Rechtvaardiging stellen, verdedigen of uitleggen aan een narcist.

Rechtvaardiging stellen, verdedigen of uitleggen aan een narcist.

Om ronde gesprekken te vermijden moet je jezelf niet verdedigen, of uitleggen.

Het is dus belangrijk dat je geen rechtvaardiging uit van je gedrag tegenover een narcist. Anders kom je in een cirkel gesprek.

Veel niet-PD’s zijn van nature consensusbouwer.

Ze kunnen berucht zijn voor het hebben van een over ontwikkelde behoefte om zichzelf te verklaren.

Ze zullen praten en debatteren en rationaliseren, totdat ze leeg zijn.

Deze eigenschap is nuttig in vele situaties.

Een gezond debat tussen twee individuen helpt vaak om alle problemen op tafel te krijgen. Het kan zorgen voor een lange weg waardoor men misverstanden vermijdt.

Echter, omdat dit soort dialoog zou productief zijn, moet er een onderliggende aanname zijn dat beide partijen uiteindelijk het eens kunnen worden over wat de feiten zijn.

Dit is vaak niet het geval. Zeker niet met een narcist.

Enkele psychologische studies zijn uitgevoerd om aan te tonen dat ooggetuigenverslagen in rechtszaken vaak onnauwkeurig zijn.

Het geheugen van iedereen is onderhevig aan vooroordelen waarvan ze niet altijd op de hoogte zijn.

Studies hebben aangetoond dat elke keer dat een persoon een verhaal hervertelt, in hun herinnering van het verhaal zich herschrijft. Daardoor komt het verhaal meer overeen met de manier waarop ze het horen.

Hoe sterker de spanning, des te meer het geheugen vervormt wanneer deze wordt opgeroepen en herschreven. Dit helpt te verklaren waarom sommige mensen de herinnering van de feiten geleidelijk verder afdrijft van de feiten telkens dat ze het herhalen.

Dat het geheugen dynamisch aan het werk is in vele situaties is zo zoals in:

Wanneer een persoon “tegen zichzelf praat om een moeilijke beslissing te nemen, en vervolgens iteratief de wijsheid versterkt van die beslissing na afloop.

Romantische partners, die vaak selectief alleen goed (of slecht) herinneringen aan elkaar herinneren.

Slachtoffers van misbruik, die amnesie ontwikkelen om gebeurtenissen die ze niet willen onthouden te vergeten.

Fracties, die soms systemisch verschanst in een set van veronderstellingen en met als gevolg ongevoeligheid voor alternatieve standpunten.

In religieuze sektes en groepen gebruikt de leiding mantra’s en geloofsbelijdenissen om de leer te versterken.

Dissociatie.

Veel mensen die lijden aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben emotionele drijfveren, of verhoogde vooroordelen. Daardoor zijn ze bijzonder gevoelig voor het ontwikkelen van dit soort progressieve geheugen vervorming. Dit duiden we aan als dissociatie.

Gezien dit inzicht in de praktijk van het hebben van een debat met iemand die sterke vooroordelen heeft kan dit eigenlijk een contraproductief effect hebben met een versterking van hun vooroordelen. Ze blijven herhaaldelijk de feiten herinneren vanuit hun eigen gezichtspunt.

Dit is wat er voor zorgt dat rechtvaardigen, ruziemaken, verdedigen of verklaren – zo’n slecht idee is bij een narcist.

In plaats daarvan, wordt aanbevolen dat je over een bepaalde kwestie op uw standpunt staat eens en voor altijd. Zorg voor eventuele verduidelijkingen als de narcist die vraagt.

Dit is niet om te suggereren dat je niets mag zeggen of helemaal terug moet argumenteren. Het is nodig om de stappen te zetten die nodig zijn, zodat u, en alle kinderen onder uw zorg, in een veilige, gelukkige, gezonde en productieve omgeving kunnen leven.

Het is gewoon niet zo nodig is om heel veel te praten.

rechtvaardiging tegenover de narcist
Ik leer je heel bewust een nieuwe versie van jezelf te maken

Klaar voor de volgende stap? 

Onthoud: je hebt de macht om op elk gewenst moment van het onbewuste naar het bewuste leven over te schakelen en te groeien in onoverwinnelijkheid.

Als je het beu bent om je slachtoffer te voelen, dan is het vandaag een goede dag om helemaal onoverwinnelijk te worden.

Bovendien ben je erg bedankt voor het zijn van een mooie ziel!

Bekijk het nieuwe herstelprogramma van Melanie.

We zijn out-reachers die hier zijn om je te helpen onoverwinnelijk te worden. Bovendien je interne BS en blokkades helpen te overwinnen, zodat je een ongelooflijk geweldig leven kunt maken!

We schrijven over persoonlijke ontwikkeling, manifesteren en meer voor slachtoffers van narcisme.

Misbruik is vergelijkbaar met een computervirus en veroorzaakt disfunctionele programmering in de hersenen.

Het is als een stukje slechte code. Die code herhaalt zichzelf en het systeem wordt effectief gecorrumpeerd. De gegevens die we gedurende ons hele leven over het leven en over onszelf hebben verworven worden vernietigd.

Dit ‘misbruikprogramma’ wijzigt onze eigen psychologische programmering en voegt zijn eigen commando’s toe. Het lijkt erg op een computerworm die naar binnen gaat en een bepaalde software wegvreet, alleen in ons geval is het een hersenworm.

Dus, om de narcistische programmering te doorbreken die ons leven vernietigt, moeten we stoppen met ons bezig te houden met de processen die de verslavingen en de schadelijke neurologische bedrading in leven houden.

1 – De eerste stap is het radicaal accepteren en erkennen van het probleem zoals dat is.

We moeten stoppen met terugvallen in oude programma’s en overtuigingen dat we “iedereen het voordeel van de twijfel geven” of “ruimte geven aan anderen om mens te zijn”. We zien nu, met verwoestende duidelijkheid, de schadelijke effecten van deze suggesties, want als je in een gewelddadige relatie zit met een narcist, als je dan hun advies opvolgt, zal dat vroeg of laat leiden tot je totale ondergang.

2 – Vervolgens willen we onszelf in een vooruitstrevende groep of opbouwend programma krijgen.

Het doorbreken van dit soort emotionele verslaving, ook wel codependentie genoemd, bijna onmogelijk is om alleen te doen.

3 – Stop dan met het verslavende gedrag: Stop met toegeven aan het hooveren.

Delete het geloof dat we een effect kunnen hebben op de woorden of het gedrag van de narcist. Breek met geloven dat we een speciaal soort liefde hebben die de uitkomst van de relatie kan veranderen.

Stop met het gebruik van empathische projectie om onszelf voor de gek te houden door te denken dat de narcist dezelfde emoties en motieven heeft als wij. Begin de realiteit te accepteren van de situatie in plaats van op een continu hamsterwiel te lopen.

Maar hier is de uitdaging.

Er verandert niets als er niets verandert. Dat betekent, als je een genezen leven wilt scheppen voor jezelf en je zelfbeeld wilt transformeren, dan moet je iets anders doen dan wat je al hebt gedaan. Misschien moet je enkele kleine stappen waar je enthousiasme over hebt vastleggen en dan dagelijks met discipline toepassen.
De groeitaken zullen je helpen je hogere zelf, diepere waarheden, onbenutte mogelijkheden en levensdoel naar voren te brengen.

De ware schoonheid van de groeitaken die we presenteren in het menu is dat het kan worden voltooid. Het maakt niet uit of je je hebt losgemaakt van giftige relaties.

Als je de leringen van de groeitaken in je leven opneemt, zul je beginnen te stoppen met het herbeleven van je teleurstellingen, verliezen, tegenslagen en mislukkingen. Je zult accepteren en internaliseren dat echte verandering niet kan worden bereikt door analyse, argumentatie of intellectualisering, maar door geïnspireerde actie.
Bovendien kan je niet langer gedwongen voelen om vruchteloze conflicten aan te gaan met giftige mensen, omdat je klaar bent om nieuwe gewoonten te maken die je naar een genezen zelf zullen stuwen, een krachtig zelfbeeld en meer zelfvertrouwen.

Je kunt zelfs een punt bereiken waarop je niet langer doodsbang bent voor het vooruitzicht om je giftige relatie (s) voorgoed te verlaten.
Je kunt de groeitaken doen stap voor stap, en kiezen wat best met je resoneert.

alle groeitaken

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Disclaimer/Vrijwaring

Door toegang te krijgen tot deze blog, of video erken je, begrijp je en ga je ermee akkoord dat de inhoud van die video/blog geen therapie is en niet bedoeld is om therapie te verstrekken en het vormt geen medisch, juridisch of ander professioneel advies en/of behandeling. Je erkent en begrijpt dat auteurs van deze blog/video geen erkende therapeuten zijn, psychiaters, psychotherapeuten, artsen of andere medische, psychologische en/of psychiatrische professionals en gaat ermee akkoord om indien nodig de juiste medische en/of therapeutische behandeling te zoeken.

Jij erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord, en verklaart dat je gekwalificeerd bent voor de aard van de inhoud van deze blog en video, in goede gezondheid en in een goede fysieke en mentale conditie om deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Je bent het er verder mee eens en verbindt je, dat als je op enig moment van mening bent dat je deelname aan een activiteit die voorkomt in een video, in een groeitaak, of blog, of video’s jezelf of anderen zou kunnen in gevaar brengen, je zult weigeren om hieraan deel te nemen. Of als een dergelijke activiteit is begonnen, onmiddellijk verdere deelname aan dergelijke activiteit zal stoppen. Als je deelneemt aan een activiteit, doe je dat vrijwillig en willens en wetens en je alle risico’s van materiële schade, persoonlijk letsel en/of overlijden voor jezelf of anderen op zich neemt voortvloeiend uit je deelname aan dergelijke activiteiten.

Voeg je bij 4.606 andere abonnees