Het is waar dat alle dochters met een liefdeloze mama gemeenschappelijke ervaringen hebben.

Het ontbreken van moederlijke warmte en waardering vervormd het gevoel van eigenwaarde van hun dochters. In het bijzonder maakt het dat ze het vertrouwen missen voor nauwe emotionele banden. Immers een moeder communiceert met haar dochter via blik, gebaar, en woord. In het algemeen hoort en ziet de onbeminde dochter niet wat een geliefde dochter hoort en ziet.

Je bent wat je bent.

Zo’n kind die dat hoort gelooft in haar eigen werkelijkheid. Allereerst heeft dat kind de durf om zichzelf vanaf haar vroege kwetsbare begin zelf bloot te leggen.

Iets heel anders hoort de dochter van een liefdeloze moeder. Het patroon hoe de liefdeloze moeder met haar dochter communiceert kan aanzienlijk verschillen. Ik heb die patronen verzameld uit gesprekken.

Aangezien ik noch een therapeut of een psycholoog ben, zijn de namen die ik ze heb gegeven niet wetenschappelijk, maar gekozen voor de duidelijkheid.

De kennis van deze verschillende patronen kan je helpen om deze beter te begrijpen en te herkennen.

Wellicht ga je daardoor nu beginnen om er mee om te gaan.

Verschillende patronen kunnen natuurlijk gecombineerd worden en sluiten elkaar niet uit.

1. Minachtende narcistische moeder.

Je moeder kan je negeren, zelfs als je denkt dat het haar zal trots maken. Daarbij kan ze jouw prestatie afdoen als onbelangrijk of op een andere manier ondergraven.

Evenwel ga je op den duur twijfelen aan de geldigheid van je eigen emotionele behoeften. Voor wie ook is bevestiging krijgen en zoeken hoogst belangrijk in de opvoeding.

Als je dat niet krijgt voel je je onwaardig. Daarbij heb je een diepe, hartverscheurende twijfel aan jezelf. Maar al die tijd blijft het gevoel van een intens verlangen naar liefde en waardering.

Het is alsof je moeder je letterlijk niet naar je luistert en je niet hoort. Als ze vraagt of je honger hebt wacht ze het antwoord niet af.

Op elke vraag die ze je stelt negeert ze jouw antwoord en maakt plannen voor jou.

Zoals bijvoorbeeld op “Wat wil je dit weekend doen?” “Welke kleren wil je hebben?” Uiteraard zal ze nooit vragen hoe je je voelt of wat je over iets denkt. Wat jij denkt is immers irrelevant voor haar.

Dit soort afwijzend gedrag kan gaan van kwaad naar erger. Het kan strijdlustig worden, veranderen naar een actieve agressieve houding. De moeder kan zich nog meer terugtrekken, tot aan een volledige ontkenning van wat er heeft plaatsgevonden.

Bij het kind echter, dat genetisch de nabijheid zoekt van haar moeder, zal de behoefte aan die aandacht en liefde voor haar moeder niet verminderen als ze die niet krijgt.

Integendeel het niet ontvangen van bevestiging versterkt die behoefte en de dochter zal meer een actieve vraag stellen op den duur.

“Waarom ga niet niet meer met mij om?” “Hou je nog van mij, mama?” “Waarom heb je me vergeten?”

De dochter zal ook zoeken naar een oplossing voor dit probleem. Waarschijnlijk zal de dochter eerst denken dat ze meer moet presteren of een prijs winnen, om die liefde te krijgen.

moeder parental alienation syndrome pas om gaan met narcisme goed genoeg VKoN johanpersyn.com

2. De controlerende narcistische moeder.

In veel opzichten is dit een andere vorm van de afwijzende narcistische moeder. Hoewel dit gedrag zich heel anders presenteert.  Immers de belangrijkste schakel is dat de controlerende moeder haar dochter niet meer afwijst maar ook niet erkent.

Deze moeders micromanagen hun dochters. Intussen weigeren ze actief de geldigheid van hun woorden of keuzes te erkennen. Daardoor boezemen deze moeder een gevoel van onveiligheid en hulpeloosheid in bij hun nakomelingen. Het grootste deel van dit gedrag wordt gedaan onder het mom van voor het kind zijn “eigen bestwil.”

De boodschap is, effectief, dat de dochter onvoldoende in staat is om zelfstandig in iets te functioneren. Uiteindelijk betekent dat dat ze niet kan worden vertrouwd om een goed oordeel te vormen. In het algemeen vindt de controlerende moeder dat de dochter niet zonder de begeleiding van haar kan.

3. De afwezige narcistische moeder.

Emotioneel niet beschikbare moeders zijn mensen die zich actief inhouden bij benadering van hun dochter. Kortom die haar de nodige liefde weerhouden, terwijl het wel wordt verleend aan een ander met als doel nog een grotere schade te berokkenen.

Wees ervan bewust dat alle kinderen genetisch zijn gevormd om te vertrouwen op hun moeders dankzij de evolutie.

Een moeder kan evenwel emotioneel losgekoppeld zijn van haar dochter.

Deze gedragingen kunnen bestaan ​​uit een gebrek aan fysiek contact zoals geen knuffelen, geen geruststellend gebaar. Maar dat kan ook geuit worden als  ongevoeligheid voor kreten of uitingen van emoties van een kind.  Ook haar behoeften als het kind ouder wordt worden niet gezien. Natuurlijk ook , letterlijk verlaten en verstoten.

Letterlijke verlaten laat zijn eigen speciale littekens na.

Vooral in een cultuur die gelooft in de automatische aard van de moeder met liefde en instinctief moeder gedrag. Dat is evenwel voor veel pleegkinderen een mythe.

Naast het feit dat dat tergend pijnlijk is, is het ook verbijsterend.

Kinderen kunnen vroeg te maken hebben met scheiding van hun ouders. Het kind kan dan eerst terecht komen bij de mama.  Vervolgens na problemen bij de vader, eventueel met een stiefmoeder waar dan half broertjes en half zusjes bij komen. Het kind zal niet begrijpen waarom het zijn moeder niet meer ziet. Daardoor is zijn positie heel onzeker. Doordat het geen emotionele feedback krijgt van eenzelfde persoon waar het vertrouwen mee opgebouwd wordt, heb je een achterstand in ontwikkeling.

Dat laat zo’n dochter emotioneel hongerig en wanhopig achter. Ook als de emotionele strijd vermindert doordat ze een ander familie, grootouder, tante of oom of pleeggezin vindt heeft het kind schade als het zij  positie niet begrijpt en de onzekerheid niet verdwijnt. Structuur is immers heel belangrijk voor een kind.

Zo’n slecht gehechte dochters zijn vaak plakkerig in volwassen relaties en hoeven constante geruststelling van vrienden en geliefden.

4. De verstikkende narcistische moeder.

Terwijl de eerste twee soorten gedragingen moeders beschrijven die afstand nemen van hun kinderen, is de verstikkende narcistische moeder het tegenovergestelde.

Deze moeders kennen geen grens tussen hen en hun dochters.

De moeder gebruikt de behoefte aan liefde en aandacht van het kind voor een ander doel. Ze erkennen ook niet de eigen persoonlijkheid van het kind. Terwijl leven ze ook dikwijls van de prestaties van hun kinderen die ze zowel verlangen als aanmoedigen.

Dikwijls verwerven deze moeders een bijzondere bekendheid en hebben die ook geen schaamte.

Terwijl de dochter van een afwijzende, afwezige of niet beschikbaar mama “verdwijnt” als gevolg van onoplettendheid en onder- ouderschap zit deze dochter in een kluwen van de mama. Daardoor wordt elk gevoel van eigenwaarde door de mama ingeslikt.

Een gezonde en afgestemd moederlijke relatie biedt veiligheid en vrijheid om te zwerven.  Eenmaal het kind groot genoeg wordt het kind vrijgelaten uit de armen van haar mama. De verstikkende narcistische mama respecteert dat niet.

5. De Strijdlustige narcistische moeder.

“Open” oorlogvoering kenmerkt deze vorm van interactie. Hoewel ik “open” tussen aanhalingstekens plaats om een duidelijke reden.

Deze moeders zullen hun agressief gedrag nooit bekennen. Daarbij zijn ze meestal heel voorzichtig om dit te tonen in het openbaar. Inbegrepen in deze groep zijn de moeders die actief hun dochters denigreren, superkritisch, intens jaloers of hun kroost onderling laten concurreren.

De strijdlustige narcistische moeder maakt gebruik van machtsspelletjes. Ik weet dat de woorden machtsspel en “moeder” ongerijmd zijn gecombineerd in één enkele zin.

Het kan niet beter gezegd worden dan dat uiteindelijk de kern van de macht van de narcistische ouder over een kind niet alleen bestaat omdat zij als ouder in de wereld van het kind wonen. Deze moeders  bepalen hoe die wereld moet worden gecreëerd.

Een kind is geen partij voor deze strijdlustige narcistische moeder. De strijdlustige narcistische moeder is zelfs meer gevaarlijk dan alle andere patronen omdat ze er zal voor zorgen dat haar mening op zodanige wijze worden gecommuniceerd dat het kind ze internaliseert.

Veel dochters melden dan ook dat ze zich pijnlijk verantwoordelijk voelen omdat ze zich als dochter onwaardig voelen.

Dat werkt zo verlammend net als bij het ontbreken van moederlijke liefde.

Schuld en schaamte is wat de strijdlustige narcistische moeder meestal gebruikt als wapens.

De strijdlustige moeder maakt gebruik van verbale en emotionele  mishandeling om te “winnen”. Maar het is verkeerd te veronderstellen dat ze haar toevlucht niet tot fysieke kracht zou nemen.

Zij rationaliseert haar gedragingen als noodzakelijk wegens gebrek aan karakter bij de dochter.  Ook durft de moeder te beweren dat de dochter een slechte aard heeft.

Dit is echt gevaarlijk terrein en leidt tot zwaar psychisch lijden bij de dochter.

6. De Onbetrouwbare narcistische moeder.

Dit is in veel opzichten het moeilijkste gedrag voor een dochter om mee om te gaan, omdat ze nooit weet of de “goede mama” of de “slechte mama” zal verschijnen.

Alle kinderen vormen mentale beelden van hoe relaties in de echte wereld zijn op basis van hun band met hun moeders. Echter deze dochters internaliseren op den duur dat een emotionele band beladen, onzekere, en zelfs gevaarlijk kant zijn.

Het gebrek aan zelfvertrouwen dat ze ontwikkelen is terug te voeren op hun narcistische moeder, die vreselijk emotioneel onbetrouwbaar en kritisch is over het algemeen. In het bijzonder dat deze onbetrouwbare moeder zonder pinken kan overgaan van afwijzend naar uitlachend gedoe over hun dochter.

Meestal glimlacht deze moeder als er andere mensen bij zijn. Toch weet de dochter nooit wat ze kan verwachten. Ze kan ondraaglijk aanwezig zijn en vervolgens op onverklaarbare wijze afwezig zijn. Eerst denk je dat dit het gevolg is van de manier hoe je hebt gereageerd.  Meestal na een tijdje besef je dat ze doet wat ze zelf voelt, zonder enige gedachte of reden aan haar dochter.

Door dit gedrag blijft de stem van de moeder de dochter achtervolgen, vooral wanneer het leven moeilijk wordt. Dat heeft haar een zeer onzeker gevoel.

7. De zelfverheerlijkende narcistische moeder.

Deze moeder ziet haar dochter zoals ze zichzelf ziet op alle vlak.  Haar dochter is slechts een verlengstuk van zichzelf en niets meer. De kluwen moeder richt geheel de aandacht op haar kind. Deze moeder controleert haar betrokkenheid als die past bij haar eigen. Ze is niet in staat om empathie te voelen, maar manipuleert alle optreden en meningen van anderen met betrekking tot haar dochter.  De band zelf met de dochter is oppervlakkig.

De tactiek die ze gebruikt om haar dochter te manipuleren en te controleren bestaat er in zich tegenover haar dochter zelf te verheerlijken, in die mate dat de dochter een minderwaardig gevoel krijgt.

Deze moeders zien er vaak geweldig uit aan de buitenkant. Ze zijn meestal aantrekkelijk en charmant wanneer je hen ontmoet. De zelfverheerlijkende moeder besteedt veel aandacht aan hun huizen, en kunnen een bewonderenswaardig talenten en carrière hebben. Bijgevolg zal dit de onbeminde dochter nog meer verwarren en isoleren.

Het is, helaas, makkelijker om anderen te doen erkennen en dit zelf te ontdekken dat je voor de moeder de rol van Assepoester speelt als je woont in een kelder.  Iedereen weet dat je moeder een vreselijk mens is, zoals de slechte stiefmoeder in het verhaal van de gebroeders Grimm dan wanneer je te doen hebt met een succes vrouw.

8. De vragende narcistische kind moeder.

Zelfs op jonge leeftijd kan de dochter een helper van de narcistische kind moeder worden of zelfs de moeder van haar eigen moeder.

Soms ontstaat dit patroon wanneer de moeder op zeer erg jong leeftijd kinderen heeft die ze eigenlijk niet aankan.

Meestal heeft die moeder dan ook weinig geld en geen steun. Zo’n dochter van 5 jaar leert dan al heel vroeg koken, de was doen en het huis schoon maken. Maar als ze ouder wordt is de situatie dezelfde gebleven, zij moeten blijven aandacht geven aan de jongere broers en zussen. Wat echter gebleven is is dat de moeder de dochter nog steeds zeer kritisch behandelt.

Dochters van alcoholisch of drugsverslaafde moeders of degenen die lijden aan onbehandelde depressies kunnen zich ook bevinden in een helpers rol, ongeacht hun leeftijd.

Er zijn ook “fragiele” moeders die hun interactie met hun dochters ook op die manier doen. Dat wil niet zeggen dat deze moeders niet van hun dochters houden. Deze kindmoeders missen echter de capaciteit om te reageren op de gevoelens van hun kinderen. Soms kan dit gedrag verholpen worden met therapie of interventie.

Dochters van deze fragiele moeders melden dan ook dikwijls verzoening en begrip in de volwassenheid daar deze moeders geen narcistische stoornis hebben.

 

moeder johanpersyn.com VKoN blog over narcisme a daughter may outgrow your lap, but she will never outgrow your heart

Prachtige moeders zijn geen perfecte menselijke wezens.

Ondanks dat we allen er de voorkeur aan geven om te geloven dat de moeder hersenen patronen hebben om haar kroost lief te hebben, is dit niet zo.

Het is het kind dat genetisch is uitgerust met een krachtige behoefte aan aandacht als hulpmiddel om te overleven.

Het is geschat dat min of meer de helft van ons het geluk bestaat uit het hebben van moeders die variëren van “geweldig” tot “goed genoeg.”

Dit wil niet zeggen dat deze moeders per definitie “perfecte”-menselijk wezens zijn.

Ze maken ook fouten.

Op een of ander moment kan een moeder een minder gelukkige gedrag vertonen zoals in een van deze vormen van interactie van een liefdeloze moeder.

Het gebeurt, maar het is geen patroon.

Deze moeders ontbreken echter niet een eigenschap wat we empathie noemen.

Of je het gebrek daaraan kunt verhelpen bij jezelf, zou ik graag horen in de commentaren hieronder.

U kunt lid worden van mijn Facebook Groep  Support voor volwassen kinderen van narcistische ouder of begin een gesprek met me op mijn Facebook profiel hier.

Johan Persyn

PS : Vindt u dit artikel interessant, leerrijk, controversieel, of hebt u eens kunnen glimlachen van herkenning en erkenning? 

 

Aanverwante teksten

Heb je een narcistische moeder? Doe de test ! (Engelstalig)

 

Mothers Who Can’t Love EBOOK A Healing Guide for Daughters

Moederwond EBOOK

Play
Print Friendly, PDF & Email
Advertisements

Wat betekent deze tekst voor U?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.