Narcistische kwetsbaarheid is bodem voor racisme.Deel 2

Narcistische kwetsbaarheid is bodem voor racisme.Deel 2

Uitbarsting van narcisme en racisme.

Maar het is de systematische gaslighting (in de maatschappij – school – geschiedenis – de ondervertegenwoordiging op elk niveau)  die heeft bijgedragen aan de situatie waarin we ons bevinden vandaag waar narcistische kwetsbaarheid de bodem is voor racisme.

ga naar deel 1

Noem mij cynisch maar instituties die vragen om online een intensiviteitstraining te doen terwijl er systematische onderdrukking is in de samenleving daar zit een vreemde hypocrisie in het voorstellen van de zaken.

We vragen mensen om naar de andere kant te kijken, omdat ze van mening zijn dat het slechts 1 slechte appel is in de mand, terwijl het een slechte boom is. Maar wordt die boom wel onafhankelijk onderzocht?

Wanneer het over ideologieën gaat ( -isme) hebben narcisme en racisme heel veel gemeenschappelijk.

Als je nadenkt over wat narcisme feitelijk is dan weet je dat het o.a. een gebrek aan empathie is. Narcisme en racisme is ook een gebrek aan zelfbewustzijn. Narcisten denken dat ze meer rechten hebben. Maar in feite worden we allemaal zonder keuze heel kwetsbaar geboren en hebben we niet te kiezen welke huidskleur we hebben.

Narcisme en racisme gaat over arrogantie en pathologisch liegen. Narcisten gedragen zich superieur en hypocriet. Onder dit alles ligt een zwaar gevoel van onzekerheid.

Zo doe een stap terug.

Denk eens na over deze patronen die ik zo net heb opgelijst. Het zijn de echte patronen die onderliggend zijn aan racisme.

Geen empathie hebben voor andere mensen is het echte onderliggend patroon voor racisme. Voor anders gekleurde mensen of zogenaamd mensen van een ander ras heeft de racist geen zelfbewustzijn over het privilege dat hij of zij heeft door zijn eigen groep.

Vinden dat je meer macht hebt omwille van je kleur is racisme.

Racisten vinden dat ze meer op van alles recht hebt dan een ander ras.

Ze vinden dat je minachting mag hebben voor andere mensen omwille van de kleur van iemands huid. Ze voelen zich superieur aan andere mensen omwille van hun kleur.

Racisten hebben ook een afgunst die irrationeel is (sowieso).

Ze zijn jaloers over elke hulp die een vluchteling krijgt. Alsof vluchten voor een oorlog een misdaad is. Elke gekleurde burger wordt over dezelfde kam geschoren met criminaliteit. Ze zijn jaloers ondanks dat velen in datzelfde land bijdragen aan de economie en belasting betalen.

Alle gekleurde mensen en minderheidsgroepen zijn plots profiteurs volgens de racisten. Maar deze racisten reizen wel graag naar die landen waar de “vreemdelingen” van afkomstig zijn om daar te profiteren en zich als superieur te gedragen.

Er zijn mensen die misbruik maken van andere groepen op basis van ras. Mensen zijn blind over langdurige historische patronen. Zo is het verplaatsen van de doelstellingen voor mensen met een ander kleur en het instellen van een ongelijk speelveld voor andere rassen een echt nadeel.

Ze zien die ongelijke eisen niet als een probleem.

Onzekere mensen zijn erg gevaarlijk.

Hun angst en hun perceptie van constante dreiging van de buitenwereld omdat hun ego’s zo fragiel zijn maakt ze zeer schichtig, impulsief en gevaarlijk.

Onzekere mensen halen uit naar anderen als een manier om hun onzekerheden te compenseren.  Hun fragiele ego’s en onzekere identiteiten vormen de kern van narcisme en racisme. We kunnen hier een beetje springen en beweren dat ze ook de kern van racisme vormen.

Ik denk dat deze parallellen zeer verontrustend zijn.

Laat me je vertellen waarom, want zoals ik vaak al zei narcisme is eigenlijk vrij resistent tegen verandering.

Voor een narcistische persoon om zelfs een kans te hebben dat ze het narcistisch patroon bij zichzelf herkennen is zeer klein. Dan zouden ze moeten beseffen dat ze andere mensen niet genoeg waarderen.

Ze zouden er dienen aan te werken om hen beter te behandelen. Dan zouden ze actie moeten ondernemen om hun gebruikelijke afwijzende en devaluerende behandeling van anderen te remmen.

Maar zijn ze zich bewust van hoe hun acties andere mensen beïnvloeden? Meestal wel, maar dat zet hen niet aan om te veranderen. Ze genieten van de pijn die ze veroorzaken.

Om te veranderen wordt dan 24/7 bewust van jouw woorden en acties.  Verontschuldig je als je het verkeerd hebt gedaan. Kan een gematigde narcist nog zijn gedrag bijsturen, maar naarmate meer narcist naarmate het moeilijker wordt om dit gedrag te veranderen, al wil die persoon dat tijdelijk wel?

Nu, om de zoveel tijd is er een uitzondering waar een narcist verandert.

Maar dat is niet de regel. We zien enkele veranderingen. Maar over het algemeen daders met al die kenmerken in hun persoonlijkheidsstijl zullen niet veranderen. Ze veranderen zeker niet op vraag van een geliefde, familielid of vriend.

Gezien de parallellen met racisme wat doen we?

Want met deze uitbreiding van narcisme naar racisme, besef ik wel dat dit op het eerst zicht klinkt als een domper op je enthousiasme om racisten te bestrijden. Dit betekent dat bij racisten het niet erg waarschijnlijk is om hun racisme te veranderen.

Dus moeten we betere gevechten kiezen en in plaats van ons te concentreren op het omkeren, overtuigen en deradicaliseren van racisten, moeten we deze kwesties systematisch aanpakken.

Er is veel dat kan worden geleerd van mensen die aan de verkeerde kant van een narcist stonden door te kijken naar wat ze hebben meegemaakt.

Mensen hebben narcistisch misbruik ervaren.

Mensen die narcistisch misbruik ervaren worden vaak niet geloofd.  Hun zorgen worden geminimaliseerd. Mensen vertellen hen dat ze moeten vergeven. Mensen vertellen hen om niet zo boos te zijn.

Hen wordt verteld om te begrijpen dat het niet is hoe deze andere persoon is. Hun ervaringen is slechts een akkefietje.

Hen wordt verteld dat de dader volledig veranderd is.  Dat die mensen zijn gewoon een narcist of egoïst is. Of dat die persoon gewoon zo is, en dat je het moet aanvaarden.

Ze zijn gewoon moeilijk. Dus moet je het niet zo serieus nemen. Die persoon heeft ook zijn goede kanten toch?  Het kan toch geen monster zijn? Kijk eens 90% van de tijd is hij of zij lief, of heeft hij of zij gedronken?

Er is een probleem dat wel, maar probeer nu toch eens wat verdraagzamer te zijn. …

narcistische kwetsbaarheid bodem racisme
De groeitaken voor stimulering van het zelfgenezendvermogen bij trauma!

Maar zijn onze verdomde systemen niet opgezet om narcisten te belonen?

Ze worden vaak onze leiders.  Narcisten verdienen meer geld dan andere.  Ze pesten en onderdrukken mensen op hun klim naar de top.  Narcisten worden aangemoedigd en mogelijk gemaakt door gezinnen, culturen, religies, de samenleving en sociale media.

En de meerderheid van hen zijn nu ook nog racisten, of gaan in sommige omstandigheden dat eerder subtiel aanpakken, of tegenstrijdige boodschappen uitzenden. Ze draaien rond de pot om kleur te bekennen, als dat hen meer voordeel heeft.

Op basis daarvan, als we de racisten echt niet kunnen veranderen, moeten we ons richten op systemen. We moeten ons richten op het aanpakken van systemen die racisme aanmoedigen en mogelijk maken. Nu zijn dit vaak precies dezelfde systemen die narcisme en racisme mogelijk maken en aanmoedigen. Mensen maken die realiteit mogelijk.

Het maakt dus geen verschil als je iemand confronteert met zijn narcisme en racisme

De ideeën waarop ze zich baseren wel, en de systemen die dat racisme en narcisme bestendigen daarmee moeten we het publiek bewust maken. Vermijd dus je te richten op personen, want die komen toch te vallen voordat de systemen veranderen.

De systemen die narcisme bekrachtigen in onze maatschappij dienen aangepakt te worden.

Het zijn dezelfde systemen die racisme in onze samenleving doen groeien. Een gebrek aan empathie met anderen is niet iets dat sporadisch voorkomt.

Pesten en haatzaaierij is niet iets dat sporadisch voorkomt. Het is niet fel overdreven, noch is het een verkeerd begrepen spelletje of humor.

Het is niet beperkt tot kleine hoeveelheden gezinnen, net zoals pesten niet beperkt is tot enkele bedrijven en scholen.

Mensen zeggen dat er te weinig aan gedaan wordt.

Ze zeggen dat het toch niet kan veranderen.

Dat heeft te maken met hoe politie optreedt zeggen ze.

Dat racisme heeft te maken met hoe de media gebeurtenissen duiden.

Racisme wordt bevorderd door hoe in de media haatzaaierij toegelaten wordt in de commentaren.

Dat racisme heeft te maken met hoe het juridisch systeem reageert op misbruik. Dit ondersteunend systeem van racisme heeft te maken hoe het beleid van de huizenmarkt en arbeidsmarkt wordt gevoerd.

Door al die verschillende aspecten te bundelen mag het toch wel duidelijk zijn dat het systematisch misbruik is.

Door al die systemen aan te pakken kunnen we de trend veranderen dat er nog meer mensen in narcistische en/of racistische zin ontwikkelen.

Het is natuurlijk goed om ondertussen mensen te helpen van hun trauma te herstellen.

Als je zogenaamd je eigen opinie hebt over mensen van een andere kleur dan is dat niet zomaar een opinie (waarschijnlijk hou je die niet voor jezelf). Het is ook een ontmenselijking van die groep.

Dit is een opinie die haat zaait, die de ongelijkheid bevordert. Een opinie die systematisch aanzet tot misbruik is een opinie die kwetst.

De kans echter dat de narcist verandert is zeer klein, net zoals de kans dat de racist verandert.

Ze weten immers dat er verschillende systemen zijn die hen ondersteunen. Als we blijven argumenteren met de narcist en/of racist dan geven we hem wat hij graag heeft. Dan kan hij of zij dat doen waarvan ze genieten: pesten, intimideren, vernederen, zich superieur gedragen …

Wat kunnen we wel doen aan racisme?

Als gezinnen kunnen we onze kinderen onvoorwaardelijke liefde geven. Dat is niet hetzelfde als hen voortdurend ophemelen, we kunnen hen opvoeden tot anti-narcist en anti-racist. We kunnen hen een warme thuis geven en die dingen systematisch doen waardoor ze zich niet ontwikkelen als diep zeer onzekere personen.

Racisme ontmoedigen

Heel de discussie rond praktijktesten rond discriminatie op de huizenmarkt en sollicitatiemarkt  is zo’n voorbeeld hoe we racisme kunnen ontmoedigen in plaats van bekrachtigen. We moeten onderzoeken en dan toepassen om het draagvlak voor racisme en narcisme te vernietigen.

Er was een groot draagvlak voor de toepassing van systemen die onze gezondheid moeten waarborgen tijdens de corona-crisis. Zo dienen ook de aanbevelingen om narcisme en racisme te verminderen om gezet te worden in beleid.

“Vind ik leuk” verantwoordelijkheid

Dien jij eens na te gaan bij je “vind ik leuk” ‘s van de afgelopen jaren of daar personen bij zitten waarvan jij vermoedt dat ze racistisch en/of narcistisch zijn, ook dat is uw persoonlijke verantwoordelijkheid?

Ook daarmee verminder je het draagvlak van narcisme en racisme. Je kunt nagaan of die personen die je leuk vindt of ze een bewijs leveren van empathisch te zijn.

Doen die “vind ik leuks” arrogante uitspraken. Pesten en intimideren ze in de sociale media?  Of verontschuldigen ze zich bij foute uitspraken. Je kunt een factcheck doen over hun uitspraken.

Als deze personen een patroon vertonen van leugens en van gaslighting (oa minimaliseren van de systematische feiten) dan kun je vermoeden dat het een narcist is.

Eigen vooroordelen

Je kunt natuurlijk ook beginnen met je eigen vooroordelen te onderzoeken.  Ga je eigen onzekerheden aanpakken? Jezelf opvoeden in een systematische aanpak van anti-racisme en anti-narcisme is een must.

Solidaire acties en contacten met minderheidsgroepen

Het opzetten van solidaire acties met de hulpverleners was/is daar een goed voorbeeld van. Geweldloze actie met in acht name van de nodige distancing en dragen van maskers is daar een goed voorbeeld van.

De instanties inschakelen die de mensenrechten dienen te bewaken (kinderarmoede, kinderrechten, Unia, armoede). Er dient waarschijnlijk ook een instantie (commissaris) te komen die de rechten van de bejaarden, en mensen met een beperking vrijwaart.

Het spreekt vanzelf dat de systemen die de ongelijkheid bevorderen en ons klimaat vernietigen daar mee te maken hebben. Personen die ook in die materie blijven ontkennen zijn vaak dezelfde die racisme en narcisme ontkennen. Ze ontpoppen zich tot haatzaaiers en intimideren activisten.

Transparante systemen die veel maatschappelijke macht hebben.

We dienen meer transparante systemen van assessment en accountabiliteit te creëren in de systemen die hoge mate van maatschappelijke macht hebben.

In die systemen van hoge maatschappelijke macht kunnen niet alleen onafhankelijke journalisten verantwoordelijk zijn voor toezicht. Onafhankelijke experten en onafhankelijke audits dienen te worden uitgevoerd.

En deze systemen omvatten, maar zijn niet alleen beperkt tot politiewerk. Dit omvat politiek, rechtsstelsels, onderwijs, militair, bedrijfsleven, gezondheidszorg.

Dit zijn systemen die een enorme macht hebben over het vormgeven van volwassenen en in het geval van scholen en kinderen in de gezondheidszorg in een samenleving

Deze systemen kunnen werken onder een gekleurd gezag en schade aanrichten met maatschappelijke uitsluiting.

Deze systemen zijn kwetsbaar voor historische faciliteren en houden intergenerationele patronen op hun plaats. 

Wanneer de mensen die momenteel aan de macht zeggen dat ze niet denken dat we problemen hebben rond ras is het zeer foutief en verwarrend vooral voor de meest kwetsbare mensen. Dat alles klinkt net als narcisme en narcistisch misbruik. 

Voor de mensen met wie ik werk en praat over narcisme en racisme in familiesystemen is dit vaak intergenerationeel.

Overgrootouders, grootouders, ouders en het vergt veel psychologisch werk om de generatie te zijn die het uiteindelijk beëindigt.

Familieleden excuseren misbruik gedrag door te zeggen dat is gewoon hoe hij is.  Wees niet zo gevoelig. Deze gaslighting begint in de kindertijd. Het blijft in de volwassenheid niet alleen met familieleden, maar ook met partners. Dan wordt het onderhouden door een samenleving die pestkoppen en onderdrukkers een vrijbrief geeft.

Het is geen film die we meemaken.

Dus zoals ik al zei en ik herhaal mezelf dat we echt niet de narcist  kunnen veranderen dus het is logisch dat we waarschijnlijk niet veel racisten kunnen veranderen. 

Er zijn niet veel transformationele momenten anders dan in films wanneer de racist wordt bekeerd en het licht ziet.

Aangezien veel racisten waarschijnlijk ook narcistisch zijn hebben we weinig kans op verandering door hen aan te pakken.  

Maar alles is niet verloren.

Ieder van ons kan werken aan het veranderen en aanpakken van systemen die van oudsher zijn bevooroordeeld.

Hoe doen we dit. We moeten open-minded en bereid zijn om te zien hoe systemen die u kan hebben geloofd niet billijk zijn. 

Verandering is moeilijk, maar van scholen tot werkplekken naar media en zelfs tot toegang tot gezondheids- en geestelijke gezondheidszorg,  is het niet billijk en eerlijk gelijkwaardig met gelijke kansen voor iedereen. 

Velen van ons kennen alleen de systemen die we kennen.

Maar we moeten allemaal open staan om te horen wat er mis is met bestaande systemen en manieren te vinden om ze te herstructureren.

Niet-defensief luisteren op dit moment in de geschiedenis is alles.

Iedereen die hier naar luistert die ooit ruzie heeft gehad met een narcist, weet dat een defensief argument geen argument is voor een narcist. Geef de narcist en racist geen forum.

Buiten deze dienen we aan weerszijden bereid te zijn om te horen wat niet werkt. Zelfs als het iets is zoals een instelling waarin u gelooft. 

Streef voor scholen die bereid zijn om echte gesprekken over racisme te hebben en in staat zijn om systemische ongelijkheden in het onderwijs systemen van de kleuterschool tot graduatie en professionele school aan te kaarten. 

Waar zijn trouwens die pedagogen die zich vragen stellen bij een onderwijsbeleid dat 10% van de kinderen die ‘uitgevallen’ zijn bij het heropstarten na de lockdown? Welke politicus vindt dat  een goed resultaat?

Stop met het toestaan van kapotte systemen om door te gaan.

Stop met het in staat stellen van mensen die in onderwijssystemen werken en die dingen willen doen zoals het altijd is gedaan.

Stem en stem en onthoud dit.

Uw politicus is in dienst van u.  

Je betaalt de belastingcenten die hun salaris betalen.

Reik uit naar hen en maak dat ze verantwoording afleggen aan u en niet alleen aan hun grote donoren waar ze de zitpenningen opstrijken.

Als het je niet bevalt wat ze doen verander je stem of overweeg om uzelf kandidaat te stellen. 

We kunnen het politieke bedrijf schoonmaken in dit land op alle niveaus, van gemeenteraden tot de regering. Mensen hoeven alleen maar bereid te zijn om op te treden om de plaats en het gesprek te veranderen.   Als je iets ziet, zeg dan iets.

Degenen die de macht hebben en een verantwoordelijkheid om zich uit te spreken dat ze gebruik maken van hun voorrecht om kwetsbare mensen te helpen.

Het is niet een kracht die iedereen heeft.

Jouw ervaringen met narcisten gebruiken.

Het is interessant om te weten dat in narcistische familiesystemen als iemand niet iets had gezegd of op zijn minst had geprobeerd om de kinderen te beschermen dat leven van dat kind niet zou veranderd zijn.    

Maar de meeste mensen doen dat niet voor een kind.  

Dezelfde regels gelden voor systemen. 

Als je de macht hebt om zinvolle verandering te maken, als je het voorrecht hebt en mensen naar je luisteren, gebruik het dan.

Wees bedachtzaam en empathisch

Elke dag kunnen we ons allemaal in de positie van een andere persoon plaatsen en zelf-nadenken over hoe onze woorden hen beïnvloeden en of we alles uit de kast halen om hen te helpen. Er wordt van jou levenslang leren gevraagd.

Doe dit in elke ontmoeting die je hebt. 

Wanneer we iemand respecteren besteden we volle aandacht om ze te horen en met hen te spreken op een doordachte manier.

Als elke persoon dit doet in elke interactie zou het zo’n andere wereld worden. 

Op dit moment leven we in een wereld waar te veel mensen het leven zien als een machtsgreep.  Oefen beleefdheid in je eigen leven, zelfs als het niet wordt beoefend door anderen en zie altijd de gemeenschappelijke menselijkheid.  

Verspil je tijd en geld niet.

Als ik werk met mensen die narcistische relaties proberen te veranderen, richten we ons niet op het veranderen van de narcist. Dat is een verspilling van hun tijd en geld en een verspilling van mijn tijd. 

We richten ons op hen te begrijpen waarmee ze te maken hebben en geven hen tools om zichzelf te herstellen en hun geestelijke gezondheid te behouden.

Dat doen we om al die energie die ze verspilden aan de narcistische relatie om te zetten in het opbouwen van gezonde relaties met de mensen om hen heen. 

Het is precies hetzelfde principe als we gesprekken voeren over racisme.

Elke dag wordt een keuze om een rechtvaardiger empathische, zelfbewuste en maatschappelijke samenleving te creëren.  

We zijn allemaal,  elke persoon op deze planeet in een deel verantwoordelijk voor het mogelijk maken van wat wel en wat niet werkt. We kunnen een groot deel onrechtvaardig in de samenleving veranderen. Het omarmen van verandering kan betekenen dat je de bestaande regels loslaat die gewoon niet werken.

Voor mij, het begrijpen van giftige persoonlijkheid stijlen is niet alleen over het helpen van mensen met slechte giftige ouders en pestende bazen. 

Structuren die narcisme en racisme handhaven zijn gelijklopend

Het gaat over het begrijpen van de samenleving en macht en hoe bestaande structuren narcisme en racisme handhaven en schade toebrengen aan de mensen die deze systemen zouden moeten beschermen.  We moeten een samenleving aanpakken die steeds beter is voor onze gezondheid

Laten we stoppen met het stimuleren van deze patronen en van het gaslighten van onszelf en anderen. 

Niet meer zeggen dat is gewoon hoe hij is of het is altijd zo geweest.

 Als je dat wilt stoppen moet stoppen met een patroon te voeden die dat in stand houdt.  Als dat is gewoon hoe hij is stel dan een grens of beter nog ga weg.

Want als dat inderdaad is hoe hij is dan is er echt geen noodzaak om nog te communiceren met hen.

Neem het publiek weg en de onderdrukkers zullen altijd instorten. 

Desmond Tutu schreef ooit als je neutraal bent in situaties van onrecht heb je gekozen voor de kant van de onderdrukker.

Als samenleving zullen we niet beginnen te genezen totdat we beginnen met het beschermen van elkaar en in staat zijn om elkaars pijn te genezen en beginnen met het vechten van de juiste gevechten. 

Dit zijn systemische gevechten.

We moeten opnieuw weten hoe narcisme en narcistisch misbruik oorspronkelijk werkt in familiesystemen.

Waar komen veel van de kwalen van de wereld vandaan? 

Systemische afbraak systemische onderdrukkingen.

Systemen die niet bereid zijn om dat aan te pakken, want het is een stuk makkelijker om te blijven doen op de manier zoals ze altijd hebben gedaan, zelfs als ze onrechtvaardig beledigend en pijnlijk werken dienen te veranderen. 

We kunnen zoveel leren van de verschillende lessen die we in ons leven leren.

Voor mij is narcisme en racisme de toxiciteit, de toxiciteit van de gerelateerde patronen zoals het rechthebben, onburgerlijkheid, onfatsoen, arrogantie, al die dingen die een wake-up call zijn om gaslighting te begrijpen en de invalidatie van het bestaan van mensen. 

Laten we een pagina uit dat boek halen en uitzoeken hoe we dit gesprek kunnen verheffen en zelf een verschil maken.

Er is iets te leren van uw individuele toxische relatie.  

Het wordt een lens waardoor we kunnen de grotere sociale problemen die we hebben in de samenleving zien.   

We kunnen dit doen en het gaat lang duren. Het kan heel goed zijn dat de begunstigden van die inspanning mijn zonen en kleinkinderen, en achterkleinkinderen zijn. 

Ik ben bereid om dit te doen en vol te houden, want ik denk dat iedereen, de kinderen, de  kleinkinderen, de achterkleinkinderen overal een beter resultaat op een meer vreedzame, gezonde en rechtvaardige wereld verdienen.

Respectvol van mening verschillen

Terwijl ik dit artikel schrijf weet ik dat niet iedereen die dit leest het met mij eens is. Ik respecteer dat. Maar de laatste paar jaar van mijn leven is zeer gericht om ervoor te zorgen dat mensen die kwetsbaar zijn daadwerkelijk de informatie die ze nodig hebben krijgen om hen te helpen een deel van hun macht terug te nemen en om kwetsbare mensen te beschermen.

Dus nogmaals ik respecteer dat velen van jullie een verschil van mening hebben en dat is absoluut prima. Zij kunnen hun ideeën daarover uitwisselen als dat met respect wordt gedaan want dat is de enige manier waarop we gaan samenleven in dit land, in deze wereld.

Ik zie een gemeenschappelijke menselijkheid en ik zie in ieder mens gedeelde strijd en gedeelde pijn, maar we moeten de systemen ontmantelen die mensen systemisch onderdrukken en mensen bevoorrechten ten opzichte van anderen.

Ik ben bereid om dit uit te houden want ik denk dat iedereen en overal, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen een beter uitzicht op een meer vreedzame en rechtvaardige wereld verdienen.

Wat er gebeurt als je niet systematisch werkt aan je zelfliefde tekort?

Ronduit bewust liegen en bizarre situaties creëren.

Gratis bronnen narcisme – traumaherstel

Hoe doe je het werk voor zelfgenezing: boek Dr Nicole Lepera video

Veel mensen geven de heerschappij over het einde van hun giftige relatie aan de narcist

Narcistische woede: De reactie op confrontatie eigen gedrag D2

Krijg je online resultaten met Melanie Tonia Evans! Dl 3

Het complimenteren van de narcist

Ons bewust worden van intergeneratie trauma

UMC Utrecht Hoe kunnen we u helpen?

De gemotiveerde mensen in je gemeenschap.

Hoe ga je het verlies aan identiteit herstellen van narcistisch misbruik?

over samenleving

door

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Disclaimer/Vrijwaring

Door toegang te krijgen tot deze blog, of video erken je, begrijp je en ga je ermee akkoord dat de inhoud van die video/blog geen therapie is en niet bedoeld is om therapie te verstrekken en het vormt geen medisch, juridisch of ander professioneel advies en/of behandeling. Je erkent en begrijpt dat auteurs van deze blog/video geen erkende therapeuten zijn, psychiaters, psychotherapeuten, artsen of andere medische, psychologische en/of psychiatrische professionals en gaat ermee akkoord om indien nodig de juiste medische en/of therapeutische behandeling te zoeken.

Jij erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord, en verklaart dat je gekwalificeerd bent voor de aard van de inhoud van deze blog en video, in goede gezondheid en in een goede fysieke en mentale conditie om deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Je bent het er verder mee eens en verbindt je, dat als je op enig moment van mening bent dat je deelname aan een activiteit die voorkomt in een video, in een groeitaak, of blog, of video’s jezelf of anderen zou kunnen in gevaar brengen, je zult weigeren om hieraan deel te nemen. Of als een dergelijke activiteit is begonnen, onmiddellijk verdere deelname aan dergelijke activiteit zal stoppen. Als je deelneemt aan een activiteit, doe je dat vrijwillig en willens en wetens en je alle risico’s van materiële schade, persoonlijk letsel en/of overlijden voor jezelf of anderen op zich neemt voortvloeiend uit je deelname aan dergelijke activiteiten.

Voeg je bij 4.606 andere abonnees