Evolutie weg van narcisme is maatschappelijk nodig. Deel 1 +video

Evolutie weg van narcisme is maatschappelijk nodig. Deel 1 +video

Dit artikel gaat over een omvangrijk onderwerp, namelijk de evolutie die we afleggen weg van het narcisme. Ook geloof ik dat dit het perfecte moment is om er over te praten. Niet alleen heb ik dat buikgevoel, in de praktijk is dat het onderwerp waar veel mensen mee bezig zijn.

Veel mensen vragen zich af wat er aan de hand is. 

Waarom maken zoveel mensen moeilijke tijden door? Wat heeft dit met misbruik te maken? En wat heeft het te maken met slachtoffers van misbruik?

Ik geloof veel, en daar wil ik het in dit artikel over hebben, inclusief informatie over wat ik denk dat er werkelijk aan de hand is.

Veel mensen voelen dat het nu anders is. Dingen voelen anders, en precair en zelfs beangstigend.

Er is confrontatie bij veel mensen met hun grootste angsten en onzekerheden. Ze ondergaan ook grotere emotionele gevechten dan deze die ze zich voorheen kunnen herinneren.

Het is alsof de spullen van iedereen voor hen opkomen.

Sinds de bankencrisis van 2008, is de kloof tussen arm en rijk nog groter geworden. Parasitair rijk heeft massaal zijn geld geparkeerd in belastingparadijzen. De welvaartsstaat wordt verder afgebroken. Rechts en centrumrechts heeft de staat uitgekleed waardoor we niet voorbereid waren op de corona-crisis.

Extreemrechts organiseert zich globaal. Er is wederzijdse ondersteuning door nationalistische landen o.a. Rusland, Hongarije, Turkije enz. Landen met schulden zoals Griekenland verkoopt men uit. Uitsluiten en leegzuigen is het nieuwe gezicht van het kapitalisme overal ter wereld.

Andere landen die lijden onder de gevolgen van de klimaatverandering door ofwel meer stormen ofwel meer droogte worden aan hun lot overgelaten.

Tezamen met het getwitter van het Trumpisme en zijn klonen in Europa die ten koste van alles aan de macht wil blijven, zet men ons systeem van juridische onafhankelijkheid van de politiek onder druk door ook daar de geldkraan dicht te draaien.

Aan de oorzaken van de bankencrisis heeft de politiek niet gekomen. Dit alles samen met de oorlogen in het Midden-Oosten leidde tot nog meer immigratie. Dit brengt de wereldpolitiek in de huiskamer. Net zoals we periodes dagelijks de confrontatie hebben met terrorisme.

evolutie weg van narcisme
Hoe de evolutie inzetten weg van narcisme?

Men stelt ons aanpassingsvermogen op de proef. Bovenop wakkert men nog eens de haat aan. Sommigen prediken wraak in plaats van evolutie weg van narcisme.

Iedereen met wie ik spreek, heeft verhalen over hoe hun leven kortgeleden drastische veranderingen heeft ondergaan. Ze kennen veel mensen van wie de werelden kortgeleden op zijn kop zijn gezet. Een groot gedeelte van de werkende mensen gaat in burnout of staat er op de rand van. De zorgsector wordt uitgekleed.

De relaties van veel mensen vallen uiteen, ook de relaties waarvan we dachten dat ze stabiel en ‘strak’ waren.

Bovendien gaan de bedrijven van veel mensen failliet of zijn ze bezuinigd. 

Veel mensen hebben de bezittingen verloren die hen dierbaar waren. Door corona hebben veel mensen besloten te stoppen met hun levenswerk. Soms kunnen ze niet anders bij gebrek aan werknemers die in “gevaarlijke” sectoren willen werken. 

Ondertussen blijft de gezondheidszorg onder druk te staan door potentiële nieuwe corona-uitbraken.

Daarbij heb je een groep antivaxers die familiecontacten uit elkaar haalt. En nu komt er nog de dure energieprijzen er bij. Er is ook voor velen het gevaar voor ongewoon weer als gevolg van de klimaatopwarming zoals in de Ardennen en bij grote rivieren.

Ik ken ook veel mensen die plotseling allerlei ziekten krijgen, zelfs ernstige. In feite vertoont het leven van veel mensen geen enkele gelijkenis met wat ze dachten dat hun leven drie of vier jaar geleden was.

Ik geloof ook dat narcistisch misbruik zo veel duidelijker wordt. 

Relaties gebaseerd op angst, controle en uitbuiting exploderen. Het partnergeweld in al zijn vormen is toegenomen.  We zien dit persoonlijk gebeuren bij mensen om ons heen, maar ook publiekelijk via de media. Wat verborgen was, komt naar de oppervlakte. Narcisme komt bloot te liggen. Mensen leren op grotere schaal wat een narcist of sociopaat is.

Onze snel veranderende wereld! Evolutie weg van narcisme?

Als we naar onze wereld kijken, kunnen we herkennen dat er drastische veranderingen hebben plaatsgevonden in een zeer korte tijdspanne. In de afgelopen 200 jaar hebben vrouwen in verwesterde landen nu wettelijk, eigendoms- en stemrecht. 

Voor het eerst in duizenden jaren hebben vrouwen kunnen overleven, zelfs overvloedig, zonder een man. Er werken niet langer kinderen in de mijnen, toch niet in het “westen”.

Liefdesrelaties zijn niet langer gendergedefinieerd en gebaseerd op overlevingsbehoeften, maar vereisen nu meer emotionele wederkerigheid om door te gaan.

In veel delen van de wereld omarmt men nu verschillen, in plaats van de angstaanjagende scheidingen van verschillende nationaliteiten, huidskleuren en religies van weleer. Daar is ook een tegenbeweging die ons verdeeld wil houden. Geopolitieke organisatie financieren zeer ongewone groepen om landen verdeeld te houden. Europa wordt ook meegesleurd in de trollenverspreiding van fakenews.

Kleine Technologie wordt razendsnel opgewaardeerd.

We zien ongekende niveaus van toegankelijkheid van informatie, evenals technologie en medicijnen die ons welzijn en onze levensduur hebben vergroot.

Maar ondanks deze vooruitgang in ons leven, realiseren veel mensen zich dat technologie geen geluk verleent. Maar ook niet door acquisities, een langere levensduur of zelfs meer rechten.

We zijn ondertussen grotere verbruikers van energie. Wat uitblijft is echter een efficiëntere vorm van energie dan de gevaarlijke kernenergie met zware afval problemen! Op het niveau van fundamentele technologie zorgt internet wel voor een enorme mentaliteitsverandering. Toch economisch zijn er geen doorbraken, behalve de aandelen luchtbellen die ontstaan en regelmatig weer openspatten.

Er is snel veel veranderd. Maar heeft het een wereld gemaakt, op persoonlijk en collectief niveau, van echte harmonie en welzijn?

We zien dat de epidemische niveaus van ego, angst, manipulatie en misbruik van generatie op generatie worden doorgegeven en erger worden. Door alle lagen van de samenleving, moeten we erkennen dat er iets mis is gegaan. We slagen er zelfs niet in om het aantal zelfmoorden en de kinderarmoede in ons land naar beneden te krijgen. In Vlaanderen tellen ze zelfs de jongeren beneden de 15 jaar niet mee in de statistieken.

Wat werkt er niet in onze wereld?

Veel dingen zijn ten goede veranderd, maar er zijn duidelijk systemen die dat niet zijn. We zijn in sommige opzichten op weg naar meer compassie, gelijkheid en Eenheid, maar worstelen nog steeds met vele andere.

We hoeven alleen maar naar onze wereld te kijken om te zien dat de afgelopen 5.000 jaar niet geleid heeft tot collectief emotioneel  welzijn.

Dit tijdperk van ‘macht’, de laatste 5000 jaar dat vele beschavingen eeuwenlang hadden voorspeld, was een tijd van groeiend consumentisme. De mens heeft zichzelf gedefinieerd op basis van verworvenheid, persoonlijke macht en uiterlijke prestatie, om zijn ‘waarde’ te kennen.

Dit tijdperk is waar Paul Levy over schreef in zijn boek ‘Wetiko verdrijven’. 

De term “Wetiko” is een Indiaanse term die ‘een parasiet van de menselijke geest’ betekent. Wetiko is het denkbeeld van het psychische virus dat de mensheid infecteert. Wetiko is de egoïstische waanzin om innerlijke waardigheid te baseren op acquisities en externe krachten.

De waarheid is dat Wetiko verwijst naar narcisme. En dat we evolueren weg van narcisme.

Het 5000 jaar lange tijdperk van Power creëerde een geloof van gebrek, separatisme en de noodzaak om te concurreren. Vandaar dat men een wereld van ‘dog eat dog’, en ‘survival of the fittest’ waardeerde. Als gevolg hiervan gingen consumentisme en klassenonderscheid over ‘the haves’ en ‘the have nots’.

Instituties in de afgelopen 5000 jaar hebben separatisme ontwikkeld, niet eenheid. 

Veel religieuze en politieke systemen hebben beweerd ‘Mijn manier is de enige manier’. Als gevolg hiervan zijn landen aangevallen. Daardoor zijn miljoenen mensen vermoord, in de naam van: “Ik heb gelijk en jij hebt ongelijk.”

Absoluut, er zijn prachtige religies en gemeenschappen die Eenheid omarmen, inclusie toepassen. Sommige religies accepteren verschillen, en eigenwaarde, eigenliefde en echte collectiviteit. Ze bevorderen harmonie. Dit zijn niet de instellingen waar ik het over heb.

Degenen waar ik het over heb, hebben op grote schaal genocide gepleegd, opgedragen door een hogere autoriteit. Dat is een door mensen gemaakte narcistische versie van ‘god’. 

De moord op miljoenen vrouwen was slechts één voorbeeld van deze barbaarse gruweldaden die niets mee te maken hadden’ Liefde’ of ‘God’. Op een bepaald moment vermoorde men elke vrouw die op enigerlei wijze te maken had met kunst en kunstnijverheid, het land, genezing, kruiden of haar intuïtie.

Deze genociden pleegde men zonder gezond verstand of reden. Compleet irrationeel.

Angst, ego, de dorst naar macht, controle en het zondebokmechanisme voedde de genocide.

Deze 5000 jaar durende heerschappij van macht was gebaseerd op externalisme. Dat betekent dat als je mijn uiterlijke controle niet volgt, mijden we je. De machthebbers samen met een opgezweepte massa stoten je uit. We brengen je in diskrediet. Ze maken je onbruikbaar of tragisch. In veel gevallen, roeien ze je uit zoals een zondebok.

De mensheid was geprogrammeerd om buiten het ‘zelf’ te kijken, door controle en angst voor gevolgen. 

Er werd ons verteld dat we minuscuul, onwaardig en emotioneel en moreel onbekwaam waren. Ook werd ons verteld dat we ons aan een externe bron moesten verantwoorden om ‘gered’ te worden. Als we niet instemden, kregen we massale woede of bedreigingen die onze ziel doodsbang maakten.

We mochten ons niet afstemmen op de inherente Eenheid, goddelijkheid en liefde die we allemaal in ons hebben gecodeerd. Dit hebben we wanneer we onszelf liefhebben. Dat krijgen we als we onszelf accepteren en omarmen, en niet giftig zijn, vergiftigd en getraumatiseerd door controle en angst. Collectief waren we losgekoppeld van onze inherente staat van liefde, heelheid en Eenheid.

Dit is waanzin op zijn slechtst – omdat organisch als we ‘in One’, we zijn geheel, en we zijn vrede en liefde. Dan is dit precies wat we zien, promoten en samen met anderen bedenken.

Mensen die heel en in vrede zijn, zijn niet behoeftig en leeg.

Ze hebben geen behoefte om te wedijveren. Ze hoeven niet te winnen ten koste van iemand of iets anders. Bovendien hoeven ze andere mensen niet te dwingen te veranderen om zich gelukkig te voelen. Heelheid betekent per definitie precies dat: heel zijn.

Hoe konden we ons in hemelsnaam heel voelen als onze gevestigde rolmodellen enorme eisen stelden – in feite eisten?

Om het nog erger te maken, onze ogenschijnlijk ‘behoeftige, niet-hele’ rolmodellen die van ons eisten dat we ons op een bepaalde manier moesten gedragen om vervulling te krijgen, waren wraakzuchtig. Ze dreigden ons met onze eigen ondergang als we niet gehoorzaamden.

Dat is geen model van heelheid, vrede of ware spirituele onvoorwaardelijke liefde. 

In feite is het ongelooflijk eenvoudig! Nadat je bent misbruikt door een narcist kun je gemakkelijk erkennen dat dit een narcistisch model is. En natuurlijk, zoals je weet, heeft je eigen narcist identiek gezworen en verklaard dat zijn of haar controle, eisen, voorwaardelijke liefde, voorwaardelijke aanvaarding en beledigend gedrag voor je eigen bestwil waren.

In contrast hiermee gaat spirituele onvoorwaardelijke liefde als volgt: 

 “Ik heb geen vereiste voor je om te veranderen zodat ik ‘liefde of ‘heel’ kan zijn. Als onze waarden niet op één lijn liggen, sta ik je toe om jezelf te zijn. Ten slotte hou ik genoeg van je om je te bevrijden. Ik ben nu vrij om mijn eigen versie van het leven te zijn, met mensen en situaties die mijn realiteit zijn.”

Als de wereld niet zo gefocust was op angst en terugduwen en proberen bepaalde mensen op een bepaalde manier te dwingen om in vrede te leven, dan zou dat natuurlijk zo zijn.

Als we waren aangemoedigd, of zelfs toegestaan, om ons op een gezonde manier te verbinden met ons eigen Innerlijk Wezen, inherente innerlijke leiding en al gecodeerd in Hogere Macht, zouden we natuurlijk heel zijn en zouden we het leven en anderen net zo behandelen.

Lesgeven, voorschrijven, forceren, controleren, machtsmisbruik en misbruik om te proberen te voorzien in zelfzuchtige narcistische behoeften, leidt nooit tot gezonde resultaten geleid. 

Het genereert alleen maar meer angst, meer pushback, meer afscheiding, meer verdeeldheid en misbruik. Daarbij schept het meer van de onbewuste illusies die angst, pijn en de strijd gaande houden.

De angst voor afgescheidenheid en externalisme gaat over dezelfde kernwond: de illusie van: “In mijn eigen energie kan ik niet heel en in vrede zijn, en daarom moet ik iets of iemand buiten me krijgen of veranderen om te proberen me beter te voelen.”

De intense onenigheid op deze planeet begon allemaal met intense scheiding en emotionele  leegte  – in  ons eigen individuele zelf.

Het verschuiven van tijdperken! Evolutie weg van narcisme!

Gelukkig ontwaken veel mensen uit de trance. Nu, meer dan ooit, is er een enorme bewustzijnsverschuiving met de erkenning dat persoonlijk geluk en welzijn eigenlijk niets te maken heeft  met acquisitie of intelligentie of macht.

Onze emotionele relatie met onszelf bepaalt ons persoonlijk geluk en welzijn.

Het interessante van de laatste jaren is: veel mensen verliezen alle uiterlijke dingen, labels en identiteiten waarvan ze dachten dat ze hen definieerden.

Het grootste geschenk van niets hebben om je aan ‘buiten’ vast te klampen is: we hebben nergens meer om van binnen te verwachten

Dit van binnen is waar we eindelijk de waarheid ontdekken. Dat is de plaats waar we al die tijd naar aan het klauteren waren buiten onszelf. Die plaats zat al die tijd al in onszelf.

weg van narcisme
Ik leer je helen en bewust een nieuwe versie van jezelf te creëren!

Dit is precies hoe de meeste mensen persoonlijke catharsis ervaren. Een evolutie weg van narcisme.

Ik geloof zeker niet dat het toeval is dat het leven van zoveel mensen, de versie waarvan ze dachten dat het ‘echt’ was, kapot is gegaan, waardoor ze met de waarheid achterblijvenals ze ervoor kiezen om het te omarmen.

Veel mensen trekken zich terug uit de illusie: ik moet mezelf van buiten mezelf zien te krijgen, ontdekken dat hun natuurlijke innerlijke codering liefde kent, eenheid kent, weet dat er genoeg kan zijn voor iedereen, en weet dat een dieper deel van binnen in verbinding staat met een hoger begeleidingssysteem, evenals  liefde, vrede en heelheid.

Deze verbinding met Eenheid bevordert groei en het hoogste potentieel van het zelf en is een evolutie weg van narcisme.

Deze verbinding voegt holistisch toe aan het leven en anderen. In plaats van te verminderen, te nemen en te misbruiken om te slagen komt er meer verbinding.

Wanneer we in contact zijn met de diepere, innerlijke en hogere aspecten van onszelf, verbinden we ons met het grotere universele begrip van het leven. Ons Ware Zelf begint dan vanuit ons binnenste uit te stralen, als liefde en expansie zonder angst en behoeftigheid. 

Dit opent voor ons het vermogen om onze grootste vreugde, meest uitgebreide wijsheid, goddelijkste uitingen van liefde en hoogste bloei te genereren en te ontvangen. Dit doen we niet alleen voor onszelf.

Als het alleen voor onszelf was, zouden we alleen maar zorgen voor ons kleine behoeftige, losgekoppelde, afgescheiden zelf. 

Dit is egobewustzijn, wat  onbewustheid is  – angst, afgescheidenheid en gebrek.

Dat is narcisme.

Wanneer ons welzijn het hele Veld van Leven bestrijkt, komt het tegemoet aan ons Ware Zelf. Het is ons uitgebreide zelf dat ‘alles’ is. Dat is het zelf dat als Eenheid in het leven verbonden is met alles en iedereen.

Hoe zouden we in zo’n toestand in vredesnaam een ​​ander kunnen schaden of verminderen? We weten ondertussen dat we alleen een aspect van onszelf zouden beschadigen!

Veel samenlevingen spraken over een tijd van afrekening. Het is een tijd van verandering van tijdperken van bewustzijn. Dit is een tijd waarin het leven zoals we het kennen niet langer in staat zou zijn zichzelf in stand te houden. 

De geschiedenis heeft bewezen dat alle tijdperken instorten; ze hebben allemaal hun tijdsperioden en hun eindes.

Ik geloof dat we ons in precies die tijd bevinden voor een evolutie weg van narcisme.

De ineenstorting van het tijdperk van macht. Dat tijdperk is in alle opzichten al dood is. We gaan gewoon nu door het vervalproces. 

De groene scheuten van wedergeboorte zijn overal om ons heen. 

Ik geloof dat we deze nieuwe situatie ons dwingt, of we het nu leuk vinden of niet, om ons valse losgekoppelde egoïsche zelf los te laten en te evolueren.

Het is aan ons of we met het schip ten onder gaan. We kunnen ervoor kiezen om te evolueren naar een nieuwe manier die onze psyche, ziel en wereld hard nodig heeft. Dat is een evolutie weg van narcisme.

https://narcisme.blog/wp-content/uploads/2019/08/breek-met-jouw-narcist-en-word-vrij.mp4

Steun elkaar in de commentaren!

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw commentaar en like.

Lees meer

knop voor alle groeitaken

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Disclaimer/Vrijwaring

Door toegang te krijgen tot deze blog, of video erken je, begrijp je en ga je ermee akkoord dat de inhoud van die video/blog geen therapie is en niet bedoeld is om therapie te verstrekken en het vormt geen medisch, juridisch of ander professioneel advies en/of behandeling. Je erkent en begrijpt dat auteurs van deze blog/video geen erkende therapeuten zijn, psychiaters, psychotherapeuten, artsen of andere medische, psychologische en/of psychiatrische professionals en gaat ermee akkoord om indien nodig de juiste medische en/of therapeutische behandeling te zoeken.

Jij erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord, en verklaart dat je gekwalificeerd bent voor de aard van de inhoud van deze blog en video, in goede gezondheid en in een goede fysieke en mentale conditie om deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Je bent het er verder mee eens en verbindt je, dat als je op enig moment van mening bent dat je deelname aan een activiteit die voorkomt in een video, in een groeitaak, of blog, of video’s jezelf of anderen zou kunnen in gevaar brengen, je zult weigeren om hieraan deel te nemen. Of als een dergelijke activiteit is begonnen, onmiddellijk verdere deelname aan dergelijke activiteit zal stoppen. Als je deelneemt aan een activiteit, doe je dat vrijwillig en willens en wetens en je alle risico’s van materiële schade, persoonlijk letsel en/of overlijden voor jezelf of anderen op zich neemt voortvloeiend uit je deelname aan dergelijke activiteiten.

Voeg je bij 4.606 andere abonnees