Categorie: Jezus

 • Daag je de status quo uit? Deel 1

  Daag je de status quo uit? Deel 1

  Echte Christenen zijn een politiek probleem voor de elite. Jezus was een politiek probleem voor de Farizeeën. Volgens hen maakte hij dat ze er slecht uitkwamen bij het publiek. Dit artikel gaat over Jezus en de status quo die Hij doorbrak. Onder andere de vele wonderen die Jezus deed zorgde voor een grote aanhang. Farizeeën waren…

 • Wat leert Jezus ons over narcisme?

  Wat leert Jezus ons over narcisme?

  Een goed contact met mijn lezerspubliek begint met authenticiteit en transparantie o.a. over Jezus en narcisme. Ja, we hebben een visie op Jezus en de bijbel. Over die ideeën zwijgen zou het contact met mijn lezerspubliek niet bevorderen. Dan verzwijg ik wie ik ben. Deze tekst gaat dan ook over Jezus en narcisme. Als ik…

 • Hoor God spreken: God wil communiceren met zijn familie.

  Hoor God spreken: God wil communiceren met zijn familie.

  Het is belangrijk voor ons om actief naar zijn stem te luisteren. Hoor God spreken in de verscheidenheid aan manieren waarop hij communiceert. Johannes 10: 26-28; 26 U gelooft Mij niet, omdat u niet bij mijn kudde hoort. 27 Mijn schapen luisteren naar mijn stem en Ik ken ze. Zij volgen Mij 28 en Ik geef hun eeuwig leven. Zij…

 • Dikwijls promoot de kerk misbruik zonder het te beseffen.

  Dikwijls promoot de kerk misbruik zonder het te beseffen.

  Ik hou er niet van om kritiek op de kerk te schrijven. Zij is de bruid van Christus. Op die manier is de kerk heilig en apart gezet. En tegenwoordig is de kritiek op Christenen door andere Christenen vaak beledigend, veroordelend en lelijk. Dit specifieke probleem weegt echter op mijn hart en geest. Ik breng…

 • Wat is een narcistische interpretatie van de bijbel?

  Wat is een narcistische interpretatie van de bijbel?

  De tekst is een persoonlijke reflectie over de vraag wat een narcistische interpretatie van de Bijbel is. De auteur stelt dat veel mensen de Schrift verkeerd interpreteren door hun eigen filters, verlangens en vooroordelen. Hij zegt dat er leiding van de Heilige Geest en serieuze studie nodig is om te begrijpen wat de Bijbel ons…

 • Stem die mij roept: Bijbels geloven met Patrick Perquy!

  Stem die mij roept: Bijbels geloven met Patrick Perquy!

  De Bijbel lezen in confrontatie met de menswetenschappen en de seculiere samenleving, zoeken naar grondslagen voor een levende, zingende en zorgende gemeenschap, en vorm geven aan een liturgie die de sacramenten opnieuw laat dragen door het Godsvolk. Stem die mij roept, probeert een inzicht bij te brengen over geloven met bijdragen en het leven van…