innerlijke identiteit

Support yourselves with Inner development to be powerful.

We have gaps in our personality where we look outside yourselves for love, support, approval, survival, and security. Moreover, we do not support ourselves by being authentic, or having a good boundary function. We don’t go beyond the fear of annoying people or people who turn away from us. We don’t like us for being …

Support yourselves with Inner development to be powerful. Lees verder »

Innerlijke ontwikkeling om krachtig te zijn zonder angst of wrok.

We hebben hiaten in onze persoonlijkheid waarin we buiten onszelf zoeken naar liefde, goedkeuring, overleving en veiligheid. We steunen onszelf niet door authentiek te zijn, of een goede grensfunctie te hebben en te zorgen voor innerlijke ontwikkeling. We gaan niet voorbij de angst voor vervelende mensen of mensen die zich van ons afkeren of ons …

Innerlijke ontwikkeling om krachtig te zijn zonder angst of wrok. Lees verder »

Wat denk je over trauma?

  Er is teveel verkeerde informatie in omloop over wat trauma eigenlijk is. Zoveel zelfs dat miljoenen mensen elke dag vastzitten aan het zich kwellen over innerlijke emotionele pijn met weinig tot geen hoop om er vrij van te worden en echt beter te worden. Er is ook een grote toename aan trauma’s door de …

Wat denk je over trauma? Lees verder »