Categorieën
gemeenschapsvorming Hooglede kunst

Bezienswaardigheden in de Sint-Amanduskerk te Hooglede

Kunst in de Sint-Amaduskerk te Hooglede, mijn geboortedorp in West-Vlaanderen België

De Sint-Amanduskerk is de kerk van de parochie Sint-Amandus van de gemeente Hooglede.

Hooglede is de gemeente waar ons gezin woont. Sint-Amandus kerk ligt centraal op een hoogte in de gemeente. Niet zover van waar ik mijn jeugd heb doorgebracht. Honderden uren heb ik als misdienaar in die kerk doorgebracht.

In de eerste plaats telt Sint-Amanduskerk een schat aan kunstwerken.

Op unieke manier bevindt zich achteraan in de kerk de grafzerk van Victor van Dixmude, gestorven in 1511.

In het bijzonder heeft in de loop van de eeuwen de kerk in Hooglede grondige veranderingen gekend.

Voordat er sprake was van een kerk, was er op die plaats een bedehuis aanwezig met een zadeldak (voor 1000).

Kun je je duidelijk realiseren dat al omstreeks 1200 er op hetzelfde grondgebied een romaanse kerk werd gebouwd.  Daarbij valt het te onthouden dat dit door de monniken van de Sint-Amandusabdij van Doornik werd gedaan.

Nadat een brand de kerk vernietigde, werd er in 1590 een nieuwe kerk gebouwd in de gotische stijl.

Deze herstellingswerken eindigden in 1618.

In 1828 begon de eerste ingrijpende verbouwingsfase.

Verrassend is het niet dat na de brand het houten gewelf werd vervangen door een tongewelf. In contrast met vroeger kreeg de kerk een neoclassicistisch interieur.

Omwille van plaatsgebrek werd de kerk rond 1870 in neogotische stijl uitgebreid.

Ook werd de toren naar voren gebracht in 1871.

Als je vandaag de kerk langs binnen bekijkt, merk je ronde en vierkante pilaren. De oude toren rustte vroeger op de 4 vierkante pilaren

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd dit gebouw verwoest. In de jaren 20 werd het opnieuw opgebouwd.

Ook in 1980, 1985 en 1993 vonden er herstellingswerken plaats.

De houten muurbekleding, de biechtstoel, de kunstvolle communiebank en de preekstoel verhogen de kunstwaarde van de kerk. In essentie dateren al deze kunstvoorwerpen uit de 18de eeuw.

Communiebank.

Heel opvallend is dat de Sint-Amandus kerk een eiken communiebank heeft. Zoals te zien is, vertoont de sculptuur talrijke godsdienstige thema’s.

De buste van Sint-Amandus, geboren te Nantes hoort tot dit tafereel.  De heilige Quirinus maakt het tafereel volledig.

Zoals je kunt vermoeden is de beeldhouwer van deze communiebank de heer Van Wallegem uit Lichtervelde (1697-1776).

Preekstoel.

Niet onbelangrijk is ook de preekstoel. Die preekstoel dateert uit de 18e eeuw. Op de kuip vinden we de kerkvaders terug: Augustinus, Gregorius, Hieronymus en Ambrosius. Een figuur met een kruis in de hand draagt de kuip. Op de vier hoeken vinden we de een verwijzingen naar vier evangelisten: de os, de arend, de leeuw en de engel.

Hoofdaltaar.

Dit altaar is oorspronkelijk een stuk communiebank geweest. In opdracht van de toenmalige pastoor Brigez bouwt Van Walleghem het uit tot een vrijstaand stuk meubel.

Onze-Lieve-Vrouwaltaar.

Het altaar bevat een kostbaar schilderij “Verrijzenis van Maria” van de kunstenaar De Deister (1656-1711). Verder wordt het altaar afgewerkt met barokelementen.

Sint-Quirinusaltaar.

Ook in dit altaar dat zich aan de zuidkant van de kerk bevindt, herkent men de barokstijl.

De vier grote kandelaren die zich op het altaar bevinden, worden geschonken door Van Isacker (19e eeuw).

Het schilderij dat zich boven het altaar bevindt, wordt “De foltering van Quirinus” genoemd.

Het is een kunstwerk van Gaston Vallaeys, toenmalig directeur van de Kunstacademie.

Spijtig genoeg is de Sint-Amandsparochie niet echt een inclusieve kerk.

Daar mee bedoel ik dat aan de tafel van Jezus iedereen welkom was.  Deze mentaliteit is, zoek. Misschien zal de nieuwe pastoor dit hier wel kunnen herstellen.

Helaas worden mensen voorbij gelopen. Anderen worden uitgesloten.  Weer anderen weggestuurd die wensen mee te helpen. Afdelingen worden opgedoekt. Misdienaars naar huis gestuurd en de staf doet daar stil over met de grootst mogelijke hypocrisie.

Dit is pas de afgelopen jaren een nieuwe ontwikkeling.

De oorzaak ligt bij enkele mensen met een hautaine en arrogante houding.  Voor het grootste deel denken zij dat het huis van de Vader alleen bestaat uit hun clubje.

Geen zoeken naar verbinding en geen verkondiging in hun werking. Helaas hebben ze geen visie op de toekomst.

Commentaar, suggesties en vragen onderaan deze pagina. Ik antwoord graag.

Lees meer.

Voeg hieronder een reactie toe! Reactie annuleren