Gelukkige Nieuwjaar zelfreflectie tegenover psychische vampiers. +video

Gelukkige Nieuwjaar zelfreflectie tegenover psychische vampiers. +video

De begrippen die je tegenkomt op narcisme.blog  – mentaliseren, egosyntoon, externaliseren, cognitieve empathie, gaslighting, dissociatie, etc. maken dat je de bouwstenen van de pathologie begint te begrijpen door dat je aan de nodige zelfreflectie doet.

Door zoveel mogelijk bronnenonderzoek te doen, door notities te maken, te schrijven en door te praten met professionals en ervaringsdeskundigen kan je nu van een afstandje kijken met de nodige zelfreflectie naar wat er is gebeurd en wat er nu gebeurt, terwijl je er nog steeds midden in zit.

Dag allemaal: Voel je aangesproken lieve mens.

Ben je iemand die niet de waarde kent of waardeert als het om eerlijkheid, wederkerigheid en emotionele gevoeligheid voor de kwetsbaren gaat, terwijl je fel jaloers bent op gelukkige mensen?

Ach, toch? Weet dan dat je meer zou bereiken in je leven mocht je je focussen op één doel in plaats van tegelijk benijden en verachten.

Laten we dit allen samen doen lieve mensen.

Stop er mee met jullie overweldigende gevoel van arme mij in combinatie met een minachtende arrogante stijl van “Ik doe wat ik wil”! – al zijn het pogingen om ons kinderen naar beneden te halen.

Ga je met wat ik hierna presenteer een beoordeling maken van je eigen familie? Kijk eens rond op mijn website met de zoekfunctie wat ik de laatste maanden aan inhoud heb geproduceerd, om te controleren of mijn ervaringen je daarbij kunnen helpen.

Als je iets wil bijleren in je studie van narcisme en het niet voor narcistische doeleinden wil gebruiken, dan is de studie van misbruik herstelmethoden centraal. Vooral de toepassing van die herstelmethoden op jezelf en daarom is zelfreflectie zo belangrijk.

De nodige zelfreflectie van de lieve mensen.

Als je in je kritiek op anderen geen enkele gedachte hebt aan waar jezelf voor verantwoordelijk bent dan is dat een rode vlag, een waarschuwingsbord.

Kun je dan de conclusie trekken dat je veel narcistische kenmerken hebt?

En voor diegene die de kritiek ontvangen door een relatie waarin geen enkel punt zit van erkenning van de eigen bijdrage aan de situatie wees dan gewaarschuwd voor het sociale en emotionele misbruik dat plaats heeft. Dit is misbruik door een persoon die een verticale denker is. Dank u lieve narcist voor dat inzicht.

Jij dringt alleen maar je idee op aan anderen. Je maakt misbruik van situaties waarin je concurreert om superieur te zijn door anderen als minderwaardig af te schilderen. Dit is jouw poging om een valse familiale solidariteit te stichten door een zondebok aan te duiden. Daardoor kun je anderen ‘bevrijden’ van de nodige zelfreflectie en omkering.

Jij, slachtoffer stap uit dat net van familiaal misbruik voordat je er opnieuw verstrikt in geraakt en psychische schade door lijdt. Het is sociaal niet boeiend hoe charmant en grappig ze zich bijwijlen ook voordoen onder de mantel van hulp, en zich presenteren als moeder of vader van je.

Uw eigen persoonlijke behoeften of welzijn werden genegeerd of op een spitsvondige sociaal manier gedenigreerd.

51% emotionele onafhankelijkheid.

Weet dat je moet werken aan je emotionele onafhankelijkheid, want misschien ben je hoogsensitief en meer dan 49% empathisch.

Neem even de tijd om deel te nemen in een daad van zelfreflectie lieve narcist.

Vraag je vandaag hopelijk meerdere keren af:

Klinkt het bekend dat ik met angst werd vervuld door mijn eigen familie? Hetzij dreiging met zelfmoord, dreiging met messen of ander potentieel wapentuig, doodsbedreiging en voorspellingen van pijn, dreiging met verwaarlozing?

Klinkt het bekend als ik moest opdraaien voor inspanningen die normaal door volwassenen worden geleverd. Klinkt het bekend dat ik moest bijdragen in de kosten van een ander familielid, terwijl mijn eigen kansen waar ik voor werkte werden achtergesteld, omdat ik maar een dom mensje was.

Weet je dat mijn lichamelijke handicaps niet werden gezien, niet werden verzorgd, werden geminimaliseerd of volledig verkeerd werden behandeld?

De narcist die zich in 20 gaat outen.

Ken je die persoon die optreedt als diegene die deze feiten van de tafel veegt, ze toedekt, ze vergeet, je de mond wenst te snoeren gebruikmakend van haat en het aanwakkeren van tegenstellingen en isolement?

Hij klinkt als een narcist, daar het langst gebruik van maakt historisch gezien om die narcistische kennis van generatie naar generatie over te brengen?

Misschien ben je dat wel, lieve narcist.

Het is wel tijd nu in het begin van een nieuwjaar om te overwegen om dit giftig patroon los te laten van lage kwaliteit van denken, van lage kwaliteit van gesprek, van meedoen aan een gedachte proces dat niet uitgaat van zelfreflectie.

Als je eenmaal beter weet wat een kwalitatieve relatie is of daar een droom of een vermoeden van krijgt, streef nu om het beter te doen.

De snelste en directste route naar het einde van de vertroebeling door giftige denkers is kritische zelfevaluatie. Het einde van de vertroebeling is niet het bevorderen van je eigen schaamte.

Je hebt geen schuld aan het je laten verleiden door de leugens van de narcist. Tenslotte, je werd niet opgevoed tot kritisch denken noch tot het leren onderscheiden van narcistische gedragingen.

Je hebt wel de verantwoordelijkheid je zelf daarin op te voeden en de nodige zelfreflectie te doen.

Ben je nog niet in staat tot een grote verandering, maar je onderneemt de nodige zelfreflectie. Je leert de menselijke conditie beter te begrijpen, voor het verbeteren van de relaties met je omgeving geef dan niet op.

Verhoog uw activiteit van studie, sport, meditatie en creativiteit.

Maar hebt u het opgegeven, dan glijdt je af naar de status van een getraumatiseerde neuropaat.

Als je een gevoel van zenuwachtigheid hebt, omdat je je niet kunt neerleggen door wel overdachte juridische, kerkjuridische of psychologische analyses dan zou je wel eens die getraumatiseerde neuropaat kunnen zijn.

Misschien ben je wel functioneel aangetast door een persoonlijkheidsstoornis als dat blijkt uit je gebroken relaties met vrienden, collega’s, vroegere geliefden, gemeenschapsleden en familieleden, jouw gebruik van pornografie of pervers gedrag?

Als je wel 40 stippen herinneringen hebt aan jouw herhaalde persoonlijkheidstrekken die duiden op giftigheid dan ben je waarschijnlijk een duidelijk voorbeeld van het persoonlijkheidstype van een narcist die instort. Bovendien moet je het dringend op een ander continent gaan zoeken, waar de wetenschap rond narcisme nog niet doordringt.

Jouw passief-agressief gedrag op sociale media, met sms, jouw sociale vijandigheid tegenover armen, vluchtelingen, andere culturen blijkt alleen maar een manier te zijn waarmee je tot nu toe je fysieke agressie nu en dan weet te kanaliseren.

Als dat niet lukt dan grijp je naar jouw medicatie. Vergeet je doeltreffende medicatie niet lieve narcist in 2024.

Je blijkt geen geweten te hebben als het gaat om misbruik. Zie het genoegen dat je beleeft aan liegen – bedriegen – pesten en negatieve aandacht zoeken.

Het is niet omdat je er niet de voorkeur aangeeft om je met de feestdagen te omringen in een waas van vrede en heiligheid met anderen die beweren te weten wat liefde is dat in je hersenen enige verwerking plaatsvindt van empathie.

Die centra zijn ongebruikt gebleven, waren inactief of werden neurologisch beschadigd, of zijn zelfs niet aanwezig.

Door je diepe verborgen gevoel van minderwaardigheid is spijtig voor jullie elke poging om te communiceren op een zinvol niveau eigenlijk een wrede en ongebruikelijke straf. Je kunt het vergelijken met een alcoholist die op een rechte lijn moet lopen die een nog diepere valpartij veroorzaakt.

In een toekomstig artikel zal ik een poging ondernemen wat je wel zou kunnen doen. Iets wat veel effectiever is dan in plaats van op een rechte lijn ogenschijnlijk te lopen.

De sociale roofdieren zijn zielig, maar leerzaam.

Maar ik vrees dat men je door je gedrag vroeg of laat sociaal zal identificeren.  Immers, je bent bestemd om je te gedragen op een zo grandioze en egocentrische manier door je onomkeerbaar karakter. Dat karakter kan het best omschreven worden als een sociaal roofdier.

Niet hoog functionerend als de nationale politici, maar als een plaatselijke pilarenbijter of caféfilosoof. Je bent een kleine dictator in je eigen niet gezinnetje.

Wat voor ons een hoogtepunt lijkt is bij jullie het koesteren van een nieuw familiaal dieptepunt.  Ik beschrijf dat punt het best moreel als krankzinnig en niet als klinisch.

Ik ben dan ook erg dankbaar voor allen. inclusief jullie door alles wat je gedeeld hebt dat leidde tot dit inzicht.

Ik hoop dat wetenschappelijke inzichten rond narcisme in 2024 dit verder mag verdiepen. Zo kunnen we een stap voor zijn. Zo beperkt de schade zich en waar mogelijk herstelt bij allen inclusief mezelf.

Studenten, bloggers, psychologen, advocaten en forensisch psychologen die schrijven voor zelfhulp literatuur of voor wetenschappelijke literatuur, fungeren als bussen van het leven.

Ze doen dienst als mensen die zich bezighouden met het uitleggen van dat meta-verhaal. Net als de vrienden en critici van antropologen die dikwijls over de menselijke agressie debatteren doen ze dat. Het grote publiek dank ik bij voorbaat voor hun bijdrage in 2019.

Deze informatie delen met ons op sociale media betekent ondersteuning voor slachtoffers van narcisme.

Steun elkaar in de commentaren!

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw aantal sterren vast te leggen!

Waardering: 1 uit 5.

Lees meer

Free video training