Zelfhelpers, zelfzorgers, traumaherstellers, traumaverwerkers, samen vrij en verbonden!

naar Home: klik op de afbeelding

Menu

zoeken in Archieven
zoeken in Categorie*en

Veertig dagen: De transformerende werking van volhouden. Deel 3

Het getal veertig “40” heeft opmerkelijke toevalligheden in de Bijbel.

Er waren veertig dagen regen (Gen. 7:17) op het moment van de overstroming, veertig dagen voordat u weer de raaf (Gen. 8: 6), Veertig dagen voor het balsemen (Gen. 50: 3), en van het vasten door Mozes (Ex 24:18; 34:28; Deut. 9:. 9,25), door Elijah (1 Kin 19: 8.), en door Jezus (Mattheüs 4: 2.). Spies waren in het beloofde land veertig dagen (Numeri 13:25.).

Veertig dagen van de proeftijd werd gegeven aan de inwoners van Nineve (Jona 3: 4), de verleiding van Jezus duurde veertig dagen (Lucas 4: 1-2) en Christus verbleef veertig dagen hier op aarde na Zijn opstanding (Handelingen 1: 3)

om gaan met narcisme goed genoeg , veertig dagen
Werktuigen voor traumaherstel vind je hier!

Het nummer 40 is ook symbolisch gebruikt in Ezechiël 4: 6.

Als veertig jaar, de Israëlieten in de woestijn wandelde (Ex 16:35; Num.. 14:34, 32:13).

Er was voor de vrede in Israël veertig jaar (Richt. 3:11, 5:31, 8:28) zijn.

Egypte moest worden verwoest (Ezek.29: 11) en hersteld na (Ezek.29: 13) .Ook, werden veertig slagen toegediend in het straffen van criminelen (Deut 25: 3.)

En de ‘veertig min één’ of negenendertig. wimpers ( 2 Kor 11:24)

Goliath, den Filistijn, nam zijn stand tegen Israël veertig dagen en zowel David en Salomo regeerde over Israël veertig jaar (1 Kin 02:11, 11 (1 Sam 17:16.).: 42).

Is er een gemeenschappelijk thema?

In de zin van spijt / vasten ja, maar er is geen ‘ingestelde tijd’ in de Bijbel voor hoe lang we moeten bekeren of snel.

Nl 7: 4 – Rained 40 dagen en 40 nachten.

Exo 24:18 – Mozes op de berg Sinaï 40 dagen en 40 nachten.

Exo 34:28 – Mozes vastte 40 dagen en 40 nachten Num 13:25 – Israël spioneerde het land 40 dagen Num 14:33 – Israël zwierf 40 jaar.

1Sa 04:18 – Eli geleid Israel 40 jaar 1Sa 17: 16 – Goliath beschimpt Israël 40 dagen.

1 Koningen 19: 8 – Elia’s reis naar Horeb duurde 40 dagen en 40 nachten

Eze 29:12 – Niemand staat door Egypte te gaan voor 40 jaar zal zijn.

JNH 3: – Jona predikte Nineve zou worden vernietigd in 40 dagen.

Mat 4: 2 – Jezus vastte 40 dagen en 40 nachten, dan is de verleiding.

Act 1: 3 – 40 dagen en 40 nachten tussen opstanding en hemelvaart.

Eén van de wetten van de mikwe (een bijeenkomst van wateren voor immersie), is dat het moet Houd minstens veertig Seah, of ongeveer 200 liter water.

Bij de afleiding deze hoeveelheid veertig Seah zagen we dat in zekere zin is dit was gebaseerd op een meting van de mens.

Het is interessant om op te merken dat het concept van veertig een groot aantal malen optreedt in de Torah.

De zondvloed van Noach duurde veertig dagen, Mozes op de berg Sinaï voor “veertig dagen en veertig nachten” toen hij de Thora ontvangen, en de Israëlieten op dezelfde manier bracht veertig jaar in de woestijn.

Er zijn veel andere plaatsen waar we het concept van de veertig vinden in de Bijbel.

Waarom is de nummer veertig zo belangrijk?

Waarom komt het getal 40 als de duur van de tijd zo vaak voor in de Torah?

We zien het begin van een antwoord in de wetten van de bevalling, zoals ze in de tijd van de Heilige Tempel toegepast.

De pijn en zwakte in verband met de bevalling zijn een aanwijzing van de onvolmaaktheid van de menselijke voortplanting, en daarom brengen ze over een staat van “onzuiverheid” in een vrouw die bevallen is.

De Talmoed zegt dat een van de redenen een vrouw moest een offer na de geboorte van een kind was omdat ze zoveel pijn dat ze nooit meer zou zweren om een kind te baren hadden brengen. Talmud – Mas.

Nidah 31b R. Simeon b. Yohai werd gevraagd door zijn discipelen:

Waarom heeft de Torah aan dat een vrouw na de bevalling een offer moet brengen?

Hij antwoordde: Toen ze knielt bij het ​​dragen zweert ze onstuimig dat ze geen gemeenschap meer met haar man zal hebben.

De Torah, daarom, opdat zij een offer moeten brengen. (R. Joseph bedenkingen: Heeft ze niet trots gehandeld in welk geval de absolutie van de eed is afhankelijk van haar spijt.

Bovendien, ze moeten een offer voor een eed voorgeschreven gebracht.

En waarom de Thora bepaalt dat in het geval van een mannelijke [de vrouw schoon is] na zeven dagen en in dat van een vrouw na veertien dagen op de geboorte van een man met wie al verheugen zij betreurt haar eed na 7 dagen, [maar de geboorte van een vrouwelijke] over wie iedereen boos is dat ze betreurt haar eed na veertien dagen.

En waarom heeft de Torah aan dat de besnijdenis op de achtste dag moet gebeuren?

Om te voorkomen dat de gasten zelf niet genieten [8], terwijl zijn vader en moeder zijn niet in de stemming voor. Bevalling, en de pijn die ermee verbonden zijn, is gerelateerd aan onvolmaaktheid van de mens en daarom vraagt ​​”zuivering.

In het spreken van deze zuivering, de Tora zegt:

Leviticus 12: 2-4 “Wanneer een vrouw bedenkt en draagt ​​een mannelijk kind, zo zal zij zeven dagen onrein zijn, als de dagen van niddah … en ze blijven … voor de drieëndertig dagen. … ” het tellen van de benodigde voor zuivering na de bevalling dagen, vinden we een totaal van veertig.

Onze wijzen leren ons dat deze veertig dagen te vertegenwoordigen het moment dat een embryo is om menselijke vorm te bereiken. Vanuit een oogpunt van de Joodse wet, een embryo doet willekeurige toestand als mens niet tot veertig dagen na de bevruchting.

Dit concept is ook bekend uit een wetenschappelijk oogpunt.

Het bekend is dat de menselijke embryo begint herkenbare menselijke vorm aannemen rond de veertigste dag na de bevruchting.

Dit verklaart waarom de overstroming in de Torah beschreven duurde veertig dagen.

Volgens de traditionele interpretaties, de belangrijkste zonde die bracht over de zondvloed was hoererij. De Midrasj zo zegt dat de vloed duurde veertig dagen, omdat de mensen van die generatie “verdraaid het embryo dat wordt gevormd in veertig dagen.” Daarom zal Ik HEM veertig dagen en veertig nachten regenen.

En alle levende stof (YEKUM) die ik heb GEMAAKT ZAL IK uitwissen. R. Berechja zei:. Dat betekent, wat bestaat (kayomaya) daarop R. ABIN zei: Degene die tegen hem is ontstaan ​​[zijn broer].

R. Levi zei dat in de naam van Resh Lakisj: Hij [God] gehouden hem [Cain] in spanning, totdat de zondvloed kwam en veegde hem weg. dus het is geschreven, en Hij uitgewist een iegelijk, die waren ontstaan ​​(Gen. VII, 23).

Het is interessant om op te merken dat de Zohar een soortgelijke reden geeft voor de straf door water. De verdeling van de wateren vertegenwoordigen de originele concept van de Aters onder de diaphram en het water in de hersenen boven de diaphram. “boven water” als het mannelijke element, en de “lagere wateren” als de vrouwelijke.

Daarom is de “bovenste wateren” en “lagere wateren” kwamen samen om hen te straffen.

De Thora zegt dus:

Genesis 07:11 “De veren van de grote diepe waren opengespleten, en de sluizen van de hemels geopend. Ditzelfde concept geldt ook voor Mikveh, die kan worden gemaakt van de regen en bronwater hetzelfde.

Het concept geldt ook voor het geven van de Thora. Dit houdt ook het idee van de geboorte.

Het Joodse volk werden opnieuw geboren onder het verbond van de Thora en de Tora zelf, in de mens wordt overgedragen, moest een geboorte proces te ondergaan.

Zoals  in het geval van de mens, dit was tot veertig dagen dezelfde redenering verklaart ook waarom de Israëlieten veertig jaar in de woestijn doorbrachten.

Toen Mozes spionnen naar het Beloofde Land stuurde om te verkennen, de Tora vertelt ons dat.

Numeri 13:25 “zij terug van spionage het land aan het eind van veertig dagen. ” de spionnen wisten dat de Israëlieten een geestelijke wedergeboorte zouden ondergaan als ze het Beloofde land (de hersenen) ingevoerd om deze wedergeboorte zelf beleven en verslag uit te brengen, de spionnen brachten veertig dagen in het land.

Ze waren niet waardig van het land, echter, en dus brachten ze een slecht verslag terug.

Naar aanleiding van dit rapport, de Israëlieten tegen Mozes rebelleerden, niet het vertrouwen dat God hun het land zou geven.

Er werd toen besloten dat ze veertig jaar moeten doorbrengen in de woestijn, zoals de Thora zegt:

Numeri 14:34 “Naar aanleiding van het aantal dagen waarin je verkenden het land veertig dagen – voor elke dag, zult gij uw zonden voor een beer jaar veertig jaar. ”

Deze veertig jaar vertegenwoordigen nog een ander soort van wedergeboorte de wedergeboorte van een hele generatie die het waard zijn uiteindelijk het invoeren van het Beloofde Land zou zijn.

We zien dat het aantal veertig het proces van de geboorte vertegenwoordigt.

Zoals we al zeiden, is het in verband met de maatregel van de mens. Dit verklaart ook de veertig Seah van water dat de Mikveh moet bevatten. De Mikveh vertegenwoordigt ook de baarmoeder, en dus, deze veertig Seah evenwijdig aan de veertig dagen waarin het embryo wordt gevormd.

Numeri 13: 16-25 Dit zijn de namen van de mannen Mozes zond om het land te verkennen. (Mozes gaf Hosea, zoon van Nun, de naam Joshua.)

Toen Mozes stuurde ze naar Kanaän te verkennen, zei hij: “Ga door de Negev en op naar het gebergte. Zie wat het land uit en de vraag of de mensen die daar wonen zijn sterk of zwak, weinig of veel.

Wat voor soort land wonen ze in? is het goed of slecht? Wat voor steden wonen ze in? Zijn ze dorpsteden of versterkt? Hoe wordt de grond? is het vruchtbare of slecht? Are er bomen op het of niet?

Doe je best om een deel van de vrucht van het land terug te brengen. ”

Het was het seizoen voor de eerste rijpe druiven.

Dus ze gingen en verkend het land, van de woestijn Zin tot aan Rehob, in de richting van Lebo Hamath.

Ze gingen omhoog door de Negev en kwamen in Hebron, waar de Ahiman, Sesai en Talmai, afstammelingen van Enak, leefde. (Hebron was gebouwd zeven jaar voor Zoan in Egypte.)

Toen ze het dal Eskol bereikt, sneden ze een tak die van een cluster van druiven. Twee van hen droeg het op een paal tussen hen, samen met een aantal granaatappelen en vijgen.

Die plaats is het dal van Eskol genoemd vanwege de tros druiven de Israëlieten cut off er. Aan het einde van de veertig dagen keerden zij uit het land te verkennen.

Numeri 14: 29-35 In deze woestijn uw lichaam zal eenieder van u twintig jaar of meer, die werd geteld in de volkstelling en die mopperde tegen mij vallen. Niet een van jullie zal het land Ik zwoer met de hand op te steken om uw huis te maken, behalve Kaleb, de zoon van Jefunne, en Jozua, de zoon van Nun in te voeren.

Zoals voor uw kinderen dat u zei dat er zou worden genomen als buit, zal ik ze in te brengen in het land die u hebt geweigerd genieten. Maar je je lichaam in deze woestijn zal vallen. Uw kinderen zullen hier herders voor veertig jaar, lijden voor je ontrouw, tot de laatste van je lichaam ligt in de woestijn.

Weten wat het is mij tegen te hebben

Veertig jaar lang één jaar voor elk van de veertig dagen dat je het land verkent zal u lijden voor uw zonden en weten wat het is om mij tegen te hebben.’Ik, de HEERE, heb gesproken, en ik zal zeker deze dingen doen om deze hele slechte gemeenschap, die zich tegen mij verzet. Zij zullen hun einde in deze woestijn te voldoen; Hier zullen ze sterven. ”

Numeri 32:13 des Heeren toorn tegen Israël, en Hij deed hen omzwerven in de woestijn, veertig jaren, totdat de hele generatie van mensen die in zijn ogen het kwaad had gedaan was verdwenen.

Deuteronomy 2: 7 De HEERE, uw God heeft u gezegend in al het werk van uw handen Hij waakte over uw reis door dit uitgestrekte woestijn. Deze veertig jaar de HEERE, uw God, met u geweest, en je hebt niet iets wat je ontbrak.

Deuteronomium 8: 1-6 Wees voorzichtig om elke opdracht uit te voeren die ik u geef vandaag, opdat je leeft en om te verhogen en om te kunnen binnenkomen in het land dat de HEERE beloofde onder ede aan uw voorouders.

Weet je nog hoe de HEER, uw God u helemaal in de woestijn leidde?

Om u te verootmoedigen en u op de proef om te weten wat er in je hart, of u zijn geboden zou houden.

Hij verootmoedigde u, deed u honger lijden en dan voeden u met het Man dat gij noch uw vaders hadden bekend, om je te leren dat de mens leeft niet op alleen brood, maar op ieder woord dat komt uit de mond van de HEER. je kleren niet versleten en uw voeten niet gezwollen tijdens deze 40 jaar. Weet dan in je hart dat als een man zijn zoon de les leest, zodat de HEER, uw God, u disciplines.

Houd u aan de geboden van de Heer, uw God, wandelende in zijn wegen en hem te vereren.

Deuteronomium 9: 9-11 Toen ik ging boven op de berg naar de stenen tafelen te ontvangen, de tafelen van het verbond dat de HEERE met u gemaakt had, ik bleef op de berg veertig dagen en veertig nachten; Ik at geen brood en dronk geen water.

De Heer gaf me twee stenen tafelen gegraveerd door de vinger van God. Op hen waren al de geboden van de HEEREN uitgeroepen om u op de berg uit het vuur, op de dag van de vergadering. Aan het einde van de veertig dagen en veertig nachten, de HEERE gaf mij de twee stenen tafelen, de tafelen van het verbond.

Deuteronomium 9: 15-26 Dus ik draaide zich om en daalde van de berg, terwijl het was in vuur en vlam met vuur. En de twee tafelen van het verbond waren in mijn handen.

Toen ik keek, zag ik dat u tegen de HEER, uw God, gezondigd had.

Je had gemaakt voor jezelf een afgod gegoten in de vorm van een kalf. Je had al snel afgeweken van de manier waarop u de HEERE geboden had.

Dus nam ik de twee tafelen, en wierp ze uit mijn handen, ze te breken in stukken voor uw ogen. Toen nogmaals ik viel ter aarde werpen voor de Heer veertig dagen en veertig nachten; Ik at geen brood en dronk geen water, want van alle zonden je had begaan, doen wat kwaad was in de ogen van de HEER was en zo provoceren hem te verwekken.

Ik vreesde de toorn en de grimmigheid van de HEEREN, want hij boos was genoeg met je om je te vernietigen. Maar nogmaals de Heer luisterde naar me. En de HEERE was boos genoeg met Aaron, om hem te vernietigen, maar op dat moment heb ik gebeden voor Aaron ook.

Ook nam ik die zondig ding van jou, het kalf dat u gemaakt had, en verbrandde het in het vuur. Dan verpletterde ik het en maalde het tot poeder zo fijn als stof en wierp het stof in een stroom die naar beneden stroomde van de berg.

Je hebt ook de Heer boos gemaakt op Tabera, in Massa en Kibroth Thaava.

En als u de HEERE uit verstuurd vanaf Kades Barnea, zei hij: “Ga en neem bezit van het land, ik heb u gegeven dat te nemen.”

Maar je kwam in opstand tegen het bevel van de HEER, uw God. Je hebt hem niet vertrouwd of hem gehoorzaamd. Je hebt opstandig geweest tegen de Heer al sinds ik je heb gekend.

Die veertig dagen en veertig nachten lag ik uitgestrekt op de grond voor de Heer omdat de HEER had gezegd dat hij mij zou vernietigen. Ik bad tot de Heer en zei: “O God, de HEER, niet doen vernietigen uw volk, uw eigen erfenis die u verlost door uw grote kracht en uit Egypte met een sterke hand heb uitgeleid.

Deuteronomium 10:10 Nu had ik bleef op de berg veertig dagen en nachten, als ik de eerste keer, en de HEERE luisterde naar me op dit moment en ook het was niet zijn wil om je te vernietigen.

Deuteronomium 25: 1-4 Wanneer mannen een conflict hebben, zijn ze om het te nemen naar de rechter en de jury zal de zaak beslissen, vrijgesproken van de onschuldige en veroordeling van de schuldig is.

Als de schuldige man verdient te worden geslagen, zal de rechter hem gaan liggen en hebben hem gegeseld in zijn aanwezigheid met het aantal wimpers zijn misdaad verdient.

Maar hij moet hem niet meer dan veertig zweepslagen geven.

Als hij meer wordt gegeseld dan dat, zal je broer worden afgebroken in je ogen.

Deuteronomy 29: 5-6 in de veertig jaar dat ik u geleid door de woestijn, heb je kleren niet slijten, noch de schoenen aan uw voeten.

Je at geen brood en dronk geen wijn of andere gegiste drank. Ik heb dit gedaan zodat u wellicht weet dat Ik de HEERE, uw God.

Joshua 5: 5-7 Alle mensen die uit waren kwam besneden, maar alle mensen geboren in de woestijn tijdens de reis van Egypte niet gehad. De Israëlieten waren over in de woestijn verhuisde veertig jaar totdat alle mannen die van de militaire leeftijd waren toen ze Egypte verlieten gestorven, omdat zij de Heer niet hebben gehoorzaamd.

Want de HEERE gezworen had dat zij het ​​land niet zou zien dat hij had plechtig beloofd hun vaders om ons geven, een land dat overvloeit van melk en honing. Zo verwekte Hij hun zonen in hun plaats, en deze waren degenen Jozua besneden. Ze waren nog onbesneden, omdat zij niet was besneden op de weg.

Jozua 14: 6-8 En de mannen van Juda benaderd Jozua, te Gilgal, en Kaleb, de zoon van Jefunne, de Keneziet zei tegen hem: ‘Weet je wat de HEER zei tegen Mozes de man Gods in Kades Barnea over jou en mij. Ik was veertig jaar oud, toen Mozes, de knecht van de HEEREN, mij van Kades Barnea zond om het land te verkennen. en ik bracht hem terug een rapport volgens mijn overtuiging, maar mijn broeders, die gingen met mij maakte de harten van de mensen te smelten met angst,

ik echter, volgde de HEERE, mijn God van ganser harte.

Judges 3: 7-11 de Israëlieten doe kwaad waren in de ogen van de HEER, ze vergaten de HEERE, hun God, en dienden de Baals en de bossen. de toorn des HEEREN brandde tegen Israël, zodat hij hen in de hand van Cuschan Rischataim, koning van Aram Naharaim, aan wie de Israëlieten waren onderworpen voor acht jaar verkocht. Maar toen zij riepen tot den HEERE, hij verwekte hun een verlosser, Othniel, zoon van Kenaz, de jongere broer van Kaleb, die hen verloste. De Geest van de Heer was over hem, zodat hij werd Israëlische rechter en ging naar de oorlog.

De HEERE gaf Cuschan Rischataim, koning van Aram in de handen van Othniël, die hem overmeesterd.

Dus het land had vrede voor veertig jaren, totdat Othniël, zoon van Kenaz, stierf.

Judges 5: 20-31 uit de hemel de sterren gestreden, vanuit hun banen streden tegen Sisera.

De rivier Kison wentelde hen weg, de eeuwenoude rivier, de rivier Kison, mijn ziel; wees sterk! Toen donderde het hoeven van de paarden ‘- galopperen, galopperen gaan zijn machtige rossen.

‘Curse Meroz,’ zei de Engel van de HEEREN. ‘Vloek de mensen bitter, omdat zij niet gekomen zijn om de Heer te helpen, om den HEERE te helpen tegen de machtige.’ ‘De meeste gezegende vrouwen Jaël, de vrouw van Heber de Keniet, meest gezegende van-tent woning vrouwen.

Hij vroeg voor water, en zij gaf hem melk, in een kom geschikt voor edelen brachten zij hem gestremde melk haar hand reikte naar de tent, haar rechterhand voor de hamer van de werkman, ze sloeg Sisera, zij verpletterde zijn hoofd, ze verbrijzelde en doorboorde het.

Aan haar voeten zonk hij, viel hij, daar lag hij aan haar voeten, hij zonk, hij viel, waar hij zonk, daar viel hij dood.

“Door het venster Sisera’s moeder keek; achter het rooster ze uitriep: ‘Waarom is zijn wagen gekomen! Waarom is het gekletter van zijn wagens uitgesteld? De wijste van haar dames beantwoordde haar; inderdaad, ze blijft zeggen tegen zichzelf, zijn ze niet vinden en de buit te verdelen: een meisje of twee voor elke man, kleurrijke kleding als buit voor Sisera, kleurrijke gewaden geborduurd, zeer geborduurde kledingstukken voor mijn nek dit alles als buit ‘? “Zo kunnen al uw vijanden vergaan, o HEERE! Maar kunnen zij die houden van je, zijn als de zon als hij stijgt in haar kracht. ” Vervolgens had het land rust veertig jaar.

Richteren 8:28 Zo Midianieten onderworpen was voor de Israëlieten en had zijn hoofd niet opnieuw op te heffen. Tijdens het leven van Gideon, genoot het land veertig jaar rust.

Rechteren 13: 1 Opnieuw waren de Israëlieten kwaad in de ogen van de HEEREN, zo gaf de HEERE hen in de hand van de Filistijnen veertig jaren.

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw commentaar en like.

Lees meer


Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Voeg je bij 4.590 andere abonnees