Tag: pleegzorgerverstoting

  • Pleegouders: scheiding, verlies en rouw

    Pleegouders: scheiding, verlies en rouw

    Pleegouders ervaren vaak gevoelens van verdriet of verlies als gevolg van meerdere bronnen, waaronder vanuit hun eigen perspectief, van het kind, van de biologische ouders en zelfs van leden van de gemeenschap wanneer het kind vertrekt. Dit kan worden beïnvloed door factoren zoals de relatie tussen pleegouder en kind, de leeftijd van het kind, de…

  • campagne “Run voor kinderen” die geen stem krijgen in jeugdzorg +video

    campagne “Run voor kinderen” die geen stem krijgen in jeugdzorg +video

    Het bericht is een Nederlandse oproep tot actie voor de ‘Run’-campagne, die zich richt op de vervreemding van ouders en de langetermijneffecten ervan op kinderen. Het benadrukt het gebrek aan steun voor ouders die het contact met hun kinderen hebben verloren als gevolg van scheidingen, geschillen of betrokkenheid van de kinderbescherming. De post bekritiseert ook…