Zelfhelpers, zelfzorgers, traumaherstellers, traumaverwerkers, samen vrij en verbonden!

naar Home: klik op de afbeelding

Menu

zoeken in Archieven
zoeken in Categorie*en

Narcistische moeder patroon herkennen & herstellen Deel 1

Het is waar dat alle dochters met een liefdeloze mama gemeenschappelijke ervaringen hebben.

Het ontbreken van moederlijke warmte en waardering vervormt het gevoel van eigenwaarde van hun dochters. In het bijzonder maakt het narcistische moeder gedragspatroon dat ze het vertrouwen missen voor nauwe emotionele banden.

Immers een moeder communiceert met haar dochter via blik, gebaar, en woord. In het algemeen hoort en ziet de onbeminde dochter niet wat een geliefde dochter hoort en ziet.

Je bent wat je bent.

Zo’n kind die dat hoort, gelooft in haar eigen werkelijkheid. Allereerst heeft dat kind de durf om zichzelf vanaf haar vroege kwetsbare begin zelf bloot te leggen.

Iets heel anders hoort de dochter van een liefdeloze moeder. Het patroon hoe de liefdeloze moeder met haar dochter communiceert kan aanzienlijk verschillen. Ik heb die patronen verzameld uit gesprekken. Omdat ik noch een therapeut of een psycholoog ben, zijn de namen die ik ze heb gegeven niet wetenschappelijk, maar gekozen voor de duidelijkheid.

De kennis van het narcistische moeder gedragspatroon kan je helpen om deze beter te begrijpen en te herkennen.

Misschien ga je daardoor nu beginnen om er mee om te kunnen gaan.

Verschillende patronen kunnen natuurlijk gecombineerd worden en sluiten elkaar niet uit.

1. Minachtende narcistische moeder.

Je moeder kan je negeren, zelfs als je denkt dat het haar zal trots maken. Daarbij kan ze jouw prestatie afdoen als onbelangrijk of op een andere manier ondergraven.

Echter, ga je op den duur twijfelen aan de geldigheid van je eigen emotionele behoeften. Voor wie ook is bevestiging krijgen en zoeken hoogst belangrijk in de opvoeding.

Als je dat niet krijgt, voel je je onwaardig. Daarbij heb je een diepe, hartverscheurende twijfel aan jezelf. Maar al die tijd blijft het gevoel van een intens verlangen naar liefde en waardering. Het is alsof je moeder letterlijk niet naar je luistert en je niet hoort. Als ze vraagt of je honger hebt wacht ze het antwoord niet af.

Op elke vraag die ze je stelt negeert ze jouw antwoord en maakt plannen voor jou.

Bijvoorbeeld op “Wat wil je dit weekeind doen?” “Welke kleren wil je hebben?” Uiteraard zal ze nooit vragen hoe je je voelt of wat je over iets denkt. Wat jij denkt, is immers niet van toepassing voor haar.

Dit soort afwijzend gedrag kan gaan van kwaad naar erger.

Het kan strijdlustig worden, veranderen naar een actieve agressieve houding. De moeder kan zich nog meer terugtrekken, tot aan een volledige ontkenning van wat er heeft plaatsgevonden.

Bij het kind echter dat genetisch de nabijheid zoekt van haar moeder, zal de behoefte aan die aandacht en liefde voor haar moeder niet verminderen als ze die niet krijgt. Integendeel het niet ontvangen van bevestiging versterkt die behoefte en de dochter zal meer een actieve vraag stellen op den duur.

“Waarom ga je niet meer met mij om?” “Hou je nog van mij, mama?” “Waarom heb je me vergeten?” De dochter zal ook zoeken naar een oplossing voor dit probleem. Waarschijnlijk zal de dochter eerst denken dat ze meer moet presteren of een prijs winnen, om die liefde te krijgen.

2. Het controlerende narcistische moeder gedragspatroon.

In veel opzichten is dit een andere vorm van de afwijzende narcistische moeder. Hoewel dit gedrag zich heel anders presenteert.  Immers de belangrijkste schakel is dat de controlerende moeder haar dochter niet meer afwijst, maar ook niet erkent.

Deze moeders micromanagen hun dochters.

Intussen weigeren ze actief de geldigheid van hun woorden of keuzes te erkennen. Daardoor boezemen deze moeder een gevoel van onveiligheid en hulpeloosheid in bij hun nakomelingen. Het grootste deel van dit gedrag wordt gedaan onder het mom van voor het kind “zijn eigen bestwil.”

De boodschap is, effectief dat de dochter onvoldoende in staat is om zelfstandig in iets te functioneren. Uiteindelijk betekent dat dat ze niet kan worden vertrouwd om een goed oordeel te vormen. In het algemeen vindt de controlerende moeder dat de dochter niet zonder de begeleiding van haar kan.

Vroegkinderlijk trauma in de eerste levensjaren.

3. Het afwezige narcistische moeder gedragspatroon.

Emotioneel niet beschikbare moeders zijn mensen die zich actief inhouden bij benadering van hun dochter. Kortom, die haar de nodige liefde weerhouden, terwijl het wel wordt verleend aan een ander met als doel nog een grotere schade te berokkenen.

Wees ervan bewust dat alle kinderen genetisch zijn gevormd om te vertrouwen op hun moeders dankzij de evolutie.

Een moeder kan echter emotioneel losgekoppeld zijn van haar dochter. Deze gedragingen kunnen bestaan ​​uit een gebrek aan fysiek contact zoals geen knuffelen, geen geruststellend gebaar. Maar dat kan ook geuit worden als ongevoeligheid voor kreten of uitingen van emoties van een kind. Ook haar behoeften als het kind ouder wordt, ziet ze niet. Natuurlijk ook, letterlijk verlaten en verstoten.

Letterlijke verlaten laat zijn eigen speciale littekens na.

Vooral in een cultuur die gelooft in de automatische aard van de moeder met liefde en instinctief moeder gedrag. Dat is echter voor veel pleegkinderen een mythe. Naast het feit dat dat tergend pijnlijk is, is het ook verbijsterend.

Kinderen kunnen vroeg te maken hebben met scheiding van hun ouders. Het kind kan dan eerst terecht komen bij de mama.  Vervolgens na problemen bij de vader, eventueel met een stiefmoeder waar dan half broertjes en halfzusjes bij komen.

Het kind zal niet begrijpen waarom het zijn moeder niet meer ziet.

Daardoor is zijn positie heel onzeker. Doordat het geen emotionele terugkoppeling krijgt van eenzelfde persoon waar het vertrouwen mee opgebouwd wordt, en daardoor krijgt het kind een achterstand in ontwikkeling.

Dat laat zo’n dochter emotioneel hongerig en wanhopig achter. Ook als de emotionele strijd vermindert doordat ze een andere familie, grootouder, tante of oom of pleeggezin vindt, heeft het kind schade als het zijn of haar positie niet begrijpt en de onzekerheid niet verdwijnt. Structuur is immers heel belangrijk voor een kind.

Zo’n slecht gehechte dochters zijn vaak plakkerig in volwassen relaties en hoeven constante geruststelling van vrienden en geliefden.

narcistische moeder gedragspatroon
Hoe een bloeiend leven hebben na narcistisch misbruik?

4. Het verstikkende narcistische moeder gedragspatroon.

Terwijl de eerste twee soorten gedragingen moeders beschrijven die afstand nemen van hun kinderen, is de verstikkende narcistische moeder het tegenovergestelde. Deze moeders kennen geen grens tussen hen en hun dochters.

De moeder gebruikt de behoefte aan liefde en aandacht van het kind voor een ander doel. Ze erkennen ook niet de eigen persoonlijkheid van het kind. Terwijl leven ze ook dikwijls van de prestaties van hun kinderen die ze zowel verlangen als aanmoedigen.

Dikwijls krijgen deze moeders een bijzondere bekendheid en hebben die ook geen schaamte.

Terwijl de dochter van een afwijzende, afwezige of niet beschikbaar mama “verdwijnt” als gevolg van onoplettendheid en onder- ouderschap zit deze dochter in een kluwen van de mama. Daardoor wordt elk gevoel van eigenwaarde door de mama ingeslikt.

Een gezonde en afgestemd moederlijke relatie biedt veiligheid en vrijheid om te zwerven.  Eenmaal het kind groot genoeg wordt het kind vrijgelaten uit de armen van haar mama. De verstikkende narcistische mama respecteert dat niet.

Het misbruikerprofiel: Wie zijn de misbruikers?

De kennis over het stellen van grenzen is waarschijnlijk fout.

Zelfgenezend Vermogen Activeren? 15 Praktijktips & Uitleg

Systeem voor herstel zelfliefde tekort

Narcistische moeder gedragspatroon herkennen & herstellen. Deel 2

Plannen en documenteren om gedragspatronen te herkennen.

artikels over ouderschap

Geplaatst

in

,

door

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Voeg je bij 4.590 andere abonnees