Tag: puberteit

  • Empathietraining kan de relatie tussen ouder en kind verbeteren

    Empathietraining kan de relatie tussen ouder en kind verbeteren

    Een onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Kansas toont aan dat empathietraining een positieve invloed kan hebben op de relatie tussen moeders en hun adolescente kinderen. Het onderzoek, gericht op 108 moeder-kindparen, bood empathietraining gedurende twintig dagen en was getuige van verbeterde relaties en tevredenheid met het leven voor beide partijen. De onderzoekers stellen op…