Zelfhelpers, zelfzorgers, traumaherstellers, traumaverwerkers, samen vrij en verbonden!

naar Home: klik op de afbeelding

Menu

zoeken in Archieven
zoeken in Categorie*en

campagne “Run voor kinderen” die geen stem krijgen in jeugdzorg +video

Je hebt geen keuze behalve campagne Run voeren!

Het zal wel zijn dat je je schatjes mist. Het is ondraaglijk, maar je wordt niet gehoord, of te weinig. Je wordt uitgegomd, toch heb je lang genoeg voor ze gezorgd. Maar je schatjes hebben geen stem dan is dit voor jou om campagne Run te voeren.

Bij ouderverstoting, grootouderverstoting, pleegzorgverstoting enz. ligt de aandacht vaak bij gevolgen op de korte termijn.

Dat betekent dat het, vooral in het verleden, over de ouders ging. Logisch ook, want het verdriet en het zeer is het visueelst bij de verstoten ouder. Met de campagne Run belichten we daarbij ook de gevolgen op lange termijn voor de kinderen.

In veel gevallen van het ouderverstotingssyndroom komen de problemen bij kinderen op latere leeftijd pas naar voren, als het al gebeurt. In veel gevallen hebben kinderen er vrede mee dat ze geen contact meer hebben met een ouder. Die is immers verstoten en het kind bevindt zich (vaak onbewust) in een loyaliteitsconflict.

Er is dan echt een flink breekijzer nodig.

Het is tijd voor de campagne Run!

Om ook meer voor te lichten over de gevolgen voor kinderen op de lange termijn die de gevolgen van “zorgouderverstoting” ondervinden.

Hoe groeien zij op als jongvolwassenen? Ik hoop dat meer kinderen een stap naar voren doen om hun ervaringen te delen.

Daarmee wordt bijgedragen aan bestrijding van het OVS. Want als er bewustwording voor de kant van het kind komt, is dat een grote stap richting een succesvolle behandeling van ovs bij vechtscheidingen.

Dan kan al worden ingegrepen in het stadium van oudervervreemding. Wie wil tenslotte zijn eigen kind verdriet doen? (behalve narcistische organisaties, een narcistische ouder, of een narcistisch familielid) Niemand, maar wat nodig is zijn de spiegels om voor te houden.

Eigenlijk is het gek dat ik me nog steeds verbaasd hoeveel ouders hun kind na een scheiding niet meer zien of heel weinig zien.

Waarom Campagne Run?

En waarom? De ene ouder het niet kan opbrengen de ex-partner, de ex-grootouder, de ex-pleegzorgers te zien als de andere zorgouder? Misschien omdat jeugdzorg de materie te complex vindt? Kan het dat jeugdzorg overstelpt wordt? Bovendien stellen we veel wrijving tussen de verschillende betrokken partijen! Dekken ze bij elkaar de problemen toe? Omdat er geen doorstroming van informatie is? Omdat de aangestelden voor de verdediging van de kinderen en pleegkinderen hun werk niet kunnen doen?


Ieder kind heeft recht op de liefde van allebei de ouders en van alle zorgouders, echter heb je als verstoten “zorgouder” heel weinig invloed. De enige invloed is de invloed op jezelf, hoe reageer je op situaties en jouw emotie daarbij.

Eens je in de vrijwilligheid of “onhold” geplaatst wordt heb je geen rechten meer, maar niet als je een uitputtingsslag voert die je hoogstwaarschijnlijk verliest en je kwetsbaarder maakt.

Campagne Run ondersteunt ook het initiatief erkenning van oudervervreemding als strafbaar feit met de petitie die je hier vindt. Onderteken ze a.u.b.!

Het is en blijft moeilijk om mijn kind niet te zien, je laat nooit los, wellicht wel als je geen empathie hebt.

De meesten van ons hebben empathie, die is al veel minder te vinden in organisaties. Je kunt het accepteren en een plaatsje gegeven. Je kunt ook verbinding zoeken met groepen om samen sterk te staan en campagne Run te voeren. Er is ook het initiatief Samen staan we sterk.

Dit zorgt ervoor dat ik weer stappen heb kunnen zetten in mijn eigen leven, want uiteindelijk gaat het om mij, ik heb het recht mijn eigen leven te leiden, te rouwen om de pijn, en te streven naar een betere samenleving. De verantwoordelijkheid voor een kind dat je graag ziet stopt niet om dat een rechter daar zo kan over beslissen.

Ik heb er uiteindelijk voor gekozen om de situatie gedeeltelijk te accepteren, omdat ik er ook achter ben gekomen dat je niets kunt afdwingen omdat de communicatie tussen verschillende zorginstanties en de jeugdrechtbank zo mank loopt.

Van het weinige contact dat er nog is gaan we genieten en een beweging ondersteunen voor een betere jeugdzorg. Ons pleegkindje zal zo altijd een plek in ons leven hebben, maar die keuze ligt bij hem waarschijnlijk vanaf 12 jaar, want de jeugdrechter heeft beslist dat we geen ondersteunende pleegouders meer kunnen zijn en ons contact in de vrijwilligheid zal verlopen.

Vakantieperiodes

De vakantieperiodes zijn voor veel gescheiden ouders, pleegouders, grootouders, en zorgouders die in de vrijwilligheid beland zijn moeilijk omdat ze hun kinderen een deel van de vakantie moeten missen, net zo goed als dat het moeilijk is voor de kinderen die altijd een zorgouder moeten missen.

Voor ouders die te maken hebben met een complexe scheiding, ouderverstoting en/of OTS spelen tijdens vakanties daarnaast ook mee de zorgen die een ouder, grootouder, pleegouder of een ex-pleegouder die in de vrijwilligheid beland is, kan hebben over de kinderen als deze bij de andere zorgouder, in een instelling verblijven door een gebrek aan contact en doorstroming van informatie.

Dat kunnen zorgen zijn over hun fysieke veiligheid, maar zeker ook over de emotionele en psychische veiligheid van hun kinderen.

Denk aan situaties waarbij sprake is van isolatie van kinderen (als ze niet mogen bellen of appen met de andere ouder, of nog te jong zijn), kinderen die te maken hebben met parentificatie, met ouderverstoting onder invloed van een ouder, kinderen die genegeerd worden, verwaarloosd, bedreigd, gekleineerd of geïntimideerd, of zelfs kinderen beneden de 3 jaar in een instelling waar zelfs videochat heel moeilijk is.

Kinderen die aan hun lot worden overgelaten als ze niet voldoen aan de verwachtingen van die ouder, of omdat een ouder niet in staat is te (voor)zien in de emotionele behoeftes van hun kinderen of een instelling geen prioriteit heeft, of niet de middelen om voldoende contacten te organiseren.

Dit kan ervoor zorgen dat een (zorg)ouder op afstand constant in zijn hoofd hiermee bezig is.

De gevoelens van angst en onmacht kunnen overweldigend zijn. En het kan ervoor zorgen dat ze zich fysiek niet kunt ontspannen. Hoe kun je – ondanks de zorgen en het gemis – op momenten toch zorgen voor wat afleiding, voor wat ontspanning?

Wij hebben tijdens deze zomervakantie om die reden intens gefietst en we hebben blijven publiceren op deze website en blijven lezen om ons verder te scholen hoe we met trauma kunnen opgaan en die herstelmethodes toegepast. Zo konden we de tijd nuttig besteden en gaf ons een goed gevoel over onszelf en hielp ons om niet alleen op dit gemis gefocust te zijn.

Herken jij je hierin? Zijn vakantieperiodes voor jou ook pittig door gemis en zorgen over het welzijn van je kinderen? Hoe zorg jij dan voor jezelf?

Pleegouders: Wat als je in de vrijwilligheid terecht komt? Of stopt?

In de relatie met pleegouders en adoptieouders worden soms vergelijkbare problemen geconstateerd. Enkele auteurs hebben er op gewezen dat ook binnen niet opgebroken gezinnen ouderverstoting kan optreden.

Jeugdhulp in Vlaanderen de problemen escaleren!

Ondanks alle (financiële) inspanningen en hervormingen blijft jeugdhulp in Vlaanderen kampen met een tekort aan capaciteit (plaatsen en personeel), een oververtegenwoordiging van kwetsbare kinderen, moeilijkheden om de relaties te ondersteunen tussen geplaatste kinderen en hun gezinnen, gebrek aan communicatie tussen het gerecht, professionelen en ouders.

De gezinsondersteuning bereikt te weinig de gezinnen in armoede omdat heel weinig hulpverleners outreachend werken en vooral afstand scheppen. Voor sommigen is het alleen maar een dossier dat ze gemakkelijk vergeten.

Net door een gebrekkig aanbod wordt er minder op maat van de jongere gewerkt, maar eerder op maat van het beschikbare aanbod. Dat heeft een negatieve invloed op de kwaliteit en op het vertrouwen van kinderen en gezinnen in de hulpverlening.
Het aanbod aan rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp blijft beperkt ondanks inspanningen voor uitbreiding (bv. aanbod voor kinderen met autisme).

Dus escaleren de problemen en zijn kinderen uiteindelijk aangewezen op meer ingrijpende, residentiële hulp. Toch wordt België (Vlaanderen) aangespoord om prioriteit te verlenen aan familiale in plaats van een institutionele jeugdhulp. De plaatsingen moeten steeds regelmatig worden geëvalueerd.
Voor gespecialiseerde multidisciplinaire zorg voor kinderen met een beperking (zoals voor autisme, trisomie of chronische ziekten) zijn er te weinig opvangplaatsen en die zijn ook nog eens te weinig geografisch gespreid.
Kinderen met complexe zorgnoden (lichamelijke of mentale handicap in combinatie met psychische of gedragsmoeilijkheden) stuiten op te lange wachtlijsten. Het gebrek aan stabiele en aangepaste opvang riskeert hun situatie te verergeren. Met bewustmaking rond deze zo belangrijk problematiek wil campagne Run hier verandering en verbetering bewerkstelligen.

Onderteken ook de petitie 55_2020-2021/56 – Erkenning van oudervervreemding als strafbaar misdrijf om dit item voor de kamer en dit in wetgeving om te zetten. De petitie vind je hier.

Rouwproces bij ouders, grootouders, pleegouders en zorgouders.

Door al die problemen is er zo goed als geen ondersteuning voor een (zorg)ouder die een rouwproces doormaakt. Laat het los is wat de meesten te horen krijgen.

Daar willen we net iets aan doen. Hoe kunnen we steun verlenen in zo’n rouwproces, van ouders en zorgouders, ex-pleegouders, in het wachten op het eventueel terugzien van hun geliefd kind of kinders.

Wil je ons daarbij helpen? Laat het ons a.u.b. weten!

Met onze sociale media helpen we daar bewustzijn bij het brede publiek bij te brengen door het delen van het liedje “RUN” met de hashtags:

Plaats a.u.b. de voornamen van de kinderen die je te lang moet missen en een versie van het liedje RUN.

Op facebook zijn we gestart met deze versie, omdat daaruit blijkt hoezeer het gekend is bij de jongeren. Op YouTube vind je verschillende versies die misschien meer bij je resoneren.

Dank je wel! Liefs Johan en Annemie.

Run lyrics

Snow Patrol

I’ll sing it one last time for you
Then we really have to go
You’ve been the only thing that’s right
In all I’ve done

And I can barely look at you
But every single time I do
I know we’ll make it anywhere
Away from here

Light up, light up
As if you have a choice
Even if you cannot hear my voice
I’ll be right beside you dear

Louder, louder
And we’ll run for our lives
I can hardly speak I understand
Why you can’t raise your voice to say

To think I might not see those eyes
Makes it so hard not to cry
And as we say our long goodbyes
I nearly do

Light up, light up
As if you have a choice
Even if you cannot hear my voice
I’ll be right beside you, dear

Louder, louder
And we’ll run for our lives
I can hardly speak I understand
Why you can’t raise your voice to say?

Slower, slower
We don’t have time for that
All I want is to find an easier way
To get out of our little heads

Have heart, my dear
We’re bound to be afraid
Even if it’s just for a few days
Making up for all this mess

Light up, light up
As if you have a choice
Even if you cannot hear my voice
I’ll be right beside you dear

Gebruik misschien de commentaren om elkaar te steunen!

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw commentaar en like.

Heb je een fout gezien in dit artikel? Laat me het weten! Ik ben je dankbaar!

Lees meer


Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Voeg je bij 4.587 andere abonnees