Inspirerende bron over complex trauma : Jon G. Allen Phd mentaliseren.

We moeten helder over het kwaad denken.

Vandaag de dag is de beschrijving van duivelse praktijken  gemeengoed geworden met de escalatie van het nieuws over terrorisme. De “oorlog tegen het terrorisme” omvat een heftige  woordenstrijd.  We horen van ‘kwade rijken’ en ‘kwade ideologieën’.

Immers net als ‘terrorist’ verwijst ‘kwaad’ altijd naar iemand anders dan de spreker — altijd hij, haar of hen.

Nooit wordt er over kwaad gesproken in de ik of wij (Kapitan, 2003) positie. Ons meest veroordelende woord, beladen met bovennatuurlijke boventonen is sterk gepolitiseerd in combinatie met terrorisme. Het ‘kwaad’ is net zo emotioneel geladen als elk woord zou kunnen zijn.

Bovendien kunnen toeschrijvingen van het kwaad bijdragen aan het bestendigen van het kwaad. Dat kan  in die mate dat we anderen met het woord demoniseren. We moeten helder over het kwaad denken.

Het kwaad is slecht vanwege zijn onlosmakelijke verband met trauma:

De traumatiserende gevolgen van het kwaad vangen onze aandacht. Ze boezemen angst in en veroorzaken onze woede. Het vooruitzicht van trauma terroriseert ons.

En het kwaad traumatiseert dubbel:

niet alleen brengt het schade toe, maar ook de nutteloosheid en onbegrijpelijkheid maakt de schade bijzonder moeilijk te verdragen. Zo is kwaad doen diepgaand en doordringend traumatiserend.

Kwaad is bedreigend voor ons geloof – geloof in de goedheid en zinvolheid van de wereld evenals de zinvolheid van het religieus geloof.

Jon Allen gaat in op psychologische oorzaken en gevolgen van het kwaad.

Hij begint met het verhelderen van de begrippen trauma en kwaad. Vervolgens presenteert hij zijn stelling dat het concept van geestblindheid het kwaad en het trauma dat daaruit voortkomt verlicht.

Vervolgens expliciteert hij het concept van geestblindheid door het bespreken van de omgekeerde, mentaliserende aandacht voor mentale toestanden in anderen en zichzelf.

Jon Allen stelt voor dat het bevorderen van mentaliseren een manier is om het kwaad te bestrijden en daarmee een basis voor hoop.

Jon Allen PhD over hechtingsrelatie:

Jon Allen PhD over Biomania dat Stigma bevordert:

Heb je vragen over complex trauma? Laat ze ons weten.

Lees Meer Kijk meer.

cover book mindblindness

Mindblindness. An Essay on Autism and Theory of Mind. Paperback Hardcover.

In Mindblindness presenteert Simon Baron-Cohen een model van de evolutie en ontwikkeling van mindreading. Hij beweert dat we de hele tijd goed lezen, moeiteloos, automatisch en meestal onbewust.

Het is de natuurlijke manier waarop we sociaal gedrag en communicatie interpreteren, voorspellen en eraan deelnemen. We schrijven mentale toestanden toe aan mensen: toestanden zoals gedachten, verlangens, kennis en intenties.

Baron-Cohen concludeert op jarenlang onderzoek dat kinderen met autisme lijden aan mindblindness als gevolg van een selectieve beperking in mindreading.

Voor deze kinderen is de wereld in wezen verstoken van mentale zaken. Baron-Cohen ontwikkelt een theorie die steunt op gegevens uit de vergelijkende psychologie, uit ontwikkelings- en uit neuropsychologie.

Hij betoogt dat specifieke neurocognitieve mechanismen zijn geëvolueerd die ons in staat stellen om te lezen, om acties te begrijpen, om blikken als betekenisvol te interpreteren en om de taal van de ogen te decoderen.

mentalizing cover book

Mentalizing in the Development and Treatment of Attachment Trauma. Paperback   Ebook.

Dit boek combineert de nieuwste kennis uit hechtingsonderzoek en neurowetenschappen om een ​​nieuwe aanpak te bieden voor de behandeling van trauma’s voor therapeuten uit verschillende professionele disciplines en diverse theoretische achtergronden.

Het gebied van trauma lijdt aan fragmentatie omdat  therapieën zich vermenigvuldigen in relatie tot een groot aantal psychiatrische stoornissen. Deze fragmentatie vraagt ​​om een ​​nieuwe klinische benadering voor de behandeling van trauma’s.

Psychologisch alleen zijn.

Door onmiddellijk het probleem en de mogelijke oplossing aan te wijzen, plaatst, Jon Allen de ervaring van psychologisch alleen zijn in ondraaglijke emotionele toestanden als de kern van trauma in gehechtheidsrelaties.

Dit trauma is het gevolg van een mislukking van mentaliseren, dat betekent, empathische afstemming op emotionele nood. Psychotherapie biedt een kans op genezing door het mentaliseren te herstellen. Mentaliseren wil zeggen dat de psychologische afstemming in de context van veilige gehechtheidsrelaties – in de relatie psychotherapie en in andere gehechtheidsrelaties wordt bevorderd.

Het boek geeft een uniek overzicht van veelvoorkomende gehechtheidspatronen in de kindertijd en de volwassenheid. Dit is belangrijk  voor het begrijpen van gehechtheidstrauma, dat het meest opvallend is in mishandeling, maar ook subtieler zichtbaar is in vroege en herhaalde mislukkingen van afstemming in gehechtheidsrelaties.

psychologisch alleen zijn in ondraaglijke emotionele toestanden

coping with trauma Hope trough understanding

Restoring Mentalizing in Attachment Relationships. Treating Trauma With Plain Old Therapy. Paperback   Ebook

Bij het herstellen van mentaliseren in hechtingsrelaties: trauma behandelen met gewone oude therapie, beweert Jon G. Allen, Ph. D. dat de integratie van mentaliseren in hechtingstheorie en onderzoek een solide basis biedt voor traumabehandeling. Dit biedt therapeuten en patiënten een weg tot herstel.

In begrijpelijke taal toegankelijk voor clinici en leken, beschrijft Allen trauma in gehechtheidsrelaties. Hij beoordeelt de literatuur en maakt een overtuigend, evidence-based argument voor de effectiviteit van psychotherapie.

Specifiek rond dit boek presenteert hij een uitgebreid overzicht van gehechtheidstrauma’s over verschillende diagnostische condities. Jon Allen koppelt deze direct aan de psychotherapeutische interventies die het beste werken.

Hiermee kunnen therapeuten vanuit verschillende theoretische kaders, door deze best practices te gebruiken, patiënten met een breed scala aan problemen en stoornissen behandelen

Jon Allen situeert mindfulness en mentaliseren als centraal voor veilige gehechtheid

Hij vestigt de aandacht van clinici op deze meest nodige dimensies van genezingsrelaties.

Daarbij geeft hij een grondige beoordeling van het onderzoek naar hechting, mindfulness en mentaliseren. Immers hij beoordeelt de effectiviteit van de meest populaire traumabehandelingen, waardoor clinici worden uitgerust om patiënten te behandelen in het hele spectrum van traumagerelateerde psychiatrische stoornissen.

Jon Allen gebruikt een nuchtere, conversationele schrijfstijl die het boek toegankelijk maakt voor patiënten en familieleden, maar ook voor professionals

Falen om relatie te maken

Trauma kan het resultaat zijn van flagrante gebeurtenissen, zoals geweld, misbruik en verwaarlozing, of het subtiele, maar doordringende falen om verbinding te maken.

Beide dragen bij aan ontwikkelingspsychopathologie en veroorzaken blijvende emotionele pijn. “Plain old therapy,” volgens Allen, is een waardevolle en bewezen bron voor het aanpakken van trauma’s en het behandelen van patiënten met complexe psychiatrische stoornissen.

Dit fascinerende en bij uitstek nuttige boek moet helpen om psychotherapie te herstellen tot zijn welverdiende status.

handbook mentalized based treatment

The Handbook of Mentalization-Based Treatment. Paperback  Hardcover

In het afgelopen decennium is baanbrekend onderzoek verricht naar mentaliseren. Terzelfder tijd is er ook onderzoek verricht naar het bevorderen van mentaliserend vermogen. Dat is het vermogen om het gedrag van zichzelf en anderen te interpreteren. We interpreteren namelijk gebaseerd op intentionele mentale toestanden, zoals behoeften, verlangens, gevoelens en overtuigingen.

Dit boek is een consolidatie van de huidige kennis en klinische toepassingen. Het brengt een groep internationale experts bij elkaar die op de begane grond van theorie en onderzoek zijn geweest om het concept te verduidelijken.

Er is bovendien belangrijk neurobiologisch en psychosociaal onderzoek te bekijken en de diverse klinische toepassingen te verkennen.  Je zult secties vinden van Conceptuele Stichtingen, Ontwikkelingspsychopathologie, Interventie en Preventie behandelen.

Een biopsychosociale benadering zal worden gebruikt, waarbij nieuw onderzoek in neuro-imaging met psychodynamische en cognitieve perspectieven wordt geïntegreerd.

De behandelde klinische kwesties omvatten ouder-kindinteracties, persoonlijkheidsstoornissen, traumatisch hersenletsel, pesten en risicokinderen.

Van kwetsuur naar litteken. Hulpverlening aan kinderen met complex trauma. Paperback

van kwetsuur naar litteken

traumatic Jon Allen cover book

Traumatic Relationships and Serious Mental Disorders. Helping Survivors, Partners and Families. Paperback

Op unieke manier zal geestelijk, fysiek of seksueel misbruik in hechte persoonlijke relaties vaak resulteren in een trauma dat heel anders is dan het trauma van ongelukken, ziekte of oorlog.

Even belangrijk om te zeggen is dat door creatief gebruik te maken van de gehechtheidstheorie om de veelzijdige uitkomsten van trauma te expliciteren, biedt dit boek een krachtig conceptueel kader.

Bovendien is het  een beknopte, meesterlijke bespreking van een enorme kennisbasis. Encyclopedisch in scope en wetenschappelijk in zijn up-to-date onderzoek van bevindingen.

mentaliseren in kindertherapie cover boek

Mentaliseren in de kindertherapie Paperback

Mentaliseren in beeldende vaktherapie met casuïstiek van Gizella Smet en Wijntje van der Ende. Paperback

Coping with Trauma, Second Edition. EBOOK Hope Through Understanding.

Ten eerste is dit boek gebaseerd op meer dan een decennium van de ervaring van Dr. Allen. Hij leidt leerzame groepen voor personen die worstelen met psychiatrische stoornissen die voortkomen uit trauma.

In essentie zullen lezers essentiële kennis verwerven om het proces van genezing van de complexe wonden van trauma te beginnen.  Ook krijgen ze een gids voor de huidige behandelmethoden.

Heb je vragen dan kunt u bij ons terecht.

Echt bruikbare suggesties

Van kwetsuur naar litteken hulpverlening aan kinderen met complex trauma Paperback

auteurs:

Eileen Tang, Nicole Vliegen, Patrick Meurs

Kinderen met complex trauma (ook gehechtheidstrauma of vroeg ontwikkelingstrauma genoemd) worden in de hulpverlening aangemeld, omdat ze moeilijk in de omgang zijn.

Hun opvoeders, begeleiders en ouders kunnen een gespecialiseerde handleiding gebruiken om deze kinderen zonder kleerscheuren te helpen opgroeien.

Ontwikkelingstaken die bij andere kinderen iets meer ‘vanzelf’ verlopen, of met slechts kleinere hobbels in de weg, zijn voor deze kinderen soms onoverkomelijke struikelblokken of doen de ontwikkeling helemaal vastlopen.

Van kwetsuur naar litteken

Ze krijgen wel eens etiketten als ‘ontwikkelingsgestoord’, ‘gedragsgestoord’, of ‘gehechtheidsgestoord’ opgeplakt. Deze kinderen en hun ouders verdienen een trauma-sensitieve context met veel begrip én professionele kennis. Dit boek wil daartoe bijdragen.

In het boek wordt bekeken hoe moeilijke ervaringen tijdens de eerste levensfase de ontwikkeling van een kind kunnen beïnvloeden, en welke ontwikkeling deze kinderen (vaak adoptie- en pleegkinderen) vervolgens kunnen doormaken. Daarna wordt de lezer meegenomen in de therapieruimte, om er stil te staan bij de processen van verandering en groei die meer constructieve ontwikkelingssporen mogelijk kunnen maken.


Geplaatst

in

,

door

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder! Reactie annuleren

Voeg je bij 4.580 andere abonnees