Categorieën
Bestrijd de krachten van het kwaad Bijbels maar geen godsdienst

Het bijzondere boek van Martel: James Alisan – het Vaticaans schandaal!

Hoe het lijkt om vergeven te worden is met een gebroken hart.
Laat het allemaal naar buiten komen.
Want de reactie van Franciscus op het boek van Martel erkent stilzwijgend dat op een hele reeks van gebieden de doctrine, de discipline en de praktijk van de kerk samen en in praktische termen onafscheidelijk deel uitmaken van een valse heiligheid die in instorting is.

Categorieën
psychopath

Narcistische cult leiders: Hoe doen ze het?

Destructieve sekte-leiders. De tactieken die sommige narcisten gebruiken om hun weg te vinden in persoonlijke relaties kunnen opvallend veel lijken op de dwangtactieken van destructieve sekteleiders. Als u een echtgenoot, familielid, vriend of baas hebt die narcistisch is, vraag uzelf dan af of een van de volgende 14 kenmerken van destructieve sekten parallel loopt aan […]