Een weg naar verzoening : viering.

Leidraad voor een viering rond verzoening.

online marketing content affiliate program Johan Persyn online marketing netwerk Cyclus een weg naar verzoening

 

 

Cyclus een weg naar verzoening:

 1. Inzingen liederen.

 2. Verwelkoming.

  Goeie morgen iedereen, Hartelijk welkom.
  Wie we ook zijn, we mogen hier zijn in de naam van Hij die is Vader, Moeder, zoon en Geest.
  De paaskaars is het teken dat de dood niet het einde is, maar een nieuw begin.
  Mag ik dan ook  Annemie uitnodigen om het licht van de paaskaars aan te steken?

 3. Openingslied: dit ene weten wij pg 2 Liedboek Huub Oosterhuis

 

 1. Inleiding: Er is een woord dat eeuw lijk zal duren en wie het verstaat, die is niet meer alleen. Vandaar dat we bij het begin van deze viering over verzoening, ons ook verbonden weten  met onze lieve doden.

  Mag ik jullie dan ook uitnodigen om een kaarsje te komen aansteken. Kinderen uitnodigen voor het verhaaltje.
  Nu geef ik graag het woord aan Martina die kort zal toelichten waarover deze viering gaat.

 

Drempelgebed: Maak ons gevoelig

 

voor wat ons eigen leven niet raakt,
maar wel gebeurt.
Open ons
voor de berichten
die uit den vreemde tot ons komen
hoe schokkend en ongeloofwaardig
zij ook kunnen zijn.
Doe ons beseffen
dat ons eigen leven
niet de maatstaf mag zijn
voor het beoordelen
van wat goed is en niet goed.
Doorbreek in ons de weerstand
dat wij alleen geloven
wat wij met eigen ogen zien,
dat wij alleen voelen
wat wij zelf ondergaan
opdat wij meer en meer gaan lijken
op Jezus, die wij uw Zoon noemen.
Amen.

 

Lied: klein woord Liedboek Huub Oosterhuis pg 504.

 

Lezing:

 

Klein woord vluchtig leeg gevloekt woord,
God wees van kracht sta op nu levend Naam.
Genesis 16, 16

 

 1. Toespraak: Monique (ZIE DE LIER)

 2. Stilte.

 3. Lied: Dit is de plaats ( Lied voor Hagar).

 4. Mededelingen.

 5. Pauze met collecte /dekken tafel.

 6. Toelichting bij ritueel en doen

  In de gemeenschapsvorming tijdens de eucharistie is de kwetsbare plaats de tafel, die hier centraal staat in de kring. Deze tafel dient om de kwetsuren en de vreugde te delen, ter gedachtenis aan het leven van Jezus. Ik nodig jullie dan ook uit bij het breken van dit brood en het schenken van de wijn.

 7. Tafelgebed: Is hier de plaats pg 650

  Geef ons brood van genade, morgen, vandaag nog.
  Kwijt onze schulden, Leer ons vergeven.
  Moedig ons aan dat wij voortgaan op de weg van het leven.

 8. Onze vader: is hier de plaatsLiedboek Huub Oosterhuis pg 650.

 9. Vredeswens open ons hart Liedboek Huub Oosterhuis pg 608.

 10. Als je op weg gaat, heb dan oog voor wie klein is verloren en gebroken

  Loop op het ritme van de traagste, draag wie moe is, troost wie droef is, groet wie eenzaam is. Wens ieder die je ontmoet vrede toe en maak vrede in je eigen hart, zodat je vanuit je vrede kan delen met al je tochtgenoten.
  Laten wij dan die vrede doorgeven aan elkaar.

 11. Brood en beker gedeeld

  Doe dit en denk aan mij. Breek je brood en deel je levenskracht, schenk je hartenbloed om liefdeswil, geef je leven zoals ik het gaf: wees mijn zachte kracht, mijn lichaam en mijn ziel in deze wereld.

 12. Voorbeden:

  oh heer God, pg 671.

 13. Tot slot:  Woorden: vrij vertaald uit Desmund Tutu In de daad van het vergeven

 14. spreken we vertrouwen uit in de toekomst                                                              van een relatie en in het vermogen van de dader om een nieuw begin te maken en een koers te gaan varen die verschilt van de koers die bij het verkeerde uitkwam. We zeggen hiermee dat er een kans is om een nieuw begin te maken.Omdat we niet onfeilbaar zijn, omdat we vooral degenen die we liefhebben pijn doen, hebben we altijd een proces van vergeving en verzoening nodig om deze ongelukkige maar al te menselijke breuken in relaties te herstellen.
 15. Verzoening moet een streven en een project zijn waaraan allen hun eigen bijdrage willen leveren – door de taal en cultuur van anderen te leren,                                online marketing content affiliate program Johan Persyn online marketing netwerk
 16. de bereidheid tot schadevergoeding,

 17. te weigeren in stereotypen te blijven denken (bijvoorbeeld door het maken van racistische of andere grappen die een bepaalde groep ridiculiseren),
 18. een bijdrage te leveren aan een cultuur van respect voor mensenrechten en te proberen toleranter te zijn (zonder tolerantie voor intolerantie),
  te werken aan een meer inclusieve samenleving waarin de meesten, zo niet allen, het gevoel hebben erbij te horen, insiders te zijn, geen buitenstaanders of vreemdelingen die naar de marges van de samenleving worden verwezen.
  Werken voor verzoening betekent het willen realiseren van Gods droom voor de mensheid,
 19. het bereiken van het besef dat we inderdaad leden van één familie zijn, met elkaar verbonden in een fijnzinnig netwerk van onderlinge afhankelijkheid.
 20. Slotlied: de woorden die wij spraken Liedboek Huub Oosterhuis pg 526.

 21. Tijd voor ontmoeting bij koffie en thee

Annemie Declercq

150 psalmen vrij

 

GEZONGEN LIEDBOEK verzamelde teksten

Er is werk aan de winkel als je onafhankelijk van de narcist wil worden.

foto van cover cd Laat Mij Maar Zingen 1Laat mij maar zingen. Huub Oosterhuis

 

Leven en leefregels.

Liefdes Verhaal van Christelijke Spiritualiteit

Geef een reactie, vraag of antwoord.