Categorieën
Co-afhankelijkheid groeitaak Nederland België Nederlandstalig Recent zelfgenezing

Illusie 5 van het slachtoffer of slachtofferschap Deel 2

Zal spreken over mijn misbruik mij er van genezen? Illusie 5 van het slachtoffer is het verder gevolg van illusie 4. Wanneer we geloven dat we persoonlijk zijn aangevallen door een misbruiker, geloven we dat we zijn verbrijzeld. We vertellen onszelf vaak die ‘realiteit’. Het kan een obsessie worden. En we krijgen zelfs door anderen te […]

Categorieën
Bijbels maar geen godsdienst Nederland België Nederlandstalig Recent Werktuigen & tools voor veerkracht weerbaarheid zingeving

Zondebokmechanisme: een deconstructie door Jezus als lijdende dienaar!

In De Lier Brugge ging Patrick Perquy zaliger regelmatig voor in de viering. Hierna volgt een toespraak van hem. Voor de vierde week van de Advent was het een derde keer dat inspiratie geput werd uit: De liederen van de lijdende dienaar in vergelijking met het kind Jezus dat geboren wordt. Aan het woord is […]