Zelfhelpers, zelfzorgers, traumaherstellers, traumaverwerkers, samen vrij en verbonden!

naar Home: klik op de afbeelding

Menu

zoeken in Archieven
zoeken in Categorie*en

De wereld haten en leven met een familie!

Wie zijn vader, moeder, broers en zuster, vrouw en kinderen niet haat, kan zijn volgeling niet zijn, kan geen mens zijn ‘in zijn geest’.

Hij wordt bij deze woorden niet alleen geleid door de gedachte aan die vele mensen, die tot diep in hun leven bezeten zijn van hun narcistische ouders, gevangen in liefde-haat, verwrongen in onverhelderde frustrerende emoties. Dan is het een grote stap om de wereld haten in de praktijk te brengen.

Daar zal hij ook wel van geweten hebben. Maar hij weet nog meer. Bloedbinding en familieverband worden in deze tergende messiaanse spreuk gelijkgesteld aan overgeërfd bezit en aangeboren ballast.

Blijkbaar misschien, meestal of soms functioneren ze zo. Het zijn waarden die een mens, toch, dreigen vast te klemmen in deze bestaande orde; die het hem praktisch onmogelijk maken om te verlangen naar onbegrensde broederschap.

Het zijn grootheden, bezittingen die het verleden voortzetten – zo vader, zo zoon.

Wie leven wil in het licht van de toekomst, wie geestverwant wil zijn van de toekomstmens, moet iedere smaak van bloed en bodem vergeten: moet niet meer terugverlangen naar welke moederschoot ook, naar die veilige geborgenheid waarin een mens nog onverantwoordelijk en onaanspreekbaar is.

Maar moet zich alleen maar nog laten leiden door het verlangen dat ooit de wezenlijkste verwantschap tussen alle mensen openbaar zal worden.

Meer dan zoon van je vader, en vader van je kinderen en man van je vrouw, en broer van je zuster, ben je mens voor ieder mens in solidaire en niet-narcistische zin.

Dat betekent: ben je verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de minste van de mensen. Dat is het gezinsverband waarin je tot je wezen, tot je recht zult komen. Dat is: het woord van God, de wil van God, aanhoren en doen.

Van dat oneindige perspectief dat even wijd is als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, mag je door niets of niemand worden afgehouden.

En als je vader en je moeder en je vrouw en je kinderen je hiervan afhouden, moet je ze haten. Misschien houden ze je er niet van af. Dan hoef je ze niet te haten.

Als ik mijn eigen leven niet haat, kan ik hem niet volgen, kan ik niet zijn reisgenoot zijn.

Ik moet mij losmaken van het beeld dat ik mij van mezelf en mijn relaties gevormd heb – al die angsten, ficties, vastomlijnde beginselen, mijn status, mijn prestaties en idealen, wat ik wel en wat ik niet kan, wat ik moet van die en die.

Het is schijn en geen waarheid; verleden tijd en geen toekomst. Je eigen leven en de wereld haten betekent: niet berusten in jezelf zoals je nu bent. Weten: er is meer leven dan nu, er is toekomst.

Deze wereld haten, uit kracht van het visioen van gerechtigheid deze bestaande orde te minachten voor de minste van de mensen, er niet in geloven, niet willen passen in het dodelijke schema van de status quo, heren en knechten, niet geliefd willen zijn bij hen die deze slavendienst uitmaken.

Deze wereld haten.

Hoe je het ook toelicht, gemakkelijk verstaanbaar zal dit woord nooit worden.
Deze wereld haten, is weten: de bestaande orde, de historisch zo gegroeide situatie, en alles wat daarin gelding heeft, codes, afspraken, wetten, de schema’s van prestatie, productie, traditie, alles waarin deze wereld haar kracht zoekt – rijkdom, afkomst, wijsheid, vaderlijk of moederlijk gezag: dat alles leidt niet tot het koninkrijk van God. Het leidt tot niets, tot geen leven.

Waar zijn ze, de grote weters, de hooggeleerden, de goed praters van deze wereld?

Heeft God de wijsheid van deze wereld niet als dwaasheid ontmaskerd? Deze wereld met al haar wijsheden, heeft hem niet gevonden. In deze wereld gevangen, is een mens tot geen gerechtigheid, tot niets goeds in staat.

In dit bestel dat hij, als een halfblinde, mee aan de gang houdt, is hij vervreemd van zijn oorsprong en komt hij niet tot zijn recht, is hij zondige. Zelf vervreemd en onterecht, kan hij niet anders dan vervreemding veroorzaken en onrecht aandoen aan anderen.

Deze wereld haten, betekent: inzien dat de hoogste prestatie, de hoogste wijsheid van deze wereld is dat ze een mens aan de wurgpaal brengt. Jezus gekruisigd is: ieder mens die sterft als slaaf, een verworpene.

Zo is dus deze wereld, dit dodelijk regime dat de minste mensen worden uitgeworpen als slaven.

Wie de wereld haten, heeft haar doorzien en ontmaskerd als een onleefbaar bestel, als doem en dodelijk schema. Geloven in Jezus Messias, die dit inzicht heeft geleefd en losgemaakt, betekent: niet meer gevangen zijn in dit bestel, niet langer onder de verzekerde bewaring gesteld van deze wet.

Maar vrij, om toe te leven naar een nieuwe wereld waarin van kracht zal zijn wat Paulus schreef aan die Korinthiër: ‘het minste van de wereld, het verachte, heeft Hij uitverkoren – wat niet bestaat dat heeft hij uitverkoren om te ontkrachten het bestaande.’

Je moet wel weten wat deze vrijheid je kost; wat je nu voortaan te wachten staat.

Jezus van Nazareth zegt: je zult door ouders, broers, familieleden en vrienden worden afgeschreven als een krankzinnige. Gelukkig ben je, zegt hij, als de mensen je haten, verachten, verwerpen, om dit visioen.

Je zult vijanden maken, mensen tegen het lijf lopen die onnadenkend, grof, stompzinnig, cynisch, agressief, al naar gelang, zullen proberen je in het oude bestel terug in te slepen; die je geloof in het visioen zullen bespotten; die je zullen verafschuwen en gevaarlijk vinden, omdat je hun bezittingen, of hun ideeën over recht en onrecht, bezit en diefstal, te nakomt.

Ze zullen je voor hun overheden slepen, en je veroordelen. Vrees niet, de Heilige Geest, het visioen zelf, zul je je de woorden ingeven die je dan moet spreken. Kun je het verdragen, vijanden te hebben?

Je kunt veel dragen als je niet meer met bezittingen beladen bent, je kunt veel hebben als je niets meer hebt. Laat me weten of je het eens of oneens bent? Ik antwoord graag.

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw commentaar en like.

Lees meer


Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Voeg je bij 4.587 andere abonnees