De rol van kinderen in een scheiding.

Kinderen ervaren angst en boosheid tijdens het scheidingsproces.

“Wat gaat er met me gebeuren?” Het hebben van specifieke informatie over wat er zal veranderen is belangrijk. Hetzelfde geld voor wat hetzelfde zal blijven. Die informatie helpt ook om de zorgen van de kinderen over zowel ouders, hun broers en zussen te verminderen. Maar ook hun huisdieren, hun vrienden en hun uitgebreide familie spelen een belangrijk rol. De rol van kinderen mag zeker niet onduidelijk zijn. Integendeel ze zou op de eerste plaats dienen te komen.

Ze zijn boos dat hun wereld op hun kop wordt gezet. Tevens zijn ze angstig door de gevoelens van verlatenheid.  De veranderingen in levensomstandigheden zal het inboeten zijn van een zeker gewoongeworden comfort.

Terzelfdertijd is er de schuld en angst voor het onbekende. Evenzeer zijn ze vaak bang dat de scheiding op een bepaalde manier hun schuld is. De rol van kinderen kan niet de verantwoordelijkheid nemen zijn voor één of beide ouders.

In het algemeen zijn deze gevoelens normaal, maar moeten worden herkend en behandeld.

Hier zijn de voornaamste risicofactoren die de rol van kinderen in een scheiding negatief beïnvloeden.

  • Lopende conflicten tussen ouders, vooral wanneer het misbruikend is en / of gericht op kinderen.
  • Verminderd vermogen voor ouder of arm ouderschap.
  • Gebrek aan toezicht op kinderactiviteiten.
  • Meervoudige familieovergangen (echtscheiding, hertrouwen, andere echtscheiding).
  • Problemen met mentale gezondheid van ouders.
  • Chaotisch, instabiel huishouden.
  • Verminderde ouder-kinderrelaties.
  • Economische achteruitgang van de nieuwe gezinnen.

De rol van kinderen in een scheiding moet zo weinig mogelijk afwijken van vroeger.

Het is het gemakkelijkst voor kinderen als ze belangrijke relaties kunnen onderhouden. Vanzelfsprekend als ze naar dezelfde school en activiteiten kunnen gaan zal hun structuur in tact blijven tijdens de scheiding.  Onder deze omstandigheden is het absoluut belangrijk dat ze hun huisdieren kunnen behouden. Bovenal beschouwen ze hun huisdieren als knuffeldieren.  Het behouden van structuren en routines die kinderen het minst verstoren, is ook belangrijk. Natuurlijk zullen hun behoeften in de loop van de tijd vaak veranderen.

Ouders moeten op de hoogte blijven van hoe de overgang tijdens de scheiding hun kinderen beïnvloeden. Met als doel  om te voorkomen dat kinderen het gevoel krijgen dat hun leven niet meer onder controle is dienen we waar nodig bij te sturen.

De rol van kinderen kan niet getuigen zijn voor of tegen een ouder.

Rechtbanken willen meestal niet dat kinderen getuigen in een echtscheiding of een getuigenis afleggen met betrekking tot een ouder waar zij al dan niet willen mee verder samenleven.

In de eerste plaats is het oneerlijk om kinderen in het midden te zetten. Hetzelfde als ze de rol gegeven worden om te beslissen wie ze “liefde” zullen geven of welke partij ze moeten kiezen.

Immers kinderen willen meestal beide ouders gelukkig maken. Zij zullen achteraf schuld voelen voor het kiezen van één van de ouders over de andere.

Rechtbanken erkennen dat kinderen beide ouders in hun leven zouden moeten hebben.  Met dit in gedachten zullen ze een professionele geestelijke gezondheidszorgwerker de kinderen laten interviewen. Die gezondheidswerker zal dan aanbevelingen doen aan het Hof.

Alles bij mekaar, is de manier waarop het scheidingsproces verloopt van grote invloed op de geestelijke gezondheid van uw kinderen.

Narcisten en het beëindigen van een relatie

Hoe ouders hun eigen sterke emoties beheren en hun huwelijk beëindigen en een nieuwe manier van leven creëren, maakt een groot verschil voor hun kinderen.

Geen enkele van deze punten weet een narcist op een goede manier aan te pakken. Zijn emoties kan hij al zeker niet onder controle houden. Het liefst van al wilt hij de relatie verder in zijn voordeel gebruiken.  Je moet ook niet verwachten dat het narcisme zal minder door die scheidingservaring. Meestal creëert de narcist een complete chaos.

Het is absoluut noodzakelijk dat ouders leren hoe ze conflicten kunnen beheersen die verbaal of fysiek vijandig, frequent, intens of gericht zijn op de kinderen. De soorten conflicten die het schadelijkst zijn voor kinderen is de blootstelling aan huiselijk geweld en misbruik. Dat is vooral zeer giftig voor kinderen. Vergeet ook niet dat dikwijls de kinderen kiezen voor diegene die de grootste misbruiker is. In het algemeen gesproken echter is verantwoordelijk ouderschap respectvol gedrag jegens de andere ouder van het kind.

De rol van kinderen kunnen een wapen of boodschapper zijn voor de narcist.

Vraag niet uw kinderen om de boodschapper te worden “Vertel uw Papa dat hij te laat is met zijn kind te ondersteunen.”

Het is belangrijk om te realizeren dat het oneerlijk is om het kind in de rol van de boodschapper te zetten.

Ook uw kind gebruiken als een wapen in de onderhandelingen is oneerlijk.

Een tactiek die vaak gezien wordt, is de toegang tot de kinderen te beperken.  Een van de partners hoopt dan om in ruil daarvoor of met als doel betaling van meer financiële steun af te dwingen.

Kinderen hebben behoefte aan ouderschapstijd met beide ouders. Het maakt niet uit of een kind alleen bereid is om tijd door te brengen met één van de ouders. Boven alles dient het kind aangemoedigd te worden tijd met beide ouders door te brengen. De enige voorwaarde natuurlijk is dat géén van de ouders een psychopaat is of een ziekelijke narcist.

Laat de advocaten dat regelen aan de onderhandelingstafel en niet de kinderen.

Kinderen hebben meestal geen advocaat nodig tijdens een echtscheiding of voogdij proces.

Echter, als je betrokken bent bij een hoge conflict echtscheiding zoals met een psychopaat of ziekelijke narcist, dan kan het nodig zijn voor het Hof om een ​​bijzondere curator te benoemen. Vooral als bewaring of hoederecht een centraal thema is is een curator onvermijdelijk.

Een bijzondere curator kan worden benoemd om een ​​kind te vertegenwoordigen.

Een bijzondere curator is een neutrale derde partij.  Vaak is de curator een ervaren advocaat of een geestelijke gezondheidszorgwerker.  In het bijzonder heeft de curator als taak het kind te vertegenwoordigen bij het Hof. Hij  zorgt voor het beste belang van het kind. Dat kan belangrijk zijn als co-parenting met een narcistische ex niet blijkt te lukken.

De behoefte aan een bijzondere curator kan noodzakelijk zijn als een ouder een fysieke of mentale gezondheidsprobleem heeft. In dit geval heeft het probleem een invloed op het ouderschapsvermogen. Dikwijls wordt dan niet gezien dat dan precies de partijen gebruik maken van het kind als een pion in de scheiding. Dit gebeurt vaak wanneer één van de ouders een manipulatieve narcistische ouder is. Helaas zijn niet alle sociale werkers van het fenomeen narcisme op de hoogte. Ook het concept van ouderverstoting wordt meestal verkeerd begrepen.

Veel conflicten gaan over de voogdij en de ouderschapstijd.

De bijzondere curator zal onafhankelijke aanbevelingen doen aan het Hof. Hij doet dit in het beste belang van het kind. Volgens deze intentie zal hij dus aanbevelingen doen met betrekking tot de ouderschapstijd.  Ook andere domeinen worden behandeld zoals de vakanties, bewaring en interacties met elke ouder.

In dit geval zullen de partijen doorgaans de kosten delen van de bijzondere curator.

Taak van de ouders : extra liefde geven tijdens het scheidingsproces betekent dikwijls dubbel zoveel voor de niet-NPD

Ouders moeten niet streven om de kinderen een rol in een echtscheiding te laten spelen. Integendeel ze dienen ervoor te zorgen dat ze extra liefde, begeleiding, steun, begrip en veiligheid krijgen tijdens het scheidingsproces.

Het is belangrijk om te erkennen dat de echtscheiding een grote impact heeft op de kinderen. Om deze reden waar het nodig is raad ik aan om een professionele geestelijke gezondheidszorgwerker te raadplegen. Die expert kan  voor therapie en begeleiding zorgen. Op die manier kunnen de kinderen geholpen worden om om te gaan met hun woede en angst.

Johan Persyn

Indien dit artikel voor u een hulp is, kan dit ook een hulp betekenen voor uw kennissen. Met deze intentie vraag ik u  daarom te like, te becommentariëren en te sharen. Dank je wel.

Aanverwante teksten

Sigmund Freud Nederlandse editie 1: Formuleringen over de twee principes van het psychisch gebeuren ; Ter introductie van het narcisme ; Rouw en melancholie ; Aan gene zijde van het lustprincipe ; Het masochisme als economisch probleem

The Narc Decoder Understanding the Language of the Narcissist

AUGUSTINUS MYSTICUS mystiek, narcisme en echoisme bij Augustinus, geillustreerd aan Confessiones en Enarrationes in Psalmos

Narcs and Wreckreation The Unedited Version

Eikels en teven ouderverstoting

Begrijpen en omgaan met narcisme. Hoe maak ik van een olifant weer een mug?

Gefeliciteerd met je burn-out in 7 stappen weer stralen

 

Deel uw gedachten met ons want samen kunnen we opzettelijk de wereld verrijken door waarde aan elkaar toe te voegen.