Categorieën
narcistische moeder video

Een narcistische moeder zo wraakzuchtig, wreed en meedogenloos.

De narcistische moeder is vol van kritiek op haar slachtoffer. Heb je het al meegemaakt dat een moeder totaal haar kind niet kent?

Heb je het al meegemaakt dat een narcistische moeder totaal haar kind niet kent?

Zo’n narcistische moeder is niet geïnteresseerd in wat haar kind heeft te zeggen, behalve wanneer het een effect heeft op haar. De moeder kan in een bepaalde mate zorgen voor het kind.

Zelden zal ze luisteren naar wat haar kind te zeggen heeft of wat de lichaamstaal van het kind duidelijk maakt. Als het kind spreekt, is het net alsof de moeder recht door het kind kijkt.

Eerder zal ze als een antwoord op wat het kind zegt reageren over haar zelf.  De narciste zal het kind vergelijken met iemand anders. Ze zegt wat het kind verkeerd heeft gedaan of compleet van onderwerp veranderen.

De manier hoe een narcistische moeder argumenteert tegen wel of niet haar volwassen kind is meestal sarcastisch, eisend en competitief.

Ze zal op een antwoord zeer frequent onderbreken. Ze zal belangrijke informatie achterhouden, ze zal nadrukkelijk ondervragingstechnieken gebruiken, en pesterijen.

Dikwijls zal de narcistische moeder gedurende zo’n vernederend gesprek  zo snel praten dat het slachtoffer niet de tijd of de energie heeft om elk punt te weerleggen. Dat is precies wat de narcist wilt.

Op de minste onvolmaaktheid heeft de narcistische moeder commentaar.  Zij rakelt constant het verleden op van het slachtoffer.  De narcistische moeder wilt niet dat het kind een eigenheid heeft.  Haar doel is haar schuldig te laten en vol schaamte over wie zij of hij is.

https://videos.files.wordpress.com/Pgi9XAP6/kenmerken-van-narcistische-moeders-en-inzicht-voor-het-slachtoffer.mp4
@narcismeHelp

De narcistische moeder is vol van kritiek op haar slachtoffer.

Ze controleert het fysiek en emotioneel en denkt niet na over de behoeften van het kind.

Voor elke nood laat ze het kind vechten alsof het kind iets abnormaals vraagt.

Ze laat het slachtoffer gewond, gekneusd, gekwetst en verscheurd achter nadat ze de grenzen van het kind of de volwassene heeft overschreden.

Zelfs als je nee zegt, of iets niet toelaat heeft ze daar geen respect voor.

Ze houdt geen rekening met je gevoelens, en ze houdt ervan om je te laten lijden.

Het gaat altijd over de narcistische moeder, wat zij denkt, wat zij voelt en wilt.

Het is heel makkelijk om narcisten en hun nog meer meedogenloze nichten, psychopaten over het hoofd te zien. Dit gebeurt vooral als het moeders zijn.

Narcisten houden zich bezig met dezelfde soort van relationele agressie die tienermeisjes soms doen. Daardoor kunnen ze gemakkelijk onder de radar vliegen. Wie gaat er immers niet van uit dat met ouder worden dit gedrag uiteindelijk  eruit zal groeien?

Maar onderzoek wijst uit dat adolescente meisjes die gebruikmaken van een hoge mate van relationele agressie ook lage niveaus van empathie hebben en weinig zorg tonen vergeleken met anderen (Centifanti,  2015).

Dit suggereert dat roddelen, uitsluiting en saboteren van relaties eigenlijk vaker voorkomt bij mensen met bestaande narcistische en antisociale kenmerken.

Het probleem is, de kwaadaardige narciste ontgroeit zelden haar overdreven gevoel van recht, gebrek aan empathie. Ze dorst naar de interpersoonlijke uitbuiting. Ze past alleen deze eigenschappen aan aan haar veranderende omgeving.

Een narciste (of sociopate) is net zo gevaarlijk als haar mannelijke tegenhanger.

Toch wordt zij beschermd door de heersende stereotypen van het “zachte jong meisje”, de “moederlijke moeder”, de “zoete oude grootmoeder. ” Soms wordt ze geminimaliseerd door archetypen, zoals de “kattige beste vriend.”

Niemand vermoedt dat de oudere vrouw of moeder wraakzuchtig, wreed en meedogenloos kan zijn.

Ook verwachten de meesten niet dat moeders hun kind kunnen verlaten, verwaarlozen of misbruik maken van hun kinderen.

Maar wat gebeurt er als de kattig beste vriendin van de middelbare school de achterbakse medewerker wordt in het bedrijfsleven? Als ze gebruik maakt van slinkse tactieken om haar collega’s te saboteren?

Of wanneer de dementerende narcistische moeder haar volwassen kinderen tot zelfmoord brengt na jaren van chronische kindermishandeling?

Of wanneer de kwaadaardige narcistische vriendin of moeder gebruikt maakt van haar harem van mannelijke bewonderaars om haar familie te terroriseren?

Narcisten zijn hun jeugdagressie niet ontgroeid.

Griezelig genoeg, groeien narcisten uit met nog effectiever agressief gedrag in de volwassenheid.  Uiteindelijk kunnen ze haast ongestraft door hun manipulatieve tactieken hun zelfzuchtige agenda dienen om anderen te misbruiken.

Er wordt geschat dat 75% van de narcisten mannen zijn.

Alleen 25% narcisten?

Er is een vooringenomenheid dat vrouwen meer kans hebben borderline te hebben.

De narcist hoeft niet altijd de ‘sterke’ te spelen, maar kan zich ook ‘zwak’ voordoen.

Bepaalde aandoeningen kunnen verwarrend worden voorgesteld, omdat ze niet overeenkomen met de genderrollen in de maatschappij.

Misschien zijn er een veel groter aantal vrouwelijke narcisten dan men zou aannemen door dat heilige aureooltje van de ‘moeder’.

Narcistische moeders kunnen net zo veel psychische schade toebrengen als mannelijke kwaadaardige narcisten veroorzaken. Narcistische moeders kunnen immers ook  over anti-sociale trekken beschikken.

Laat me weten in de commentaren wat jij denkt dat de voornaamste kenmerken en gedragingen zijn van narcistische moeders?  Waarop ga je in de toekomst moet letten als u vermoedt dat een moeder een kwaadaardige narciste is?

Heb je ook enkele tips over hoe je daar mee zou moeten omgaan?

Liken en sharen is niet alleen een teken van uw waardering voor wat ik breng. Door te liken en sharen geeft u ook de mogelijkheid om sommigen van uw vrienden en kennissen te helpen.

Signalen over vrouwelijke narcisten zal je niet beschermen

De beste houding bij co-ouderschap met een narcist?

Verdraagzaamheid en respect voor de eigenheid van een kind

Kenmerken van narcistische moeders en inzicht voor het slachtoffer.

kenmerken toxische persoon

Één reactie op “Een narcistische moeder zo wraakzuchtig, wreed en meedogenloos.”

Inmiddels ben ik 58 en verzorg ik mijn kwaadaardige narcistische dementerende moeder.
Het is de hel op aarde.
Als ik kon zou ik terug gaan naar mijn 21e waarop ik definitief afscheid wilde nemen van mijn ouders (mijn vader hield mijn moeder de handen boven haar hoofd).
Het vervelende is dat je twijfelt aan jezelf als je jong bent; liefde en zelfvertrouwen krijg je niet mee in zo’n opvoeding.
In mijn volwassen leven heb ik veel geleerd over narcisme/sociopathie en uiteindelijk ook ingezien dat mijn moeder kwaadaardig en gewetenloos is; inderdaad om haar zelfzuchtige agenda te dienen.
Wat ik tot nu toe heb gelezen op dit platvorm klopt en met dit bericht wil ik jonge mensen aanmoedigen om zulke ouders te laten voor wat ze zijn. (het zal nooit, ik herhaal nooit! beter worden) Ga je eigen weg en neem één kompas mee; zorg dat je hart lacht en zich veilig voelt! (niet opgewonden!)

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder! Reactie annuleren