Reduceren tot een diagnose is een ingreep in de identiteit’!

Bron: ‘Mensen reduceren tot een diagnose is een ingreep in de identiteit’ — Opinie — Voor nieuws, achtergronden en columns.

Tot mijn verbijstering bleek de diagnose schizofrenie in Frankrijk iets heel anders in te houden dan in Engeland. Ze hanteren er andere symptomen. Ook de voorspelling en behandeling verschillen. Een onderzoek onder psychiaters in beide landen bevestigde dit. Ik concludeerde dat de diagnostiek van psychisch lijden wellicht meer te maken heeft met cultuur dan met waardevrije wetenschap.

In werkelijkheid in plaats van iemand te reduceren tot een diagnose is psychisch lijden een mix van weinig specifieke symptomen als slapeloosheid, somberheid, angsten, geheugenproblemen, verslaving — en dat in verschillende gradaties en combinaties over de tijd. De wetmatigheden onder diagnostiek en behandeling zijn veel zwakker dan wordt voorgesteld.’

‘Beter dan iemand te reduceren tot een diagnose is het om als hulpverlener bij iedereen opnieuw verwonderd vragen te stellen: wat is er gebeurd, waar heb je last van, waar zit je kracht, wat zijn je doelen en wat heb je nodig om die te bereiken?

Korte termijn symptoombestrijding is secondair aan het versterken van de weerbaarheid op lange termijn.

Help de persoon zijn verhaal te ontwikkelen, inzicht te krijgen in onderliggende kwetsbaarheid en kracht, greep te krijgen op beperkingen en regie te pakken over de behandeling.

En nieuwe doelen te formuleren die het leven zin kunnen geven.’

reduceren tot een diagnose
Meer over NARP herstelprogramma!

Reduceren tot een diagnose.

Dit artikel is niet bedoeld om te diagnosticeren of een gids te zijn voor zelfdiagnoses. Het enige doel van dit artikel is strikt voor leerzame doeleinden. Mijn doel is om de lezer  te laten nadenken om schadelijke individuen beter te vermijden.

Als u dankzij deze post meer inzicht hebt gevonden, vergeet dan niet om te reageren, commentaar te geven en te delen.

Heb je vragen of suggesties? We antwoorden graag.

Sharing is caring.


Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder! Reactie annuleren

Voeg je bij 4.581 andere abonnees