Door leugens en verhalen de rug gekeerd. PAS – Ouderverstoting

Wat denk je dat in de hulpverlening de veiligheid en het welzijn van het kind in de praktijk prioriteit krijgt? Natuurlijk denk je dat als je hen hoort. Dan vergeet je dat weinigen ervaring hebben met de manipulatie technieken van narcistische ouders. Dan is dit artikel voor jou de moeite, vrees ik.

 

 

Zowel moeders en vaders kan het overkomen dat hun kinderen zich de rug naar hen toekeren.
Meestal wordt de zorg voor de kleine kinderen hoofdzakelijk door de moeder gedaan, maar hoe ouder de kinderen worden, hoe meer de vaders hen weten te beïnvloeden.
Hetzij vaders of moeders die de andere partner afstoten bij de kinderen, lijkt me al een zeer narcistisch gedrag. Iedereen kan voorspellen dat dit voor het kind op latere leeftijd zware gevolgen kan hebben.

Kinderbescherming en Jeugdzorg.

Kinderbescherming en jeugdzorg zullen in weinig gevallen hier iets aan doen.
Zeker als de ouder een narcist is mag je veronderstellen dat deze heel goed weet te manipuleren, en dat hij/zij er alles zal aan doen om zijn/haar slachtoffer te treiteren.
Gezien de narcist geen mededogen heeft, zal hij/zij dat ook niet hebben voor zijn kinderen.
De narcistische ouder zal de andere partner voorstellen als de labiele ex. Hij/zij zal zeggen dat de andere partner de scheiding niet aan kan.

Als de vader er in slaagt om de kinderen van de moeder af te stoten dan is in veel gevallen de vader de labiele persoon.

Hij zal het slachtoffer spelen die er onderdoor is gegaan door de slechtheid van de moeder.  Dan zal hij ook dikwijls zeggen dat het verhaal van de moeder gewoon rancune is omdat ze de scheiding niet aankan.
Zo’n narcistische vader zal de omgangsregeling aan zijn laars lappen indien hij kinderen kan overtuigen om de moeder de rug toe te keren.

Het kan beginnen met een co-ouderschap voor te stellen.

Uiteindelijk eens de kinderen 18 jaar zijn kunnen ze kiezen en zijn genoeg geherprogrammeerd door de narcist en zijn vliegende apen om hun moeder de rug toe te keren.
Ogenblikkelijk kun je dan ook verwachten dat als er een wissel is dat de narcistische vader een verhoging van de alimentatie zal vragen. Terwijl hijzelf achterhoudt hoeveel hij verdient.
Als er een ondertoezichtstelling is van de kinderen voor de omgang wordt er weinig op toegezien.
Zelfs bij verhuis wordt niet verwittigd. Laat staan dat er opgetreden wordt.
Hoe wordt er toezicht gehouden op het alcohol misbruik?
Lees hier meer over wat Sofie overkwam.

Kinderopvangzaken.

In kinderopvangzaken moet de veiligheid en het welzijn van het kind altijd de eerste prioriteit zijn. Geen kind kan bij een ouder verblijven waar het niet veilig is omwille van het gedrag van die ouder.

Geen kind kan bij een ouder verblijven die het welzijn van het kind schade toe brengt.

De voorwaarden inzake veiligheid en welzijn voor het kind tijdens een verblijf bij een ouder zouden moeten aangescherpt worden.

Wat met alcoholmisbruik, drugsmisbruik, roekeloos rijgedrag, agressiebuien, schennis van de eerbaarheid, vertoning van pornografie aan minderjarigen, schending van de seksuele fatsoensnormen jegens anderen in het openbaar of een plaats die toegankelijk is voor jongeren onder de 16, schending van de plicht tot bescherming van jeugdigen terwijl een kind bij een ouder/of ouders verblijft.

Hoeveel kinderen worden door de rechtbanken aan een misbruikende ouder toegezegd ondanks dat er in veel gevallen bezwaren zijn van een andere ouder?

(In de USA zouden dan er elk jaar 58.000 zijn!)

Als gevolg hiervan worden te veel kinderen geconfronteerd met trauma, letsel of zelfs de dood die zou kunnen zijn voorkomen door verbeterde bewaring en visitatie voorwaarden.

Er zou een juridische richtlijn moeten komen die bij de beoordeling of een kind aan een ouder wordt toegezegd gedurende een bepaalde periode de hoogste prioriteit heeft aan de veiligheid en het welzijn van het betrokken kind is.

Er zouden normen dienen ontwikkeld te worden die rechtbanken moeten helpen om per ongeluk kinderen te verlenen in de handen van ouders die een gevaar zijn of kunnen betekenen.

Welke gevolgen zou dat hebben voor het bezoekrecht van de biologische ouders van pleegkinderen ?

Wat als een biologische ouder van een pleegkind reeds wandaden gepleegd heeft tegenover anderen, of als er sprake is van huishoudelijk geweld in het bijzijn van kinderen in het verleden?

Als een biologische ouder van een pleegkind de seksuele fatsoensnormen overschrijdt wat gaat er dan gebeuren? Wat zijn dan de gevolgen voor het bezoekrecht van die ouder?

Blijkbaar moet er van alles eerst gebeuren vooraleer Kind en Gezin optreedt in bepaalde gevallen.

Meldingen aan Kind en Gezin gedurende jaren blijken onvoldoende en niemand treedt op zonder dat er een klacht is neergelegd.

Als het een pleegkind betreft, dan kunnen personeelsleden van Pleegzorg dit toedekken, want ze zijn er mee bezig, je verbieden om daar over met de jeugdrechter (of zijn dienst) over te spreken of een klacht neer te leggen.

Met andere woorden als pleegzorg gemoeid is is er nog minder kans dat Kind en Gezin optreedt.

Kortom het is de hoogste tijd dat de eerste prioriteit van beide organisaties de veiligheid en het welzijn is van het kind, en niet economische belangen, het bereiken van bepaalde doelen ten koste van die veiligheid en welzijn zoals het verminderen van het aantal pleegkinderen.

Doordat dit niet het geval is dienen soms moeders te zien hoe hun zoon van 11 bij zijn vader wil wonen en de moeder niet meer wil zien of spreken.

Ja, als dit plots gebeurt dan kun je zeker zijn dat hier sprake is van ouderverstoting.
Steeds meer moeders worden slachtoffer. Het zijn allang niet meer alleen vaders die dit overkomen.
Sommige kinderen worden wel gepushed om hun moeder of vader te verstoten en komen in psychische moeilijkheden en anderen hebben het wel door. Maar het blijft wel haast ondraagbaar. Kinderen komen dus in een loyaliteitsconflict.

Het is helaas typisch dat een narcistische ex, zelfs met valse aangiftes, verschrikkelijke manipulatie en door trukken van weinig ethische advokaten de andere oudere kan terroriseren.

Mijn vrouw maakte het mee dat de advokaat van haar ex tegen haar advokaat zei dat hij dan de kinderen zouden overtuigen om van haar weg te blijven.
Uiteraard was er geen vergelijk of gesprek met deze perverse advokaat mogelijk.
Als het zo ver is dat je kind je afstoot kun je natuurlijk niet verwachten dat er ooit nog sprake is van een goed contact.
Het is logisch dat dan de andere partner er zal voor kiezen om nooit meer te communiceren.

Sommige moeders zullen dan nog wel hun kind opnieuw welkom heten.

Maar ander moeders niet omdat ze zien hoe hun volwassen kind de identiteit van een narcist aanneemt.
Zij kiezen dan voor rust.
Mijn advies ligt dan ook ergens tussen in. Toch bij belangrijke dagen contact zoeken met uw kind als je nog toegang hebt tot telefoon, email of sms.
Maar alleen minimale communicatie met de ex.
Alleen het noodzakelijke en laat je niet verleiden tot het voeren van een persoonlijk gesprek en contact. Alleen het hoognodige.

Psychopaten en narcisten gebruiken de hiaten bij de rechterlijke macht.

Ze zijn goed in het opvoeren van een toneeltje op de rechtbank. De niet narcist voelt zich daar evenwel eerder op zijn ongemak. Fysieke en emotionele angst voor repressailles van de narcist(e) achteraf zullen een rol spelen als daar niet aan gewerkt wordt.
Mijn vrouw haar ex man deed na de zitting een poging om haar in de gracht te rijden op de autostrade.

Maak in alle geval dat je niet meespeelt in hun dramatische toneelopvoering.

Hou je zo kalm en respectvol tegenover jezelf als mogelijk en laat vooral zien dat de hoogste prioriteit de veiligheid en het welzijn van je kinderen is. En dat je moedig genoeg bent om daar voor op te komen.
Het gebeurt nog dikwijls dat hoewel er sprake was van huishoudelijk geweld tegenover de vrouw dat het gevaar voor de kinderen geminimaliseerd wordt.

Maar zeg nu zelf eens de grens van fysiek geweld is overschreden tegenover de moeder, is er zeer veel kans dat dit ook tegenover de kinderen zal gebeuren.

Zo’n logica !  Kinderen zijn immers nog minder weerbaar. Die feiten hebben zich dan ook voorgedaan in 2017.
Een combinatie van demonstratie van geweld, dreiging met geweld, leugens en chantage kan er voor zorgen dat het kind zich verantwoordelijk gaat voelen voor de narcist en de rug toekeert naar het slachtoffer.

Als je hulp nodig hebt zoek het in de uitbouw van een netwerk van mensen met ervaring rond jouw problematiek.

Als ten gevolge van je ex bijvoorbeeld tijdelijk dakloos wordt en je kunt in veiligheid onderdak vinden bij familie of vrienden voor jezelf en je kinderen, dan nog kan het zijn als je daarvan instanties op de hoogte brengt dat ze je daarmee last bezorgen.
Het is ook niet altijd zo dat agenten je au serieux nemen, en vluchthuizen kunnen ook zich laten om de tuin leiden als het om ‘schijnhuwelijken’ gaat, of personen die net als ze de nationaliteit hebben verkregen de scheiding aanvragen en dan afkomen met een ‘verhaal’. Vergeet ook niet dat vluchthuizen niet gratis zijn.
Mevrouw A.  kan ook uit over ervaring spreken wat betreft schade aan haar kind door een narcist!

 

Toen zij zo’n 35 jaar geleden trouwde werd er niet nagedacht over het bestaan van narcisten. Maar toen zij zwanger werd van hem voelde ze dat er iets niet goed was.
Na de bevalling kreeg ze een psychose. Ze begon volledig te twijfelen aan haarzelf.
De spanning werd zo gevaarlijk dat ze scheiding aanvroeg.
Om die spanning kwijt te geraken is echt rust nodig. Therapie zoals van Eric Pearl kan daar bij helpen. Daarom kan het belangrijk zijn dat je wel een psychotherapeute spreekt.
Open zijn tegen mensen die je kunt vertrouwen is heel belangrijk. Maar dikwijls zijn ouders die verstoten zijn ook heel alleen. Dan kan je ook hulp zoeken in de ‘zelfhulp’ literatuur of in forums.
Het doet er niet toe welke functie uw ex heeft, hij/zij kan een narcist zijn. Het is best mogelijk dat hij/zij een psycholoog, advokaat of pedagoge is. Hij/zij kan haar aanzien gebruiken om haar doel te bereiken.
Kinderen evenwel die hun vader of moeder niet meer mogen zien, of die zo’n leugens verteld worden dat ze niet meer dan nu en dan op bezoek gaan worden misbruikt.

Dat is vreselijk en dat vergt veel moeite om daar mee om te gaan en uw leven in positieve zin verder te zetten.

Ook al omdat het voor problemen zorgt in de toekomst van uw kinderen.
Soms denk je dat het het beste is dat de narcistische ouder voorgoed uit hun leven zou verdwijnen. Als dat de narcist goed zou uitkomen, zou dat ook gebeuren.
Maar het is best mogelijk dat de narcist zal verhinderen dat de kinderen wanneer ze groot worden een relatie starten, of geen eigen gezin opbouwen precies omdat ze dan niemand meer hebben om op terug te vallen.
Voor diegene die de narcist niet volgen zal hij/zij er voor zorgen dat dit kind benadeeld wordt.
Gelukkig kun je dan een hechte band ontwikkelen met je kind.

Artikels betreffende ouderverstoting.

Kan ik een antwoord krijgen op de vraag of je ooit een relatie gehad hebt met een narcist?

Als je dat wenst en uzelf er door geen gevaar loopt, laat ons iets daarover weten in de commentaar sectie hieronder. Dat is een geweldige manier om elkaar te helpen in deze gemeenschap.

Maar als u verkiest dat te delen met mij persoonlijk kan je dat als je me bevriendt op Facebook en een persoonlijk bericht stuurt. Ik ga dan in op al je vragen.

Het is geen therapie of coaching sessie,  gewoon luisteren naar je verhaal en zien of we daar klaarheid kunnen in krijgen.

Contact met narcisme.blog .

Ook als je genoten hebt van deze inhoud, en u wilt voorkomen dat deze narcistische personen je leven gaan domineren, dan zorgen we er voor dat je goede vrienden gaat maken. Zet dan de stap om mijn facebook pagina te liken.

We zullen jou een ton aan verbazingwekkende middelen aan reiken die u zullen helpen te herstellen van misbruik door een narcist.

Iedereen wenst uiteindelijk te bouwen aan een warme gezellige thuis.

Gelieve mij niet te contacteren als je geen inlevingsvermogen hebt.

Dit artikel is niet bedoeld om te diagnosticeren of een gids te zijn voor zelf-diagnoses. Het enige doel van dit artikel is strikt voor educatieve doeleinden. Mijn doel is om de lezer  te laten nadenken om schadelijke individuen beter te vermijden.

De standpunten zijn Johan Persyn zijn niet noodzakelijkerwijs die van wetenschappelijk America en Europa.

Als u dankzij deze post meer inzicht hebt gevonden, vergeet dan niet om te reageren, commentaar te geven en te delen.

Johan Persyn.

 

PS : Wil je meer weten kijk dan hier, want het is geen training, het is geen coaching, het is geen therapie.

 

Vindt u dit artikel interessant, leerrijk, controversieel, of hebt u eens kunnen glimlachen van herkenning en erkenning? Dan is een donatie, hoe bescheiden ook, een goed idee want dan kan ik voor meer van dit zorgen. Dank U wel.

 

Deel uw gedachten met ons want samen kunnen we opzettelijk de wereld verrijken door waarde aan elkaar toe te voegen.