Categorieën
groeitaak Nederland België Nederlandstalig Recent zelfgenezing

Veilige Limieten zelfgenezing Deel 4

Simplistische gespreksonderwerpen? Of empathisch inleven in lezerspubliek. Dr Nicole Lepera selfhealers-gemeenschap is bijna 5 miljoen mensen sterk. Heeft haar platform veilige limieten voor zelfgenezing? Sommige die op hun hoede zijn voor wat Dr Nicole plaatst op IG merken op dat veel van de standpunten die in haar berichten worden uitgedrukt, simplistische gespreksonderwerpen zijn. Volgens hen […]

Categorieën
Nederland België Nederlandstalig Recent therapie - coaching - hulpverlening zelfgenezing

Therapeutische Limieten aan zelfgenezing? Deel 3

Het internet voor verspreiding van therapeutische boodschappen zal zeker ook zijn limieten hebben, maar het is in alle geval een uitgestrekte plaats. En de innovaties zijn nog niet uitgeput. Ze is prachtig en verschrikkelijk. Het heeft zoveel uitstekende innovaties en verbeteringen aan het moderne leven mogelijk gemaakt. Een van de beste originele toepassingen was om niet-monogame […]

Categorieën
English Recent self healing

Therapeutic insight for self-healers. Part 3

There are nine characteristics of Narcissistic Personality Disorder, and one of them is … A sense of entitlement. The narcissist’s correct spills over into their other characteristics, the beliefs they think are superior to those around them. It’s a therapeutic insight to be conscious of that. In their arrogance, they are proud of who they […]