Evolutie weg van narcisme is maatschappelijk nodig. Deel 2

Evolutie weg van narcisme is maatschappelijk nodig. Deel 2

De pijnlijke en destructieve gevolgen van ego!

Egoïstisch separatisme en externalisering is zelfvernietiging. Alles of iedereen die moet consumeren, in een poging een lege leegte te vullen, veroorzaakt niet alleen vernietiging van het milieu en anderen, maar ook van zichzelf. Willen we onszelf niet vernietigen dan dienen we individueel en collectief een evolutie door te maken weg van narcisme.

Het tijdperk van macht bevorderde individuen die hun ego waardeerden boven de collectieve waarden van persoonlijke verantwoordelijkheid, waarheid, authenticiteit en een gezonde en holistische verbinding met zichzelf, elkaar en de wereld in het algemeen.

Dit is precies de omgeving waarin narcisme kan gedijen.

Het maakte ook een omgeving van mensen die genoeg leden aan hun eigen ontkoppeling, innerlijke leegte, machteloosheid, angst en bezorgdheid om aangetrokken te worden door en gebrainwasht te worden door narcisten.

Wanneer een wereld wordt getraind om behoeftig, leeg en verslaafd te zijn, zijn keuzes niet goed en maken ze geen gezonde resultaten.

Het financiële systeem van de wereld is in chaos. 

Voedingsmiddelen worden geclassificeerd die geen voedingsmiddelen zijn. 

De kwaliteit van de lucht, het voedsel, het water en de bodem van onze planeet wordt ernstig aangetast. 

We zijn publiekelijk gebiologeerd door de levens van beroemdheden. Ze proberen er ons van te overtuigen dat we niet goed genoeg zijn en meer moeten kopen.

Het duwen van farmaceutische medicijnen houdt ons in leven, ziek en medicinaal. 

Veel van de structuren van psychologie en geneeskunde hebben ervoor gezorgd dat mensen onbewust, machteloos en afhankelijk blijven.

Velen hebben een leven van aanhoudende symptomen die voor altijd management vereisen. Helaas doen ze dit omdat ze zich bij die situatie neerleggen. In plaats van het eigen ware bewustzijn te vinden, het eigen inherente vermogen van zelfgenezing en vermogen om heel en genezen te zijn leggen ze zich bij die situatie neer.

Allemaal in de naam van ‘het voeden van de economie’ en ‘het vervangen van zijnheid door hebben’.

Dat is wat de afgelopen 5000 jaar het sjabloon is geweest. Is het je opgevallen hoeveel waarheden nu naar de oppervlakte komen?  Kun je zien hoeveel mensen vragen stellen? Individuele en collectieve leugens ontmaskert men?  Begrijp je dat veel systemen aan het afbrokkelen zijn? 

Vele, vele mensen keren zich nu af van deze oude verouderde egoïsche systemen. Dat is een evolutie weg van narcisme.

Ze ontwikkelen, vinden, scheppen en verbinden zich met holistische systemen.

Onze gezondheid en onze keuzes hebben te maken met bewustzijn. Als we diep onbewust zijn, voelen we ons niet heel. Dan kiezen we voor onmiddellijke bevrediging en snelle oplossingen. Daarmee proberen we onze innerlijke pijn te verdoven, in plaats van met ons bewustzijn om te gaan. 

Volgens ons bewustzijn kiezen en kiezen we opnieuw voor ongezond voedsel, ongezonde gewoonten en ongezonde mensen. Dit kiezen we, het maakt niet uit hoeveel deze keuzes ons kwetsen. We negeren volledig onze innerlijke leiding waarvan we ons hebben afgewend.

In deze niet-verbonden staat geloven we dat onze waardigheid afhankelijk is van uiterlijke goedkeuring. 

We geven de soevereiniteit van ons innerlijke wezen weg, omdat we er niet naar luisteren en het niet eren. We voelen ons machteloos. Bovendien geloven we niet dat we gezond, heel of geliefd kunnen zijn.

Als we niet wakker zijn geworden in onze slaap, blijven we vastzitten in de geprogrammeerde cycli van onbewustheid en evolueren we niet weg van narcisme.

In onze onbewustheid zijn we behoeftig, afhankelijk, gevangen en ziek. We zijn afhankelijk van liefdesverslaving. Ook zijn we afhankelijk van meer dingen om schulden aan te maken. Meer non-food om te eten, meer medicijnen om te nemen, meer manieren om te voorkomen dat we naar binnen gaan dringt men ons op.  

In onze onbewustheid zoeken we gewoon meer manieren om vast te blijven zitten in de lus. Een lus van voor altijd onze staart achterna te zitten terwijl we vallen in een diepere bewusteloosheid. Dit is alleen maar grijpen naar valse vervangers die proberen ons een weg naar buiten te klauwen.

Mensen lijden, ondanks een verbeterde kwaliteit van leven, aan ongelooflijke en intense emotionele en spirituele honger. 

Hoe groter de leegte van binnen, hoe meer de dwang om die van buitenaf te proberen te vullen.

Wanneer we conditioneel in onze geest gepositioneerd zijn, zijn we altijd precair. We geloven: “Ik kan niet gelukkig zijn totdat aan deze voorwaarde is voldaan.” Dan ontdekken we dat zelfs als ‘dat’ gebeurt, we nog steeds niet gelukkig zijn.

Deze ziekte heeft niets te maken met wat we wel of niet krijgen. Het is symptomatisch voor innerlijke afscheiding en leegte. Het gaat over bewusteloosheid, en zowel narcisten als medeafhankelijke personen hebben hier last van. In feite is onze hele menselijke conditionering erop gemodelleerd.

Innerlijke leegte, in de energie van dit nieuwe Tijdperk van Co-creatief Bewustzijn, een evolutie weg van narcisme, schept nu sneller dan ooit het resultaat van de identieke innerlijke staat. 

Dit is precies waar oude beschavingen over spraken. Naarmate dit tijdperk vordert, bereiken we het kritieke punt waarop mensen niet langer in staat zullen zijn om de waarheid te vermijden. Namelijk: ik maak dit alles voor mezelf volgens mijn persoonlijke bewustzijnsniveaus.

Wat dit betekent, is natuurlijk dat schuld en schaamte zinloos zijn. 

Dat is precies het narcistische model – de in hoge mate onbewustheid van: “Ik ben nooit verantwoordelijk voor mijn ongeluk. Het is altijd de schuld van een ander.”

Het is een feit dat mensen meer depressieve gevoelens, angstgevoelens en emotionele teleurstellingen ervaren dan ooit tevoren. 

Hoe komt het dat zelfs mensen die schijnbaar ‘alles hebben’ tot de meest verslavende, zelfmedicerende, depressieve en suïcidale mensen ter wereld kunnen behoren?

Tijdens deze enorme verschuiving  van het ene tijdperk naar het andere, ontdekken we een krachtige en onvermijdelijke waarheid. Namelijk: dat geen enkele hoeveelheid ‘krijgen’ meer werkt.

En nu, in deze tijd van intense verandering, worden zelfs de valse vervangers die ‘krijgen’ vertegenwoordigden weggerukt. Ze laten ons achter waar we moeten zijn om ons en deze wereld gezond te maken. Namelijk met onszelf.

Wakker uit de trance! Een evolutie weg van narcisme!

Deze evolutieperiode vraagt ​​om het verhogen van ons bewustzijn. We kunnen uit de trance komen van separatisme, ontkoppeling, egoïsche behoeftigheid en externalisme.

Belangrijk is dat we het in deze tijd van overgang het tot onze missie kunnen maken om de valse overtuigingen en trauma’s los te laten. Ze zijn niet wie we werkelijk zijn. Daarbij kunnen we onszelf innerlijk bevrijden om meer en meer afgestemd te raken op onze natuurlijke innerlijke leiding en ons Hoger Zelf.

evolutie weg van narcisme
Hoe evolueren weg van narcisme?

Dan beginnen we bewuste keuzes te maken over onszelf liefhebben.

Het is een bewuste keuze onszelf te voeden met gezonde keuzes, met gezonde zelfpraat, gezonde gedachten, gezonde voeding en gezonde mensen. 

Dan houden we van nature onvoorwaardelijk van onszelf. Daarbij keuren we onszelf goed, niet afhankelijk van wat andere mensen wel of niet besluiten te doen.

We verkopen niet langer onze ziel of ons leven. We proberen anderen en gebeurtenissen niet te dwingen onze ‘bron van zelf’ te zijn. Ook zoeken we niet door te proberen uiterlijke goedkeuring te vinden.

We eren de soevereiniteit van onszelf! Ons Ware Zelf. We krijgen een diepe opwekking en begrijpen de waarheid:  we zijn De Schepper van onze eigen ervaring, en die komt altijd vanuit ons innerlijk zijn.

Co-creatief bewustzijn gaat over Eenheid, het gaat over het besef dat ‘we allemaal één zijn’, gaat over een evolutie weg van narcisme.

Wat dit betekent, is een kwantumfysica-theorie: we zijn allemaal gemaakt van hetzelfde spul, en meer dan dat, we zijn allemaal met elkaar verbonden.

We kennen onszelf als de Ene Ziel. Daarbij weten we dat we meer zijn dan alleen een deel van God/Bron/Schepping/Bewustzijn of Alles Dat Is. Het onnoembare. We weten dat we het gewoon zijn.

Dit betekent wat ik je aan doe, doe ik mezelf aan. 

Het betekent dat elke actie of niet-actie die ik onderneem op de een of andere manier het hele Veld van Leven beïnvloedt. Het betekent ook dat elke persoon die ik ontmoet, en elke ervaring die ik heb, me een aspect van mezelf laat zien. 

Wat ik niet leuk vind aan anderen vertegenwoordigt mijn eigen verstoten of niet-geïntegreerde delen en nog onbewuste delen. Het betekent: de illusie van afgescheidenheid en dat er iets ‘daarbuiten’ met me gebeurt, is niet langer een visie die me dient.

De Maya’s spraken over deze tijd van een hemelvaart. 

Het gaat over het voorbij groeien aan ons behoeftige, uitgehongerde, losgekoppelde, lege zelf dat probeert te vullen van buitenaf, om te beseffen dat de reden waarom we ‘dingen’ achterna zaten, was om een heel, vervuld zelf te krijgen. Echter, dit was al die tijd in ons! Niet afhankelijk van omstandigheden buiten ons.

We evolueren naar het begrijpen van de ongelooflijke vibrerende, emotionele Scheppers die we werkelijk zijn. Als we als Eén verbonden zijn met het Veld van Leven, dan is het controlecentrum van ons leven ons wezen. Het is ons wezen dat roept wat we kennen als ‘Leven’ in onze ervaring.

Dan is de echte vraag: wie ben ik op dit moment?

We beseffen ook dat geen enkele hoeveelheid ‘doen’ of ‘krijgen’ een losgekoppeld zijn kan compenseren.

Dit is het ontwaken uit de trance. Dan beseffen we dat als we proberen een leven te bedenken vanuit een Vals Losgekoppeld Zelf, de resultaten ons nu hard slaan met meer angst. We krijgen meer pijn, meer behoefte om te concurreren, meer onwaardigheid, meer ‘ niet winnen’, en meer ‘leeg komen’.

Spirituele evolutie! Een evolutie weg van narcisme!

Evolutie zien we als Darwins theorie van fysieke overleving, of kunnen we evolutie beschouwen als een dieper, meer spiritueel doel.

Is het om dichter bij God, de Bron en onze Ware Natuur te zijn? Of is het om samen te gaan met Eenheid, en onze verbinding met het Leven en elkaar te kennen? We willen in plaats van te opereren als afgescheiden, lege, eenzame, gefrustreerde, wedijverende, wantrouwende wezens in verbinding leven.

Is het om onze ware kracht los te laten en te verbinden

De Oneindige Ene Ziel waarmee we verbonden zijn, niet door ons logisch bewustzijn dat ongelooflijk beperkt is want de geest van de meeste mensen is hun ergste vijand, maar door een grotere kracht, een creatief wezen en uitgestrektheid die verbonden is met het geheel.

De enorme ironie is dat in dit tijdperk van cocreatief bewustzijn, innerlijke vrijheid, vrede, liefde, verbondenheid en overvloed uiterlijke identieke resultaten maakt – als de pure expansieve waarheid: mijn wezen schept mijn leven.

Dit heeft niets te maken met onbewuste ego-leegte, namelijk: “Ik heb die persoon / dat ding nodig om me een bewijs te geven van mijn waardigheid.”  

Het bewuste Ware Zelf breidt zich eenvoudig uit en kent zichzelf al als ‘expansie en Eenheid’, niet afhankelijk van fysiek bewijs.

Het Ware Zelf is onvoorwaardelijk vervuld. Er zijn geen eisen of voorwaarden wanneer:

“ Ik voel me heel, liefde en Eenheid, simpelweg omdat ik weet wie ik ben en omdat ik besta.” Dat, verzeker ik je, is je natuurlijke staat, zonder de geprogrammeerde losgekoppelde valse en angstige overtuigingen die je hebben gescheiden van het kennen van jezelf.

Wonderen van overvloed en welzijn komen voort uit dit niveau van creatie, wanneer we verbonden zijn met het geheel. Het ‘doen’ en ‘krijgen’ wordt geïnspireerd, stralend en prachtig. De reden is omdat het een uitbreiding is van de bloei van ons Ware Zelf, holistisch verbonden met het leven, en het  leven wordt co-generatief geïnjecteerd met welzijn en bloei als resultaat.

De cruciale verschuiving van tijdperken is ongelooflijk relevant voor deze gemeenschap. Ik geloof dat we overschakelen van overlevingsangst naar authentieke creatie.

Dit nieuwe tijdperk van een evolutie weg van narcisme, gaat niet over narcisten of het vasthouden aan narcisten. 

De cyclus van narcistisch misbruik en het slachtoffer worden van narcistisch misbruik is een cyclus van angst. Het is ook een cyclus van vastklampen, losgekoppeld zijn van zichzelf en gevaarlijk naar buiten gericht zijn om te proberen emotioneel te overleven.

Dat is niet de waarheid van onze ziel.

Is het toeval dat we op dit moment samen in deze gemeenschap zijn, gefocust op de ultieme verschuiving in bewustzijn. Dat we met onze tools uit de klauwen van misbruik en narcistische egoïsche valse macht kunnen komen? Is het toeval dat we om ons Ware Zelf en ware macht als authentiek willen claimen als verbonden holistische wezens?

Ik geloof het niet.

Steun elkaar in de commentaren!

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw commentaar en like.

Lees meer

knop voor alle groeitaken

Geplaatst

in

,

door

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Disclaimer/Vrijwaring

Door toegang te krijgen tot deze blog, of video erken je, begrijp je en ga je ermee akkoord dat de inhoud van die video/blog geen therapie is en niet bedoeld is om therapie te verstrekken en het vormt geen medisch, juridisch of ander professioneel advies en/of behandeling. Je erkent en begrijpt dat auteurs van deze blog/video geen erkende therapeuten zijn, psychiaters, psychotherapeuten, artsen of andere medische, psychologische en/of psychiatrische professionals en gaat ermee akkoord om indien nodig de juiste medische en/of therapeutische behandeling te zoeken.

Jij erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord, en verklaart dat je gekwalificeerd bent voor de aard van de inhoud van deze blog en video, in goede gezondheid en in een goede fysieke en mentale conditie om deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Je bent het er verder mee eens en verbindt je, dat als je op enig moment van mening bent dat je deelname aan een activiteit die voorkomt in een video, in een groeitaak, of blog, of video’s jezelf of anderen zou kunnen in gevaar brengen, je zult weigeren om hieraan deel te nemen. Of als een dergelijke activiteit is begonnen, onmiddellijk verdere deelname aan dergelijke activiteit zal stoppen. Als je deelneemt aan een activiteit, doe je dat vrijwillig en willens en wetens en je alle risico’s van materiële schade, persoonlijk letsel en/of overlijden voor jezelf of anderen op zich neemt voortvloeiend uit je deelname aan dergelijke activiteiten.

Voeg je bij 4.606 andere abonnees