Zelfhelpers, zelfzorgers, traumaherstellers, traumaverwerkers, samen vrij en verbonden!

naar Home: klik op de afbeelding

Menu

zoeken in Archieven
zoeken in Categorie*en

De kameraad van de narcist is onder zijn of haar controle! Deel 2

Op die manier is de enabler, de kameraad van de narcist ook een medeplichtige aan het misbruik.

Ze maken zich als er criminele daden werden verricht schuldig en strafbaar. Ze zijn medeplichtig en strafwaardig. Moreel gezien zou je het ook zondig kunnen noemen. In die situatie is de kameraad van de narcist een trawant, een volgeling, een helper aan iemand die een misdaad heeft gedaan.

lees deel 1 hier

Daarom dat Narcistische leiders een dominant leiderschap uitvoeren met een autoritaire zienswijze die fans en volgers kweekt. Ze worden vervolgers gebruikt als middel om het doel van de narcist te bereiken door chaos te zaaien, verwarring te scheppen.

Soms moedigt de narcist zijn fans aan om haat te zaaien of bedankt hij hen voor zijn leugens, valse beschuldigingen, complottheorieën en intimidaties te verspreiden.

Er is duidelijk dat er dan een opbod komt aan haat en er komt een spiraal van geweld. Op die manier ontstaat de smaadcampagne en wordt de reputatie van andere geschaad. De narcist wil kost wat kost winnen.

Wanneer iemand in de greep van een verslaving of andere schromelijk disfunctioneel gedragspatroon is, begint hij of zij te vertrouwen op de beschikbare middelen.

Er ontstaat zelfgenoegzaamheid. Door de anonimiteit of een operatie in het donker is deze persoon losgekoppeld van de realiteit. En voelt zich straffeloos.

kameraad van de narcist
klik hier voor meer info over onze programma’s

Ze kijken immers het misbruik niet in zijn gelaat, ze ruiken niet de stank van het misbruik.

Ingeschakelde personen zullen verwachten dat hun gedrag losgekoppeld is van gevolgen of negatieve resultaten. Ingeschakelde personen kunnen er zelfs voor zorgen dat familieleden in wezen een “emotionele gijzelaar” zijn om dit patroon gaande te houden. Narcisten en hun kameraden kunnen leren om hun medeplichtigen te manipuleren om ervoor te zorgen dat de hulp en ondersteuning blijven komen.

In dit soort systeem verliest iedereen.

De medeplichtige van de narcist is wanhopig om een enorme crisis te voorkomen, maar ervaart een constante staat van stress als hij of zij probeert om elke kleinere dagelijkse crisis te beheren.

De kameraad van de narcist is zich er over het algemeen van bewust dat er op de één of andere manier gebruik wordt gemaakt van hen; ze melden gefrustreerd, niet gewaardeerd en verontwaardigd te zijn.

Ze weten dat hun strategie op lange termijn niet werkt en je als resultaat een ingestorte narcist hebt. De waarheid komt dan ook vroeg of laat aan het licht.

De ingeschakelde persoon komt vast te zitten in een rol waarin hij of zij zich incompetent, onbekwaam, onmachtig, afhankelijk en ondoeltreffend voelt. Hij of zij kan geleidelijk een zelf-concept accepteren dat deze negatieve eigenschappen omvat, het vernietigen van eigenwaarde.

Hoe kan de kameraad van de narcist dan ook “verliezen”?

De ingeschakelde persoon kan wensen dat hij of zij zich in controle van zichzelf voelde, met name over de verslaving; maar het ontbreken van de levenservaring en lessen die confrontatie brengt worden met gevolgen, kunnen ze niet weten hoe ze die patronen te breken.

Maar als familielid, vriend, collega enz. zitten ze maanden tot jaren in dit systematisch misbruik, zodat je hier eigenlijk van Stockholmsyndroom kunt spreken.

Ze hebben misschien niet het voordeel gehad van echte zelfreflectie en zelfevaluatie van hun gedrag. De ingeschakelde persoon komt vast te zitten in een rol waarin hij of zij zich incompetent, onbekwaam, onmachtig, afhankelijk en ondoeltreffend voelt.

Hij of zij kan geleidelijk zijn zelfbeeld accepteren dat deze negatieve eigenschappen omvat, de volledige vernietiging van zijn eigenwaarde waardoor de persoon nog minder kans om plotseling een 180 graden omkering te doen, verantwoordelijk en zelfvoorzienend te worden in de toekomst.

De narcistische persoon kan in wezen worden verhinderd om de vaardigheden en motivatie op te bouwen die hij of zij nodig heeft om verantwoordelijkheid te oefenen en zijn of haar volledige potentieel te bereiken.

Omdat de kameraad van de narcist altijd problemen voor hen zal oplossen, leert de narcistische en verslaafde persoon niet zelf hoe hij zijn problemen moet oplossen.

Op dit punt, kunt u denken dat je enkele manieren ziet waarop je het toch kan mogelijk maken voor jouw geliefde. Wat nu?

Je moet accepteren dat, terwijl je helpende gedragingen afkomstig zijn van een plaats van liefde, waardoor het kan een ineffectieve manier om problemen op zijn best op te lossen wat slopend is voor alle betrokkenen in het slechtste geval. U een andere dag kopen of een andere noodsituatie voorkomen, maar uiteindelijk stelt u de echte oplossing alleen maar uit.

De sleutel tot het doorbreken van het patroon van “het mogelijk maken van narcisme” is om de verantwoordelijkheid terug te keren naar de narcistische persoon. Dit houdt in het stellen van grenzen tussen jezelf en je geliefde.

Niet langer proberen verantwoordelijkheid te nemen voor de acties van iemand anders, maar je eigen. De keuze van jouw geliefde zijn (en altijd zijn) zijn of haar. De resultaten en gevolgen van jouw geliefde zijn ook van hem of haar.

De narcistische persoon leeft in dezelfde wereld, met dezelfde regels, als iedereen. Het beheren van hun wereld voor hen betekent dat ze niet leren om zichzelf te beheren binnen de wereld.

Hij of zij heeft zeer waarschijnlijk onbenut interne en externe middelen, omdat het ingeschakelde patroon hun groei heeft kortgesloten.

kameraad van de narcist
Klik voor meer info

Wanneer je grenzen stelt, laat je jouw behoefte los om de resultaten te bepalen die “jouw geliefde” ervaart.

Je geeft jouw geliefde de kans om zijn of haar eigen keuzes te verbinden met de positieve en negatieve ervaringen die van nature volgen. Hun keuzes, hun gevolgen, en wat ze wel of niet leren van hun keuzes zijn allemaal aan hun kant van de grens.

Aan jouw kant van de grens, betekent dit dat je moet leren om te gaan met de angst, en deze angst intern te beheren, de angst van het niet in controle hebben van jouw geliefde.

Veel herstellende ingeschakelden door de narcist vinden dat ze moeten vertrouwen op hun eigen bronnen van steun om hen te helpen de drang te overwinnen om te controleren en in staat te stellen.

De angst dat je geliefde gekwetst wordt kan zo overweldigend zijn dat grenzen stellen en een stap terug doen paniekopwekkend kan zijn. Het ontvangen van begeleiding voor meer inzicht en ondersteuning op dit gebied wordt ten zeerste aanbevolen.

Wanneer je stopt met inschakelen, betekent dit niet dat je stopt met de persoon lief te hebben.

Het betekent niet eens dat je hem of haar niet kan helpen. Er is een verschil tussen gezonde hulp en het inschakelen. Gezonde hulp omvat het verstrekken van informatie, aanmoediging, en coaching aan jouw geliefde.

Je kunt jouw geliefde contactgegevens geven voor artsen, counselors, advocaten of revalidatieprogramma’s, zonder de noodzaak te voelen om hem of haar te dwingen deze hulp te accepteren.

Je kunt met jouw geliefde bespreken wat de mogelijke gevolgen van acties zouden kunnen zijn, zonder het gevoel te hebben dat je ervoor moet zorgen dat ze de keuze maken die je wilt dat ze maken. Gezonde hulp zet je geliefde in controle en stelt je in staat om een secundaire rol te nemen.

Het toelaten is hoofdzakelijk afstappen van liefde die in vrees wordt gegeven, en hulp die draaide om controle.

De effecten van het inschakelen zijn giftig voor alle betrokkenen. Met een goed begrip van wat grenzen stellen mogelijk maakt, en wat het niet mogelijk maakt is er hoop voor gezinnen die zich gedragen uit dit patroon.

Een ervaren individuele en/of gezinsconsulent kan een waardevolle bron van ondersteuning zijn voor iedereen die op zoek is om faciliterende patronen te doorbreken.

The Flying Monkey – Wat heeft deze term te maken met een narcist?

Eigenlijk gebruik ik liever de term kameraad van de narcist dan vliegende apen.

“Vlieg, mijn pretties, vlieg!” Dit veelgebruikte, geparafraseerde citaat beval de vliegende apen in de Tovenaar van Oz om het bieden van de heks te doen, vreemd genoeg vergelijkbaar met een narcist en hun kameraad.

Deze parafrase vertoont goed de rol van een vliegende aap om het vuile werk van de boze heks te doen. (DISCLAIMER: Ik wil hier op geen enkele manier zeggen dat een narcist moet worden verwezen als een heks, of vice versa.)

De vliegende aap analogie: Vliegende Apen in Narcisme

Toch, om de toepassing van deze losse analogie verder te beschrijven wordt deze terminologie op grote schaal gebruikt als we het over narcisme hebben. De vliegende apen werden gecontroleerd door de boze heks.

Ze werden door haar gebruikt om:

maken anderen haar slaven (de Winkies),

verdrijven degenen die zich tegen haar (de Tovenaar van Oz), en

krijgen wat ze wilde (de slippers).

Op dezelfde manier zal de narcist vliegende apen gebruiken om veel hetzelfde te doen: krijgen wat hij of zij wilt.

Anderen in dienst te nemen om het vuile werk te doen, of een lastercampagne mogelijk maken tegen degenen die zich verzetten, en op die manier proberen te krijgen wat ze willen.

Van kameraad van de narcist tot vliegende aap…

Als je het je van vroeger herinnert, voelt de kameraad van de narcist dat ze de narcist iets verschuldigd zijn. Of, gewoon, ze zijn verslaafd aan de grillen van de narcist door dwang of dwingende voordelen.

De kameraad van de narcist neemt de rol aan van “enabler” een stap verder door zich actief te betrekken in de situatie, ondersteund door zijn egoïstische motivaties.

De kameraad van de narcist!

In feite kan je een enabler gemakkelijk omzetten in een vliegende aap, en om vele verschillende redenen. De kameraad van de narcist heeft een diepgeworteld verlangen naar goedkeuring van de narcist.

Ze horen verwrongen halve waarheden en ze willen de narcistische wereld weer goed maken voor de narcist. De kameraad van de narcist wil de eer voor de hereniging van de narcist en hun slachtoffer op zich nemen.

Ze genieten van de lof van de mensen rond hen om zo oprecht te willen helpen en betrokken te raken.

De kameraad van de narcist is indirect of direct gemanipuleerd!

Ze hebben een enorme behoefte aan roddels (om de ingewikkelde details van elke kant te kennen en heen en weer te delen met iedereen die het wil horen) onder het mom van het christendom of liefdadigheid.

Op één of andere manier vindt de kameraad van de narcist dat hij of zij hun gebed nodig heeft daarom blijven ze hopen dat iedereen zal bidden voor de narcist want ten slotte maakt iedereen fouten.

Ze beschikken over een bemoeiende persoonlijkheid en de narcist biedt een grote kans dat ze nu voldoening zullen krijgen. De kameraad van de narcist heeft ook problemen met het behouden van zijn grenzen. Ze willen de narcist beschermen, en / of hulp zoeken nadat de narcist hun eerste prooi verloor en zich tegen hen keerde.

De kameraad van de narcist heeft zijn eigen agenda.

Als gevolg daarvan is de vliegende aap niet echt. Ze hebben egoïstische motivaties om naar je op zoek te gaan. Typisch, dit is te wijten aan twee redenen. De narcist heeft ze gemanipuleerd om hun agenda te bevorderen. Dit geldt vooral als het slachtoffer alle contact met de narcist heeft beëindigd.

De behoefte aan wereldse goedkeuring en lofbetuigingen weegt veel zwaarder dan de realiteit van de situatie, ook al zijn de waarheden van het slachtoffer al gezegd. Meestal hopen ze door zo hun best te doen voor de narcist dat ze zullen meegenieten van de voordelen.

De kameraad van de narcist is fel onbelemmerd.

Als een persoon blijft jagen op een slachtoffer (passief of agressief) die alle contact met zijn misbruiker heeft stopgezet, wat wij de “geen contact regel” noemen en in plaats van de confrontatie met de misbruiker aan te gaan het hoofd rechtop houdt, moet het duidelijk zijn dat de vliegende aap egoïstische motivaties heeft.

De zelfbenoemde zuiverheid van hun acties wordt ontsierd door de intensiteit waarmee ze negeren wat het slachtoffer heeft beweerd als het misbruik ervaarde.

De on-Bijbelse toepassing om vrede te stichten volgens de kameraad van de narcist!

De vrede die zo gewenst is door een vredestichter (een valse vredestichter) stimuleert een vals gevoel van vrede. Meer nog, een handhaving van de status quo, als je wilt, voor iedereen behalve het slachtoffer.

Specifiek, het slachtoffer wordt genegeerd, ze vegen het misbruik onder het tapijt, doen alsof het nooit gebeurd is, ze gaan verder met “vergeven” en vergeten, enz. Al die tijd wordt de dader nooit ter verantwoording geroepen voor zijn of haar daden. Er is iets ernstig mis mee. Het is buitengewoon on-Bijbels in toepassing.

De kameraad van de narcist die de narcist ondersteunt!

De oplossing voor het bereiken van vrede ligt niet in het overtuigen van u om misbruik te accepteren, het ligt in het verkrijgen dat de misbruiker stopt.

Iets om in gedachten te houden, het is ook onbijbels in toepassing om zo strak te houden aan dit accepteren dat je diegenen over het hoofd ziet die echt op zoek zijn om te helpen.

Wat je zult vinden, is dat na misbruik is opgeroepen, hun volgende stappen zullen bepalen of helpen hun ware doel is of niet. Met reflectie en voorzichtige hoop moet je zien wat achter hun drijfveren zit of niet.

Narcistisch gedrag herkennen: Vliegende apen!

Een narcist probeert een web van mensen te creëren die ze kunnen manipuleren en controleren.

Vliegende apen (de kameraad van de narcist, enablers) zijn mensen onder controle van de narcist en ze zullen handelen namens een narcist aan een derde partij voor meestal een misbruik doel.

Het is moeilijk om het te herkennen als je in het web zit. Een narcist stimuleert zelftwijfel en geeft jezelf de schuld. Het zal voelen alsof je de reden bent dat je ongelukkig bent. Een narcist stimuleert je eigenwaarde, onafhankelijkheid of ontwikkeling als persoon niet.

Met behulp van hun web van controle.

Ze proberen triggers en bedieningsknoppen te vinden door veel vragen te stellen. Ze testen je omgeving en zetten druk op je.

Het creëren van spanningen en het loskoppelen van jouw steun, familie en vrienden, kortom isolement is ook een methode.

Ze organiseren lastercampagnes door mensen tegen je op te zetten. Ze gebruiken andere mensen om je te misbruiken, dat is misbruik door volmacht (proxy).

de kameraad van de narcist
klik voor meer info

“Ik hou van je om wie dat je bent.”

Onvoorwaardelijke liefde is iets dat moeilijk uit te leggen kan zijn aan degenen die het nog nooit hebben meegemaakt; maar voor degenen die onvoorwaardelijke liefde wel hebben meegemaakt – moeders, vaders, grootouders, zonen of dochters, zelfs broers en zussen en echtgenoten – het is liefde voor jou zonder beperkingen of voorwaarden.

Liefhebben van iemand die verslaafd is aan drugs of alcohol zonder beperkingen of voorwaarden kan, zonder twijfel, hartverscheurend zijn. Het leven wordt een strijd tussen het hoofd versus het hart: een hoofd dat weet dat iets moet veranderen, en een hart dat de verslaafde persoon veilig en in de liefde wil houden.

Faciliteren door Middel van Liefde!

Omdat liefde misschien wel de sterkste emotie is die een persoon kan voelen, is het de daad van onvoorwaardelijk liefhebben – met ons hele hart en ziel – dat het zo gemakkelijk maakt om over de lijn te gaan om een ander te helpen om zijn “levering” mogelijk te maken. (de verslavende behoefte)

Omdat ons harten zo vol liefde is, is het moeilijk te dragen om onze verslaafde kind, ouder of echtgenoot te zien lijden. Het is ons natuurlijke instinct om ze in de liefde te wikkelen, ze te geven wat ze nodig hebben om te overleven en alles op te offeren wat we hebben – financieel en emotioneel – en hun pijn te verlichten.

Of ze vragen om een paar dollar, een plek om te verblijven, of een factuur te betalen – we willen dit graag aan hen overhandigen; niet ter ondersteuning van hun drug of alcoholgebruik – maar om de pijn die we voelen bij hen te verlichten.

Onze hoog-sensitiviteit en empathie zorgt ervoor dat we overweldigd worden bij het aanvoelen van de leegte bij de andere. Ongeacht de logica of zeurende gevoel diep van binnen – maken we de illusie dat ze zullen worden geholpen met dat geld of de ondersteuning voor drugs of alcohol.

De veelzeggende tekens!

Op de één of andere manier raakt onze liefde verstrikt in de ondersteuning van hun verslaving, en we nemen het op ons om hen te “redden” van hun pijn, hun lijden, en hun verslaving.

kameraad van de narcist
klik voor meer info over onze programma’s

Stel jezelf deze vragen:

Maak jij excuses voor het gedrag van jouw geliefde hetzij met drugs- en alcoholgebruik, pornoverslaving, seksverslaving? Maar wat te denken van jouw eigen codependentie, stockholmsydroom of traumabinding?

Heb je “een cover” voor hen om ervoor te zorgen dat het verborgen blijft? Ga je omgaan met de verantwoordelijkheden van je geliefde? Heb je ooit rekeningen van jouw geliefde betaald, wetende dat ze waarschijnlijk dat inkomen hebben gebruikt voor drugs, seks en alcohol?

Je geliefde kan jouw echtgenoot, jouw lief, jouw dochter, zoon, broer, zus vader of moeder zijn.

Geloof je dat jouw geliefde drugs – of alcoholgebruik uiteindelijk zal verdwijnen of zichzelf oplossen zonder hulp?

Heb je een tweede, derde, vierde – enzovoort – kansen gegeven?

Zijn deze symptomen mogelijks het gevolg van een dieperliggende narcistische stoornis?

Heb je je geliefde ooit uit de gevangenis gered?

Door ja te antwoorden op één van deze vragen, kan het een teken zijn dat je de drugsverslaving van jouw geliefde mogelijk maakt.

Ondanks je beste bedoelingen en een hart vol liefde en bezorgdheid, kun je de verslaving van je geliefde verlengen – of misschien het erger laten groeien. In alle geval is er geen confrontatie met het dieper liggende probleem.

Het einde van het inschakelen door de kameraad van de narcist.

Stoppen met het inschakelen van gedrag kan één van de moeilijkste, maar belangrijkste stappen zijn om je geliefde te helpen een behandeling te krijgen voor hun verslaving.

Terwijl jouw geliefde zeker om de gevolgen van jouw veranderende gedrag lijdt is het ook zeker dat al diegenen die lijden onder emotionele afhankelijkheid, al diegenen die lijden onder codependentie ook lijden.

Je krijgt een push back en vergelding. Je zult angst en onzekerheid ervaren van wat er zal gebeuren met jouw geliefde als je er niet bent om te helpen of om hem in te dekken.

Je kunt echter nog steeds van hen houden – zonder het mogelijk te maken – door grenzen te stellen. 

Als het gaat om het spreken met een verslaafde geliefde, zijn gesprekken moeilijk. Het instellen van grenzen en het beëindigen van het inschakelen van gedrag zal echter veel gemakkelijker zijn als je met jouw geliefde spreekt voordat je actie onderneemt.

Door duidelijke grenzen in jouw relatie vast te stellen, laat jouw geliefde weten dat je nog steeds van hen houdt – maar je zult ‘nee’ zeggen tegen al hun verzoeken.  

Wees assertief en laat ze weten dat je weigert om in hun visie mee te gaan.

Geef je ze geld of dekking – ongeacht de omstandigheden?

Leer je hen omgaan met hun verantwoordelijkheden?

Benadruk je dat je hen echter wilt ondersteunen in het gaan naar de behandeling? 

Jouw geliefde is waarschijnlijk emotioneel geworden – zelfs boos op je – tijdens dit gesprek, of wanneer je hun verzoeken niet inwilligt.

Ook als je manipulatie of bedreigingen ervaart – geef niet toe; weet dat je het beste voor hen doet.

Ga je je wenden tot Echte Hulp ?

Hoewel je hebt besloten om de drugs- of alcoholverslaving van je geliefde niet meer te ondersteunen, betekent dat niet dat je niet meer van ze houdt en je ze nog steeds niet helpen.

Terwijl hun ware verlangen om hulp te ontvangen en uiteindelijk hun eigen wil om hun patronen, gedrag en verslaving te veranderen van binnenuit moet komen – zal jouw aanmoediging een cruciale rol spelen in hun beslissing en hun herstel.

Steun jouw verslaafde geliefde in hun beslissing om behandeling te zoeken in een verslavingszorgcentrum.  

Onvoorwaardelijke liefde betekent niet dat je het nodig hebt om je in te schakelen om hun verslaving te ondersteunen.

Wat onvoorwaardelijke liefde wel betekent, is dat je van ze zult blijven houden en alles zal doen wat in je eigen kracht ligt om hen te helpen in het genezingsproces.

Onvoorwaardelijke liefde in de ware zin van het woord is je bereidheid om alles te verdragen, zodat je geliefde weer heel kan worden met het respect voor je eigen grenzen.

Disclaimer: Ik ben geen geestelijke gezondheidszorg professional. In plaats daarvan schrijf ik uit eigen ervaring. Mijn artikelen over narcisme zijn bedoeld als ondersteuning, en niet als advies.

Annemie Persyn Declercq is wel orthopedagoge. Het is mijn persoonlijke mening dat hoe meer we leren over misbruik technieken, hoe minder effectief ze zullen zijn. We doen periodieke berichten over narcistisch misbruik. Omdat narcisten erg slecht zijn voor onze gezondheid.

Ik vind het mijn plicht om mensen te waarschuwen voor deze roofdieren. Alle natuurlijke remedies in de wereld onvoldoende om te compenseren voor de voortdurende systematische emotionele mishandeling. Solidariteit is echt nodig. Er zijn handen tekort om te helpen bij het verwerken van de traumatische ervaringen.

Vragen of reacties kun je plaatsen in de commentaar sectie. Heb jij ooit te maken gehad met handlangers van een narcist? We geven je graag advies om je te helpen dit te overkomen.

Ik zou van harte willen dat dit artikel je vandaag heeft geholpen om je hoop, vertrouwen en troost te geven dat er opluchting, kracht en wederopbouw is van de ervaring van narcistisch misbruik.

Ik weet al lang dat ons grootste goud uit de diepste duisternis wordt gedolven.

Als wat ik heb geschreven diep met je resoneert, zou ik graag zien dat je NARP bekijkt, het pad dat ikzelf en zoveel anderen hebben gevolgd om te evolueren en onszelf te bevrijden.

Zowel vrouwen als mannen kunnen misbruikers of slachtoffers zijn, dus beschouw mijn voornaamwoordkeuze niet als een gevolg dat het ene geslacht misbruikt en het andere het slachtoffer is.

De kameraad van de narcist deel 2

De kameraad van de narcist? Deel 1

Het is liefde als de persoon zich opent voor jou.

Geen contact met de narcist en vliegende apen – handlangers.

Vliegende apen beschamen als we vertrekken.

UMC Utrecht Hoe kunnen we u helpen?

Een andere, holistische visie is niet zo vreemd – over lichaamsgerichte therapie!

banner over zelfgenezing

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Voeg je bij 4.590 andere abonnees