Boris Cyrulnik : God als therapeut / waarom mensen zich hechten aan een god

Auteur Boris Cyrulnik. Paperback Ebook

Dit boek kan gedownload en gelezen worden in iBooks op je Mac of iOS-apparaat.

Omschrijving

‘In Congo ontmoette ik kindsoldaten van 10-12 jaar, verwilderd door angst, die me de volgende vraag stelden: “Waarom voelen wij ons pas goed als we in de kerk zijn?”

Die kinderen hebben mij ertoe aangezet om na te denken over de veerkracht van het geloof. Het leek me zeer interessant om dit fenomeen te onderzoeken met de moderne inzichten van de psychologie, de hechtingstheorie en de neurowetenschappen.’
– Boris Cyrulnik

In God geloven vanuit verschillende wetenschappen.

In dit boek ontrafelt de beroemde Franse neuro-psychiater Boris Cyrulnik – zonder te oordelen – het fenomeen ‘in God geloven’ vanuit verschillende wetenschappen.

Cyrulnik verklaart waarom het geloof in een god heil kan brengen . Daarnaast bespreekt hij hoe dit binnen een cultuur en samenleving voor samenhang en verbinding kan zorgen.

Maar hij wijst er ook op dat het mis kan gaan wanneer wij anderen niet meer vrij kunnen laten hun eigen geloof te beleven. Vanzelfsprekend gaat het mis als we de ander ongelovig of gelovend in een andere god als vijand gaan zien.

“Vandaag, op de planeet, komen 7 miljard mensen meerdere keren per dag binnen in een relatie met een God die hen helpt. Ze worden gedreven door de wens om God en andere mensen hun tijd aan te bieden om het geluk van het geven van geluk te ervaren. Zij doen dat ook met hun goederen, hun werk en soms hun lichaam.

 

oneindige liefde narcist narciste narcistisch narcisme narcisme hoe ga je er mee om en zelfliefde ontwikkelen veerkracht Boris Cyrulnik

Zoektocht naar psychologische verklaring voor genade.

We mediteren, om iemands persoonlijke manier van leven te vinden. Ook kunnen we mediteren om de vreugde te ervaren van het levend voelen van degenen die je liefhebt. Immers spiritualiteit verbreedt broederlijkheid met alle gelovigen in de wereld.

Gods psychotherapie helpt ons het lijden van het leven onder ogen te zien. Tevens helpt gods psychotherapie beter te genieten van het eenvoudige geluk van het zijn.

Er is zeker een psychologische verklaring voor deze genade.

Dit boek is het resultaat van deze zoektocht. B. C. Een prachtige, heldere, tedere en originele tekst over de grote rol die gehechtheid speelt aan religieus sentiment. Een enorm onderwerp, een heel groot boek.

Biografie Boris Cyrulnik.

Boris Cyrulnik werd geboren in een familie van joodse immigranten uit Oost-Europa die in de jaren dertig in Frankrijk aankwam. Bovendien was zijn vader Russisch-Oekraïens en zijn moeder was Pools.

Zijn naam betekent “kapper” of “barbier” in het Russisch. Speciaal is dat zijn vader, een meubelmaker zich bezig houdt met het Vreemdelingenlegioen. De identiteit van haar moeder lijkt niet duidelijk vast te staan, aangezien ze soms Rosa wordt genoemd, soms Nadia volgens de bronnen.

Tijdens de bezetting hebben zijn ouders hem in 1942 een pensioen toevertrouwd om te voorkomen dat hij door de nazi’s wordt gedeporteerd, een pensioen dat volgens hem vervolgens in openbare hulp zou worden geplaatst, hoewel dit verhaal niet door anderen werd gesteund.

Hij wordt opgevangen door een Bordeaux-schoolmeester, Marguerite Farges, die hem thuis op Adrien-Baysselance street8 verbergt. Maar op 10 januari 1944 werd hij tijdens een razzia gegroepeerd met andere Joden in de grote synagoge van Bordeaux.

De holocaust overleeft.

Hij zegt dat hij zich in de badkamer verstopte en van zijn schuilplaats werd verjaagd, met de anderen werd weggehaald en gered door een verpleegster, versie ondersteund door verschillende andere bronnen maar sinds het einde van de jaren 2000 vereenvoudigde hij dit verhaal door te zeggen gewoon in staat zijn om verborgen te blijven.

Hoe het ook zij, hij ontsnapt aan het lot van de andere raiders die naar het Gare Saint-Jean zijn gebracht voor deportatie, en wordt vervolgens door een netwerk in de leiding genomen en verstopt en vervolgens als boerenjongen onder de naam van Jean Laborde, tot de bevrijding ondergedoken.

Zijn ouders sterven in de deportatie. Hij wordt in Parijs opgehaald door een moedertante, Dora, die hem opvoedt. Hij beweert later dat het deze traumatische persoonlijke ervaring was die hem ertoe bracht psychiater te worden.

Levensloop Boris Cyrulnik

Boris Cyrulnik studeerde aan het Lycee Jacques-Decour in Parijs en vervolgens aan de Faculteit Geneeskunde in Parijs.

De Parijse afdeling neurochirurgie waarin hij interne functie voor een jaar (1967-1968) weigerde om zijn contract te verlengen, en de psychiatrische afdeling van Digne ziekenhuis waar hij begint zijn stage ook weigert uit te breiden zijn contract na een jaar (1968-1969), ondanks het beroep van deze beslissing die hij vervolgens aan de raad van de order heeft gedaan.

Om zijn certificaat van speciale studies in de neuro-psychiatrie te valideren, neemt hij een basis in de psychiatrische afdeling van Professor “Sutter”  in Marseille (meer kans Prof. Sutter vinden, zijn officiële biografie vermelden ondertussen ten onrechte aan boord in de psychiatrie te Digne van 1968 tot 1971).

Boris werd toen hoofdarts van La Salvate. Dat is een particuliere instelling voor psychiatrische nazorg. Vervolgens verliet hij deze functie in 1979 en richtte zich op als part-time psychoanalyticus. Terwijl gaf  hij consultaties aan het intercommunale ziekenhuiscentrum van Toulon-La Seyne-sur-Mer (tot 1991).

Hij creëert een onderzoeksgroep in klinische ethologie die hij tot ten minste het einde van de jaren negentig leidt.

Daarna publiceerde hij  in 1984 Clinical Ethology: 14 originele teksten (edities van de Society of French-speaking Medical Psychology) . Docent Human / Klinische Ethologie aan de Marseille School of Medicine 1974-1987, werd hij directeur in 1995/1996 academische universitaire diploma’s (DU) Faculteit der Geesteswetenschappen van Toulon.

In 1998 werd hij benoemd tot voorzitter van het Nationale Centrum van de schepping en verspreiding van culturele Châteauvallon, en in 2005 voorzitter van Annie-and Charles Corrin Prijs op de herinnering aan de Shoah (2005).

Hij is ook lid van de oriëntatieraad van het Diderot-instituut (een kapitaalfonds voor de ontwikkeling van de sociale economie, gecreëerd door de onderlinge verzekeringsgroep Covéa).

Attali commissie.

 

Boris Cyrulnik is één van de 43 persoonlijkheden die de Attali commissie gedaan op de knelpunten voor de groei, onder leiding van Jacques Attali en geïnstalleerd 30 augustus 2007 door Nicolas Sarkozy.

Sinds 2007 heeft hij een zondagse speelfilm op France Info, Histoire d’Homme met Marie-Odile Monchicourt en Yves Coppens.

Met zijn vrouw Florence (arts die niet heeft uitgeoefend), heeft hij twee kinderen, Natasha werd scenograaf en docent aan de Universiteit van Sophia Antipolis Nice en Ivan musicien.

Andere werken van Boris Cyrulnik.

Resilience : How your inner strength can set you free from the past. Paperback

Velen van ons ervaren in onze kindertijd trauma’s. Bovendien ondergaan jonge  mensen over de hele wereld trauma’s. Hoe is het mogelijk om te herstellen?

Gaan de misbruikte mensen altijd naar anderen? Deze ongelooflijke bestseller heeft de beste manier om trauma te tonen, door de buitengewone kracht van veerkracht te tonen.

Gerenommeerde psychoanalyticus Boris Cyrulnik is misbruikt, verweesd, vocht in oorlogen en ontsnapte aan genocide, maar overleefde het alleen maar in het aangezicht van tegenspoed.

Trouwens we gaan met onze herinneringen en emoties om, laat hij zien. We kunnen ons leven veranderen en het transformeren in iets sterkers – gewoon een korrel zand in een oester wordt een parel.

Veerkracht gaat niet alleen over weerstand bieden; het gaat over leren leven. Dit levensveranderende boek wijst de weg naar hoop en geluk.

Het leven roept je een kind in de oorlog Paperback

Oorlogsslachtoffer als kleuter, psychiater als volwassene

‘Ik ben twee keer geboren. Bij mijn eerste geboorte was ik niet aanwezig. Mijn lichaam is op 26 juli 1937 in Bordeaux ter wereld gekomen. Dat hebben ze me verteld. Ik moet het wel geloven, omdat ik me er niets van kan herinneren.
Mijn tweede geboorte herinner ik me echter heel goed.

Op een zekere nacht arresteren mannen hem die rond mijn bed stonden. Ze kwamen me halen om me ter dood te brengen. In die nacht is mijn levensverhaal begonnen.’

Boris Cyrulnik is een beroemde Franse neuro-psychiater, gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met een oorlogstrauma. In “Het leven roept je”, vertelt hij zijn persoonlijk verhaal over hoe hij als joods kind aan de Duitsers wist te ontkomen.

Hij vermengt dit met een heldere psychologische analyse van het oorlogstrauma.

Hoe werkt het geheugen?

Waar komt de kracht en de wil vandaan om te overleven?

Welke innerlijke drijfveren helpen daarbij?

Spoken Uit Het Verleden. Leven na een jeugd zonder warmte Paperback

Een tekort aan warmte en affectie kan levenslange gevolgen hebben. Adolescenten en volwassenen met een dergelijk trauma ondervinden vaak problemen wanneer zij emotionele en sociale banden aangaan.

Seksualiteit en intimiteit worden beangstigende in plaats van aangename ervaringen.

En als reactie daarop hechten mensen met dergelijke problemen zich vaak gemakkelijk aan éénieder die hun een beetje warmte biedt. Dat gemakkelijk binden leidt tot snelle kwetsuren. Ze maken dan ook snel verkeerde keuzes.

Boris Cyrulnik laat zien hoe het mogelijk is de veerkracht te ontwikkelen die nodig is om te overleven na een liefdeloze jeugd.

Aan de hand van verhalen van beroemdheden en cases uit zijn praktijk maakt hij duidelijk waar de valkuilen liggen en waar de kansen.

Geholpen door een beetje geluk is het mogelijk de spoken uit het verleden tot zwijgen te brengen.

Talking of Love EBOOK How to Overcome Trauma and Remake Your Life Story Paperback

We lijden allemaal traumatische ervaringen in ons leven, of we nu iemand in de buurt verliezen, het einde van een liefdesrelatie of een gewelddadige gebeurtenis.

Toch moeten we worden gecontroleerd door ons brood. Psychoanalyticus Boris Cyrulnik, een overlevende van groot trauma, heeft met slachtoffers van wreedheid en rampen over de hele wereld gewerkt.

Hier baseert hij zich op een mengeling van casuïstiek, gelijkenissen en persoonlijke herinneringen om uit te leggen hoe – en in elk stadium van het leven – het mogelijk is om los te komen van de tragedie door ons lijden in woorden te vertalen en een plek te creëren waar emoties kunt tot uitdrukking brengen.

Praten over liefde laat zien dat we geen bestemming hebben – en dat levensverhalen herschreven kunnen worden.

The Whispering of Ghosts Trauma and Resilience Paperback

Boris Cyrulnik, een psychotherapeut, zegt: “Ik ga een traumapatiënt worden.

Waarom leven sommige kinderen nog steeds in moeilijkheden, terwijl anderen opgroeien in veilige, creatieve, liefdevolle volwassenen?

Dit boek, gebaseerd op de brede ervaring van Dr. Cyrulnik met de slachtoffers van kinderleed, biedt een boodschap van hoop voor alle betrokkenen over de gevolgen van deprivatie en traumatische gebeurtenissen zoals afscheiding, emotioneel of seksueel misbruik en geweld in het milieu.

De spoken uit het verleden blijven het kind binnen de volwassene fluisteren.

Dr. Cyrulnik beschrijft de ingrediënten van veerkracht, het vermogen om het zelf te helen en verder te gaan, om te begrijpen wat er toen gebeurde en om nieuwe emotionele en sociale banden te creëren.

Deze voorwaarden zijn zo belangrijk voor hem dat degenen die er van zijn beroofd zich zullen vastklampen aan een levensvonk, ongeacht de kosten. Vanaf de vroegste binding tussen ouder en kind tot de seksuele turbulentie van de tienerjaren, laat dit boek zien wat succes of mislukking in de strijd voor vrijheid van vroeg brood tot gevolg heeft.

 

Deel uw gedachten met ons want samen kunnen we opzettelijk de wereld verrijken door waarde aan elkaar toe te voegen.