PMID 2005279 is een 45- positiemeter die drie aspecten van onaangepast perfectionisme identificeert en beoordeelt.

In zelfgeoriënteerd Perfectionisme.

Het individu heeft onredelijke verwachtingen en normen voor zijn / haar persoon die leiden tot perfectionistisch gedrag.

Bijvoorbeeld: gefixeerd zijn op het bereiken van een ideale fysieke verschijning, wat leidt tot dwangmatig sporten of ontwikkelen van een verslaving aan plastische chirurgie.

Of: het obsessief bewerken van een schrijfopdracht of het aanpassen van een cv, zodat men niet aan belangrijke deadlines voldoet.

Anders-georiënteerd perfectionisme.

Dit heeft onredelijke verwachtingen en normen voor anderen.

Voorbeelden zijn de “Tijgermoeder” die haar kind ertoe dwingt academisch, artistiek en / of atletisch uit te blinken ten koste van de sociale ontwikkeling en emotionele groei van het kind.

De vader die geen fysieke of cognitieve beperkingen bij zijn nageslacht kan accepteren en het kind in een eindeloze cyclus van proberen en falen duwt om zijn ouder te plezieren.

Of: de manager die elke stap van het bedrijfsproces bewaakt en beoordeelt, weigert om enige verantwoordelijkheid aan zijn ondergeschikten of collega’s te geven, en vervolgens de schuld doorgeeft als een belangrijk account verloren gaat.

Maatschappelijk voorgeschreven perfectionisme.

Dit is de ontwikkeling van perfectionistisch gedrag als gevolg van het geloof dat de samenleving van het individu verwacht dat het perfect is.

Het gedrag komt voort uit een faalangst of de wens om schaamte en schuld te voorkomen.

Bij atleten, dansers, modellen, acteurs, veel tieners en jonge volwassenen is de ontevredenheid over het lichaamsbeeld. Ze vermijden sociale situaties die zich richten op gewicht en uiterlijk. Dat kun je in verband brengen met maatschappelijk correct perfectionisme.

Dit kan op zijn beurt weer leiden tot eetstoornissen, middelenmisbruik, op schaamte gebaseerde uitwerkingen en andere gevoeligheden van lichaamsdysmorphia.

Aanvullende voorbeelden van disfunctioneel perfectionisme.

Een man besluit zijn huis te verkopen en te verhuizen, omdat hij ontdekt dat het een basisreparatie nodig heeft.

Een vrouw is niet bereid een compromis te sluiten met een familielid over een klein detail van een geplande sociale gebeurtenis in die mate dat ze vijandig en strijdbaar wordt.

Een man kan niet slapen, maar niet als objecten in het huis op een bepaalde manier zijn gerangschikt.

Een vrouw verwerpt de mogelijkheid van vriendschap met een persoon bij wie zij een klein karakterfoutje ontdekt.

Een klant stuurt herhaaldelijk identieke artikelen terug naar een winkel voor een uitwisseling die een fout claimt die niemand anders kan detecteren.

Een moeder neemt herhaaldelijk haar kind mee naar de dokter met overdreven claims van ziekte of symptomen. (Zie ook Munchausen by Proxy Syndrome)

Een vrouw gooit haar hele garderobe weg nadat ze een kledingstuk in haar kast heeft ontdekt waarop ze een onaangenaam aroma of smet ontdekt.

Hoe voelt dat perfectionisme?

Onaangepaste perfectionisten voelt vaak onbuigzame druk om te voldoen aan hun eigen hoge normen, wat cognitieve dissonantie veroorzaakt wanneer ze niet in staat zijn om hun eigen irrationele verwachtingen te bereiken.

Leven met een perfectionist kan een beangstigende en frustrerende ervaring zijn, omdat enorme hoeveelheden waardevolle bronnen zoals tijd, geld, sociale goodwill en vriendschappen lijken te worden verspild aan ogenschijnlijk betekenisloze of triviale details.

Het kan frustrerend zijn als er geen hoeveelheid discussie, logisch argument of redenering doorwerkt naar de perfectionist.

Dissociatie als bron van perfectionisme.

Het gezamenlijk kenmerk van perfectionisme is een manifestatie van een  gemeenschappelijke persoonlijkheidsstoornis, bekend als dissociatie. In essentie bij dissociatie creëren gevoelens feiten.

Logische argumenten overtuigen een persoon die dissocieert vaak niet. Dit komt, omdat logische argumenten de manier waarop ze zich voelen niet veranderen. De reden waarom is, omdat de manier waarop ze zich voelen wordt gepercipieerd als de manier waarop de dingen echt zijn.

Perfectionisme is soms ook een manifestatie van Projectie.

De verwarrende gevoelens en chaos die bestaan ​​in de geest van een persoon die lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis die ze niet kunnen beheersen, worden geprojecteerd in de tastbare wereld om hen heen, waar ze kunnen voelen dat ze enig gevoel van controle hebben.

Hoe omgaan met perfectionisme?

Het is belangrijk om te begrijpen dat veel gevallen van disfunctioneel perfectionisme een manifestatie zijn van OCD, depressie of een persoonlijkheidsstoornis, en daarom is het meestal niet mogelijk om iemand uit perfectionisme te praten, net zoals het niet mogelijk is om iemand te spreken uit het hebben van een mentale ziekte.

Wat je niet moet doen als je met een perfectionist hebt te maken?

Het kan verrassend klinken, maar probeer geen logica of reden te gebruiken om iemand die lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis uit zijn perfectionisme te halen. Dit is een recept voor een circulair gesprek.

Uitdrukkelijk te onthouden is dat je geen gezamenlijke betaalrekening of andere waardevolle informatie deelt met iemand die de gewoonte heeft om grote sommen geld te besteden aan vergeefse pogingen om zichzelf beter te laten voelen.

Denk niet dat de politie iemand is die een persoonlijkheidsstoornis heeft, alleen omdat u het niet eens bent met hun conclusies.

Het is OK om hun gevoelens te waarderen, terwijl ze het oneens zijn met hun feiten of conclusies.

Neem geen persoonlijke verantwoordelijkheid voor wat een perfectionist doet.

Geef niet toe aan de druk om je te conformeren aan een norm die gevaarlijk, onrealistisch of onbereikbaar is. Geef uw beslissingen één keer, kalm en vastberaden en houd uw grenzen.

Prioritair is het dat je niet toestaat dat een perfectionist kinderen verwondt of mishandelt. Zoek zo nodig juridische of professionele hulp.

Verontschuldig je niet dat je jezelf bent.

Je frustreert jezelf en de persoon die je probeert te helpen.

Isoleer jezelf niet of bezwijk onder de druk om geïsoleerd te raken.

Wat je moet doen als je geconfronteerd wordt met een perfectionist? 

Zoek professionele hulp voor advies en opheldering over confrontatie met een perfectionist.

Met andere woorden zorg nadrukkelijk voor een gezonde levensstijl voor uzelf en uw kinderen.

Behoud in het bijzonder uw externe interesses en recreatie.

Breng elke dag wat tijd door weg van de aandacht en de observaties van een perfectionist, zodat u in innerlijke rust blijft. 

Wees jezelf. Ook als je een ongeachte hoeveel goedkeuring krijgt. Wees jezelf onafhankelijk van de afkeuring die je krijgt van een persoon met een persoonlijkheidsstoornis.

Krijg steun van anderen die persoonlijkheidsstoornissen begrijpen. Vooral diegenen die het hebben meegemaakt begrijpen wat u doormaakt.

Hebt u nog voorbeelden van een perfectionist? Laat ze me weten! Vragen? Ik antwoord graag.

Onthoud: je hebt de macht om op elk gewenst moment van het onbewuste naar het bewuste leven over te schakelen en te groeien in onoverwinnelijk worden! Als je het beu bent om je slachtoffer te voelen, dan is het vandaag een goede dag om helemaal onoverwinnelijk te worden.

Ik hoop dat deze post over onoverwinnelijk worden  je van dienst is! Als je het leuk vond, vergeet dan niet om het te delen.

Zoals altijd, heel erg bedankt voor het zijn van een mooie ziel!

Hoe krijgt de narcist(e) je niet meer klein? Onoverwinnelijk worden.

We zijn out-reachers die hier zijn om je te helpen onoverwinnelijk worden en je interne blokkades te overwinnen, zodat je een ongelooflijk geweldig leven kunt maken!

We schrijven over persoonlijke ontwikkeling, manifesteren & meer voor slachtoffers van narcisme.

Heb je vragen, suggesties of commentaar? Ik antwoord graag.

alle artikelen over traumaherstel op narcisme.blog

door

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder! Reactie annuleren

Voeg je bij 4.580 andere abonnees