Categorieën
Bijbels maar geen godsdienst groeitaak

De Heilige Geest in het leven van christenen en mezelf.

Christenen hebben toegang tot kracht, openbaring en wijsheid van de Heilige Geest, net zoals de apostel Paulus schreef aan gelovigen in Efeze!

Categorieën
Bijbels maar geen godsdienst gemeenschapsvorming spiritualiteit spiritueel coachen Transformeren naar geluk na misbruik door een narcist Werktuigen & tools voor veerkracht weerbaarheid

Jezus onthult perfect de aard van God als een goede Vader.

De boodschap, de bediening en het offer van Jezus onthullen perfect de aard van God als een goede Vader. Johannes 3: 16-17; Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 God heeft zijn Zoon niet […]

Categorieën
Bijbels maar geen godsdienst Jezus spiritualiteit spiritueel coachen Transformeren naar geluk na misbruik door een narcist Werktuigen & tools voor veerkracht weerbaarheid

God is niet boos op ons.

God is niet boos op ons. 2 Petrus 3: 9; 9 Sommigen denken dat Hij treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte, omdat Hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. 1 Tessalonicenzen 5: 9; Romeinen 14: […]