Zelfhelpers, zelfzorgers, traumaherstellers, traumaverwerkers, samen vrij en verbonden!

naar Home: klik op de afbeelding

Menu

zoeken in Archieven
zoeken in Categorie*en

Passief-agressief gedrag: gevoelens op niet-assertieve & passieve manier uiten. Deel 2

Echter, in de werkelijkheid is de persoon met het tekort aan liefde die steeds om ‘aandacht’ vraagt zich niet bewust van zijn houding.

Bovendien vindt hij of zij zijn of haar wensen vrij normaal. Daarom dat de narcist niet verandert. Uit die teleurstelling tegenover de narcist en het feit dat de narcist zich niet bewust is van zijn gedrag groeit ook een passief-agressief gedrag bij de niet narcist.

De narcist denkt eerder dat hij superieur is, in plaats van te denken dat hij een stoornis heeft ontwikkeld in reactie op een tekort aan zorgzaamheid in zijn prille kinderjaren. Die superieure arrogantie komt al snel over als passief-agressief gedrag. 

passief-agressief gedrag
Klik voor meer info

Een stoornis kan echter niet verdwijnen als er niet aan gewerkt wordt op therapeutisch niveau.

Doordat er geen verandering komt en mogelijkheid tot verandering is, uit de frustratie zich daarover in passief-agressief gedrag en komen de partners of familieleden in zo’n passief-agressieve dynamiek.

Dat zal zeker ook niet verminderen als de persoon met de stoornis zich er niet van bewust is. Daar uit volgt dat na een tijdje de niet narcist wel ontgoocheld moet zijn.

Gevoelens van teleurstelling en wrok.

Voor de persoon met de persoonlijkheidsstoornis kan het onvermijdelijke onvermogen om niet alle problemen op te lossen en alle leegtes op te vullen gevoelens van teleurstelling en zelfs wrok creëren.

Vervuld met woede tegenover degenen die hen hebben teleurgesteld, maar toch verteerd door de angst dat ze door hen in de steek worden gelaten (verlatingsangst), kan de persoon met een narcistische persoonlijkheidsstoornis een patroon van passief-agressief gedrag naar de niet gestoorde ontwikkelen.

Van hun kant zijn niet narcisten vaak verward over de grillige gemoedstoestand van de personen met een persoonlijkheidsstoornis in hun leven.

Ze kunnen reageren op een slechte behandeling met gevoelens van woede en pijn, terwijl ze tegelijkertijd bang kunnen worden voor toekomstige uitbarstingen. De niet narcist kan moe zijn van het discussiëren over omstreden kwesties zonder resultaat. 

Ook het beheren van hun gevoelens van woede tegenover een persoon die een persoonlijkheidsstoornis lijkt te hebben vergt veel energie en maakt de niet narcist moe.

Immers hij of zij ondervindt dat de narcist meer en meer profiteert.  

Niet-narcisten kunnen zelf een patroon van passief-agressief gedrag ontwikkelen als een manier om hun afkeuring te registreren zonder verdere conflicten uit te lokken.

Hoe ziet passief-agressief gedrag eruit?

Passief agressief gedrag kan in het begin moeilijk te herkennen zijn. Het is herkenbaar door de afstand tussen wat de persoon zegt en wat ze doen.

Passief-agressieve mensen neigen ertoe hun negatieve gevoelens op een indirecte manier uit te drukken, in plaats van hun afkeuring rechtstreeks aan de betrokkene te melden.

Er is een grote mate van vijandigheid geassocieerd met passief agressief gedrag.

Een groot deel hiervan is meestal afgeleid van miscommunicatie, falen om te communiceren of de veronderstelling dat de andere persoon weet wat ze denken of voelen.

Vanuit een relatieperspectief kan passief-agressief gedrag de moeilijkste communicatiestijl zijn om mee om te gaan, omdat je niet precies weet met wie je te maken hebt.

We weten echter dat een narcist een gebrek aan persoonlijk reëel leven heeft. Een leven dat niet op leugens is gesteund en niet op een gebrek aan empathie.

Beide aspecten van de narcistische persoonlijkheid zorgen voortdurend voor miscommunicatie.

Wat is de bedoeling van passief-agressief gedrag?

Passief-agressief gedrag is bedoeld om de ander te beheersen, vooral zijn / haar emoties.

Het is dan te hopen dat ze de ander kunnen manipuleren om te doen wat ze willen.
Als je aan de ontvangende kant bent geweest van passief agressief gedrag, zul je weten hoe gemakkelijk het is om te overdrijven. En als je overdreven reageert, is dat een duidelijk teken dat de andere persoon je begint te beheersen.

Wrok tegenover de eisen van de andere:

Wanneer anderen verzoeken of eisen indienen, zien passief-agressieve mensen hen vaak als oneerlijk of onrechtvaardig. In plaats van hun gevoelens te uiten, zullen ze ze het de ander kwalijk nemen dat hij de eisen stelt.

Ze vergeten snel dat ze niet akkoord hoefden te gaan met de eis. Tevens vergeten ze snel dat ze hun gevoelens hadden kunnen uiten op het moment dat het verzoek werd gedaan.

Een groot deel van passief-agressief gedrag komt voort uit een onvermogen om effectief te communiceren.

Om nee te zeggen tegen een verzoek, om negatieve terugkoppeling te geven, om een ​​klacht in te dienen of om te zeggen dat ze iets niet leuk vinden.

In plaats van te accepteren dat ze het recht hadden om te zeggen wat ze echt dachten, maar ervoor kozen om dat niet te doen nemen ze het de andere persoon kwalijk dat ze een ongemakkelijke situatie scheppen door hun eisen te stellen.

Het onvermogen om hun gedachten te uiten wordt vaak bepaald door hun behoefte aan goedkeuring. De goedkeuring van anderen stelt hen in staat zich gewaardeerd te voelen.

Het vertelt hen dat ze oké zijn.
Wat passieve agressieve mensen niet realiseren, is dat als ze afzien van te zeggen wat ze echt denken dat alleen op de korte termijn werkt.

Hoe langer ze gaan zonder hun gedachten te uiten, hoe gefrustreerder en haatdragender ze worden.

Uiteindelijk begint passief-agressief gedrag zich te laten zien in hun lichaamstaal en hun toon.

Hier begin je de incongruentie op te merken tussen de woorden die ze zeggen en de boodschap die ze sturen.

Intrekking — van materiële ondersteuning, bewuste verspilling

intrekking van een bijdrage aan gedeelde doelen,
Herprioritering van alternatieve activiteiten en doelen,
“go-slow’s”,
bewust fouten maken
uitstelgedrag
gerichte incompetentie.
Stille behandeling: 

Stilte betekent over het algemeen instemming, maar niet in dit geval. Wanneer u aan het ontvangende einde van de stille behandeling bent, beseft u dat de andere persoon verre van aangenaam is.

Ze hebben een groot probleem met je en alleen om zichzelf de overwinning toe te staan, zijn ze niet van plan je te vertellen wat dat is.

Als u te maken hebt met een ervaren voorstander van de stille behandeling is het vaker zo dat ze de stress kennen waartoe de stille behandeling kan leiden.

De narcist wil die stress gebruiken om je aandacht te vragen en je te beheersen.

In plaats van te worden gecontroleerd, zal de ervaren communicator echter hun zelfvertrouwen en communicatievaardigheden gebruiken om hun zaak te verdedigen. 

Ongepaste antwoorden met één woord,
Het buitensluiten van anderen.
onoplettendheid,
waardoor u over het algemeen “niet beschikbaar” bent.
Offline kritiek 
Konfronterende vragen:

Wat bezielde je om dat te doen? Was je gek toen je dat bedacht?

het verspreiden van roddels of kritiek

naar een derde partij in een poging om de mening van een derde over de persoon negatief te beïnvloeden.

Sarcasme,
vijandige houding
kritische en ongezouten grappen 
Humor

die op een specifiek individu is gericht, is een vorm van passief-agressief gedrag.

Indirect Geweld 
kritiek vermomd als compliment
klagen over onrechtvaardigheid en een gebrek aan waardering
krachtmetingen zoals vernietiging van eigendommen,
dichtslaande deuren
Wreedheid tegenover dieren.
Het niet afwerken van een taak, of alleen gedeeltelijk afwerken.
Norse houding
Sabotage

Waar komt passief-agressief gedrag op neer? 

Passief-agressief gedrag en communicatiestijlen zijn zelden effectief om mensen te krijgen wat ze willen, en hebben meer kans om brandstof toe te voegen aan de branden die al branden.

Een assertieve aanpak van het omgaan met conflicten heeft veel meer kans om beide partijen in een relatie te krijgen wat ze willen.

Als er sprake is van episodes van misbruik, kan assertiviteit ook inhouden dat er stevige, gezonde en passende grenzen worden gesteld die de niet-narcist beschermt tegen verder misbruik.

Wat je niet moet doen als je geconfronteerd wordt met passief-agressief gedrag? 

Reageer niet met een passief-agressief gedrag van uzelf.

Voel je niet verantwoordelijk voor andermans passieve agressieve woorden of daden.

Welk type passief-agressief gedrag je ook ervaart, je moet kalm en gefocust blijven, zodat je de juiste reactie kunt formuleren.

Hoewel het vaak pijnlijk is om dit gedrag te accepteren, kan het onthouden van de volgende punten u helpen kalm te blijven:

Veel voorbeelden van dit gedrag zijn niet bedoeld om pijnlijk te zijn, maar bij de narcist kun je verwachten dat hij er zijn plezier in heeft.

Ze willen je emoties en gedrag beheersen.
U kunt hun gedrag niet controleren, maar u kunt uw eigen besturen, wat hen ervan weerhoudt hun doel te bereiken.

passief-agressief gedrag
Klik voor meer info op de foto

Wat kun je doen als je geconfronteerd wordt met passief-agressief gedrag?

Spreek de waarheid, duidelijk, nauwkeurig en eenvoudig, verlaat dan het gesprek als dat niet genoeg is.

Doe iets gezond en productief voor jezelf.Menselijke wezens zijn sociale dieren.

We worden verondersteld om samen te werken, en we krijgen veel vreugde door interactie met anderen.
Hoewel we begrijpen hoe leuk het is om deel uit te maken van een groep, realiseren de meeste mensen zich niet hoe pijnlijk het kan zijn om te worden uitgesloten van een groep, een familie, een organisatie, zelfs van je eigen kinderen, of broers of zusters, enz.

Op één of andere manier voel je dat er iets gaande is.

Te meer, omdat zo’n actie verschillende malen al voorviel. Je hebt al meer malen de gestoorde kantjes opgemerkt. Je hebt ondervonden hoe moeilijk het is om een verbinding te leggen, de bedoelingen zijn zeer onduidelijk.

Naarmate iemand meer narcistische trekjes heeft en zich superieur voelt, kun je verwachten dat die persoon uitsluiting of uitbanning als methode gaat gebruiken.

Mensen met passief-agressief gedrag kennen het maar al te goed.

Het is een subtiele truc van narcisten voordat ze aan de werkelijke agressie beginnen. De passieve agressieve persoon lijkt te begrijpen hoe groepsdynamica werkt.

Ze weten dat ze je uit dingen of samenkomsten of evenementen kunnen houden en de enige die dat zal opmerken dat ben jij. Maar sommige gebruiken die methode van uitsluiting ook als signaal naar anderen om in de gunst te komen.

Het is een spel van triangulatie, in de hoop dat er een concurrentie zal ontstaan waar ze zichzelf belangrijk maken en met de voordelen kunnen weglopen.

En als dat niet lukt, kunnen ze zich verzekeren van een status quo, minstens dat hun leugens niet aan het licht komen, en hoe ze in het verleden hebben geprofiteerd dat dit verzwegen blijft.

Daarnaast rekenen ze erop dat ze geen pottenkijkers zullen hebben op hun handelingen.

Hun weinig empathisch vermogen zou hun weinig geduld, hun onvoorspelbaarheid, hun kwetsbaarheid, hun luiheid, hun pretentie en arrogantie, hun valsheid aan de dag kunnen brengen in de manier hoe ze met het kwetsbare omgaan.

De waarheid is dat de meeste mensen niet merken dat iemand anders slecht wordt behandeld en uitgesloten, maar niet als het duidelijk genoeg is om hen zich ongemakkelijk te laten voelen.

Hoe zou het immers kunnen dat iemand die zoveel inspanning gedaan heeft voor een ander, door de ontvanger uiteindelijk zo wordt behandeld?

Als iemand bijvoorbeeld op een agressieve, fysieke manier werd gepest, zou je kunnen reageren of spreken. Maar ogenschijnlijk is er niets aan de hand.

Immers we houden toch zo van elkaar niet waar.

Och wie dan de mooiste schijnvertoning speelt kan er mee weg. Maar als het pesten met passief-agressief gedrag subtiel is, zou je het helemaal niet opmerken.

Enkele voorbeelden van uitsluiten zijn:

Niet worden uitgenodigd voor vergaderingen waar u zou moeten zijn. Alle anderen worden om hun mening gevraagd, maar u niet. U wordt niet opgenomen in rondes aan de bar of, koffie op het kantoor. De enige zijn die niet wordt uitgenodigd voor een avondje uit, een evenement, een feest, enz.

Uw advies wordt niet meer gevraagd, en je bent de laatste die de beslissing mag horen van een ander. Kortom, overal waar een groep mensen samenkomt, met een gedeeld doel, is een kans voor de passief-agressieve pestkoppen om iemand buiten te sluiten.

Sommige families en personen hebben een traditie, verschillende records, professionele ervaring in het uitsluiten.

Nogmaals, dit is een situatie die moeilijk te behandelen is.

Hoe bewijs je dat iemand je opzettelijk heeft buitengesloten? Herinnert u zich de verschillende keren dat je bent buitengesloten, maar behalve de passieve agressieve persoon merkte niemand anders dat op?

Dus, wanneer je het probleem ter sprake brengt, krijgt de persoon met passief-agressief gedrag wat ze willen — een confrontatie waarbij je op een slechterik lijkt.

Voordat je reageert, moet je zeker weten dat het een echt patroon is om je buiten te sluiten.

Zelfs dan moet je een antwoord kiezen — reageer niet.

Als je reageert, controleert de andere persoon je gedrag, en dat is wat ze willen. Wanneer u reageert, neemt u de tijd om de juiste koers te bepalen omdat je vooral eerst de vraag moet stellen of je er nog wel wilt bij horen.

Als zondebok van een ander heb je immers ook een soort macht nl. de macht om te besluiten dat het je geen zak meer kan schelen. Fuck it!

Hoewel we begrijpen hoe leuk het is om deel uit te maken van een groep, realiseren de meeste mensen zich niet hoe belangrijk het is met wie je omgaat. Wanneer je te weinig van jezelf houdt, heb je immers de neiging om narcisten toe te laten.

De enig manier om te kunnen zeggen “fuck it”, is door genoeg van jezelf te houden dat je het niet meer nodig hebt om bij een leugenachtige bende te horen.

Onthoud: je hebt de macht om op elk gewenst moment van het onbewuste naar het bewuste leven over te schakelen en te groeien in onoverwinnelijk worden!

Als je het beu bent om je slachtoffer te voelen, dan is het vandaag een goede dag om helemaal onoverwinnelijk te worden.

Zoals altijd, erg bedankt voor het zijn van een mooie ziel! Ik hoop zo dat dit artikel heeft geholpen. Nu, als je weet dat het tijd is om te groeien, sta op en word krachtig. Ik ben hier om je te helpen. Laten we dit samen laten gebeuren.

En als je dit artikel  goed vond, klik dan op ‘Vind ik leuk’. Deel het ook met je contacten en groepen, zodat we mensen kunnen helpen wakker te worden voor deze waarheden.

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw commentaar en like.

Lees meer

Narp herstel-programma of narcissistic abuse recovery programma

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Voeg je bij 4.587 andere abonnees