Stem die mij roept: Bijbels geloven met Patrick Perquy

De Bijbel lezen in confrontatie met de menswetenschappen en de seculiere samenleving, zoeken naar fundamenten voor een levende, zingende en zorgende gemeenschap, en vorm geven aan een liturgie die de sacramenten opnieuw laat dragen door het Godsvolk. Stem die mij roept poogt een inzicht bij te brengen over geloven met bijdragen en het leven van … Doorgaan met het lezen van Stem die mij roept: Bijbels geloven met Patrick Perquy