Categorieën
gemeenschapsvorming

Onleefbaar wonen: een gunst en geen recht? Onaanvaardbaar!

OP 3 de zondag van de advent kwam het thema welzijnszorg aan bod. Toen ik vroeg aan Amina of ze haar verhaal wilde vertellen in De Lier over haar zoektocht naar een woning en het onleefbaar wonen, zei ze onmiddellijk, JA.Desondanks geeft ze de moed niet op en zie ik in haar een sterke dame. […]

Categorieën
Bijbels maar geen godsdienst gemeenschapsvorming veerkracht Werktuigen & tools voor veerkracht weerbaarheid zingeving

Mensen in armoede. Laat niet je droom stelen ook al ben je arm!

Heb je een idee van gezinnen met kinderen die onder de armoedegrens leven? Een beklijvende reportage die in scholen gebruikt wordt en met uitspraken die blijven nazinderen was de reportage van Panorama 8 jaar geleden en een paar weken terug over mensen in armoede. Ga je nu afdalen om te bevrijden wat je hebt gezien op […]

Categorieën
Creativiteit als katalysator voor genezing gemeenschapsvorming

Tirannie armoede: de wereld verenigen voor een betere plek!

In een tijd van universeel bedrog is het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad. John  Kennedy‘s inaugurele rede werd gegeven op 20 januari 1961. Hij sprak niet alleen met de burgers van de Verenigde Staten, maar met de hele wereld. Het was duidelijk dat zijn hoofddoel was om het hele menselijke ras te verenigen. […]