Verzoening : Een viering die je op weg zet.

Cyclus een weg naar verzoening:

 1. Inzingen liederen.
 2. Verwelkoming.

  Goeie morgen iedereen, Hartelijk welkom.
  Wie we ook zijn, we mogen hier zijn in de naam van Hij die is Vader, Moeder, zoon en Geest.
  De paaskaars is het teken dat de dood niet het einde is, maar een nieuw begin.
  Mag ik dan ook  Annemie uitnodigen om het licht van de paaskaars aan te steken?

 3. Openingslied: dit ene weten wij pg 2 Liedboek Huub Oosterhuis
 1. Inleiding: Er is een woord dat eeuw lijk zal duren en wie het verstaat, die is niet meer alleen. Vandaar dat we bij het begin van deze viering over verzoening, ons ook verbonden weten  met onze lieve doden.

  Mag ik jullie dan ook uitnodigen om een kaarsje te komen aansteken. Kinderen uitnodigen voor het verhaaltje.
  Nu geef ik graag het woord aan Martina die kort zal toelichten waarover deze viering gaat

Drempelgebed: Maak ons gevoelig

voor wat ons eigen leven niet raakt,
maar wel gebeurt.
Open ons
voor de berichten
die uit den vreemde tot ons komen
hoe schokkend en ongeloofwaardig
zij ook kunnen zijn.
Doe ons beseffen
dat ons eigen leven
niet de maatstaf mag zijn
voor het beoordelen
van wat goed is en niet goed.
Doorbreek in ons de weerstand
dat wij alleen geloven
wat wij met eigen ogen zien,
dat wij alleen voelen
wat wij zelf ondergaan
opdat wij meer en meer gaan lijken
op Jezus, die wij uw Zoon noemen.
Amen.

Lied: klein woord Liedboek Huub Oosterhuis pg 504.

Lezing:

Klein woord vluchtig leeg gevloekt woord,
God wees van kracht sta op nu levend Naam.
Genesis 16, 16

Toespraak: Monique (ZIE DE LIER)

Stilte.

Lied: Dit is de plaats ( Lied voor Hagar).

Mededelingen.

Pauze met collecte /dekken tafel.

Toelichting bij ritueel en doen

Tafelgebed: Is hier de plaats pg 650

Onze vader: is hier de plaatsLiedboek Huub Oosterhuis pg 650.

Vredeswens open ons hart Liedboek Huub Oosterhuis pg 608.

Als je op weg gaat, heb dan oog voor wie klein is verloren en gebroken

Brood en beker gedeeld

Voorbeden:

Tot slot:  Woorden: vrij vertaald uit Desmund Tutu In de daad van het vergeven spreken we vertrouwen uit in de toekomst  van een relatie en in het vermogen van de dader om een nieuw begin te maken en een koers te gaan varen die verschilt van de koers die bij het verkeerde uitkwam. 

We zeggen hiermee dat er een kans is om een nieuw begin te maken. Omdat we niet onfeilbaar zijn, omdat we vooral degenen die we liefhebben pijn doen, hebben we altijd een proces van vergeving en verzoening nodig om deze ongelukkige maar al te menselijke breuken in relaties te herstellen.

Verzoening moet een streven en een project zijn waaraan allen hun eigen bijdrage willen leveren. Door de taal en cultuur van anderen te leren,  de bereidheid tot schadevergoeding te betalen, te weigeren in stereotypen te blijven denken (bijvoorbeeld door het maken van racistische of andere grappen die een bepaalde groep ridiculiseren), een bijdrage te leveren aan een cultuur van respect voor mensenrechten en te proberen toleranter te zijn (zonder tolerantie voor intolerantie), te werken aan een meer inclusieve samenleving waarin de meesten, zo niet allen, het gevoel hebben erbij te horen, insiders te zijn, geen buitenstaanders of vreemdelingen die naar de marges van de samenleving worden verwezen.
Werken voor verzoening betekent het willen realiseren van Gods droom voor de mensheid.

Het bereiken van het besef dat we inderdaad leden van één familie zijn, met elkaar verbonden in een fijnzinnig netwerk van onderlinge afhankelijkheid.

Tijd voor ontmoeting bij koffie en thee.

150 psalmen vrij

GEZONGEN LIEDBOEK verzamelde teksten

 

foto van cover cd Laat Mij Maar Zingen 1

Laat mij maar zingen. Huub Oosterhuis

Liederen van Huub Oosterhuis kun je gemakkelijk beluisteren via Spotify.

Heb je vragen over deze spirituele coaching, en waarom dit zo belangrijk is om de krachten van het kwaad uit je leven te laten… Hoe ga jij je identiteit heropbouwen? Laat het me weten in de commentaren. Ik zie er naar uit.

Gepubliceerd door Annemie Declercq

Annemie is in het bezit van een Bachelor diploma in Orthopedagogie dat ze heeft behaald aan de Hogeschool Gent. Ze heeft een passie voor het bouwen van groepsluiken werkwelzijn en het gebruikmaken van de goedstoel-methodiek en presentie. Ze werkt al vele jaren in de VDAB om mensen te helpen werk te vinden en te behouden. Ze houdt van fietsen, boeken, schrijven, wandelen en muziek luisteren. Annemie Declercq is moeder van 3 kinderen, grootmoeder pleegmoeder, plusmama, armoede consulent en orthopedagoge. Ze werkt 33 jaar in de VDAB in Roeselare. Ervaringsdeskundige narcistisch misbruik en zelfgenezer van trauma.

Voeg hieronder een reactie toe!