Narcistische vlooien bekijken als je wilt veranderen na misbruik.

Onze spiegelneuronen, die de narcist in minder mate heeft, beïnvloeden de niet wederkerigheid  van onze relatie met de narcist. Als je meer wilt weten waarom een narcist doet wat hij of zij doet wat de narcist doet dan is dit artikel over narcistische vlooien geschikt voor jou.

Besmetting van narcistische vlooien door spiegelneuronen.

Wanneer een niet – persoonlijkheidsgestoorde individu (niet-NPD) een deel van het wanordelijke gedrag van een geliefde of familielid met een NPD imiteert dan noemen we dit besmetting van ongedierte, specifiek narcistische vlooien.

Dit heeft ook alles te maken met de grote hoeveelheid empathie met het slachtoffer. Empathie  is immers het gevolg van spiegelneuronen, maar ook van de narcistische vlooien bij het slachtoffer.

Narcistische vlooien komt van de spreuk “Ga liggen met honden en u bent gebonden aan vlooien”. Ook niet te vergeten spreuk: Hoe ruiger de hond hoe meer narcistische vlooien. Wie met honden omgaat, krijgt vlooien. Wie met honden naar bed gaat staat met vlooien op. Wie bij de hond slaapt betrapt zijn narcistische vlooien.

De ontdekking van spiegelneuronen: Waardoor we narcistische vlooien krijgen!

Giacomo Rizzolatti, Leonardo Fogassi en Vittorio Gallese van de universiteit van Parma ontdekten immers de aanwezigheid van spiegelneuronen in de hersenen. Zij deden onderzoek naar hand acties bij apen.

Bijvoorbeeld bij het grijpen en oppakken van objecten door apen. Ze ontdekten dat bepaalde hersengebieden actief werden bij de uitvoering van deze handelingen.

Maar ook als apen een ander eenzelfde handeling uitvoert en ze dat opmerken. Onderzoek met fMRI, transcraniële magnetische stimulatie en elektro-encefalografie deed sterk vermoeden dat een dergelijk systeem zich ook in de menselijke hersenen bevindt.

Spiegelneuronen spelen een rol bij het inzicht in denkpatronen bij anderen, emotioneel inlevingsvermogen. Er is een verband tussen spiegelneuronen, imitatie van bedoelingen en geweld.

Terwijl jij wel in staat bent om gevoelens te spiegelen, is de narcist daartoe niet in staat. Hij kan zowel het eigen als jouw gedrag niet bekijken in het licht van de echte gevoelens en gedachten.

De narcist vult het zelf in. De narcist is er blind voor dat dit wel een verkeerde invulling kan zijn.

grayscale photo of woman taking photo of round mirror, narcistische vlooien
Emotionele manipulatie met een stille behandeling. Photo by Suzy Hazelwood

Daarbij spiegelt de narcist zijn zelfliefde niet naar jou.

Dit is niet alleen omdat hij diep in zich geen zelfliefde heeft, maar omdat hij daarvoor de spiegelneuronen niet heeft. Hij spiegelt alleen terug als je voldoet aan het ideaalplaatje dat de narcist van jou naar buiten toe wil ophouden voor zijn eer en glorie.

Beschouw het als een éénrichtingsverkeer in resonantie.

Jij neemt dus ongewild verkeerd gedrag over, wat we het krijgen noemen van narcistische vlooien ten gevolge van het samenleven met de narcist.. Daarentegen “spiegelt” gezonder gedrag niet bij hem. Hij zal bewust spiegelen zonder er emotioneel bij betrokken te worden, als een act om je te verleiden.

Deze act is geen neuronenspiegeling maar een gedrag dat hij gedurig perfectioneert in zijn contact met anderen.

Als jij kijkt naar iemand die uitglijdt dan zeg je zelf “au”. Je voelt als het ware dan een stuk pijnervaring van de ander alsof het jezelf overkomt. Het betekent dat bij de niet NPD een neurologische activiteit plaatsvindt in het hersengebied dat de sturing van die speciale beweging regelt, zonder dat we die beweging zelf maken.

Jij doet als het ware die bewegingen in je hersenen na. Terwijl je kijkt naar de ander is het alsof er een spiegel in de hersenen zit die automatisch dezelfde beweging maakt als degene die ervoor staat. Dit grijpt onwillekeurig plaats en zonder nadenken.

Kortom, als de narcist geen empathische reactie geeft bij een pijnervaring van een ander, dan is het mogelijk dat we ook geen reactie geven, omdat we ook het gedrag (in dit geval geen reactie) spiegelen. Dat is dus ook de oorzaak van narcistische vlooien.

Bij de narcist is dat spiegelmechanisme niet of weinig aanwezig.

Daarentegen is dikwijls het slachtoffer van een narcist juist een hoogsensitieve persoon is. Daarom dat het slachtoffer gedragingen kan overnemen, maar ook zeker de gevoelens van wat de narcist voelt.

We nemen dus niet alleen waar wat iemand anders doet, voelt of ondergaat. Als we dus intense ervaringen samen met de narcist meemaken dan is het moeilijk om dat opnieuw los te laten.

Immers ons eigen neurale netwerk activeert dan, alsof we het gedrag zelf vertonen of ervaren.

Een rem bij gezonde mensen, maar niet bij narcisten.

Bij gezonde mensen verhindert een rem in de hersenen dat we zomaar mee zullen imiteren of doen. Echter, heeft niemand die rem altijd onder controle. Gezien een narcist weinig spiegelneuronen heeft, is er ook geen rem en reageert hij volgens wat in zijn eigen belang is.

Als onze partner giert van het lachen, is het erg lastig om niet mee te lachen.

Misschien als onze geliefde huilt, is het moeilijk om onze eigen tranen terug te houden. Als een heel stadion juicht om een doelpunt, is onze eerste reactie om mee te juichen. Bij de narcisten zal echter de opmerking van iemand die gaapt geen enkele invloed hebben.

empathische narcisten en narcistische empathie, narcistische vlooien
Hoe werkt de narcistische projectie om jou te manipuleren?

Bij een niet NPD doet het lichaam haast als vanzelf mee.

Niet alleen het zien, ook het horen en zelfs het spreken over een handeling, zorgt ervoor dat die zenuwcellen in de hersenen actief worden. Het gebeurt gewoon zonder dat wij daarover nadenken of er ons bewust van hoeven te zijn bij de niet NPD.

Spiegelneuronen blijken van levensbelang voor ons sociale gedrag.

Door onze interne spiegel begrijpen we wat anderen doen; alsof we een kopie van de ander in onze hersenen hebben. Spiegelneuronen zijn ook aan het werk als we gevoelens van anderen ervaren.

Aangestoken door de angst van een ander, of het plezier, of geraken we verzeild door de pijn van de narcist. Bij de narcist kan hem dat echter niet schelen tgv de afwezigheid van de ontwikkeling van de spiegelneuronen.

We weten dat angst, overbelasting en stress de werking van onze spiegelneuronen kunnen aantasten.

Misschien is dat de reden waarom een narcist door stress in zijn kindertijd die spiegelmechanismen niet heeft ontwikkeld. Mogelijk is het ook een aanleg.

Maar ook de opvoeding kan mogelijk de aanleiding zijn dat de weinige spiegelmechanismen die overbleven dan vooral agressie, liegen en bedriegen gespiegeld hebben waardoor ze dit als kind hebben aangeleerd.

Uit onderzoek blijkt namelijk dat het aantal signalen dat spiegelneuronen afvuren, drastisch vermindert door angst en stress. Het schijnt dat als er grote angst of druk is, al die vermogens om anderen te kunnen invoelen en begrijpen, verdwijnen.

Hechting moeder en kind.

Mogelijks is er bij ons en bij de narcist iets mis gelopen bij onze hechting als kind met onze moeder. Want de basis voor de eigen psychologische ontwikkeling legt moeder en kind door elkaar wederzijds te spiegelen. Dit is een leerervaring en net het omgekeerde van wat narcistische vlooien doen.

Dat dit andere gevolgen voor ons gedrag had, betekent het ook dat er een kwetsbaarheid is die de narcist mogelijk kan gebruiken. Hoewel dit echter geen noodzaak is.

De dynamiek van de relatie met de narcist in het nu kan voldoende zijn om je van slag te brengen, zonder dat er zich in je kindertijd moeilijkheden afspeelden bij het slachtoffer.

Naast die ontwikkelingsproblemen bij de narcist kunnen die ook bestaan bij onszelf, maar op een andere manier gedrag tot stand gebracht hebben. In plaats van dominantie bijvoorbeeld in tegen stelling tot de narcist, ontwikkelt zich onderdanigheid.

Een goede stabiele relatie kan emoties reguleren.

Een belangrijk element van het succes van een relatie is het vermogen om onze emoties en ons zenuwstelsel te reguleren als we gestrest of geactiveerd zijn.

Het succes en de stabiliteit van een partnerschap hangt af van de capaciteit van elke partner om interne staten van zichzelf te reguleren, in het hier en nu, samen, maar ook alleen.

Uiteraard zijn er verschillende interne staten die een koppel regulieren, wat niet zo is bij een narcist met zijn slachtoffer. Het slachtoffer past zich aan aan de situatie door depressief te worden of compensatie gedrag te zoeken.

Onze vroegere hechtingswonden worden gemakkelijk getriggerd door onze narcistische partners.

En dit is wat kennelijk gebeurt in een relatie met een narcist, omdat die geen empathie toont met zijn partner. Als we ons niet gezien, niet gerespecteerd of in de steek gelaten voelen, reageren we razendsnel, sneller dan we ons er bewust van zijn.

We zijn alert op alle verschillende non-verbale signalen en boodschappen die iemand uitzendt. Door de spiegelneuronen krijgen we die informatie door. Een deel van wat iemand niet onder woorden kan brengen, resoneert in ons lichaam of komt omhoog in een spontane gedachte of een emotie.

In een intieme relatie spiegelt ook onze donkere, weggestopte kant. Als we bewust in onze interne spiegel kijken, kunnen we intuïtief bepaalde stemmingen en ervaringen van iemand anders begrijpen, of hiaten in iemands verhaal aanvullen.

Als twee mensen lang bij elkaar zijn, zal dit vermogen sterk ontwikkeld zijn, de ene partner voelt vaak nog sneller wat de ander voelt of ervaart dan die persoon zelf.

In een éénzijdige relatie met een narcist wordt dan de hoogsensitieve persoon haast geobsedeerd om te beantwoorden aan de eisen van de narcist. Zij voelt haar dan in een soort euforie. Die euforie eindigt als dit gedoe allemaal te saai en belachelijk wordt voor de narcist.

solidariteit met slachtoffers van narcisme VKoN

Als we weinig spiegeling hebben gehad, zal het moeilijk zijn om te weten wat we voelen, of begrip hebben voor wat onze partner voelt.

Dat is precies wat er gebeurt bij de narcist. We leren over gevoelens doordat onze verzorgers deze spiegelen. Als we positieve gevoelens over onszelf hebben, zijn we ook in staat die voor een ander te voelen.

We krijgen een beeld over onszelf door de spiegeling van onze omgeving

Als we een krachteloos zelfgevoel hebben zoals bij een narcist, zullen we uitermate afhankelijk van een relatie zijn, of het tegenovergestelde: we zijn niet in staat om nabijheid en intimiteit te ervaren.

We doen er alles voor om te versmelten met onze partner, of we houden juist controle over anderen door afstandelijke gedrag, of door emotionele manipulatie om te krijgen wat we nodig hebben. Dit is de aanvulling die zich ontwikkelt van het slachtoffer tegenover de narcist.

Wat als we geen authentiek zelfgevoel hebben?

is er een intern gevoel van leegte, een vacuüm dat we proberen te vullen met veel positieve reflectie van buitenaf. Afhankelijkheid ontstaat van een gespiegeld en geleend zelfgevoel van buiten ons van andere mensen, van het werk wat we doen, relaties die we hebben, dingen die we hebben bereikt enzovoorts.

Hoe minder contact we hebben met ons innerlijke zelf zoals in het buitengewoon geval van een narcist, hoe meer positieve spiegeling, steun of bevestiging we nodig hebben van anderen.

Dit is de grootste valkuil in de relatie met de narcist.

We zeggen dat we intimiteit nodig hebben, maar waar we eigenlijk naar op zoek zijn is de vervulling van onze narcistische behoefte, in de vorm van bevestiging, aanvaarding of onvoorwaardelijke liefde van anderen.

Na alle inspanningen en de weinige reactie van de narcist zoekt het slachtoffer naar kleine vormen van bevestiging. Als we deze dingen krijgen, van buiten, voelen we ons goed, maar als we dit niet krijgen of de narcist onthoudt het ons dan  voelen we ons boos, of angstig.

Op die manier krijg je natuurlijk de narcistische vlooien.

Immers dat is een soortgelijk patroon zoals bij de narcist die langzaam aan insluipt in het gedrag van het slachtoffer.

We trekken ons terug of we worden rancuneus en een hoop andere pijnlijke gevoelens komen omhoog. Zonder het gevoel te hebben van een zelf dat door de buitenwereld wordt bevestigd, opent zich een gat dat heel moeilijk te tolereren valt.

Wanneer een persoon is blootgesteld en onderworpen aan een onrechtmatige situatie voor een langere periode, zoeken ze naar manieren om te ontsnappen – en experimenteren ze of nemen de toevlucht tot gedragingen die niet kenmerkend zijn voor hen. Dan dienen die mechanismen om hun woede te tonen.

Deze gedragingen zijn destructief en contraproductief en bezorgen het misbruikte slachtoffer niet wat ze willen.

Deze gedragingen leiden tot spijt, schaamte en excuses van het misbruik slachtoffer ten opzichte van hun dader. Daardoor grijpen de daders zulke gebeurtenissen aan als rechtvaardiging voor hun eigen onrechtmatige gedrag of als een afleiding van het.

Voorbeelden van Vlooien bij slachtoffers van narcisten.

Een onderdanige partner die af en toe gewelddadig tegen een onrechtmatige persoon of tegen hun eigendom wordt.

Een trouwe echtgenoot die besluit om een affaire te hebben.

Een vredige persoon die zich bezighoudt met schelden, schreeuwen of laster.

Hoe het voelt om te leven met een narcist gezien de vlooien en de spiegelneuronen?

Hopeloosheid Hulpeloosheid en machteloosheid.

Als je voor een lange tijd leeft met een persoon die lijdt aan NPD dan is de kans groot dat je moet leven met de 3 vreselijke metgezellen – hopeloosheid, hulpeloosheid en machteloosheid.

Als een dier gedwongen in een hoek is het gebruikelijk van het instinct om je weg eruit te vechten

Verbolgenheid is een gevoel dat instinctief komt wanneer we het gevoel hebben dat we niet krijgen wat we verdienen. Als we boos zijn, produceert ons lichaam  adrenaline, onze ademhaling en de hartslag versnelt. Ons vermogen om objectief te denken vermindert als we ons in de vecht of vlucht modus bevinden.

Ook de uitvoering van andere onderhoudstaken verlaagt als ons lichaam instinctief afgeleid wordt in de richting van onze “vecht of vlucht” mechanismen. We worden als een strak opgewonden veer.

Echter, niet-NPD verkiezen de “vrede te behouden” boven agressie.

De meesten van ons voelen zich niet comfortabel als ze in de strijd van een discussie of gevecht betrokken worden.

We zullen wroeging voelen na te hebben uitgehaald. We kunnen beginnen om ons gedrag te vergelijken met die van de persoon met de NPD. Dan vragen we ons af of wij degenen zijn met het probleem. Het is gebruikelijk voor niet-NPD om te beginnen zich af te vragen of zij degene zijn die lijden aan een persoonlijkheidsstoornis.

De narcist is daarin zeer foutloos om het slachtoffer te overtuigen. Hij heeft zich blijkbaar voor zo’n situatie getraind. Het is ook gebruikelijk voor niet-NPD sterk vergelding te vrezen na een boze uitbarsting. Die boze uitbarsting wordt dan ook gebruikt in een manipulatieve campagne tegen het slachtoffer.

Hoe je niet moet handelen als je met een narcist bent?

Merk je dat je gedragingen aan het doen bent waar je niet trots op bent? Denk dan dat je dat doet door de vlooien:

Geen vuur met vuur bestrijden met een persoon die van je misbruik maakt  – u zal gewoon  tweemaal de hitte voelen.

Sta niet toe dat uw eigen slechte keuzes worden gebruikt als een rechtvaardiging voor iemand anders slechte gedrag. Iedereen krijgt de verantwoordelijkheid voor hun eigen daden.

Hun slechte keuzes moet je niet gebruiken als excuus of rechtvaardiging voor je eigen verkeerde beslissingen.

Wat moet je doen als je met een narcist bent?

Leer alles wat je kunt over de narcistische persoonlijkheidsstoornissen en het misbruik cyclus.

Krijg je een ondersteunend netwerk waar je je moeilijkheden kunt bespreken zonder het gevoel te hebben dat je ze je beoordelen?

Werk aan de instelling van grenzen die u zullen helpen om aan de gevoelens van hulpeloosheid, hopeloosheid en machteloosheid te ontsnappen.

Neem een vriend of therapeut als je wenst te leren hoe met de moeilijkheden om te gaan. Daarna kunt u het gedrag van uw misbruiker confronteren op een assertieve, in plaats van een agressieve manier.

In het bijzonder raad ik je aan onschuldige kinderen en uzelf direct een verbaal of fysiek misbruik situatie te verlaten.

spiegelneuren en vlooien

We zuchten allemaal naar veilige hechting.

Door een veilige hechting krijg je de gelegenheid om oude hechtingswonden te helen en de hersenen te deprogrammeren om meer in staat te zijn liefde toe te laten, zonder alsmaar jouw oude trauma’s erbij te moeten halen.

Helaas is dat niet mogelijk als we samenleven met een narcist.

Er is geen veilige hechting mogelijk aan de narcist.  In het bijzonder verkiest de narcist ons pijn te doen, te domineren waardoor hij zich superieur voelt en op die manier zijn eigen schaamte toedekt.

Veilige hechting in relaties houdt in dat het een veilige plek is om geliefd te worden en lief te kunnen hebben. Tegelijkertijd willen we afdoende alleen zijn zonder stress of het gevoel dat dit de relatie, of de ander, zou schaden.

Je begrijpt al snel dat ook al ben jij je daarvan bewust het onmogelijk is de narcist daarvan te overtuigen.

Hij voelt gewoon niet aan wat je te zeggen hebt of te tonen over de gezonde relatie.

Niet alleen vindt hij niet dat dit normaal is, hij heeft dat immers nooit meegemaakt in zijn beleving, maar hij heeft ook niet het mechanisme om dat te begrijpen zowel de zelfreflectie als de empathie mist hij.

Door het samenzijn met anderen kan het contact met onszelf verdiepen.

Daarom dat de narcist ons in isolement probeert te stoppen. Niet alleen accepteren we dan meer narcistische vlooien van hem, maar hebben we ook niet de kans om ons eigen wonden te genezen, die van vroeger en die door de narcist toegebracht.

Meestal spreken we van veilige hechting bij kinderen, maar als het over volwassenen gaat, zien we dat de veilige hechting in een relatie de ondersteunende omgeving voor groei wordt.

Als we kunnen leren om aanwezig te zijn, met onszelf en toch in contact met de ander, in staat om elkaars lichaamssignalen en non-verbale boodschappen op te vangen, kan de relatie zo’n plek worden.

Dit is dan wel mogelijk met niet NPD-vrienden en collega’s, maar dat is éénrichtingsverkeer naar de NPD.

Daarom dat die contacten ook zo beangstigend zijn voor de narcist.

Immers hij vreest dat hij niet meer de nodige aandacht zal krijgen, gezien die van een grotere diepte getuigt als de niet-NPD contact heeft met een niet-NPD. Niet dat hij dat gevoel zal tonen.

Je kunt dan misschien wel door studie en gesprekken tot inzicht komen over de staat van zijn van de NPD, maar hij zal dat inzicht ten stelligste afwijzen, zelfs woedend door worden.

We willen immers een helende werking en groei uit onze relatie putten.

Dat vraagt van elke partner om aan het werk te gaan met zichzelf.

Opnieuw is dat mogelijk met niet NPD vrienden en niet NPD coaches en therapeuten, maar zeker niet met onze NPD partner.

Onze eigen emoties, behoeften en drijfveren moeten we leren kennen en dragen, om een schone spiegel te kunnen zijn. Maar in het bijzijn van de narcist kunnen en mogen we die niet uiten.

Door meer contact met ons lichaam te krijgen, leren we om gevoelig te zijn voor emoties van onszelf en de andere. Echter, is dit niet hoe de narcist een relatie ziet. Hij wil de controle over jouw emoties, en dat is wat je gaat aanvoelen.

Alleen als we gevoelig worden voor ons eigen emoties en die van een ander zal die relatie een bron van heling kunnen zijn. Maar wat je net bij een narcist bemerkt dat hij verstrekt is in zijn eigen bewuste en onbewuste eigenbelangen en verlangens.

Als je eenmaal de kans hebt gehad om te lezen en luisteren, hoor ik dit graag van je.

We hebben in dit artikel de narcistische vlooien besproken waarvan iedereen minstens enkele heeft. Dus ik ben benieuwd. Wat valt voor jou op in dit artikel?

Wat is dat ene inzicht dat je kan helpen om verder te gaan vandaag? Laat hieronder een reactie achter en laat het ons weten.

Aanverwante artikelen.

Het spiegelende brein over inlevingsvermogen, imitatiegedrag en spiegelneuronen

Het spiegelende brein. Over inlevingsvermogen, imitatiegedrag en spiegelneuronen.

labyrint van verlangen cover boek René Girard

RENE GIRARD. HET LABYRINT VAN HET VERLANGEN.

Bevrijding van trauma, angst en onmacht Op weg naar gezonde autonomie en liefde, nieuwe inzichten in het werken met opstellingen

Bevrijding van trauma, angst en onmacht. Op weg naar gezonde autonomie en liefde, nieuwe inzichten in het werken met opstellingen.

Waarom Ik Voel Wat Jij Voelt Intuitie en het geheim van spiegelneuronen

Waarom Ik Voel Wat Jij Voelt Intuïtie en het geheim van spiegelneuronen

Ik zou van harte willen dat dit artikel je vandaag heeft geholpen om je hoop, vertrouwen en troost te geven dat er opluchting, kracht en wederopbouw is van de ervaring van narcistisch misbruik.

Ik weet al lang dat ons grootste goud uit de diepste duisternis wordt gedolven.

Als wat ik geschreven heb diep met je resoneert, zou ik graag zien dat je NARP bekijkt, het pad dat ikzelf en zoveel anderen hebben gevolgd om te evolueren en onszelf te bevrijden.

Als Bol.com-partner ontvang ik een kleine commissie op aankopen zonder dat het jou iets kost om de kosten van onze website te kunnen dragen. Steunen kun je door te klikken op de bol.com publiciteit.

Zowel vrouwen als mannen kunnen misbruikers of slachtoffers zijn, dus beschouw mijn voornaamwoordkeuze niet als een gevolg dat het ene geslacht misbruikt en het andere het slachtoffer is.

Annemie Persyn Declercq

4 gedachten over “Narcistische vlooien bekijken als je wilt veranderen na misbruik.

  1. Ik begrijp ik eerlijk gezegd nog niet wat vlooien zijn

  2. De vlooien… Is er geen goede schampo tegen?
    Ik begrijp nu door kwaad te worden op hen, en men gal te spuwen, dat het geen zin heeft… Maar de niet narc.vrienden en collega’s kunnen ook aangetast worden.. De vliegende apen.. Ook ik ben aangetast.. Door kwaad te spreken.. Weg van hen, omgeving, vrienden en collega’s.. Want ze springen, vooraleer je het in de gaten hebt, ben je ook besmet.. Positieve mensen, coach en groepen zijn onze steunpunten. Mijn gebrek aan vertrouwen in de vliegende apen is zeer echt en reëel.. Mijn container met verdriet vullen en ledigen.. Assertiviteit opbouwen is hier sterk nodig om je eigen behoeften en wensen te openbaren tgo.hen…En luister naar je innerlijke.. Je intuïtie.. Vol met vertrouwen, geduld en compassie…

  3. Proficiat dat je dat ben gaan inzien. Maar je hebt ook een levensles bij, dat je eerst de liefde voor jezelf moet ontwikkelen (maar dan niet ten koste van een andere) zodat ze je niet kunnen aantrekken. groeten Johan

Geef een reactie, vraag of antwoord.