Categorieën
Bijbels maar geen godsdienst spiritualiteit spiritueel coachen

Kun jij grote werken doen in Jezus Naam?

Jezus beloofde dat tekenen gelovigen zouden volgen en dat ze nog grotere werken zouden doen dan Hij. Johannes 14: 12-14; 12 Luister goed, wie op Mij vertrouwt, zal dezelfde dingen doen als Ik. Zelfs nog grotere, want Ik ga naar de Vader. 13 Wat u in mijn naam biddend vraagt, zal Ik doen. Want daardoor zal blijken hoe […]

Categorieën
Bijbels maar geen godsdienst Jezus spiritualiteit spiritueel coachen

Elkaar wederzijds respecteren.

Erken, respecteer en bevestig dat elke persoon waardevol en krachtig is. We zijn gemaakt naar Gods beeld. Hij stierf om ons te herstellen in de relatie met Hem, daarom zijn we belangrijk. Genesis 1: 26-28; 26 Toen zei God: ‘Laat Ons mensen maken die op Ons lijken en kunnen heersen over alle dieren op aarde, in […]

Categorieën
Bijbels maar geen godsdienst gemeenschapsvorming spiritualiteit spiritueel coachen Transformeren naar geluk na misbruik door een narcist

Vrijgevigheid geeft vreugde, zegen en gunst in ons leven vrij.

God is extravagant genereus. Onze vrijgevigheid is een reactie en weerspiegeling van Hem. Hij is een goede Vader die goede geschenken geeft aan zijn kinderen. De draad van Gods vrijgevigheid weeft door Zijn schepping, verbonden, de economie van Israël, het evangelie en het koninkrijk terwijl Hij consequent modelleert dat het meer gezegend is om te […]

Categorieën
Bijbels maar geen godsdienst Jezus spiritualiteit spiritueel coachen Transformeren naar geluk na misbruik door een narcist

Wat zijn de mogelijkheden dankzij Gods Genade?

Gods genade stelt ons in staat uniek te zijn, te dromen en met Hem te creëren. 1 Petrus 4:10; 10 Ieder heeft gaven gekregen. Gebruik die om elkaar te dienen, want zo geeft u de rijkdom van Gods genade aan elkaar door. 1 Corinthiërs 12: 7; 7 De Geest openbaart Zich door elk van ons, tot welzijn […]

Categorieën
Bijbels maar geen godsdienst gemeenschapsvorming spiritualiteit spiritueel coachen Transformeren naar geluk na misbruik door een narcist Werktuigen & tools voor veerkracht weerbaarheid

Jezus onthult perfect de aard van God als een goede Vader.

De boodschap, de bediening en het offer van Jezus onthullen perfect de aard van God als een goede Vader. Johannes 3: 16-17; Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 God heeft zijn Zoon niet […]

Categorieën
Bijbels maar geen godsdienst Jezus spiritualiteit spiritueel coachen Transformeren naar geluk na misbruik door een narcist Werktuigen & tools voor veerkracht weerbaarheid

God is niet boos op ons.

God is niet boos op ons. 2 Petrus 3: 9; 9 Sommigen denken dat Hij treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte, omdat Hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. 1 Tessalonicenzen 5: 9; Romeinen 14: […]