razernij van de narcist

“Ik wou dit niet zeggen toen je tegen me schreeuwde, maar als je de volgende keer dat je zo boos bent op me en me verbaast door tegen me te schelden, minachting uitspreekt of nors handelt, zal ik je een maal zeggen, ‘Spreek alsjeblieft met me of handel op een respectvolle manier’, en als je daar niet naar handelt, loop ik weg en ga ik naar een ander deel van het huis, kantoor of bedrijf. Na dat gesprek, als het weer gebeurt, loop ik gewoon weg met de woorden: ‘Ik heb andere dingen te doen.’ Dit is geen ultimatum, maar slechts een aanwijzing voor wat ik zal doen als die uitwisselingen opnieuw plaatsvinden. ‘ wijzigen zoals je wilt om meer als je woorden te klinken, maar ik hoop dat je het idee begrijpt.)