Categorieën
Bijbels maar geen godsdienst gemeenschapsvorming spiritualiteit video

Annemie over familie, Oosterhuis en thuis. video

Huub Oosterhuis schreef naast talloze kerkliederen ook poëzie Eind 2020 werd een selectie daarvan gebundeld in Handgeschreven. Huub Oosterhuis is altijd op zoek geweest naar ‘een huis waar alles woont’: plekken waar geleerd en gelezen, gevierd en gezongen kon worden, en nagedacht en gediscussieerd over de grote vragen van geloof, filosofie, taal, politiek en maatschappij.

Categorieën
Bijbels maar geen godsdienst gemeenschapsvorming zingeving

Verzoening : Een viering die je op weg zet.

Cyclus een weg naar verzoening: Inzingen liederen. Verwelkoming. Goeie morgen iedereen, Hartelijk welkom.Wie we ook zijn, we mogen hier zijn in de naam van Hij die is Vader, Moeder, zoon en Geest.De paaskaars is het teken dat de dood niet het einde is, maar een nieuw begin.Mag ik dan ook  Annemie uitnodigen om het licht […]