Categorie: Klimaatcrisis

 • Een schitterende combinatie van klimaatactie en ontwikkelingshulp!

  Een schitterende combinatie van klimaatactie en ontwikkelingshulp!

  De tekst gaat over een nieuw klimaatproject dat bedacht is door Geert, een expert in energiebesparing. Het project bestaat uit het overbrengen van kerosine van de luchtvaart naar de ontwikkelingslanden, zodat zij hun steenkool- en bruinkoolcentrales kunnen sluiten en overschakelen op hernieuwbare energie. De auteur legt uit dat dit project goed is voor het klimaat…

 • Maatschappelijk trauma ervaren

  Maatschappelijk trauma ervaren

  We maken momenteel een historisch trauma door. Dit wordt ook wel transgenerationeel trauma of collectief trauma genoemd. De impact van deze gebeurtenissen begint nog maar net zichtbaar te worden en zal voor de komende generaties langdurige gevolgen hebben voor de hele wereld. Degenen onder jullie die hebben geleerd over narcistisch misbruik, vooral de meer verkapte…

 • De narcistische vlucht is buitengewoon vervuilend voor het klimaat!

  De narcistische vlucht is buitengewoon vervuilend voor het klimaat!

  De tekst gaat over de negatieve impact van de luchtvaart op het klimaat en de onrechtvaardigheid van het overheidsbeleid dat de luchtvaartsector bevoordeelt ten koste van andere sectoren. De schrijver noemt de luchtvaart een “narcistische vlucht” die buitengewoon vervuilend is voor het klimaat en veel CO2-uitstoot veroorzaakt. Hij vergelijkt de kosten van een vliegtuigreis met…

 • Er wordt veel over klimaatopwarming gepraat, maar veel te weinig gedaan!

  Er wordt veel over klimaatopwarming gepraat, maar veel te weinig gedaan!

  Het voornaamste over de klimaatopwarming is dat men goed moet beseffen dat de opwarmingseffecten van onze CO2-uitstoot zich voordoen met ongeveer 30 jaar vertraging. De helft van alle mondiale CO2-uitstoot door de mens heeft de laatste 32 jaar plaatsgevonden. Nu hebben we de klimaatopwarmingseffecten van ongeveer 55% van onze gecumuleerde CO2-uitstoot, de rest moet nog komen.…

 • Klimaat: Kerosine voor elektriciteitsproductie in de ontwikkelingslanden.

  Klimaat: Kerosine voor elektriciteitsproductie in de ontwikkelingslanden.

  Het klimaat van moeder Aarde is nu al zwaar verkracht. Eind dit jaar zal de natuurlijke CO2-concentratie in de atmosfeer, die gedurende 10000 jaar constant was, met 50% verhoogd zijn. In 1990 was dit nog maar met 24%. Het verkrachtingstempo van het klimaat is nu uiterst hoog. De CO2-concentratie in de Atmosfeer is een uiterst…

 • Klimaatcrisis & Christus: de ontwikkelingslanden

  Klimaatcrisis & Christus: de ontwikkelingslanden

  Jezus Christus riep ons meermaals op om oog te hebben voor wie kwetsbaar en gebroken is. Hij heeft gezegd: “Ontneem de behoeftige niet wat hij nodig heeft om te leven.” Het zware klimaatlijden is zich volop aan het opbouwen in de ontwikkelingslanden, zoals 25 jaar geleden correct voorspeld door de zo bekwame professoren-klimatologen van het IPPC,…