Het authentieke zelf: muziek

Authenticiteit is een van de belangrijkste positieve eigenschappen die we in het leven kunnen nastreven om gelukkig te zijn. Mensen die zichzelf blijven zijn volgens veel psychologen het gelukkigst en hebben een rijk en zinvol leven. Een authentiek leven leiden is de basis van een goed leven. Mensen geven vaak te kennen dat ze blijer in het leven staan en gelukkiger zijn met zichzelf nu ze meer laten zien wie ze zijn en willen zijn. In de muziek die je hieronder vindt komt het authentieke zelf aan bod.

Helaas hebben we niet altijd door dat we niet trouw zijn aan ons authentieke zelf.

We dragen een masker en dat dit een negatieve impact heeft op hoe we ons voelen. Er is moed en wilskracht voor nodig om je masker te laten vallen, om zowel je sterke als zwakke kanten te laten zien en gevoelens te tonen. Te gaan staan voor wie je bent en wilt zijn is niet altijd even makkelijk.

Draai, je verandert in een vermoeide, zwervende ziel
Turn, turning you a bent-bone weary wandering soul

En geboren, gedragen op een lichaam dat je nooit kunt bezitten
And born, borne upon a body you can never own

Rollin’ je een lang gebogen zijwaarts tuimelen een moeder gegeven weefgetouw
Rollin’ you a long-bent sideways tumbling a mother-given loom

Je wist het toen je in shuttle’ vloog
You knew it when you flew in shuttlin’

Weaver je bent doelgericht, maar doe je best
Weaver you are goal-bent, but do your strings

Houd de kracht vast van wat werd gegeven toen je erin vloog?
Hold the strength of what was given when you flew in?
Branden, je verbrandt je eigen huis
Burn, you’re burning your own home

Sommige dagen zou je wat lichter kunnen leven
Some days could you live a little lighter

Geef een beetje water, geef een beetje oog in oog
Give a little water, give a little eye to eye

Zie van wat je bent gemaakt, heb een kleine schaduw in je kielzog
See from what you’re made, got a lil’ shadow in your wake

Wakin’ is de manier waarop je dit laat groeien, weet dit
Wakin’ is the way you grow this, know this
Heb een kleine zaak om te worden gevraagd, ontmoet en weggegeven
Got a lil’ matter to be bade, met and given it away

Dit is de reis die ons wordt getoond, verteld is alles wat we ooit hebben gekend.
This the trip we being shown, told is all we’ve ever known

Welke andere waarheid ga je verbergen?
What another truth you gonna hide?

Baby, ontdekken dat je elk moment kiest
Baby, finding that you choosin’ every moment

Kijken door het frame dat ze je geven
Lookin’ through the frame they givin’ you
Er is een wending van de angst
There’s a turn from the fear

Een standaard voor gratis
A stand for the free

Een lied voor de beat-down die op stoom komt
A song for the beat-down pickin’ up steam

Je zult mijn stem hier horen zingen
You will hear my voice here singin’

Er is een let van de hebzucht
There’s a let from the greed

Een cadeau voor de soort
A gift for the kind

Ik zal dansen’ met degenen die me eraan herinneren
I’ll be dancing’ with the ones who remind me
We zijn geboren uit stof en stilte
We are born of dust and silence

We zijn gemaakt van oude liederen
We are made of ancient song

En er zijn er die ons laten slapen
And there are ones who’ll keep us sleeping

En er zijn er die de dageraad brengen
And there are ones who bring the dawn

Zet je rug naar de berk en je geest
Put your back to the birch and your mind

Om de kwestie van een manier van luisteren
To the matter of a listening kind of way

We zijn geboren uit stof en stilte
We are born of dust and silence

We zijn gemaakt van oude liederen
We are made of ancient song
Roos, roos op de schouders van de kustlijn
Rose, rose upon the shoulders of the shoreline

Het gezichtsvermogen kruipt langs de randen van het bekende
Eyesight creeping ’round the edges of the known

Je kent het van vroeger
You’ve known it from before

Voordat je zicht werd geschoren, verschoof
Before your sight was shorn shifted

En ze zeiden je hier niet over te praten
And they told you not to talk of this
Maar je herinnert het je in je slaap
But you remember in your sleep

Al degenen die je kon zien
All the ones that you could see

Kaarsen naar de hemel laten rijzen
Raisin’ candles to the sky

Door het bos donker als de nacht
Through the forest dark as night

Met grote ogen, blijf dit het pad volgen dat je wordt getoond
Wide-eyed, keep stride this the path you bein’ shown

Blijf zeker zingen voor degenen op wie je loopt
Sure thing keep singin’ to the ones you walkin’ on
Zij het wonder, jij de sterren waar ze naar kijken
They the wonder, you the stars they look upon

Jullie zijn wolken voor hen, die schade toebrengen of vorm geven
You are clouds to them, giving harm or giving form

Groeten we ze met een gratie?
Do we greet them with a grace?

Rennen we of staan ​​we tegenover degenen die ons helpen?
Do we run or do we face the ones who helping us

Om onze keuze te helen en opnieuw te kiezen?
To heal our choice and choose again?
Want er is een wending van de angst
‘Cause there’s a turn from the fear

Een standaard voor gratis
A stand for the free

Een lied voor de beat-down die op stoom komt
A song for the beat-down pickin’ up steam

En je zult mijn stem hier zingen
And you will my voice here singin’

Er is een let van de hebzucht
There’s a let from the greed

Een cadeau voor de soort
A gift for the kind

Ik zal dansen met degenen die me eraan herinneren
I’ll be dancing with the ones who remind me
We zijn geboren uit stof en stilte
We are born of dust and silence

We zijn gemaakt van oude liederen
We are made of ancient song

En er zijn er die ons laten slapen
And there are ones who’ll keep us sleeping

En er zijn er die de dageraad brengen
And there are ones who bring the dawn

Zet je rug naar de berk en je geest
Put your back to the birch and your mind

Om de kwestie van een manier van luisteren
To the matter of a listening kind of way

We zijn geboren uit stof en stilte
We are born of dust and silence

We zijn gemaakt van oude liederen
We are made of ancient song

Geboren uit een oud lied
Born of ancient song
afscheid genomen van alles wat je is verteld
Bade farewell all you’ve been told

Golven brengen je naar de kust
Waves are rising you to shore

Het is niet wat je zegt, wat je denkt
It’s not what you say, what you think

Het is de wandeling en de manier waarop je doet
It’s the walk and the way that you do
Dus je geeft wat je geeft, wat je geeft
So you give what you give, what you give

Wat je geeft, wat je kunt, wat je geeft
What you give, what you can, what you give

Geef wat je geeft, wat je bent
Give what you give, what you are

Wat je geeft, wat je geeft, wat je kunt
What you give, what you give, what you can

Wat je geeft, wat je geeft, wat je bent, wat je kunt
What you give, what you give, what you are, what you can
Je zult mijn stem hier horen zingen
You will hear my voice here singin’

(Wat je kunt, wat je geeft, geef wat je bent)
(What you can, what you give, give what you are)

Ik zal dansen met degenen die me eraan herinneren
I’ll be dancing with the ones who remind me

(Wat je kunt, wat je bent, geef wat je bent)
(What you can, what you are, give what you are)

Ik zal dansen met degenen die me eraan herinneren
I’ll be dancing with the ones who remind me
We zijn geboren uit stof en stilte
We are born of dust and silence

We zijn gemaakt van oude liederen
We are made of ancient song

En er zijn er die ons laten slapen
And there are ones who’ll keep us sleeping

En er zijn er die de dageraad brengen
And there are ones who bring the dawn

Zet je rug naar de berk en je geest
Put your back to the birch and your mind

Om de kwestie van een manier van luisteren
To the matter of a listening kind of way

We zijn geboren uit stof en stilte
We are born of dust and silence

We zijn gemaakt van oude liederen
We are made of ancient song

lyrics

Ze zeggen, ‘zoek en je zult vinden’
Wat wil je in het leven?
We lijken onze dromen te maken
Alles behalve de realiteit

Ik niet, deze keer niet
Ik ga rooten, ik ga opstaan
Ik ga graven, ik ga reiken
Ik ga, ik ga die sprong wagen

Dus ik gooi mijn twijfels in het vuur
Ik laat ze branden in de vlammen
Wanneer ze in as veranderen
Ik blaas ze terug naar het verleden en loop weg

Ik hoor de canyon roepen
En ik ga all-in
Duik in de gelukzaligheid en de schoonheid
En word, word een hogere ik

Whoa-oa, ja

Nou in het donker zie ik veel beter
Als ik mijn ogen sluit
Diep ademhalen, duik in de oceaan
De geest vullen

Nou, wat zie je in de diepte?
Vind je pijn of vind je rust?
Een katalysator voor de goede vibraties
Geef geboorte aan de kracht die je nodig hebt

Ik gooi mijn twijfels in het vuur
Ik laat ze branden in de vlammen
Wanneer ze in as veranderen
Vind meer songteksten op ※ Mojim.com
Ik blaas ze terug naar het verleden en loop weg

Ik hoor de canyon roepen
En ik ga all-in
Duik in de gelukzaligheid en de schoonheid
En word, word een hogere ik

Oh, oh, whoa-oa

Word een hogere ik, yeah-ah

Ik gooi mijn twijfels in het vuur
Ik laat ze branden in de vlammen
Wanneer ze in as veranderen
Ik blaas ze terug naar het verleden en loop weg

Ik hoor de canyon roepen
En ik ga all-in
Duik in de gelukzaligheid en de schoonheid
En word, word een hogere ik

Oh-oh, whoa-oa
Een hogere ik
Word een hogere ik, yeah-ah

Ik gooi mijn twijfels in het vuur
Ik gooi mijn twijfels in het vuur
Ik gooi mijn twijfels in het vuur
Ik gooi mijn twijfels in het vuur

Word een hogere ik
Een hogere ik

Ohhh…
It’s okay to be private
It’s okay to cry
It’s okay to hold back
Or hold things inside
It’s okay to scream
To release them
To be seen
It’s okay to be seen
It’s okay to be seen
It’s okay to receive
It’s okay to notice
To stop and to stare
Cause the beauty
It blinds you
And holds you right there
It’s okay to listen
One ear to the ground
One ear to the sky
Tree, street, or heart that you pound
It’s okay to giggle
A little to yourself
Cause the spirit
It tickles as it enters a sound
It’s okay to sing it
In fact it’s encouraged
Don’t matter how soft, well-fitted
Or tender, or out or in key
As long as you mean it
As long as you mean it
You’re giving permission
You’re giving permission
For others to sing it
You’re giving permission
For others to sing
And all things for that matter
Go as deep as you feel like
The deeper you mean it
The more the stars can hear it
The deeper you mean it
The more healing can happen
The earth’s heart opens
Connects to your own
Beating song like swimming
Flying in space
Floating like grace
Alone and together
One and yet still
An instant, an impulse
Individual
Tone, beat, sound
Singing, soft singing…
It’s okay to pray
To be deep
To be light
To just breathe
It’s okay to be
Exactly as you are yourself

Als je op zoek bent naar het antwoord
Naar het raadsel hier op aarde

Het raadsel is onbeantwoord gebleven
Vanaf het moment van zijn geboorte

Op zoek naar het antwoord
Zo velen zouden nastreven,
Ten gunste van hun eer
Ze gaf maar één aanwijzing

Sta op uit de as
Jij bepaalt welke kant je op gaat,
Ofwel omhoog, omlaag,
Of zijwegen,
Dan moet je het weten

Je zult opstijgen als een vlam,
Sta op, leef opnieuw,
Je zal opstijgen als een vlam
Sta op, leef opnieuw

Als je op zoek bent naar het antwoord
Naar het raadsel hier op aarde

Het raadsel is onbeantwoord gebleven
Vanaf het moment van zijn geboorte

Op zoek naar het antwoord
Zo velen zouden nastreven,
Ten gunste van hun eer
Ze gaf maar één aanwijzing

Sta op uit de as
Jij bepaalt welke kant je op gaat,
Ofwel omhoog, omlaag,
Of zijwegen,
Dan moet je het weten

Je zult opstijgen als een vlam,
Sta op, leef opnieuw,
Je zal opstijgen als een vlam
Sta op, leef opnieuw

Je zult opstijgen als een vlam,
Sta op, leef opnieuw,
Je zal opstijgen als een vlam
Sta op, leef opnieuw
Leef opnieuw,
Je zult weer leven

Als je op zoek bent naar het antwoord
Naar het raadsel hier op aarde

Het raadsel is onbeantwoord gebleven
Vanaf het moment van zijn geboorte
https://lyricstranslate.com/nl/yaima-rise-lyrics.html

Het is moeilijk om al deze haat te verdragen
Het is moeilijk om al deze haat te nemen, ooh, deze haat
Eerste zet die ze denken dat ze nooit hebben gezien
Wees voorzichtig met mij, wees voorzichtig met
Doe met mij mee
Ik had je angst moeten horen
Dus, het is aan mij, dus het is aan
Ik had je behoeften moeten horen
Dus, het is aan, dus, het is aan, dus, het is aan
We hebben deze stukken uit elkaar gegooid
We hebben deze stukken uit elkaar gegooid
Dus ik ga niet naar huis
Vertel me liefde, vertel me liefde
Jij bent mijn favoriet, jij bent mijn favoriet
Maar we faseren, maar we faseren
Jij bent mijn favoriet, jij bent mijn favoriet
Maar we faseren, maar we faseren
Jij bent mijn favoriet, jij bent mijn favoriet
Maar we faseren, maar we faseren
Jij bent mijn favoriet, jij bent mijn favoriet
Jij bent mijn
In plaats van iets om uit elkaar te halen
In plaats daarvan is het gewoon uit elkaar gevallen
Sta op en schud dit hart
In plaats daarvan is het gewoon een pauze apart van ons
Ik had je angst moeten horen
Ik schaam me
Ik had je behoeften moeten horen
Ik schaam me
Help me uit me, help me uit me
Help me uit me, help me uit me
Help me uit de brand, help me uit de brand

We zijn er even
We’re here for a moment

Dan wegzweven
Then floating away

Even hier
Just here for a moment

Dan wegzweven
Then floating away

Morgen kind
Tomorrow child

Je bent misschien weg
You may be gone

Dus laten we aanbidden
So let’s us adore

Wat we zeggen
What we say

In de ochtend ben je misschien weg
In the morning you may be gone

Dus laten we elkaar aanbidden
So let’s us adore one another

Terwijl we hier zijn
While we are here

Hier voor een moment
Here for a moment

Dan wegzweven
Then floating away

Even hier
Just here for a moment

Dan wegzweven
Then floating away

Hier voor een moment
Here for a moment

Dan wegzweven
Then floating away

We zijn er maar even
We’re just here for a moment

Dan wegzweven
Then floating away

Morgen is niet beloofd
Tomorrow isn’t promised

Niet vandaag
Not today

Morgen is niet beloofd
Tomorrow isn’t promised

Alleen vandaag
Just today

Morgen is niet beloofd
Tomorrow isn’t promised

Alleen vandaag
Just today

Morgen is niet beloofd
Tomorrow isn’t promised

Alleen vandaag
Just today

Hier voor een moment
Here for a moment

Dan wegzweven
Then floating away

We zijn er maar even
We’re just here for a moment

Dan wegzweven
Then floating away

Morgen is niet beloofd
Tomorrow isn’t promised

Niet vandaag
Not today

Morgen is niet beloofd
Tomorrow isn’t promised

Alleen vandaag
Just today

Ik beklim de Everest met een liedje
Deze reis is een proces dat me sterk maakt
Ik kan niet te lang op één plek blijven
Ik hoor mijn lot me roepen
Van waar ik ben naar waar ik thuishoor

Dus ik druk tegen de wind
Ik druk tegen de wind
Het waait in mijn gezicht
Maar ik druk tegen de wind
En ik zal niet stoppen
Ooooo
ik zal niet stoppen
Ooooo

Elke dag ga ik naar boven
Maar er is nog zoveel terrein dat ik niet heb behandeld
Ik kan de top niet zien vanaf hier
Maar ik weet dat ik niet kan stoppen voordat ik er ben
En ik ga het halen

Ik druk tegen de wind
Ik druk tegen de wind
Het waait in mijn gezicht
Maar ik druk tegen de wind
En ik zal niet stoppen
Ooooo
ik zal niet stoppen
Ooooo

Er is een reden waarom ik niet zal stoppen met zingen
Daarom kloppen mijn harten nog steeds
De berg op
Ik heb een reden om te blijven geloven
En ik zal blijven dromen tot het einde
Als ik leef waar dromen voorbij de wind leven

Het waait in mijn gezicht
Maar ik druk tegen de wind
En ik zal niet stoppen
Ooooo
ik zal niet stoppen
Ooooo

Je bent kapot en moe
Van het leven in een draaimolen
En je kunt de vechter niet vinden
Maar ik zie het in jou, dus we gaan het eruit halen
En bergen verzetten
We lopen het uit
En bergen verzetten
En ik zal opstaan
Ik zal opstaan ​​als de dag
ik zal opstaan
Ik zal onbevreesd opstaan
ik zal opstaan
En ik zal het duizend keer opnieuw doen
En ik zal opstaan
Hoog als de golven
ik zal opstaan
Ondanks de pijn
ik zal opstaan
En ik zal het duizend keer opnieuw doen
Voor jou
Voor jou
Voor jou
Voor jou
Wanneer de stilte niet stil is
En het voelt alsof het moeilijk wordt om te ademen
En ik weet dat je zin hebt om dood te gaan
Maar ik beloof dat we de wereld op de been zullen brengen
En bergen verzetten
Breng het op de been
En bergen verzetten
En ik zal opstaan
Ik zal opstaan ​​als de dag
ik zal opstaan
Ik zal onbevreesd opstaan
ik zal opstaan
En ik zal het duizend keer opnieuw doen
Voor jou
Voor jou
Voor jou
Voor jou
Alles wat we nodig hebben, alles wat we nodig hebben is hoop
En daarvoor hebben we elkaar
En daarvoor hebben we elkaar
En we zullen opstaan
We zullen opstaan
We zullen opstaan, oh, oh
We zullen opstaan
ik zal opstaan
Sta op als de dag
ik zal opstaan
Ondanks de pijn
Ik zal duizend keer weer opstaan
En we zullen opstaan
Hoog als de golven
We zullen opstaan
Ondanks de pijn
We zullen opstaan
En we zullen het duizend keer opnieuw doen
Voor jou
Voor jou
Voor jou
Voor jou
AH ah ah ah

15 characters traits that will give you a narcissist!

Giving creates money. Narcissism create unhappiness.

Will you fight against that what holding you back? video

Narcissism in the news

Harry Potter is geliefd bij miljoenen kinderen en volwassenen.

Create space with breathwork for triggers to stop!

banner over kunst: alle artikelen op narcisme.blog over kunst

Geplaatst

in

door

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder! Reactie annuleren

Voeg je bij 4.580 andere abonnees