Categorieën
mijn verhaal PAS pleegzorg

Veiligheid en welzijn van het kind in gevaar door rampzalige leugens.

De narcist zoekt manieren om te positie van anderen te saboteren manipuleren ondermijnen, veiligheid en welzijn van het kind
Er zou een juridische richtlijn moeten komen die bij de beoordeling of een kind aan een ouder wordt toegezegd gedurende een bepaalde periode de hoogste prioriteit heeft aan de veiligheid en het welzijn van het betrokken kind is.

Wat denk je dat in de hulpverlening de veiligheid en welzijn van het kind in de praktijk prioriteit krijgt?

Natuurlijk denk je dat als je hen hoort. Dan vergeet je dat weinigen ervaring hebben met de manipulatie technieken van narcistische ouders. Dan is dit artikel voor jou de moeite, vrees ik. Zowel moeders en vaders kan het overkomen dat hun kinderen zich de rug naar hen toekeren.

Meestal wordt de zorg voor de kleine kinderen vooral door de moeder gedaan, maar hoe ouder de kinderen worden, hoe meer de vaders hen weten te beïnvloeden. Het zijn vaders of moeders die de andere partner afstoten bij de kinderen. Dat lijkt me al een zeer narcistisch gedrag dat geen rekening houdt met de veiligheid en welzijn van het kind. Iedereen kan voorspellen dat dit voor het kind op latere leeftijd zware gevolgen kan hebben.

Kinderbescherming en Jeugdzorg.

Kinderbescherming en jeugdzorg zullen in weinig gevallen hier iets aan doen. Zeker als de ouder een narcist is, mag je veronderstellen dat deze heel goed weet te manipuleren. Dat hij of zij er alles zal aan doen om zijn of haar slachtoffer te treiteren.

Gezien de narcist geen mededogen heeft, zal hij of zij dat ook niet hebben voor zijn kinderen. De narcistische ouder zal de andere partner voorstellen als de labiele ex. Hij of zij zal zeggen dat de andere partner de scheiding niet aan kan.

Als de vader er in slaagt om de kinderen van de moeder af te stoten dan is in veel gevallen de vader de labiele persoon.

Hij zal het slachtoffer spelen die er onderdoor is gegaan door de slechtheid van de moeder.  Dan zal hij ook dikwijls zeggen dat het verhaal van de moeder gewoon rancune is omdat ze de scheiding niet aankan.

Zo’n narcistische vader zal de omgangsregeling aan zijn laars lappen als hij kinderen kan overtuigen om de moeder de rug toe te keren.

Het kan beginnen met een co-ouderschap voor te stellen.

Uiteindelijk eens de kinderen 18 jaar zijn kunnen ze kiezen en zijn genoeg geherprogrammeerd door de narcist en zijn vliegende apen om hun moeder de rug toe te keren.

Ogenblikkelijk kun je dan ook verwachten dat als er een wissel is dat de narcistische vader een verhoging van de alimentatie zal vragen. Terwijl hijzelf achterhoudt hoeveel hij verdient.

Als er een ondertoezichtstelling is van de kinderen voor de omgang wordt er weinig op toegezien. Zelfs bij verhuis wordt niet verwittigd. Laat staan dat er opgetreden wordt. Hoe wordt er toezicht gehouden op het alcoholmisbruik? Lees hier meer over wat Sofie overkwam.

Kinderopvangzaken.

In kinderopvangtaken moet de veiligheid en het welzijn van het kind altijd de eerste prioriteit zijn. Geen kind kan bij een ouder verblijven waar het niet veilig is omwille van het gedrag van die ouder.

Geen kind kan bij een ouder verblijven die het welzijn van het kind schade toe brengt.

De voorwaarden over veiligheid en welzijn voor het kind tijdens een verblijf bij een ouder zouden moeten aangescherpt worden.

Wat met alcoholmisbruik, drugsmisbruik, roekeloos rijgedrag, agressie buien, schennis van de eerbaarheid, vertoning van pornografie aan minderjarigen, schending van de seksuele fatsoensnormen tegenover anderen in het openbaar of een plaats die toegankelijk is voor jongeren onder de 16, schending van de plicht tot bescherming van jeugdigen terwijl een kind bij een ouder/of ouders verblijft.

Hoeveel kinderen worden door de rechtbanken aan een misbruikende ouder toegezegd ondanks dat er in veel gevallen bezwaren zijn van een andere ouder?

(In de USA zouden dan er elk jaar 58.000 zijn!)

Als gevolg hiervan worden te veel kinderen geconfronteerd met trauma, letsel of zelfs de dood die zou kunnen zijn voorkomen door verbeterde bewaring en visitatie voorwaarden.

Er zou een juridische richtlijn moeten komen die bij de beoordeling of een kind aan een ouder wordt toegezegd gedurende een bepaalde periode de hoogste prioriteit heeft aan de veiligheid en het welzijn van het betrokken kind is.

Er zouden normen dienen ontwikkeld te worden die rechtbanken moeten helpen om per ongeluk kinderen te verlenen in de handen van ouders die een gevaar zijn of kunnen betekenen.

Welke gevolgen zou dat hebben voor het bezoekrecht van de biologische ouders van pleegkinderen?

Wat als een biologische ouder van een pleegkind al wandaden gepleegd heeft tegenover anderen? Wat als er sprake is van huiselijk geweld in het bijzijn van kinderen in het verleden?

Als een biologische ouder van een pleegkind de seksuele fatsoensnormen overschrijdt wat gaat er dan gebeuren? Wat zijn dan de gevolgen voor het bezoekrecht van die ouder?

Blijkbaar moet er van alles eerst gebeuren voordat “Kind en Gezin” optreedt in bepaalde gevallen.

Meldingen aan “Kind en Gezin” gedurende jaren blijken onvoldoende en niemand treedt op zonder dat er een klacht is neergelegd.
Als het een pleegkind betreft, dan kunnen personeelsleden van “Pleegzorg” dit toedekken, want ze zijn er mee bezig. Kunnen ze je verbieden om daarover met de jeugdrechter (of zijn dienst) over te spreken of een klacht neer te leggen?

Met andere woorden als pleegzorg ermee gemoeid is, is er nog minder kans dat Kind en Gezin optreedt.

Kortom het is de hoogste tijd dat de eerste prioriteit van beide organisaties de veiligheid en het welzijn is van het kind, en niet economische belangen, het bereiken van bepaalde doelen ten koste van die veiligheid en welzijn zoals het verminderen van het aantal pleegkinderen.

Doordat dit niet het geval is dienen soms moeders te zien hoe hun zoon van 11 bij zijn vader wil wonen en de moeder niet meer wil zien of spreken.

Ja, als dit plots gebeurt dan kun je zeker zijn dat hier sprake is van ouderverstoting. Steeds meer moeders worden slachtoffer. Het zijn allang niet meer alleen vaders die dit overkomen. Sommige kinderen worden wel gedwongen om hun moeder of vader te verstoten en komen in psychische moeilijkheden. Anderen hebben het wel door. Maar het blijft wel haast ondraagbaar. Kinderen komen dus in een loyaliteitsconflict.

Het is helaas typisch dat een narcistische ex, zelfs met valse aangiftes, verschrikkelijke manipulatie en door valstrikken van weinig ethische advocaten de andere oudere kan terroriseren.

Mijn vrouw maakte het mee dat de advocaat van haar ex-narcist tegen haar advocaat zei dat hij dan de kinderen zouden overtuigen om van haar weg te blijven. Uiteraard was er geen vergelijk of gesprek met deze perverse advocaat mogelijk. Als het zo ver is dat je kind je afstoot kun je natuurlijk niet verwachten dat er ooit nog sprake is van een goed contact.

Het is logisch dat dan de andere partner er zal voor kiezen om nooit meer te communiceren.

Sommige moeders zullen dan nog wel hun kind opnieuw welkom heten.

Maar ander moeders niet omdat ze zien hoe hun volwassen kind de identiteit van een narcist aanneemt. Zij kiezen dan voor rust. Mijn advies ligt dan ook ergens tussen in.

Toch bij belangrijke dagen contact zoeken met uw kind als je nog toegang hebt tot telefoon, email of sms. Maar alleen minimale communicatie met de ex. Alleen het nodige en laat je niet verleiden tot het voeren van een persoonlijk gesprek en contact. Alleen het hoognodige.

Psychopaten en narcisten gebruiken de hiaten bij de rechterlijke macht.

Ze zijn goed in het opvoeren van een toneeltje op de rechtbank. De niet narcist voelt zich daar echter eerder op zijn ongemak. Fysieke en emotionele angst voor represailles van de narcist(e) achteraf zullen een rol spelen als daar niet aan gewerkt wordt.

Mijn vrouw haar ex man deed na de zitting een poging om haar in de gracht te rijden op de autostrade.

Maak in alle geval dat je niet meespeelt in hun dramatische toneelopvoering.

Hou je zo kalm en respectvol tegenover jezelf als mogelijk en laat vooral zien dat de hoogste prioriteit de veiligheid en het welzijn van je kinderen is. En dat je moedig genoeg bent om daar voor op te komen.

Het gebeurt nog dikwijls dat hoewel er sprake was van huiselijk geweld tegenover de vrouw dat het gevaar voor de kinderen geminimaliseerd wordt.

Maar zeg nu zelf eens de grens van fysiek geweld is overschreden tegenover de moeder, is er zeer veel kans dat dit ook tegenover de kinderen zal gebeuren.

Zo’n logica !  Kinderen zijn immers nog minder weerbaar. Die feiten hebben zich dan ook voorgedaan in 2017. Een combinatie van demonstratie van geweld, dreiging met geweld, leugens en chantage kan er voor zorgen dat het kind zich verantwoordelijk gaat voelen voor de narcist en de rug toekeert naar het slachtoffer.

Als je hulp nodig hebt, zoek het in de uitbouw van een netwerk van mensen met ervaring rond jouw problematiek.

Als als gevolg van je ex bijvoorbeeld tijdelijk dakloos wordt en je kunt in veiligheid onderdak vinden bij familie of vrienden voor jezelf en je kinderen, dan nog kan het zijn als je daarvan instanties op de hoogte brengt dat ze je daarmee last bezorgen.

Het is ook niet altijd zo dat agenten je au serieus nemen. Vluchthuizen kunnen ook zich laten om de tuin leiden als het om ‘schijnhuwelijken’ gaat, of personen die net als ze de nationaliteit hebben verkregen de scheiding aanvragen en dan afkomen met een ‘verhaal’.

Vergeet ook niet dat vluchthuizen niet gratis zijn.

Mevrouw A.  kan ook uit over ervaring spreken wat betreft schade aan haar kind door een narcist!

Toen zij zo’n 35 jaar geleden trouwde, werd er niet nagedacht over het bestaan van narcisten. Maar toen zij zwanger werd van hem voelde ze dat er iets niet goed was.

Na de bevalling kreeg ze een psychose. Ze begon volledig te twijfelen aan haarzelf. De spanning werd zo gevaarlijk dat ze scheiding aanvroeg. Om die spanning kwijt te raken is echt rust nodig.

Therapie zoals van Eric Pearl kan daar bij helpen.

Daarom kan het belangrijk zijn dat je wel een psychotherapeute spreekt. Open zijn tegen mensen die je kunt vertrouwen is heel belangrijk.

Maar dikwijls zijn ouders die verstoten zijn ook heel alleen. Dan kan je ook hulp zoeken in de ‘zelfhulp’ literatuur of in forums. Het doet er niet toe welke functie uw ex heeft, hij of zij kan een narcist zijn.

Het is best mogelijk dat hij of zij een psycholoog, advocaat of pedagoge is. Hij of zij kan haar aanzien gebruiken om haar doel te bereiken. Kinderen echter die hun vader of moeder niet meer mogen zien, of die zo’n leugens verteld worden dat ze niet meer dan “nu en dan” op bezoek gaan worden misbruikt.

Dat is vreselijk en dat vergt veel moeite om daar mee om te gaan en jouw leven in positieve zin verder te zetten.

Ook al omdat het voor problemen zorgt in de toekomst van jouw kinderen. Soms denk je dat het het beste is dat de narcistische ouder voorgoed uit hun leven zou verdwijnen.

Als dat de narcist goed zou uitkomen, zou dat ook gebeuren. Maar het is best mogelijk dat de narcist zal verhinderen dat de kinderen wanneer ze groot worden een relatie starten, of geen eigen gezin opbouwen precies omdat ze dan niemand meer hebben om op terug te vallen.

Voor diegene die de narcist niet volgen zal hij of zij er voor zorgen dat dit kind benadeeld wordt. Gelukkig kun je dan een hechte band ontwikkelen met je kind.

Kan ik een antwoord krijgen op de vraag of je ooit een relatie gehad hebt met een narcist?

Als je dat wenst en jezelf er door geen gevaar loopt, laat ons iets daarover weten in de commentaarsectie hieronder. Dat is een geweldige manier om elkaar te helpen in deze gemeenschap.

Maar als je verkiest dat te delen met mij persoonlijk kan je dat als je me bevriendt op Facebook en een persoonlijk bericht stuurt. Ik ga dan in op al je vragen. (zie menu)

Het is geen therapie of coaching sessie,  gewoon luisteren naar je verhaal en zien of we daar klaarheid kunnen in krijgen.

Contact met narcisme.blog.

Ook als je genoten hebt van deze inhoud, en je wilt voorkomen dat deze narcistische personen je leven gaan domineren, dan zorgen we er voor dat je goede vrienden gaat maken.

We zullen jou een ton aan verbazingwekkende middelen aanreiken die je zullen helpen te herstellen van misbruik door een narcist.

Iedereen wenst uiteindelijk te bouwen aan een warme gezellige thuis.

Als je dankzij deze post meer inzicht hebt gevonden, vergeet dan niet om te reageren, commentaar te geven en te delen.

Quantum Healing Starter Pack

Ouderverstoting: 8 herkenbare karakteristieken

De kennis over het stellen van grenzen is waarschijnlijk fout.

De werkwijze volgens narcisme.blog

Agressie, het trauma van menselijke emoties beleven – een complex en multidimensionaal begrip.

Waarom we een vals gevoel van veiligheid creëren?

Systeem voor herstel zelfliefde tekort!

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder! Reactie annuleren