Categorieën
Nederland België Nederlandstalig omgaan met narcisme Recent symptoom van een stoornis

Grondige observatie van een narcistische perfectionist.

Definitie: Perfectionist.

Op unieke manier doet een perfectionist de onaangepaste praktijk om zichzelf of anderen vast te houden aan een onrealistische, onbereikbare of onhoudbare standaard van organisatie.

Maar ook houdt hij of zij ieder op orde of prestatie op een bepaald gebied van het leven.  Daar tegenover staat dat soms gemeenschappelijke normen van organisatie, orde of prestatie op andere gebieden van het leven worden verwaarloosd.

Beschrijving  van perfectionistisch gedrag.

In het algemeen is perfectionisme in zijn adaptieve vorm vaak gezien als een compliment. Dat heeft dan vooral betrekking tot ijver en het streven naar uitmuntendheid.

Maar de onaangepaste of neurotische vorm is een destructief, disfunctioneel type aanhoudend perfectionisme. Neurotisch perfectionisme is uiteindelijk schadelijk voor zowel de perfectionist als degenen die zich het dichtst bij hen bevinden.

Naar wat streven perfectionisten vaak?

Voor hen is het even belangrijk om te streven naar vlekkeloosheid en exactheid waar die kwaliteiten niet kunnen worden bereikt.

Bijkomend zullen ze opzettelijk gestelde doelen waarvan ze weten dat ze bijna onmogelijk te bereiken zijn nastreven.

Te vermelden ook is dat ze zowel onrealistisch hoge normen hebben voor zichzelf als voor anderen.

Door zo’n perfectionisme voelen ze zich gefrustreerd als ze hun doelen niet bereiken.

Vervolgens beschuldigen ze zichzelf of anderen wanneer dingen fout gaan. Zelfs als ze niet direct betrokken zijn bij of verantwoordelijk zijn voor een bepaalde situatie toch gaan ze zichzelf beschuldigen. 

Perfectionisten ervaren diepe ontevredenheid over hun eigen prestaties of die van andere mensen.

We wijzen erop dat talmen een perfectionistische eigenschap is.

In het algemeen vrezen perfectionisten dat ze een doenbare taak niet perfect kunnen voltooien.  Als gevolg van die vrees proberen ze het zo lang mogelijk uit te stellen.

Op deze manier draagt ​​uitstelgedrag bij aan chronische traagheid, ontbrekende deadlines en zelfs hamsteren.

De Multidimensionale Perfectionisme Scale (MPS).

Deze test werd bedacht door Hewitt & Flett (1991), en gepubliceerd in het Journal of Abnormal Psychology 100 (1): 98-101, doi: 10.1037 / 0021-843X.100.1.98, PMID 2005279 is een 45- positiemeter die drie aspecten van onaangepast perfectionisme identificeert en beoordeelt.

In zelf-oriënteerd Perfectionisme.

Het individu heeft onredelijke verwachtingen en normen voor zijn / haar persoon die leiden tot perfectionistisch gedrag.

Bijvoorbeeld: gefixeerd zijn op het bereiken van een ideale fysieke verschijning, wat leidt tot dwangmatig sporten of ontwikkelen van een verslaving aan plastische chirurgie.

Of: het obsessief bewerken van een schrijfopdracht of het aanpassen van een cv, zodat men niet aan belangrijke deadlines voldoet.

Anders-georiënteerd perfectionisme.

Dit heeft onredelijke verwachtingen en normen voor anderen.

Voorbeelden zijn de “Tijgermoeder” die haar kind ertoe dwingt academisch, artistiek en / of atletisch uit te blinken ten koste van de sociale ontwikkeling en emotionele groei van het kind.

De vader die geen fysieke of cognitieve beperkingen bij zijn nageslacht kan accepteren en het kind in een eindeloze cyclus van proberen en falen duwt om zijn ouder te plezieren.

Of: de manager die elke stap van het bedrijfsproces bewaakt en beoordeelt, weigert om enige verantwoordelijkheid aan zijn ondergeschikten of collega’s te geven, en vervolgens de schuld doorgeeft als een belangrijk account verloren gaat.

Maatschappelijk voorgeschreven perfectionisme.

Dit is de ontwikkeling van perfectionistisch gedrag als gevolg van het geloof dat de samenleving van het individu verwacht dat het perfect is.

Het gedrag komt voort uit een faalangst of de wens om schaamte en schuld te voorkomen.

Bij atleten, dansers, modellen, acteurs, veel tieners en jonge volwassenen is de ontevredenheid over het lichaamsbeeld. Ze vermijden sociale situaties die zich richten op gewicht en uiterlijk. Dat kun je in verband brengen met maatschappelijk correct perfectionisme.

Dit kan op zijn beurt weer leiden tot eetstoornissen, middelenmisbruik, op schaamte gebaseerde uitwerkingen en andere gevoeligheden van lichaamsdysmorphia.

Aanvullende voorbeelden van disfunctioneel perfectionisme.

Een man besluit zijn huis te verkopen en te verhuizen, omdat hij ontdekt dat het een basisreparatie nodig heeft.

Een vrouw is niet bereid een compromis te sluiten met een familielid over een klein detail van een geplande sociale gebeurtenis in die mate dat ze vijandig en strijdbaar wordt.

Een man kan niet slapen maar niet als objecten in het huis op een bepaalde manier zijn gerangschikt.

Een vrouw verwerpt de mogelijkheid van vriendschap met een persoon bij wie zij een klein karakterfoutje ontdekt.

Een klant stuurt herhaaldelijk identieke artikelen terug naar een winkel voor een uitwisseling die een fout claimt die niemand anders kan detecteren.

Een moeder neemt herhaaldelijk haar kind mee naar de dokter met overdreven claims van ziekte of symptomen. (Zie ook Munchausen by Proxy Syndrome)

Een vrouw gooit haar hele garderobe weg nadat ze een kledingstuk in haar kast heeft ontdekt waarop ze een onaangenaam aroma of smet ontdekt.

Hoe voelt dat perfectionisme?

Onaangepaste perfectionisten voelt vaak onbuigzame druk om te voldoen aan hun eigen hoge normen, wat cognitieve dissonantie veroorzaakt wanneer ze niet in staat zijn om hun eigen irrationele verwachtingen te bereiken.

Leven met een perfectionist kan een beangstigende en frustrerende ervaring zijn, omdat enorme hoeveelheden waardevolle bronnen zoals tijd, geld, sociale goodwill en vriendschappen lijken te worden verspild aan ogenschijnlijk betekenisloze of triviale details.

Het kan frustrerend zijn als er geen hoeveelheid discussie, logisch argument of redenering doorwerkt naar de perfectionist.

Dissociatie als bron van perfectionisme.

Het gezamenlijk kenmerk van perfectionisme is een manifestatie van een  gemeenschappelijke persoonlijkheidsstoornis, bekend als dissociatie. In essentie bij dissociatie creëren gevoelens feiten.

Logische argumenten overtuigen een persoon die dissocieert vaak niet. Dit komt, omdat logische argumenten de manier waarop ze zich voelen niet veranderen. De reden waarom is, omdat de manier waarop ze zich voelen wordt gepercipieerd als de manier waarop de dingen echt zijn.

Perfectionisme is soms ook een manifestatie van Projectie.

De verwarrende gevoelens en chaos die bestaan ​​in de geest van een persoon die lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis die ze niet kunnen beheersen, worden geprojecteerd in de tastbare wereld om hen heen, waar ze kunnen voelen dat ze enig gevoel van controle hebben.

Hoe omgaan met perfectionisme?

Het is belangrijk om te begrijpen dat veel gevallen van disfunctioneel perfectionisme een manifestatie zijn van OCD, depressie of een persoonlijkheidsstoornis, en daarom is het meestal niet mogelijk om iemand uit perfectionisme te praten, net zoals het niet mogelijk is om iemand te spreken uit het hebben van een mentale ziekte.

Wat je niet moet doen als je met een perfectionist hebt te maken?

Het kan verrassend klinken, maar probeer geen logica of reden te gebruiken om iemand die lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis uit zijn perfectionisme te halen. Dit is een recept voor een circulair gesprek.

Uitdrukkelijk te onthouden is dat je geen gezamenlijke betaalrekening of andere waardevolle informatie deelt met iemand die de gewoonte heeft om grote sommen geld te besteden aan vergeefse pogingen om zichzelf beter te laten voelen.

Denk niet dat de politie iemand is die een persoonlijkheidsstoornis heeft, alleen omdat u het niet eens bent met hun conclusies.

Het is OK om hun gevoelens te waarderen, terwijl ze het oneens zijn met hun feiten of conclusies.

Neem geen persoonlijke verantwoordelijkheid voor wat een perfectionist doet.

Geef niet toe aan de druk om je te conformeren aan een norm die gevaarlijk, onrealistisch of onbereikbaar is. Geef uw beslissingen één keer, kalm en vastberaden en houd uw grenzen.

Prioritair is het dat je niet toestaat dat een perfectionist kinderen verwondt of mishandelt. Zoek zo nodig juridische of professionele hulp.

Verontschuldig je niet dat je jezelf bent.

Je frustreert jezelf en de persoon die je probeert te helpen.

Isoleer jezelf niet of bezwijk onder de druk om geïsoleerd te raken.

Wat je moet doen als je geconfronteerd wordt met een perfectionist? 

Zoek professionele hulp voor advies en opheldering over confrontatie met een perfectionist.

Met andere woorden zorg nadrukkelijk voor een gezonde levensstijl voor uzelf en uw kinderen.

Behoud in het bijzonder uw externe interesses en recreatie.

Breng elke dag wat tijd door weg van de aandacht en de observaties van een perfectionist, zodat u in innerlijke rust blijft. 

Wees jezelf. Ook als je een ongeachte hoeveel goedkeuring krijgt. Wees jezelf onafhankelijk van de afkeuring die je krijgt van een persoon met een persoonlijkheidsstoornis.

Krijg steun van anderen die persoonlijkheidsstoornissen begrijpen. Vooral diegenen die het hebben meegemaakt begrijpen wat u doormaakt.

Hebt u nog voorbeelden van een perfectionist? Laat ze me weten! Vragen? Ik antwoord graag.

Onthoud: je hebt de macht om op elk gewenst moment van het onbewuste naar het bewuste leven over te schakelen en te groeien in onoverwinnelijk worden! Als je het beu bent om je slachtoffer te voelen, dan is het vandaag een goede dag om helemaal onoverwinnelijk te worden.

Ik hoop dat deze post over onoverwinnelijk worden  je van dienst is! Als je het leuk vond, vergeet dan niet om het te delen.

Zoals altijd, heel erg bedankt voor het zijn van een mooie ziel!

We zijn out-reachers die hier zijn om je te helpen onoverwinnelijk worden en je interne blokkades te overwinnen, zodat je een ongelooflijk geweldig leven kunt maken!

We schrijven over persoonlijke ontwikkeling, manifesteren & meer voor slachtoffers van narcisme.

Heb je vragen, suggesties of commentaar? Ik antwoord graag.

Echt bruikbare suggesties.

De mythe van perfectionisme over nut en nadeel van perfectionistisch gedrag

Perfectionisme wordt vaak als een last ervaren. En dat is welbeschouwd best vreemd. Wat is er immers mis met streven naar het best haalbare? Niets. Zolang dat streven niet verlammend werkt.

Dat is helaas wel vaak het geval. Als alleen het beste goed genoeg is, blijft er doorgaans bar weinig over.
Interviews met perfectionisten en niet-perfectionisten.

‘De mythe van perfectionisme’ beschrijft zowel de voor- als nadelen van perfectionisme. Inspirerende inzichten worden afgewisseld met interviews met spraakmakende perfectionisten en niet-perfectionisten zoals ondernemer Jan Schouten en cabaretier Erik van Muiswinkel.

De methode van de Gremlin.

Voor situaties waarin perfectionisme problematische vormen aanneemt, introduceren de auteurs de methode van de Gremlin. Deze metafoor helpt je om het kleine monstertje te lijf te gaan dat je belet om te zijn zoals je bent: misschien niet perfect, maar zeker goed genoeg.

Prima is perfect in 5 stappen je perfectionisme loslaten

Werk je hard, maar lijkt het nooit af en nooit genoeg? Ben je bang om fouten te maken, leg je de lat steeds hoger voor jezelf en heb je de neiging alles te willen controleren?

Dan ben je hoogstwaarschijnlijk een perfectionist. En, hoewel je dat in eerste instantie veel lijkt op te leveren, kleven er in de werkelijkheid veel nadelen en (gezondheids)risico’s aan. Perfectionisten zijn namelijk gedoemd vroeg of laat vast te lopen in hun leven.

Ze hebben veel last van stress, faalangst en dwangmatig denken. Ze ontwikkelen daarmee allerlei samenhangende lichamelijke en geestelijke klachten, zoals paniekaanvallen of zelfs een burn-out.

Wanneer je niet aan de slag gaat met de échte oorzaak van je hoge eisen, is het loslaten van je perfectionisme een illusie. Met het boek P.R.I.M.A is Perfect biedt ex-perfectionist Astrid Davidzon een praktisch en effectief 5-stappenplan om je te helpen je perfectionisme los te laten.

Haar zelfontwikkelde ‘P.R.I.M.A — methode’ geeft niet alleen inzicht in wat je kunt doen om van perfectionisme af te komen, maar ook hóe je dat doet.

Want pas als je je perfectionisme laat varen zul je je merken dat prima eigenlijk ook al perfect is.

Je zult vaststellen hoeveel rust en ruimte het oplevert om vanuit ontspanning te leven en meer te kunnen genieten.

De moed van imperfectie. Laat gaan wie je denkt te moeten zijn

“Ook in dit nieuwe boek pleit Brené Brown, auteur van de bestseller ‘De kracht van kwetsbaarheid’, voor het loslaten van perfectionisme als levensstijl.”

Uiteindelijk kwam ze tot tien stellingen over een ‘bezield leven’: leven vanuit het gevoel dat je de moeite waard bent.

In De moed van imperfectie moedigt Brené op haar eigen, eerlijke, warme en grappige manier de lezer aan om perfectionisme te laten varen, stress als leefstijl los te laten, te vertrouwen op intuïtie en creativiteit de ruimte te geven.

Dit boek gaat over de levenslange reis van ‘Wat zullen anderen wel niet denken?’ naar ‘Ik ben goed genoeg’. ‘We horen er namelijk pas echt bij wanneer we ons authentieke, imperfecte zelf aan de wereld laten zien’.

 

Goed Genoeg Stop met streven, begin met leven.

Het beste uit jezelf halen, bereiken wat je wilt, alles onder controle willen hebben: we vragen veel van onszelf. Op zich is daar niets mee mis. De lat hoog leggen haalt inderdaad het beste uit jezelf en je omgeving.

Maar wat als het beste nog steeds niet goed genoeg is? De valkuil van perfectionisme leidt tot veel stress, frustratie en teleurstelling.

GOED GENOEG biedt een revolutionaire nieuwe manier om de ongewenste effecten van perfectionisme te vermijden. Pavel Somov geeft op intelligente, humoristische en compassievolle manier kritiek op het hedendaags perfectionisme.

Toch beweert hij niet dat perfectie per definitie niet mogelijk of wenselijk is. Door mindful naar het hier en nu te kijken, is juist de volmaaktheid van alledaagse momenten in te zien.

Aan de hand van originele perspectieven, verrassende inzichten en meer dan 150 inspirerende oefeningen laat Somov zien hoe we kunnen stoppen met streven naar steeds meer en beter. Door bewust en met aandacht naar het vandaag te kijken, kunnen we de werkelijkheid ervaren en accepteren zoals die is.

GOED GENOEG is gebaseerd op de boeddhistische psychologie van mindfulness. Het is het perfecte boek voor iedereen die de verlammende en demoraliserende patronen van perfectionisme wil doorbreken. Voor iedereen die op zoek is naar een evenwichtige balans tussen werk en privé.

‘Het gebeurt zelden dat er een kunstwerk als GOED GENOEG op je bureau belandt.’
Ronald Alexander, auteur van Wise Mind, Open Mind

Dr. Pavel Somov is psycholoog en heeft een praktijk in Pittsburgh, Pennsylvania. Na zijn studie aan de Staatsuniversiteit in Moskou heeft hij zijn doctoraat aan de State University of New York in Buffalo gehaald. Hij is auteur van o.a. Eating the Moment.

Het leven liefhebben door aanvaarding.

Veel mensen voelen zich niet goed genoeg en verzieken daarmee hun leven.
Leer om niet langer je eigen vijand te zijn.

Veel mensen kennen het gevoel tekort te schieten, maar al te goed. Er is niet veel voor nodig — horen hoe goed iemand anders is, zelf bekritiseerd worden, in een woordenwisseling verzeild raken, een fout maken op het werk — om te denken dat we niet goed genoeg zijn.

Dit leidt tot zelfveroordeling, relatieproblemen, perfectionisme, eenzaamheid en overwerk. Als we begrijpen hoe dit gevoel van onwaardigheid is ontstaan, kunnen we verbinding maken met wie we echt zijn en iedere minuut voluit leven.

Zeg me dat ik oké ben over perfectionisme en bevestigingsdrang.

Kleuters met faalangst. Leerlingen die volledig blokkeren tijdens de examens. Studenten die hun leerstof niet verwerkt krijgen omdat ze geen samenvattingen kunnen maken. Bekwame, waardevolle medewerkers die een burn-out krijgen. Allemaal dingen die nauw in verband staan met perfectionisme of bevestigingsdrang.

Als je kinderen hebt met faalangst of mensen kent die last hebben van pleasen — bevestigingsdrang of perfectionisme — dan is dit boek een must. Het maakt je bewust van wat perfectionisme doet met mensen.

Hoe het ervoor zorgt dat ze het zichzelf moeilijk maken, vaak tot ze er ziek van worden. Perfectionisme is niet alleen een persoonlijk belemmerend patroon, het is een rechtstreeks gevolg van de zieke maatschappij waar wij allemaal deel van uitmaken.

De druk wordt almaar groter, op het ongezonde af, en het is nooit goed genoeg. Alles moet steeds meer en beter. Onze maatschappij vormt op die manier een vruchtbare voedingsbodem voor dit patroon.

Hyperventilatie ontkracht bevrijd jezelf van perfectionisme, chronische spanning en stressgerelateerde klachten

Chronische hyperventilatie: een veel voorkomend én onderschat probleem
Oververmoeid, pijnlijke spieren, onrustige darmen… Veel mensen hebben last van vage klachten zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak. De boosdoener zou wel eens chronische hyperventilatie kunnen zijn.

Chris Lenaerts brengt haar jarenlange ervaring in de begeleiding van hyperventilatiepatiënten samen in dit boek. Ze gaat in op de oorzaken en gevolgen van hyperventilatie en biedt de lezer een concreet behandelingsplan aan.

Zo leert ze je rustig ademen, geeft ze veel ontspanningsoefeningen mee en toont ze hoe je perfectionistische gedachten kunt veranderen. Het resultaat is een inspirerend boek dat lezers de weg wijst naar meer innerlijke rust.

Positieve en negatieve schaamte

Door Annemie Declercq

Annemie behaalde aan de Hogeschool Gent een Bachelor diploma in Orthopedagogie. Ze heeft een passie voor het bouwen van groepsluiken werkwelzijn en het gebruikmaken van de goedstoel-methodiek en presentie.
Ze werkt al vele jaren om mensen te helpen werk te vinden en te behouden en dit als armoede consulente.
Ze houdt van fietsen, boeken, schrijven, wandelen en muziek luisteren.
Annemie Declercq is moeder van 3 kinderen, grootmoeder, pleegmoeder, en plusmama van 2. Ervaringsdeskundige narcistisch misbruik, ouderverstoting en zelfgenezer van trauma.

Voeg hieronder een reactie toe! Reactie annuleren