Samenlevingsopbouw Vlaanderen werk-welzijn

Ouders in aktie Roeselare vanaf 4:00 met Annemie Persyn Declercq. Het initiatief van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen is een samenwerking met diverse lokale actoren waaronder de VDAB werk-welzijnsconsulente, CAW, OCMW-dienst tewerkstelling, ACV dienstverlening, werklozenwerking ABVV.

Een integrale begeleidingsaanpak naar werk en meer welzijn voor kwetsbare gezinnen staat centraal. Onze uitvalsbasis is cultuurcentrum De Spil, waar we o.a. een wekelijks job-atelier, een maandelijkse groepsbijeenkomst en begeleidersoverleg organiseren.

Wat baart ons zorgen binnen samenlevingsopbouw?

Een groep kwetsbare werkzoekenden in werkarme gezinnen vinden vaak niet op eigen kracht (al of niet tijdelijk) aansluiting op de lokale arbeidsmarkt.

Aan werkmotivatie ontbreekt het meestal bij deze mensen niet: allen willen werk met inkomensverhoging, een gezonde balans werk/gezin en een leefbare woonsituatie.

Problemen op verschillende levensdomeinen bemoeilijken echter de startpositie. Het huidige beleid kiest voor een snelle en volledige doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt. Een zijspoor via de sociale arbeidsmarkt wordt wel verder ondersteund, maar niet uitgebreid en voor een bepaalde groep mensen ook niet aanvaard als hoogst bereikbaar doel.

samenlevingsopbouw

In de praktijk stellen we vast dat er onvoldoende capaciteit mensen en middelen ingezet wordt. Zonder deze mensen breng en houdt je deze groep van werkzoekenden niet op een arbeidsspoor én welzijnsspoor .

Gezien de grote waarde van arbeid voor iedereen, is het noodzakelijk meer te investeren in o.a. VDAB-diensten die werk-welzijnstrajecten op maat aanbieden.

Ook het versterken van samenwerkingsverbanden – die de belangrijke integrale begeleidingsaanpak kunnen realiseren – verdient aandacht. Diverse wetenschappelijke praktijkonderzoeken o.a. HIVA tonen aan dat deze aanpak meer duurzame resultaten biedt. Bovendien is het kansen-verhogend naar alle gezinsleden, in het bijzonder ook de kinderen.

Gepubliceerd door Annemie Declercq

Annemie is in het bezit van een Bachelor diploma in Orthopedagogie dat ze heeft behaald aan de Hogeschool Gent. Ze heeft een passie voor het bouwen van groepsluiken werkwelzijn en het gebruikmaken van de goedstoel-methodiek en presentie. Ze werkt al vele jaren in de VDAB om mensen te helpen werk te vinden en te behouden. Ze houdt van fietsen, boeken, schrijven, wandelen en muziek luisteren. Annemie Declercq is moeder van 3 kinderen, grootmoeder pleegmoeder, plusmama, armoede consulent en orthopedagoge. Ze werkt 33 jaar in de VDAB in Roeselare. Ervaringsdeskundige narcistisch misbruik en zelfgenezer van trauma.

Voeg hieronder een reactie toe!